Metodinė medžiaga medijų ir informacinio raštingumo ugdymo tema 9-10 kl.

Grįžti

Metodinė medžiaga medijų ir informacinio raštingumo ugdymo tema 9-10 kl.
event 2021-11-19 domain Nacionalinė švietimo agentūra

Metodinė medžiaga medijų ir informacinio raštingumo ugdymo tema 9-10 kl.

Švietimo portalo metodinės medžiagos saugykloje yra kaupiama metodinė medžiaga, skirta mokytojui. Neseniai paskelbta nemokama metodinė medžiaga mokytojams, dirbantiems su 9-12 klasių mokiniais, informacinio raštingumo ugdymo tema.

Leidinys „Medijų ir informacinio raštingumo ugdymo metodinė medžiaga“ mokytojams siūlomas lietuvių ir rusų kalbomis.

Parengtą medžiagą galima naudoti įvairių dalykų (lietuvių kalba ir literatūra, dorinis ugdymas, menai, geografija ir istorija, informacinės technologijos), integruotose pamokose, planuojant neformaliojo ugdymo veiklas ir projektus mokykloje ir už jos ribų, įtraukiant mokyklos ar vietos bendruomenės atstovus.

Metodinėje medžiagoje pateikiama medijų ir informacinio raštingumo samprata, aktualumas, medijų ir informacinio raštingumo ugdymo uždaviniai ir tikslai, integracijos į ugdymo turinį ir mokyklos gyvenimą galimybės, pamokų planai. Metodinė medžiaga skirta ugdyti moksleivių medijų (kino, radijo, TV, reklamos, interneto, žiniasklaidos ir kt.) ir informacijos kritiško vertinimo, atrinkimo ir panaudojimo asmeniniais ir mokymosi tikslais įgūdžius.

Leidinys Švietimo portale pateikiamas atskirais skyriais ir temomis. 

ĮVADAS:

UGDYMO METODAI

TEMOS 9-10 klasių mokiniams:

Leidinį ir jo priedus bei daugiau metodinės medžiagos medijų ir informacinio raštingumo ugdymo tema galima rasti metodinės medžiagos saugykloje paieškoje įvedus raktinį žodį „MIR“.  

Primename, kad Nacionalinė švietimo agentūra nėra atsakinga už kitų autorių metodinės medžiagos naudojimą. Joje pateikiama asmeninė autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su oficialia organizacijos pozicija. Viešinama medžiaga yra rekomendacinė ir dėl jos naudojimo sprendžia mokytojas.

 

Nacionalinės švietimo agentūros Mokymo priemonių sklaidos skyrius