hero

Darbo teisės pagrindai švietimo įstaigų vadovams ir darbuotojams

Darbo teisės pagrindai švietimo įstaigų vadovams ir darbuotojams

Kauno švietimo inovacijų centras
2024-06-18
Vytauto pr. 44, Kaunas
Besikeičiantys įstatymai bei kiti teisės aktai neišvengiamai keičia ir darbo santykius mokykloje. Vadovams, administracijai ir mokytojams bei jų atstovams tokie pokyčiai dažnai atneša naujus iššūkius, reikalauja papildomų laiko sąnaudų ir pastangų juos suprasti bei jais vadovautis. Būtina peržiūrėti darbo santykius ir sprendimų priėmimo mechanizmus. Įstatymai reikalauja įtvirtinti demokratiškus santykius mokykloje, keisti požiūrį į vadybinę veiklą ir jos rezultatus. Teisės aktai skatina mokyklų bendruomenes ieškoti sutarimo, įpareigoja mokyklos vadovą tartis su bendruomene ir darbuotojų atstovais. Bendruomenės sutarimas būtinas siekiant įtvirtinti realią savivaldą, demokratiją, viešą ir skaidrų valdymą bei kurti mokytojų motyvacinę sistemą. Socialinis dialogas švietimo įstaigoje mokytojus iš vykdytojų paverčia aktyviais proceso dalyviais. Palankus socialinis klimatas mokykloje skatina mokytojus dirbti efektyviai ir kūrybiškai, o tai pastebimai gerina ugdymo kokybę. Mokymuose švietimo sektoriaus darbdavių ir darbuotojų atstovai, mokytojai, kiti darbuotojai ir švietimo įstaigų vadovai įgis darbo teisės, bendravimo ir bendradarbiavimo, organizacijos tobulinimo ir pokyčių valdymo bendrųjų kompetencijų. Šios kompetencijos padės išvengti neigiamų darbo santykių kaitos pasekmių. Reglamentuojant darbo santykius bus vadovaujamasi socialinių partnerių lygybės, sutarčių laisvės ir jų būtinybės abiem atstovaujamoms pusėms principais. Kvalifikacijos tobulinimo programos „Darbo teisės pagrindai švietimo įstaigų vadovams ir darbuotojams“ (40 val.) sudaro 5 moduliai.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas alvita.velickaite@kaunosic.lt
Renginio vieta