hero

Mokymo priemonės ,,Great writing" level 4; 5

Mokymo priemonės ,,Great writing" level 4; 5

2024-06-14
Nacionalinė švietimo agentūra
Great Writing – tai išsamiais paaiškinimais ir gausiais akademinio rašymo pavyzdžiais grindžiamos mokymo priemonės, kurios skatina mokinius lavinti rašymo įgūdžius. Šios mokymo priemonės atliepia atnaujinto ugdymo turinio principus. Mokymo priemonių struktūra sudaryta remiantis rašymui reikalingais elementais: žodžių banko stiprinimu, sakinių kūrimo formomis ir modeliais, nuosekliomis užduotimis. Kiekvienas skyrius prasideda įkvepiančia vizualizacija, kuri sužadina mokinių dėmesį, kritinį mąstymą ir sukelia smalsumą. Ją lydi laisvojo rašymo (FREEWRITE) veikla, suteikianti galimybę mokiniams laisvai rašyti skyriaus tema.  Kiekvieno skyriaus pradžioje pateikiami numatomi skyriaus tikslai. Rašymo užduotys grindžiamos nuoseklia veikla – ši dalis suteikia detalias gaires apie pagrindinius rašymo principus, įskaitant gramatiką.
Daugiau informacijos apie vadovėlius Švietimo portalo vadovėlių duomenų bazėje.