hero

Matematikos pamoka: nuo įgūdžių prie kompetencijų

Matematikos pamoka: nuo įgūdžių prie kompetencijų

Panevėžio švietimo centras
2023-09-01
Topolių al., Panevėžys
Pasidalinti reikšminga mokymo(si) patirtimi, kuri leistų efektyviau įgyvendinti atnaujintų ugdymo programų turinį. Gilinti mokytojų profesines kompetencijas, siekiant pagerinti ugdymo kokybę. Išsamiau susipažinti su atnaujinta matematikos programa. Pasidalinti praktine darbo patirtimi su skirtingų gebėjimų moksleiviais. Pasidalinti patirtimi, kaip matematikos mokyti tyrinėjant ir eksperimentuojant. Analizuoti aktyvius mokymo metodus ir įvairius pamokos organizavimo būdus. Analizuoti dalyko pamokų ciklų ar pamokų fragmentų sėkmės istorijas. Išbandyti ir reflektuoti renginiuose pateiktą (pasidalintą) medžiagą. Išbandyti platformas, programas, skirtas matematikai mokyti.
Papildoma informacija
Savivaldybė Panevėžio m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas rima.sarkaniene@gmail.com
Renginio vieta