Rekomendacijų priešmokyklinio ugdymo pedagogams „Patirčių erdvės“ rinkinys

Grįžti

Rekomendacijų priešmokyklinio ugdymo pedagogams „Patirčių erdvės“ rinkinys
event 2022-02-21 domain Nacionalinė švietimo agentūra

Rekomendacijų priešmokyklinio ugdymo pedagogams „Patirčių erdvės“ rinkinys

Rekomendacijų rinkinys „Patirčių erdvės“ yra praktiniai patarimai priešmokyklinio ugdymo pedagogams, kaip grupėje ar kitose erdvėse organizuoti įdomias, prasmingas, tikslingas, šiuolaikiškas ir į 5–6 m. vaikų iniciatyvas orientuotas veiklas, kurios padėtų vaikams augti ir bręsti kaip asmenybėms, išsiugdyti kompetencijas, numatytas priešmokyklinio ugdymo programoje ir šitaip pasirengti mokytis mokykloje.

Leidinių metodinis pagrindas – projektai. Projektų metodas yra itin kontekstualus, todėl yra tinkamas priešmokyklinio amžiaus vaikams: jis susijęs su santykiais, susitarimais, vaikų veiklos prasmingumu, „ugdymu kiekvienam ir visiems“.

Dalyvaudami rekomenduojamuose projektuose, vaikai  turės galimybių įgyti Priešmokyklinio ugdymo bendrojoje programoje numatytas kompetencijas ir taip pasirengti mokytis mokykloje. Rekomendacijose daugiau dėmesio skiriama vaikų informatinio mąstymo, inžinerinio, gamtamokslinio, matematinio (STEAM) ugdymo pradmenims.

Rinkinį sudaro:

  1. Patirčių erdvės. I ir II knygos. Rekomendacijos priešmokyklinio ugdymo pedagogams.
  •  Priedai:
  1. Projektų metodas priešmokyklinėje grupėje
  2. Informatinis mąstymas priešmokykliniame amžiuje
  3. STEAM priešmokykliniame amžiuje

Visa rekomendacijų „Patirčių erdvės“ medžiaga yra viešinama Švietimo portalo metodinės medžiagos saugykloje, kurioje mokytojai gali rasti ir daugiau naudingos medžiagos organizuojant ugdymo procesą. Medžiaga saugykloje randama paieškoje suvedus raktinį žodį „patirčių erdvės“.

PATIRČIŲ ERDVĖS. I KNYGA.

Rekomendacijos priešmokyklinio ugdymo pedagogui

Pirmoje knygoje pristatoma 50 idėjų projektams, t. y. vaikų veikloms, kurios gali būti organizuojamos grupėje ar kitose ugdymo įstaigos erdvėse. Tai praktiniai patarimai priešmokyklinio ugdymo pedagogams, kaip planuoti ir  organizuoti į vaiką orientuotą ugdymą, kuris realizuojamos per vaikų idėjas ir patyrimines veiklas, taip pat – aktyviai dalyvaujant pačiam vaikui.

PATIRČIŲ ERDVĖS. II KNYGA

Rekomendacijos priešmokyklinio ugdymo pedagogui

Antroje knygoje atkreipiamas dėmesys į lauko aplinkas ir jų teikiamas galimybes priešmokyklinio ugdymo tikslams siekti ir skatinama vaikų veiklą lauke laikyti natūraliu veiklos grupėje tęsiniu. Leidinyje pristatoma 50 idėjų projektams, kurie gali būti vykdomi ir lauke ir kitose erdvėse, t. y. siūloma naudotis ir alternatyviomis aplinkomis – gamtine, kultūrine, socialine, taip pat specializuotomis aplinkomis (pvz., technologijų) – muziejų, ekspozicijų, laboratorijų pritaikymu ugdymo reikmėms.

PROJEKTŲ METODAS PRIEŠMOKYKLINĖJE GRUPĖJE

Leidinyje pristatomas projektų metodas,  projektinio darbo etapai, struktūra ir t.t. Tuo pačiu, leidinio autoriai atkreipia dėmesį, kad „siekiant patrauklių vaikams ugdymo metodų, priešmokyklinio ugdymo grupėje galima ir reikia rasti laiko linksmai, vaikus įtraukiančiai projektinei veiklai (tai atspindi Edutainment sąvoką (education + entertainment). Nors ir siekiama pačių rimčiausių tikslų, projektinė veikla neturi būti per daug rimta; pvz., projekte Kaip susikurti kosminę kalbą?  vaikai fantazuoja, kuria savo išgalvotą planetą, jos gyventojus, sugalvoja jiems vardus; kuria „kosminę kalbą”, eksperimentuoja su žodžiais, kuria naujus žodžius, „kosmiškai” pervadina aplinkoje esančius daiktus; bando su draugais „kalbėti” nauja kalba ir t.t.“

 

INFORMATINIS MĄSTYMAS PRIEŠMOKYKLINIAME AMŽIUJE

Leidinyje pristatomos praktinės idėjos, kaip  vykdant projektines veiklas vaikas gali ugdytis informatinio mąstymo gebėjimus t. y. įgyti elementaraus IT išmanymo ir kritiško vartojimo pradmenis, naudotis IT informacijos paieškai, atrankai, kaupimui ir atsakingam naudojimui, bendrauti, kurti, tyrinėti, aktyviai pažinti ir spręsti problemas kartu su bendraamžiais, padėti į ugdymo(si) procesą įsitraukti visiems vaikams.

STEAM PRIEŠMOKYKLINIAME AMŽIUJE

Leidinyje aktualizuojamas į kūrybiškumą ir techninę kūrybą orientuotas, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis vaikų gebėjimų ugdymas, kai dalyvaujant projektuose sukuriamos galimybės įgyvendinti inovatyvias idėjas ir priemones (pvz., pedagogui, kartu su vaikais tyrinėti vandens būvius, temperatūrą, planetas, šiuolaikinius ir senovinius matus, projektuoti statinius, konstruoti tiltus, konstruoti ir dekonstruoti daiktus ir kt.).