hero

Žaliasis pėdsakas

Žaliasis pėdsakas

Panevėžio švietimo centras
2023-09-01
Topolių al., Panevėžys
Programos tikslas Šešiose ikimokyklinio ugdymo įstaigose organizuoti veiklas, palankias ugdytinių santykių su gamta formavimui, gamtojautos ugdymui, elementarių aplinkotyros įgūdžių formavimui. Stebėti jas, dalintis gerąja patirtimi, analizuoti kokią įtaką vaikų ugdymui turi patyriminis ugdymas/-is iš aplinkos aplinkai. 6 Programos uždaviniai 1. Analizuoti konkrečių ugdymo įstaigų praktiką, įgyvendinant ugdymo iniciatyvas, kurios padėjo veiksmingai siekti geresnių ugdytinių ugdymo(si) pasiekimų. 2. Aptarti mokytojų profesinio tobulėjimo organizavimo lopšeliuose darželiuose geriausią praktiką. 3. Reflektuoti sukauptą gerąją patirtį, perduoti ją kolegoms, kūrybiškai taikyti ugdant ugdytinius. 4. Stiprinti partnerystės ryšius ar užmegzti naujus su švietimo įstaigomis. 5. Aptarti ikimokyklinio ugdymo mokyklų ir Panevėžio gamtos mokyklos bendradarbiavimo galimybes, sudarant palankias sąlygas patirtiniam vaikų ugdymui.
Papildoma informacija
Savivaldybė Panevėžio m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas betules@gmail.com
Renginio vieta