hero

Metodinė medžiaga kompetencijų tobulinimo tema papildyta naujais leidiniais

Metodinė medžiaga kompetencijų tobulinimo tema papildyta naujais leidiniais

2022-09-27
Nacionalinė švietimo agentūra

Švietimo portalo metodinės medžiagos saugykloje naujai viešinama metodinė medžiaga mokytojui kompetencijų tobulinimo tema.

Medžiaga parengta įgyvendinant ESF projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (projekto kodas Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001), kurio tikslas - tobulinti bendrojo ugdymo mokytojų dalykines ir bendrąsias kompetencijas, būtinas ugdymo turiniui formuoti, įgyvendinti ir efektyvinti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemą.

Naujai viešinamais metodiniais leidiniais naudotis kviečiame švietimo įstaigos vadovus, pagalbos mokytojui specialistus ir visus bendrojo ugdymo mokytojus.

Leidinyje atskleista mokytojų bendrųjų kompetencijų ugdymosi svarba, pateikta organizacijos tobulinimo ir pokyčių valdymo kompetencijos samprata, jos svarba ir pritaikomumas praktikoje. Sudarytos galimybės mokytojams remiantis pateiktais pavyzdžiais ir rekomendacijomis patiems atrasti naujas žinias apie organizacijos tobulinimą. pateikti įsivertinimo įrankiai ir rekomendacijos, kaip būtų galima išbandyti ir praktiškai taikyti savo organizacijos tobulinimo ir pokyčių valdymo kompetenciją.

Leidinyje pateikiamos įvairios teorinės įžvalgos, pristatomi įvairūs ugdymo turinio įgyvendinimo būdai ir formos, pateikiama susistemintų galimų bendrakultūrinės ir pilietinės visuomenės kūrimo kompetencijos įsivertinimo ir gilinimo formų, metodų pavyzdžių, praktinių įrankių, patarimų. Leidinyje mokytojas ras metodines rekomendacijas ir pavyzdžius kaip palengvinti pasiruošimą profesinėms veikloms, skirtoms mokinių bendražmogiškoms vertybės auginti ir bendrakultūriniam bei pilietiniam pažinimui ugdyti.

 

Daugiau metodinių leidinių šia tema galite rasti čia.