hero

Integruoto, visuminio ikimokyklinio ugdymo dermė

Integruoto, visuminio ikimokyklinio ugdymo dermė

Panevėžio švietimo centras
2024-03-27
Topolių al., Panevėžys
Programos tikslas Skatinti pedagogus bendradarbiauti ir diskutuoti ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos ir emocijų ugdymo temomis, skleisti gerąją pedagoginę patirtį ir keistis vertingomis idėjomis Programos uždaviniai 1. Sudaryti sąlygas mokytojo profesiniam augimui. 2. Aptarti ir plėtoti pedagogų praktinius gebėjimus emocijų ir kalbos ugdymo temomis. 3. Plėtoti partnerystės ryšius su šalies švietimo įstaigomis, organizuojant respublikinę konferenciją. 4. Organizuoti praktines veiklas pedagogams, atskleidžiant įvairius metodus, padedančius ugdyti vaikų kalbinius įgūdžius. 5. Pristatyti inovatyvias metodines priemones vaikų kalbos ir emocijų ugdymui. 6. Reflektuoti savo darbo patirtį, perduoti ją kolegoms kūrybiškai taikyti ugdymosi procese.
Papildoma informacija
Savivaldybė Panevėžio m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas betules@gmail.com
Renginio vieta