hero

Pasaulio pažinimas. Gamtos mokslai ir visuomeninis ugdymas. Vadovėlis 1 klasei I dalis (Taip!)

Pasaulio pažinimas. Gamtos mokslai ir visuomeninis ugdymas. Vadovėlis 1 klasei I dalis (Taip!)

2024-07-08
Nacionalinė švietimo agentūra
Vadovėlių duomenų bazėje paskelbta informacija apie serijos „Taip!“ vadovėlio „Pasaulio pažinimas. Gamtos mokslai ir visuomeninis ugdymas“ komplektą, kurio paskirtis – žadinti ir palaikyti vaikų smalsumą, domėjimąsi gamtos ir visuomenės mokslais, skatinti juos bendradarbiauti, pažinti, tyrinėti, ieškoti informacijos, atrasti mokslo tiesas. Vadovėlio turinys perteiktas per 2 atskiras programas: gamtos mokslų ir visuomeninio ugdymo. Vadovėlio turinyje ir skyrių pavadinimuose pateikiamos papildomos antraštės: GAMTOS MOKSLAI arba VISUOMENINIS UGDYMAS. Šios antraštės nurodo, kokio dalyko mokomasi.