Metodinės priemonės karjeros kompetencijoms ugdyti

Grįžti

Metodinės priemonės karjeros kompetencijoms ugdyti
event 2022-05-06 domain Nacionalinė švietimo agentūra

Metodinės priemonės karjeros kompetencijoms ugdyti

Šiuo metu, kai jaunimas gali laisvai rinktis profesiją, išryškėja jaunimo individualios kompetencijos ir asmeninės atsakomybės reikšmingumas. Dar mokykloje svarbu ugdyti mokinių gebėjimus analizuoti, vertinti ir priimti apgalvotus sprendimus.

Metodinė priemonė  „Kaip su mokiniais kalbėti apie karjeros pasirinkimą?“, skirta bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams-karjeros konsultantams, dirbantiems su 9-12 klasių mokiniais, padės pamokų bei individualių konsultacijų metu pritaikyti Lietuvos institucijų sukurtas priemones dėl tolimesnių karjeros galimybių (Leidinį parengė Švietimo mainų paramos fondas kartu su kitomis institucijomis, 2019 m.).

Priemonė „Ugdymo karjerai metodika „Praktikumai mokiniams“, skirta mokinių matematinio mąstymo kompetencijos ugdymui mokymosi ir ateities karjeros ugdymo kontekstuose. Sistemingas metodikos taikymas turi įtakos sėkmingesniam vaikų ateities karjeros pasirinkimui bei mokymosi pažangai.

Parengta metodika yra orientuota į situacijų analizę, mokinių savistabą bei refleksijas. Organizuojant veiklas mokiniai mokysis vieni iš kitų, pateikdami problemines situacijas, su kuriomis susiduria planuodami savo ateities karjerą. Mokiniai mokysis identifikuoti ir įvardinti problemas, nustatys problemų priežastis, veiksnius, darančius joms įtaką, įsigalins savarankiškai spręsti problemas.

Medžiaga parengta įgyvendinant Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamą projektą „Matematinis mąstymas gyvenimo kokybės projektavimui“ (Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0060).