Mišrusis mokymasis įtraukčiai

Grįžti

Mišrusis mokymasis įtraukčiai
event 2022-06-14 domain School Education Gateway

Mišrusis mokymasis įtraukčiai
Pixabay.com nuotrauka

Mišrusis mokymasis yra įvairių mokymosi aplinkų ir priemonių derinimas, galintis atverti mokiniams galimybių pasaulį, kad ir kokia būtų jų kilmė ar gebėjimai. Šiame straipsnyje pažvelgsime į tai, kaip skaitmeninės technologijos gali paskatinti įtrauktį, ir patyrinėsime keletą atvejų analizių, praktikų, iliustruojančių, kaip įtraukusis ugdymas veikia praktiškai.

Potenciali mišriojo mokymosi nauda įtraukčiai

Galutinėje tyrimo „Mokymosi stiprinimas pasitelkiant skaitmenines priemones ir praktiką: kaip skaitmeninės technologijos privalomajame ugdyme gali padėti gerinti įtrauktį“ ataskaitoje pastebima, kad klasėje taikomos skaitmeninės technologijos gali būti keleriopai naudingos, pavyzdžiui, ugdyti mokinių universaliuosius, techninius ir kritinio mąstymo įgūdžius. Mikrolygmeniu mokytojams tenka iššūkis taikyti skaitmenines priemones taip, kad atlieptų individualius mokinių poreikius, bet ir pasiektų numatytus mokymosi rezultatus.

Seminare „Įtraukusis mišrusis mokymasis: ES mokyklų darbo grupės seminaras“ taip pat aptarta keletas svarbių su įtrauktį didinančiu mišriuoju mokymusi susijusių aspektų ir atvejų analizių.

Skaitmeninė įtrauktis ir rizikos grupėms priklausantys mokiniai

Anot ataskaitos, tinkamai taikomos skaitmeninės technologijos gali suteikti įvairiausių įtraukiojo mokymosi sprendimų:

  • pagalbinės technologijos gali padėti skirtingų ir (arba) sudėtingų poreikių turintiems mokiniams dalyvauti švietimo procese;
  • mokymasis, atvirasis švietimas ir atviri masinio nuotolinio mokymo kursai gali sudaryti sąlygas kokybiškai mokytis švietimo paslaugų (dėl geografinių, fizinių ar kultūrinių kliūčių) lengvai negaunantiems ar galimybių mokytis namie neturintiems mokiniams;
  • robotika ir dirbtinis intelektas gali atverti ypač personalizuoto mokymosi galimybes ir aktyviau įtraukti mokinius;
  • technologijos: telefonas, kompiuteris, internetas, gali sugriauti tarp mokyklos ir namų aplinkos esančias sienas, sudarydamos sąlygas vykti mokytojo vadovaujamiems užsiėmimams namuose, suteikdamos geresnių išteklių ir padėdamos tėvams, galiausiai sukurdamos teisingesnę mokymosi aplinką namuose visiems.

Kompendiume apie skaitmeninę įtrauktį švietime pristatomos atvejų analizės ir geroji skaitmeninės įtraukties Europoje patirtis, pavyzdžiui:

  • FUSO siūlo „skaitmeninę kuprinę“ mokymosi sutrikimų turintiems mokiniams – tai specialiai pritaikyta skaitmeninė platforma, leidžianti mokiniams skaityti, rašyti, mokytis ir laikyti informaciją patogiai ir lengvai vienoje vietoje.
  • Ištikus COVID-19 pandemijai, 2020 m. Ispanijoje pradėtas projektas „Educa en Digital“, kuriuo siekta suteikti kaime ir skurdžiuose rajonuose gyvenantiems vaikams prieigą prie skaitmeninių įrenginių ir interneto ryšio. Projektas tebevyksta.
  • Švedų „Polyglutt“ yra skaitmeninė knygų lentyna ir daugiakalbė audioknygų programėlė, palaikanti ikimokyklinio amžiaus ir pirmųjų pradinių klasių vaikų kalbos vystymąsi. Šia priemone mokyklose naudojasi migrantų vaikai, derindami ją su švediškai ir jų gimtąja kalba parašytomis knygelėmis.

Daugiau informacijos apie ugdymo naujoves galite rasti Švietimo portalo skaitmeninių leidinių skyrelyje.