Veiksmo tyrimų projektai, kuriais siekiama pokyčių

Grįžti

Veiksmo tyrimų projektai, kuriais siekiama pokyčių
event 2022-08-16 domain School Education Gateway

Veiksmo tyrimų projektai, kuriais siekiama pokyčių
Pexels.com nuotrauka

Veiksmo tyrimai leidžia mokytojams nuolat vertinti ir tobulinti savo praktiką atliekant tyrimus ir apmąstyti rezultatus. Šie projektai rodo, kaip veiksmo tyrimai gali būti naudingi jūsų klasei.

Jaunimo ir bendruomenės dalyvavimas

ES programos „Horizontas 2020“ projektu  PARTISPACE buvo siekiama išanalizuoti jaunimo dalyvavimą demokratijoje, tiriant, ką jie veikia viešosiose erdvėse, ką jiems tai reiškia ir kaip tai galima suprasti pilietiniu, socialiniu ir politiniu lygmeniu. Nors tai nėra griežtai klasikinis projektas, jo metu buvo atlikti 188 ekspertų interviu, įvyko 100 grupinių diskusijų, organizuoti 96 biografiniai pokalbiai ir 48 etnografiniai formalaus, neformalaus ir savaiminio dalyvavimo aplinkos atvejų tyrimai.

Be to, aštuoniuose projektuose, kuriuos vykdė jaunimas, dalyvaujančiuose miestuose – Bolonijoje (Italija), Frankfurte (Vokietija), Geteborge (Švedija), Eskišechyre (Turkija), Mančesteryje (Jungtinė Karalystė), Plovdive (Belgija), Rene (Prancūzija) ir Ciuriche (Šveicarija) buvo atlikta 18 dalyvaujamųjų veiksmų tyrimų projektų. Pavyzdžiui, Plovdive mokiniai tyrinėjo ir kūrė idėjas, kaip pagerinti savo žaidimų aikštelę. Kartu su kitais mokiniais jie atliko apklausas, surengė socialinės žiniasklaidos kampaniją ir organizavo savanorių grupę teritorijai sutvarkyti.

Po sėkmingo PARTISPACE projekto keturios dalyvaujančios šalys sukūrė  Partbridges siekdamos glaudesnio aukštojo mokslo, su jaunimu dirbančių asmenų ir jaunimo bendradarbiavimo. Šiame projekte buvo vykdomi dalyvaujančių šalių dalyvavimu pagrįsti veiksmo tyrimų eksperimentai, kuriuose dalyvavo akademikai, su jaunimu dirbantys asmenys ir jaunimas, ir kurie apėmė įvairias temas, pavyzdžiui, ką reiškia būti jaunam pandemijos metu. Vaikai, dalyvavę projekto tiriamojoje dalyje, apmąstė savo ir kitų savo amžiaus vaikų poreikius ir, atsižvelgdami į tai, darė pokyčius.

Projektu Neigiama patirtis vaikystėje ir tarpprofesinis bendradarbiavimas siekta pagerinti nepalankioje padėtyje esančių vaikų mokyklinę patirtį bendradarbiaujant su mokytojais, socialiniais bei sveikatos priežiūros darbuotojais ir policija. Projektą sudarė penki elementai: dalyvavimas, grupinių įgūdžių mokymas, tinklų kūrimas, informacijos skleidimas ir kritinis apmąstymas naudojant klausimynus ir interviu. Projekte taip pat naudotas veiksmo tyrimo komponentas, naudojant apklausas pagrindiniams interviu ir siekiant skleisti informaciją tarp dalyvių. 2018–2021 m. vykdyto projekto metu parengta mokomoji medžiaga, internetinių seminarų, mokymų darbo vietoje ir bandomasis kursas apie tarpprofesinį mokymąsi bendradarbiaujant.

Mokyklos ir mokytojų dalyvavimas

Splito (Kroatija) statybos ir geodezijos profesinėje mokykloje pradėtas vykdyti projektas  Naujos žiniasklaidos ir „Facebook’o“ naudojimas tarpkultūrinei sąveikai kalbų pamokose. Vykdant projektą naudotasi „Facebook’u“ – sukurta bendradarbiavimo grupė „Action Project Ice-Cro2016“, kurioje mokiniai galėjo tobulinti savo kalbos įgūdžius ir dalytis užduotimis. Šios grupės mokiniai galėjo tobulinti klausymo ir skaitymo supratimo, šnekamosios kalbos sąveikos, šnekamosios kalbos kūrimo ir rašymo įgūdžius.

Danijos pradinė ir vidurinė mokykla – Avedoere School – bendradarbiavo su mokyklomis Juodkalnijoje, Austrijoje, Suomijoje ir Indijoje, vykdydama tarpkultūrinius projektus anglų kalbos pamokose. Siekiant pagerinti mokinių tarpkultūrines kompetencijas, projektas buvo padalytas į dvi dalis. Pirmoje projekto dalyje angliškai buvo nagrinėjama Kalėdų tema ir kultūrinių tradicijų skirtumai.

Nors mokiniai domėjosi vieni kitų kultūromis, antrojoje projekto dalyje buvo pasirinkta platesnė tema – pietūs skirtingose kultūrose. Projektui įgyvendinti buvo skirtas keturių mėnesių laikotarpis, todėl buvo galima atlikti išsamesnę analizę ir apmąstyti. Taikant įvairius metodus, pavyzdžiui, apklausas, minčių lietų, klausimynus ir fokus grupes, nustatyta, kad mokiniai buvo labai motyvuoti mokytis iš bendraamžių iš kitų kultūrų ir užduoti jiems klausimų.

Veiksmo tyrimai padeda ne tik mokytis kalbų, bet gali būti naudingi ir kitose mokymo programos srityse. Norvegijos sporto mokslų mokykla vykdė mokslinių tyrimų projektą, kurio tikslas buvo ištirti didaktinio darbo vaidmenį kūno kultūros pamokose. Naudojantis mokytojų užrašais ir apmąstymais bei mokinių dienoraščiais ir interviu, buvo atlikta bendra mokymo analizė. Gauti rezultatai leidžia suprasti geriausius kūno kultūros mokymo metodus ir mokinių mintis apie kūno įvaizdį ir sveikatą.