Metodinė medžiaga „Kaip pamokoje kalbėti apie prekybą žmonėmis ir jos prevenciją“

Grįžti

Metodinė medžiaga „Kaip pamokoje kalbėti apie prekybą žmonėmis ir jos prevenciją“
event 2022-05-23 domain Nacionalinė švietimo agentūra

Metodinė medžiaga „Kaip pamokoje kalbėti apie prekybą žmonėmis ir jos prevenciją“

Prekyba žmonėmis ir šiuolaikinė vergovė yra laikoma pasaulyje labiausiai paplitusiu nusikaltimu, nuo kurio kasdien kenčia milijonai vyrų, moterų ir vaikų. Išnaudojimas darbe yra bene dažniausia gyventojus paveikianti prekybos žmonėmis forma, ir žmonės jos dažnai neatpažįsta, todėl ypač svarbi diskusija su mokiniais šia tema. Ekspertai nurodo, kad vienas svarbiausių prekybos žmonėmis prevencijos veiksnių – švietimas, tad svarbu mokyti vaikus atpažinti galimos rizikos ženklus, tinkamai reaguoti, saugiai elgtis.

Rekomenduojame metodinę medžiagą, kuri padės pasirengti pamokai ar klasės valandėlei su 9-12 kl. mokiniais.

Metodinė medžiaga parengta įgyvendinant NŠA projektą „Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas“ (per. Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-02-0001).

Daugiau metodinės medžiagos, naudingos mokytojui organizuojant ugdymo procesą, galima rasti Švietimo portalo metodinės medžiagos saugykloje 

Primename, kad Nacionalinė švietimo agentūra nėra atsakinga už kitų autorių metodinės medžiagos naudojimą. Joje pateikiama asmeninė autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su oficialia organizacijos pozicija. Viešinama medžiaga yra rekomendacinė ir dėl jos naudojimo sprendžia mokytojas.