Leidiniai mokytojams apie įtraukųjį ugdymą

Grįžti

Leidiniai mokytojams apie įtraukųjį ugdymą
event 2021-10-13 domain Nacionalinė švietimo agentūra

Leidiniai mokytojams apie įtraukųjį ugdymą

Švietimo portalo metodinės medžiagos saugykloje paskelbti du nauji leidiniai apie įtraukųjį ugdymą. Leidiniai randami saugykloje paieškoje naudojant raktinį žodį „įtraukusis ugdymas“.

  • Leidinys mokytojams „Universalus dizainas mokymuisi mūsų klasėje“. Mokytojų patirtys: Austrija, Lietuva, Lenkija, Suomija

Šiame leidinyje pateikiamos įtraukųjį ugdymą įgyvendinančių mokytojų iš keturių Europos šalių patirtys: Austrijos, Suomijos, Lietuvos ir Lenkijos. Mokytojai savo klasėse taikė Universalaus dizaino mokymesi prieigą. Naują patirtį jie reflektavo su mokiniais, kitais mokytojais ir universitetų mokslininkais. Mokytojai dalinasi savo įžvalgomis, priemonėmis ir pamokų pavyzdžiais.

Knyga parengta įgyvendinant Erasmus+ projektą „Ugdymo proceso transformavimo skirtinguose edukaciniuose kontekstuose prielaidos, taikant įtraukiojo ugdymo strategijas“.

  • Leidinys mokytojams ir edukologijos mokslininkams „Improving Inclusive Education Through a Universal Design for Learning“ („Įtraukaus ugdymo tobulinimas naudojant universalųjį mokymosi dizainą“)

Leidinyje pristatomi tarptautinio tyrimo rezultatai, kurie atskleidžia, kaip įtraukaus ugdymo praktiką vysto mokytojams pasiūlyta konkreti vertybių sistema ir ugdymo praktikos įgyvendinimo prieiga. Tyrimą vykdė Laplandijos universiteto, Vienos universiteto, Krokuvos pedagoginio universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkai bei po vieną mokyklą kiekvienoje šalyje.

Leidinyje skaitytojas suras Ugdymo prieigos „Universalus dizainas mokymesi“ pristatymą ir išsamią analizę apie tai, kaip šios prieigos taikymas keičia tradicinio ugdymo sistemą, padeda mokiniams ugdytis besimokančio eksperto gebėjimus, kaip plėtoja pedagogų įtraukiasias kompetencijas.

Tyrimą įgyvendino Erasmus+ programa. Leidinys pateikiamas anglų kalba.