hero

Neformalaus ugdymo veiksmingumo didinimas

Neformalaus ugdymo veiksmingumo didinimas

Panevėžio švietimo centras
2023-09-01
Topolių al., Panevėžys
Gilinti ir tobulinti neformaliojo ugdymo įstaigų pedagogų kompetencijas reikalingas lyderystės ugdymo/mokymo procese plėtimui. 1. Aptarti ir analizuoti lyderystės teorinę prieigą, principus, tipus, veiksnius lemiančius ugdymo/mokymo proceso veiksmingumą. 2. Analizuoti konkrečių ugdymo įstaigų praktiką, įgyvendinant ugdymo iniciatyvas kurios padėjo veiksmingai siekti neformaliojo ugdymo įstaigų pedagogų lyderystės kompetencijų. 3. Atlikti įvairaus pobūdžio užduotis, reikalingas neformalaus švietimo pedagogų bendrųjų, profesinių, lyderystės kompetencijų ugdymui. 4. Reflektuoti sukauptą gerąją patirtį, perduoti ją kolegoms, kūrybiškai taikyti ugdant mokinius.
Papildoma informacija
Savivaldybė Panevėžio m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas rima.sarkaniene@gmail.com
Renginio vieta