hero

Socialinio pedagogo vaidmuo holistiniame asmenybės ugdyme

Socialinio pedagogo vaidmuo holistiniame asmenybės ugdyme

Panevėžio švietimo centras
2023-09-29
Topolių al., Panevėžys
Profesinių kompetencijų tobulinimas siekiant užtikrinti kokybišką pagalbos teikimą mokiniams. 1. Gilinti profesines žinias išklausant teorinę medžiagą, dalyvaujant diskusijose, atliekant savarankiškas užduotis. 2. Skatinti naujų idėjų sklaidą, didinti socialinių pedagogų asmeninį produktyvumą ir motyvaciją. 3. Tobulinti mokymų dalyvių reflektavimo gebėjimus, gilinti bendradarbiavimo ir komandinės veiklos įgūdžius; 4. Stiprinti gerosios patirties sklaidą ir kolegialų mokymąsi (tinklaveiką)
Papildoma informacija
Savivaldybė Panevėžio m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas ginta.martinkiene@gmail.com
Renginio vieta