hero

Mokytojų gebėjimų ir nuostatų ugdyti vaikų pilietiškumą stiprinimas

Mokytojų gebėjimų ir nuostatų ugdyti vaikų pilietiškumą stiprinimas

Panevėžio švietimo centras
2023-09-04
Topolių al., Panevėžys
Programos tikslas Plėtoti mokytojų bendruomenės profesinę kompetenciją siekiant ugdymo proceso įvairovės. Programos uždaviniai 1. Skatinti bendruomenės narių iniciatyvumą, išanalizuoti ir pradėti įgyvendinti kokybišką ir inovatyvų PU programos vykdymą. 2. Sudaryti sąlygas mokytojo profesiniam augimui; 3. Plėsti mokytojų akiratį, telkti bendruomenę. 4. Pristatyti šiuolaikinius, į vaiką orientuotus ugdymo(si) metodus, būdus ir darbo formas. 5. Reflektuoti savo darbo patirtį, perduoti ją kolegoms kūrybiškai taikyti ugdymosi procese. 6. Skatinti mokytojų lyderystę, psichologinės gerovės bendruomenėje ,stiprinimą, profesinę tapatybę ir asmeninę pažangą
Papildoma informacija
Savivaldybė Panevėžio m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas betules@gmail.com
Renginio vieta