Metodinis leidinys „Bendrojo ugdymo mokytojų tiriamosios veiklos kompetencijos tobulinimas“

Grįžti

Metodinis leidinys „Bendrojo ugdymo mokytojų tiriamosios veiklos kompetencijos tobulinimas“
event 2021-12-02 domain Nacionalinė švietimo agentūra

Metodinis leidinys „Bendrojo ugdymo mokytojų tiriamosios veiklos kompetencijos tobulinimas“

Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose mokiniai atlieka įvairius tiriamuosius darbus. Mokytojai, vadovaujantys mokinių mokslinei tiriamajai veiklai, patys turi gerai išmanyti mokslinio tyrimo principus.

Neseniai paskelbtas metodinis leidinys mokytojams „Bendrojo ugdymo mokytojų tiriamosios veiklos kompetencijos tobulinimas“ yra orientuotas į tiriamosios veiklos kompetencijų plėtojimą. Jo paskirtis – ugdytis, taikyti, įsivertinti ir dalintis. Leidinyje pateikiama teorinė ir praktinė medžiaga, patarimų, pavyzdžių, kaip atlikti tiriamąją veiklą, į(si)vertinti savo profesinę veiklą ir ją tobulinti, atsižvelgiant į tyrimų rezultatus. Parengtos savarankiško darbo užduotys padės įsivertinti ir įtvirtinti įgytas žinias.

Leidinį parengė Nacionalinė švietimo agentūra įgyvendindama ESF projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-000). 2021 m.

Vaizdo įrašas, atskleidžiantis bendrojo ugdymo mokytojų tiriamosios veiklos svarbą ir aktualumą:

Švietimo portalo metodinės medžiagos saugykloje  yra kaupiama metodinė medžiaga, skirta mokytojui. Primename, kad Nacionalinė švietimo agentūra nėra atsakinga už kitų autorių metodinės medžiagos naudojimą. Joje pateikiama asmeninė autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su oficialia organizacijos pozicija. Viešinama medžiaga yra rekomendacinė ir dėl jos naudojimo sprendžia mokytojas.

Nacionalinės švietimo agentūros Mokymo priemonių sklaidos skyrius