hero

Sėkminga organizacija – motyvuoti darbuotojai, veiksminga komanda, tikslingas planavimas.

Sėkminga organizacija – motyvuoti darbuotojai, veiksminga komanda, tikslingas planavimas.

VšĮ "Edukateka"
2024-01-19
Saulėtekio tak. 8a, Palanga
Sėkminga organizacija pasižymi tam tikrais bruožais ir veiklos principais, kurie leidžia jai efektyviai veikti ir pasiekti įstaigos tikslų. Pagrindiniai iš jų yra aiški misija, vizija ir tikslai, lyderystė, efektyvus bendradarbiavimas, kompetentinga darbuotojų komanda bei efektyvus valdymas. Siekiant sėkmingumo, svarbu, kad visi jos organizacijos nariai vienodai ir aiškiai suprastų, ko siekiama, kodėl ir kokiais būdais tai galime daryti. Programos metu atskleidžiamos kiekvieno dalyvio asmeninės savybės, kurios padeda efektyviai dirbti ir pasitenkinimą darbu įstaigoje. Vykdomi komandos formavimo teoriniai bei praktiniai užsiėmimai, atskleidžiama komandinio darbo įstaigoje reikšmė, aptariami vaidmenys komandoje, jų svarba kokybiškam darbui. Siekiama, kad darbas organizacijoje būtų grindžiamas bendrais tikslais, vertybėmis, pasitikėjimu, pozityviais santykiais, atsakomybe, greitu reagavimu į vidinius ir išorinius pokyčius ir efektyviais sprendimais. Praktinių užsiėmimu metu suformuluojama aiški organizacijos vizija, išsikeliami tikslai bei uždaviniai, apibrėžiami tikslūs susitarimai, išsamiai išdiskutuojama, kodėl ypač svarbu jų laikytis visiems, akcentuojama kiekvieno nario komandoje svarba, funkcijų ir vaidmenų pri(si)skyrimas, skatinamas tikslingas ir pamatuotas atsakomybės prisiėmimas. Aptariami darbuotojus motyvuojantys veiksniai, išskiriami organizacijoje vyraujantys motyvai, apžvelgiamos motyvacinių veiksnių įstaigoje įgyvendinimo bei stiprinimo galimybės. Visos programos metu skatinamas bendradarbiavimas, priimami skirtingi požiūriai skatinantys kūrybiškus bendrų problemų sprendimus. Programa skirta švietimo įstaigų darbuotojams, siekiant juos motyvuoti bei suburti sėkmingam organizacijos strategijos kūrimui ir įgyvendinimui.
Papildoma informacija
Savivaldybė Palangos m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas info@edukateka.lt
Renginio vieta