hero

Lietuvių kalba ir literatūra. Vadovėlis 2 klasei, III dalis (Taip!)

Lietuvių kalba ir literatūra. Vadovėlis 2 klasei, III dalis (Taip!)

2024-07-04
Nacionalinė švietimo agentūra
Vadovėlių duomenų bazėje paskelbta informacija apie lietuvių kalbos vadovėlio 2 klasei III-ią dalį. Serijos TAIP! lietuvių kalbos ir literatūros vadovėlio komplektas kviečia mokantis kalbos patirti tyrinėjimo ir atradimo džiaugsmą! Atnaujinti esminiai elementai, susiję su Pradinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros bendrosios programos (2022) turiniu. Vadovėlis skirtas mokinių gilesniam kritinio mąstymo ugdymui, kai mokomasi tyrinėjant ir sprendžiant problemas. Ugdymo pagrindas išplėtotas mokymosi strategijų taikymui. Komplekto leidiniuose mokiniai ir mokytojai ras:
  • įdomių, į aktyvią veiklą orientuotų užduočių, kurios skatins noriai mokytis lietuvių kalbos, ugdyti kompetencijas dalyko pagrindu ir reflektuoti įgytą ugdymosi patirtį;
  • aiškią ir nuoseklią ugdymo sistemą;
  • galimybę pasirinkti ugdymo turinį (iki 30 proc.), šie puslapiai kviečia tyrinėti, atrasti, ieškoti, pažinti;
  • tolygų kalbėjimo, klausymo, skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymą, naudojantis mokymosi strategijomis, suteikiančiomis galimybę personalizuoti ugdymą;
  • inovatyvių skaitmeninio turinio užduočių, tinkančių skaitmeninės kompetencijos gebėjimų ugdymui;
  • šiuolaikinės vaikų literatūros kūrinių, kurie atitinka antros klasės mokinių skaitymo gebėjimus ir poreikius.