Metodinė medžiaga, aktuali lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams

Grįžti

Metodinė medžiaga, aktuali lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams
event 2021-09-10 domain Nacionalinė švietimo agentūra

Metodinė medžiaga, aktuali lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams

Rugpjūčio 26 dieną vyko nuotolinis renginys „Lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo turinio įgyvendinimo galimybės“. Žemiau pateikiamas pristatymo vaizdo įrašas ir konkrečių lietuvių kalbos ir literatūros temų medžiaga.

Pristatymas „Lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo turinio įgyvendinimo galimybės“ (2021-08-26) 

Pristatymo medžiaga (2021-08-26):

  1. Įvadas(dr. Loreta Statauskienė, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento Ugdymo turinio rengimo skyriaus vedėjo pavaduotoja).
  2. Dr. Zita Nauckūnaitė. Siūlymų LK PUBP projektui apibendrinimas
  3. Vida Lisauskienė. Pristatymas „Skaitytojo ugdymas“
  4. Dr. Zita Nauckūnaitė. Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino preliminarių rezultatų apžvalga.
  5. Prof. dr. Džiuljeta Maskuliūnienė. Kennet‘o Grahame‘o „Vėjas gluosniuose“ – vaikų literatūros šedevras: ką ir kaip būtina mokiniams atskleisti?
  6. Zita Bartkevičienė. Mokinių žodynai: filologinės kultūros ugdymas.
  7. Onutė Baumilienė. Aukštesniųjų pasiekimų ugdymas: „Enėjo holograma“.
  8. Alius Avčininkas. Skaitmeninės kompetencijos ugdymas: turinio sklaida.

Švietimo portalo Metodinės medžiagos skyrelyje nuolat atnaujinama informacija, kuri gali pagelbėti mokytojams organizuojant ugdymo procesą.