hero

Socialinių ir emocinių galių plėtojimas per meninę ir fizinę veiklas

Socialinių ir emocinių galių plėtojimas per meninę ir fizinę veiklas

Panevėžio švietimo centras
2023-05-08
Topolių al., Panevėžys
Gilinti pedagogų kompetencijas keičiantis darbo patirtimi. • Suteikti teorinių bei praktinių žinių, įgūdžių apie efektyvius metodus plėtojant socialines emocines galias. • Panaudoti socialinius gebėjimus bei įgūdžius veiksmingam bendravimui. • Padėti siekti ugdytinių fizinės, psichinės bei dvasinės darnos, kurti ir tobulinti įvairias vertybes. • Padėti surasti naujų netradicinių fizinį aktyvumą bei meninę veiklą skatinančių priemonių. • Pasidalinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymo patirtimi bei analizuoti specialiųjų poreikių asmenų ugdymo gerosios praktikos pavyzdžius per meninę ir fizinę veiklas.
Papildoma informacija
Savivaldybė Panevėžio m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas ginta.martinkiene@gmail.com
Renginio vieta