Mokyklų pateiktos informacijos apie įsigytus vadovėlius ir mokymo priemones apžvalga

Grįžti

Mokyklų pateiktos informacijos apie įsigytus vadovėlius ir mokymo priemones apžvalga
event 2021-10-05 domain Nacionalinė švietimo agentūra

Mokyklų pateiktos informacijos apie įsigytus vadovėlius ir mokymo priemones apžvalga

Nacionalinė švietimo agentūra išanalizavo bendrojo ugdymo mokyklų interneto tinklalapiuose paskelbtą informaciją, kiek ir kokių vadovėlių bei mokymo priemonių jos įsigijo per 2020 metus. Iš 971 peržiūrėtos bendrojo ugdymo mokyklų interneto svetainės paskelbta informacija buvo rasta tik 146 mokyklų svetainėse, nors tai daryti įpareigoja teisės aktai.

2020 metais informaciją pateikusioms bendrojo ugdymo mokykloms iš pirktų priemonių aktualiausi buvo lietuvių kalbos vadovėliai. Jų iš viso nupirkta 21 222 vnt. Kita aktuali priemonė – matematikos dalykui mokyti skirti vadovėliai, jų nupirkta 16 793 vnt. Mažiausiai įsigyta vadovėlių, skirtų dailės ir technologijų dalykui 1–4 kl. – 18 vnt., pilietiškumo pagrindų dalykui – 73 vnt. bei ekonomikos ir verslumo dalykui – 124 vnt.

Apžvalgos pabaigoje pateikiamos rekomendacijos, kaip ir iki kada mokyklos turėtų pateikti 2021 metų informaciją.

Detali apžvalga, apibendrinimas ir rekomendacijos pateikiamos Švietimo portalo Vadovėlių skyrelyje.

Nacionalinės švietimo agentūros Mokymo priemonių sklaidos skyrius