hero

Kūrinių interpretavimas ir samprotavimo kūrimas ugdymo procese

Kūrinių interpretavimas ir samprotavimo kūrimas ugdymo procese

Kauno švietimo inovacijų centras
2024-06-13
Vytauto pr. 44, Kaunas
Seminarų ciklas skirtas lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams, dirbsiantiems pagal atnaujintą Lietuvių kalbos ir literatūros programą III gimn. klasėje. Programa orientuota į mokinius, pasirinkusius išplėstinį kursą. Programoje pristatomi Renesanso ir Baroko autoriai: dramaturgas V. Šekspyras ir du poetai – J. Radvanas bei M. K. Sarbievijus. XX a. pirmos pusės realizmo literatūrai atstovauja G. Flobero romanas „Ponia Bovari“, o XX a. pirmos pusės modernizmo literatūrai – V. Folknerio romanas „Triukšmas ir įniršis“, A. Kamiu romanas „Maras“ bei T. Mano novelė „Mirtis Venecijoje“. Seminarų metu pateikiamos kūrinių ištraukos, jų analizė bei interpretacija, įvairūs kontekstai (biografiniai, istoriniai, filosofiniai ir kt.); siūlomi mokiniams parengti straipsniai ir esė, kurie padėtų kurti samprotavimą. Įvairi medžiaga leis užduotis individualizuoti ir aktualizuoti. Siūlomas ugdymo būdas padės mokytojams ir mokiniams kūrybiškiau dirbti. Programą sudaro 5 moduliai: 1. Interpretacija ir samprotavimas remiantis V. Šekspyro, J. Radvano ir M. K. Sarbievijaus kūriniais (8 val.) 2. Interpretacija ir samprotavimas remiantis G. Flobero romanu „Ponia Bovari“ (8 val.) 3. Interpretacija ir samprotavimas remiantis V. Folknerio romanu „Triukšmas ir įniršis“ (8 val.) 4. Interpretacija ir samprotavimas remiantis A. Kamiu romanu „Maras“ (8 val.) 5. Interpretacija ir samprotavimas remiantis T. Mano novele „Mirtis Venecijoje“ (8 val.) Programos trukmė – 40 valandų.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas jolita.vitauskiene@kaunosic.lt
Renginio vieta