Į ką atkreipti dėmesį formuojant mokyklų klases, kad mokslo metai prasidėtų sklandžiai?

Grįžti

Į ką atkreipti dėmesį formuojant mokyklų klases, kad mokslo metai prasidėtų sklandžiai?
event 2022-08-08 domain Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Į ką atkreipti dėmesį formuojant mokyklų klases, kad mokslo metai prasidėtų sklandžiai?
A. Žuko nuotr.

Šį rugsėjį duris atvers pagal atnaujintus kriterijus suformuotos klasės, nebebus jungtinių 5-8 klasių, o mokyklos iki 60 mokinių dirbs kaip didesnių mokyklų skyriai. Tai vienos iš priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti kokybišką ugdymą visiems mokiniams. Savivaldybės jau pavasarį priėmė sprendimus dėl mokyklų stiprinimo pagal praėjusių metų pabaigoje nustatytus Vyriausybės reikalavimus. Tačiau klasių sudarymas trunka ir vasarą. 

„Pernai iniciavome ir patvirtinome pakeitimus dėl mokyklų stiprinimo regionuose, savivaldybės priėmė vaikų ugdymo kokybei svarbius sprendimus. Norime, kad visi vaikai turėtų pačias geriausias sąlygas mokytis,  mokyklose vaikai maksimaliai atskleistų savo galimybes. Tiek mieste, tiek kaime gyvenantys vaikai privalo gauti kokybišką išsilavinimą, mokykla gali tapti tramplinu į geresnį gyvenimą vaikams iš socialiai pažeidžiamos aplinkos“, – sako švietimo, mokslo ir sporto viceministras Ramūnas Skaudžius.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija primena pagrindinius kriterijus, kurių mokyklų steigėjos savivaldybės turi laikytis, kad nauji mokslo metai visiems prasidėtų sklandžiai, visi tėvai iš anksto žinotų, kurioje klasėje mokysis jų vaikas.

Naujais mokslo metais nelieka 5-8 jungtinių klasių. Taip pat nejungiamos ir 9–10 (I–II gimnazijos) klasės. 1–4 klasės gali būti jungiamos tik po dvi, rekomenduojama - gretimos. Atsisakoma jungtinių klasių dėl to, kad jose beveik neįmanoma užtikrinti ugdymo kokybės skirtingo amžiaus mokiniams, suteikti vienodų ugdymosi galimybių su kitais. 

Mažiausias mokinių skaičius 1–10 klasėse – aštuoni. Esant tokiam mokinių skaičiui dar galima  taikyti mokymo metodų įvairovę, darbą grupėse, projektinę veiklą, diskusijas, užtikrinti mokinių savivaldą ir kitas neformalias veiklas. Kai vaikų klasėse yra labai mažai, kenčia ugdymo kokybė, nes mokymas nėra tik akademinių žinių suteikimas, tai kur kas plačiau – mokinių socialinių, kūrybinių, kitų gyvenime reikalingų kompetencijų ugdymas, mokymasis bendradarbiaujant. 

Šis nustatytas mokinių skaičius gali būti mažesnis mokyklose, kuriose mokoma tautinės mažumos kalba, ir mokyklose lietuvių mokomąja kalba, jei jos yra Vilniaus, Šalčininkų rajonų ir Neringos savivaldybių teritorijose ir neįmanoma suformuoti didesnių klasių dėl mažo vaikų skaičiaus vietovėje.

Ir kitose mokyklose gali būti sudaroma viena mažesnė 5-10 klasė - viena iš visų mokyklos 5-10 klasių. Tokiu atveju mokyklos savininkas (savivaldybė) bendrojo ugdymo mokyklai papildomai skiria mokymo lėšų.

Sakityti daugiau čia