Projekto medžiaga: gyvūnų naudojimas moksle

Grįžti

Projekto medžiaga: gyvūnų naudojimas moksle
event 2023-03-06 domain European Schoolnet

Projekto medžiaga: gyvūnų naudojimas moksle
European Schoolnet pav.

Baigėsi Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro finansuojamas ir Europos mokyklų tinklo koordinuojamas projektas „Trys R“ (angl. Three Rs - Replacement, Reduction and Refinement), skirtas gyvūnų naudojimo gamtos moksluose temai.

Kviečiame susipažinti su projekto brošiūra (anglų kalba), kurioje apžvelgiami svarbiausi įvairių vykdytų veiklų rezultatai. 

Nuo 2021 m. vasario mėn. iki 2023 m. sausio mėn. įgyvendinant projektą „Trys R“ pradiniame ir viduriniame ugdyme buvo aptariami gyvūnų naudojimo mokslo tikslais principai. Projekto tikslas – paskatinti mokytojus ir mokinius kritiškai mąstyti apie mokslą ir susipažinti su pažanga, padaryta siekiant ateities mokslo, kuriame nenaudojami gyvūnai. Viso projekto metu buvo vykdoma daugybė mokytojams ir mokiniams skirtų veiklų, kuriomis siekta didinti informuotumą, skatinti kompetencijų ugdymą ir įkvėpti naujas STEM specialistų kartas. Projekte dalyvavo beveik 2 tūkst. mokytojų, kurie mokė daugiau kaip 24 tūkst. mokinių visoje Europoje ir už jos ribų.

Parengtoje brošiūroje rasite pagrindinių projekto rezultatų apžvalgą ir turimą medžiagą.