hero

Kokybės siekis-besimokančiai mokyklai

Kokybės siekis-besimokančiai mokyklai

Panevėžio švietimo centras
2024-02-21
Topolių al., Panevėžys
. Programos tikslas Plėtoti ikimokyklinio ugdymo(si) turinio kūrimo ir įgyvendinimo, įtraukties principo realizavimo, kritinio mąstymo ir problemų sprendimo, mokymosi drauge su kitais ir iš kitų kompetencijas, padedančias įgalinti įstaigos bendruomenę sėkmingai atnaujinti ikimokyklinio ugdymo programą „Žibutės žiedlapėliai“. Programos uždaviniai 1. Plėtoti ikimokyklinio ugdymo programos „Žibutės žiedlapėliai“ kūrimo ir atnaujinimo teorines prieigas, konceptualų modelį, įtraukties principo įgyvendinimo programoje supratimą. 2. Remiantis kritiniu mąstymu, ikimokyklinio ugdymo Gairėmis, Pasiekimų aprašu ir Universalaus dizaino mokymui(si) gairėmis, analizuoti ir kurti programos turinį, orientuotą į vaiko visų galių ugdymą(si). 3. Diskutuoti, atrandant susitarimus dėl įtraukties principo realizavimo, užtikrinant ikimokyklinio ugdymo programos ir ugdymo(si) praktikos dermę.
Papildoma informacija
Savivaldybė Panevėžio m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas betules@gmail.com
Renginio vieta