„Žaidimai moko: ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus įvairių vaikų kompetencijų ugdymas per įvairias veiklas“

Grįžti

„Žaidimai moko: ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus įvairių vaikų kompetencijų ugdymas per įvairias veiklas“

person_outline Organizatorius: Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba
access_time Prasideda: 2020-10-01
place V. Dambrausko g. 17, Kuršėnai, Šiaulių r. sav.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų būtinų žinių ugdymas – prevencinė priemonė, padedanti visapusiškai lavinti vaikų kompetencijas. Šiandieninis kintantis žinių pasaulis kelia vis naujus reikalavimus pedagogui ir besimokančiajam. Pedagogai nuolat ieško efektyvių ugdymo būdų bei priemonių veikloms įvairinti, lavinant pažinimo, komunikavimo, socialinę kompetencijas. Dideliu iššūkiu šiandienos mokytojui tampa šiuolaikinė mokinių karta, nes jos gyvenimą formuoja informacinės technologijos. Kad ir kaip besikeistų šiuolaikinis pasaulis, ikimokykliniame ugdyme svarbiausia ir pagrindinė vaikų ugdymo forma išlieka žaidimas. Pedagogas, tikslingai ir išmaniai parinkęs žaidimus bei priemones, ne tik paįvairina ugdymo procesą, bet ir kiekvienu žaidimu gali siekti įvairių tikslų vaikų žinioms plėsti. Penkerius metus įgyvendintas respublikinis ilgalaikis prevencinis projektas „Žaidimai moko“, kvietė pedagogus specialiųjų užduočių ir žaidimų pagalba lavinti vaikų erdvės bei regimąjį suvokimą. Projekto turinys plečiamas, todėl jame atsiranda naujų veiklų, kurios skirtos lavinti ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų (taip pat vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių) pažinimo, komunikavimo, socialinę, meninę kompetencijas. Atsižvelgiant į šiuolaikinių vaikų savybes (pvz.: aktyvumą, labiau vaizdu priimamą informaciją ir kt.), programoje „Žaidimai moko“, bus organizuojamos veiklos, kurių metu bus naudojamas judesys ir vaizdas, aktyvinantys žaidimai ir kūrybinės užduotys ir kt., skatinantys vaikų smalsumą, aktyvumą, vaizduotę, plečiantys žodyną, lavinantys gebėjimą dirbti komandoje ir kt. Įvairios vaikų kompetencijos bus lavinamos taikant žaidimus, patyriminį ugdymą. Programa skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams bei švietimo pagalbos specialistams, siekiantiems ugdymo ir ugdymosi kokybės gerinimo bei įvairinimo, kas padeda vaikams įgyti tam tikrų, tolimesniam mokymu(si) svarbių įgūdžių. Programos vykdymo metu mokytojai įgyvendins keturių mėnesių programą, kuri lavins vaikų pažintinius procesus bei įvairias kompetencijas. Programos tikslai: - Tobulinti mokytojų profesines kompetencijas, reikalingas ugdant įvairias ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijas. - Suteikti pedagogui žinių apie šiuolaikinių vaikų ugdymo ypatumus bei skaitmeninės kartos bruožus. - Padėti pedagogui idėjomis, kaip organizuoti aktyvinančias ir visapusiškai lavinančias veiklas vaikams, pasitelkiant patyriminį ugdymą ir žaidimus. Programos uždaviniai: • Supažindinti pedagogus su esminiais šiuolaikinės mokinių kartos mokymosi aspektais. • Ugdyti pedagogų gebėjimus numatyti ir modeliuoti aktyvių ir įtraukiančių veiklų organizavimo galimybes. • Pasidalinti gerąja darbo patirtimi, praktinėmis idėjomis, lavinant vaikų kompetencijas per įvairias aktyvias veiklas. • Pateikti ilgalaikę prevencinę vaikų lavinimo programą, išradingai panaudojant ir derinant patyriminį ugdymą, žaidimus bei psichomotorinę veiklą. • Suteikti teorinių žinių apie kai kuriuos vaikų pažintinius procesus (girdimąjį, regimąjį suvokimą) bei rekomendacijas jų lavinimui. • Organizuoti veiklas pagal parengtą programą, skatinančią vaiku? įvairių kompetencijų ugdymą.

Papildoma informacija
Programa Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Šiaulių r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas svietimopagalba@gmail.com
Koordinatoriaus tel. nr. 841580813
Renginio vieta

Grįžti