hero

Sėkmingas meninis ugdymas įgyvendinant PU programą

Sėkmingas meninis ugdymas įgyvendinant PU programą

Panevėžio švietimo centras
2023-05-01
Topolių al., Panevėžys
Programos tikslas Siekiant įgyvendinti atnaujintą priešmokyklinio ugdymo programą gilinti meninio ugdymo mokytojų profesinius gebėjimus bei dalintis gerąja patirtimi Programos uždaviniai 1. Gilintis į atnaujintą priešmokyklinio ugdymo programą taikant ją meninio ugdymo procese. 2. Plėtoti profesines kompetencijas pagal atnaujintos priešmokyklinio ugdymo programos rekomendacijas. 3. Reflektuoti sukauptą gerąją patirtį, perduoti ją kolegoms, pasidalinti ugdytinių pasiekimais praktikoje. 4. Siekti mokytojo profesionalumo ruošiant ugdytinius sceniniams pasirodymams. 5. Užmegzti naujus ryšius ir puoselėti esamus. 40 akademinių valandų, skirta tikslinei - ikimokyklinių įstaigų meninio ugdymo mokytojų grupei: pagilinti turimas profesines žinias, atrasti naujų ugdymo metodų ir būdų įgyvendinant atnaujintą priešmokyklinio ugdymo programą, siekiant kokybiško muzikinio ugdymo, naudojant IKT, pačioms pasidalinti gerąja patirtimi.
Papildoma informacija
Savivaldybė Panevėžio m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas betules@gmail.com
Renginio vieta