2022 m. sausio-balandžio mėn. populiariausia metodinė medžiaga

Grįžti

2022 m. sausio-balandžio mėn. populiariausia metodinė medžiaga
event 2022-05-20 domain Nacionalinė švietimo agentūra

2022 m. sausio-balandžio mėn. populiariausia metodinė medžiaga

Švietimo portalo metodinės medžiagos saugykloje yra viešinama medžiaga aktuali mokytojams organizuojant ugdymo procesą.

Medžiagą saugykloje galima rasti pasinaudojant paieška pagal pavadinimą, datą ar raktažodžio eilutėje nurodant dalyką, tematiką, klasę ar amžių.

Skelbiame 2022 m. sausio-balandžio mėn. daugiausiai lankytojų peržiūrų sulaukusių metodinės medžiagos leidinių penketuką:

Metodinės medžiagos rinkinys ikimokyklinio ugdymo pedagogams „Žaismė ir atradimai“

Rekomendacijose ikimokyklinio ugdymo pedagogams „Žaismė ir atradimai“ pateikiamos inovatyvios idėjos kasdienėms vaikų veikloms organizuoti. Dalyvaudami šiose veiklose vaikai turės galimybę įgyti gebėjimus, kurie  yra svarbūs vaikams iki šešerių metų ir kurie numatyti Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų apraše. Tikimasi, kad šis rinkinys padės tobulinti ikimokyklinio ugdymo praktikos kokybę, diegti mokslo pažanga grindžiamą ugdymą ir inovatyvius pedagoginius metodus bei priemones. Rinkiniuose daug dėmesio skiriama STEAM, informatinio mąstymo, darnios plėtros ir kitų sričių ugdymui.

Rekomendacijų priešmokyklinio ugdymo pedagogams „Patirčių erdvės“ rinkinys

Rekomendacijų rinkinys „Patirčių erdvės“ yra praktiniai patarimai priešmokyklinio ugdymo pedagogams, kaip grupėje ar kitose erdvėse organizuoti įdomias, prasmingas, tikslingas, šiuolaikiškas ir į 5–6 m. vaikų iniciatyvas orientuotas veiklas, kurios padėtų vaikams augti ir bręsti kaip asmenybėms, išsiugdyti kompetencijas, numatytas priešmokyklinio ugdymo programoje ir šitaip pasirengti mokytis mokykloje. Leidinių metodinis pagrindas – projektai. Projektų metodas yra itin kontekstualus, todėl yra tinkamas priešmokyklinio amžiaus vaikams: jis susijęs su santykiais, susitarimais, vaikų veiklos prasmingumu, „ugdymu kiekvienam ir visiems“.

Metodinė medžiaga ikimokyklinio ugdymo pedagogams, parengta pagal Lituanistinio švietimo integruotą programą

Medžiaga skirta 2-3 metų vaikams, kurie tik pradeda mokytis kalbėti, klausyti, pažinti, atlikti veiksmus ir 3-5 metų vaikams. Mokytojai, dirbantys su pradedančiais mokytis lietuvių kalbos, čia gali rasti 17 sociakultūrinių temų, kuriose integruojama lietuvių kalba, kultūra, istorija. Veiklos orientuotas į ugdytinio žodyno plėtojimą ir vartojimą, taisyklingą tartį ir artikuliaciją, trumpo skaitomo teksto supratimą ir kūrybinių užduočių atlikimą / lavinamuosius žaidimus. Taip pat į tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, darbą porose ir grupėse

Patarimai pedagogams. Kaip parengti individualų pagalbos planą vaikams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų

Leidinyje pateikiami teoriniai pagrindai ir praktinės rekomendacijos, kaip sudaryti individualų pagalbos planą, į ką atkreipti dėmesį, kad mokiniui būtų užtikrinamas ugdymas, maksimaliai orientuotas į jo poreikius, individualius ypatumus, gebėjimus ir įgūdžius, šeimos lūkesčius ir mokyklos galimybes.

Patarimai pedagogams. Bendradarbiavimas su tėvais ugdant įvairiapusių raidos sutrikimų turintį vaiką – ar siekiame to paties?

Leidinyje pateikiama informacija, į kokius aspektus reiktų atkreipti dėmesį, kurie sudarytų palankesnes sąlygas tėvams lengviau rasti į vaiką orientuotus problemų sprendimus, padėtų kurti teigiamą tarpusavio ryšį. Tokiame bendradarbiavimo procese labai svarbus abiejų pusių įsitraukimas, atsakomybės prisiėmimas ir geriausių vaiko interesų siekis. Šis leidinys padės ne tik būti partneriais, kurie siekia bendro tikslo, bet ir džiaugtis mažiausiais teigiamais pokyčiais.