hero

Profesinės partnerystės – galimybė auginti save ir tobulinti mokyklą

Profesinės partnerystės – galimybė auginti save ir tobulinti mokyklą

Panevėžio švietimo centras
2024-03-01
Topolių al., Panevėžys
Stiprinti profesinę partnerystę, mokymosi vieniems iš kitų kultūrą tarp mokyklų bendruomenių per praktines mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, vadovų veiklas. Kryptingai kurti ir plėtoti mokyklų bendruomenių bendravimą ir bendradarbiavimą per pozityvią gerosios patirties sklaidą bei profesinės patirties refleksiją. 2.Pasidalinti pedagoginės veiklos įžvalgomis, sėkmingiausiomis ugdymo proceso organizavimo strategijomis, metodikomis, padedančiomis siekti mokinių įtrauktiems, paveikaus mokymo bei mokymosi. 3.Pastiprinti mokyklų bendruomenių profesines kompetencijas keičiantis mokinių ugdymo idėjomis kuriant prasmingo ir veiksmingo mokymosi kultūrą mokykloje.
Papildoma informacija
Savivaldybė Panevėžio m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas rima.sarkaniene@gmail.com
Renginio vieta