hero

Mokytojų vasaros stovykla „STEAM kompetencijų vasara“

Mokytojų vasaros stovykla „STEAM kompetencijų vasara“

Klaipėdos universitetas
2024-07-08
S. Nėries g. 5, 92227, Klaipėda
STEAM tematikos mokytojų stovykla yra itin svarbi ir aktuali kalbant apie mokymo(si) procesą didaktiniu požiūriu ir atsakant į klausimą: kaip tikslingai įgyvendinti visapusišką STEAM koncepcijos užtikrinimą bendrajame ugdyme. STEAM (mokslas, technologijos, inžinerija, menas ir matematika) koncepcija skatina integruoti įvairius dalykus, taip sudarant sąlygas mokiniams geriau suvokti ryšius tarp skirtingų mokomųjų dalykų. Mokytojų vasaros stovyklos „STEAM kompetencijų vasara“ programa orientuota į patyriminę veiklą ir eksperimentus, leidžiančius mokytojams išbandyti naujus mokymo metodus ir priemones. Dalyvavimas šioje stovykloje mokytojams leis mokytis, kaip efektyviai integruoti STEAM sritis į savo pamokas, skatinant mokinių sudominimą, įsitraukimą ir giluminį mokymąsi. Giluminis mokymasis vyksta tada, kai besimokantieji turi saugią, skatinančią tyrinėti, eksperimentuoti, mokytis, atrasti naujų galimybių aplinką. Būtent toks ir yra pagrindinis šios stovyklos tikslas – sudaryti sąlygas giluminiam mokymuisi, kuriant intriguojančius kvietimus tyrinėti, eksperimentuoti, padedant mokytojams apmąstyti, kalbėti apie didžiąsias STEAM idėjas ir suteikiant reikiamą pagalbą mokantis kurti mokymo(si) aplinkas. Šiuolaikinių technologijų taikymas yra neatsiejama šios programos dalis, padėsianti mokytojams susipažinti su naujausiais inovatyviais metodais, priemonėmis ir įrankiais, kurie gali būti naudojami mokymo(si) procese. Taip pat STEAM ugdymas ypatingą dėmesį skiria iššūkiais grįstam mokymuisi, kūrybiškumui ir kritiniam mąstymui, todėl mokytojai, dalyvaudami šioje stovykloje galės išbandyti įvairius metodus, priemones ir įrankius, kuriuos galės taikyti ir savo pamokose. Bendradarbiavimas, keitimasis idėjomis ypač akcentuojamas programoje Mokytojų vasaros stovykla „STEAM kompetencijų vasara“. Dalyvavimas numatytose programos veiklose suteiks galimybę mokytojams bendradarbiauti su kolegomis iš įvairių mokyklų ir dalytis gerąja patirtimi. Tai užtikrins mokytojų profesinį tobulėjimą ir padės kurti stiprią mokytojų bendruomenę, kuri nuolat siekia tobulėti ir gerinti mokymo(si) kokybę. Dėl didelio mokytojų užimtumo mokslo metų eigoje vasaros stovyklos koncepcija, kaip kvalifikacijos tobulinimo programa, užtikrina puikias sąlygas mokytojams įsitraukti į numatytas veiklas ir skirti laiko patirtiniam bei giluminiam mokymuisi .
Papildoma informacija
Savivaldybė Klaipėdos m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas kristina.lekutiene@ku.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 846398979
Renginio vieta