hero

Teatro metodų integravimas į skirtingų disciplinų mokymą šiuolaikinėje švietimo sistemoje

Teatro metodų integravimas į skirtingų disciplinų mokymą šiuolaikinėje švietimo sistemoje

Kauno švietimo inovacijų centras
2024-07-01
Vytauto pr. 44, Kaunas
Vienas iš svarbiausių šiuolaikinės švietimo sistemos aspektų yra tarpdiscipliniškumas, kuris skatina mokytojus derinti įvairių dalykų turinį ir metodus, kad mokiniai galėtų formuoti holistinį požiūrį į pasaulį. Teatro metodai gali būti efektyviai pritaikyti įvairiose mokymo srityse, pradedant literatūra ir istorija, baigiant gamtos ir tiksliaisiais mokslais, jie itin veiksmingi, siekiant mokiniams padėti geriau išreikšti savo mintis, jausmus ir idėjas, jie taip pat gerina viešojo kalbėjimo įgūdžius ir moko aktyviai klausytis. Tai ypač svarbu, nes stiprių komunikavimo įgūdžių plėtojimas yra būtinas ne tik akademinei sėkmei, bet ir kasdieniame gyvenime. Mokytojai išmoks planuoti ugdymą teatru, nustatant aiškius ugdymo tikslus ir uždavinius, bei pritaikyti įvairias teatrines priemones ir metodus savo dalyko mokymo procese. Pedagogai išmoks kurti ir vystyti istorijas, išsiaiškins pasakojimo ir dramaturgijos pagrindus. Įgis įgūdžių kurti personažus ir dialogus, kas praturtins jų gebėjimą integruoti teatrinius elementus į ugdymo procesą. Taip pat išmoks komponuoti etiudus ir mizanscenas į vientisą veiksmą, gaus praktinių idėjų ir resursų teatrinių žaidimų kūrimui, tai skatins jų kūrybiškumą ir gebėjimą kurti įdomius bei įtraukiančius ugdymo scenarijus. Įgytas žinias mokytojai pritaikys praktikoje, integruodami teatro metodus į savo disciplinos ugdymo planą, kurdami metodinę medžiagą ir įgyvendindami kūrybinius projektus.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas alvydas.bakutis@kaunosic.lt
Renginio vieta