Rekomendacijos dėl mokymo priemonių pasirinkimo ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius

Grįžti

Rekomendacijos dėl mokymo priemonių pasirinkimo ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius
event 2022-05-25 domain Nacionalinė švietimo agentūra

Rekomendacijos dėl mokymo priemonių pasirinkimo ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius

Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatose nurodoma, kad siekiant švietimo prieinamumo, tęstinumo ir socialinio teisingumo, turi būti sukuriamos socialiai teisingos mokymosi ir studijų sąlygos, sudaromos galimybės veiksmingai ugdyti įvairių gebėjimų ir poreikių vaikus.

Viena iš pagrindinių priemonių užtikrinančių privalomą mokymąsi – specialiųjų poreikių mokinių aprūpinimas jų gebėjimus atitinkančiomis mokymo priemonėmis. Specialiųjų mokymo priemonių naudojimas ugdymo procese turi:

  • ugdyti bendruosius bei dalykinius gebėjimus;
  • didinti mokymo(si) veiksmingumą;
  • teigiamai veikti mokymosi motyvaciją: atitinkančios gebėjimus ir poreikius mokymo priemonės daro mokymąsi patrauklesnį;
  • sudaryti mokiniui galimybes dirbti savarankiškai, neprašant nuolatinės pedagogo pagalbos;
  • ugdyti adaptacinius sugebėjimus ir socialinius įgūdžius;
  • mokyti ieškoti papildomos informacijos;
  • ugdyti gebėjimą bendrauti su bendraamžiais ir/ar pedagogais.

Švietimo portale pateikiamos rekomendacijos dėl mokymo priemonių pasirinkimo ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, kurios padės pedagogams, tėvams, globėjams ir visiems, ugdantiems specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, pasirinkti tinkamas specialiąsias mokymo priemones.

Rekomendacijas 2020 metais parengė Nacionalinė švietimo agentūra.