hero

Pedagogų veiklos galimybės plėtojant vaiko individualios pažangos (VIP) kultūrą mokykloje

Pedagogų veiklos galimybės plėtojant vaiko individualios pažangos (VIP) kultūrą mokykloje

Panevėžio švietimo centras
2023-09-29
Topolių al., Panevėžys
Tobulinti pedagogų bendrąsias ir profesines kompetencijas mokinių pažangos stebėjimo srityje, paskatinti pedagogus plėtoti veiksmingas mokinių pažangos stebėjimo praktikas mokykloje 1. Susipažinti su priimančios (stažuotės) mokyklos politika, praktika, kultūra, orientuota į mokinių individualios pažangos stebėjimą, fiksavimą, vertinimą. 2. Paskatinti pedagogus įsivertinti savo mokinių pažangos stebėjimo ir skatinimo patirtį, numatyti tobulinimo galimybes, aptarti mokinių pažangos stebėjimo aktualumą ir iššūkius. 3. Tobulinti pedagogines kompetencijas dalyvaujant veiklose pagal suderintą individualią stažuotės programą, skatinti nuoseklų pedagogų asmeninį profesinį tobulėjimą reflektuojant įgytą patirtį. 4. Stiprinti kūrybiškumo ir iniciatyvumo kompetencijas skatinant įgyvendinti stažuotės metu kilusią pokyčio idėją savo mokykloje.
Papildoma informacija
Savivaldybė Panevėžio m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas ginta.martinkiene@gmail.com
Renginio vieta