hero

Vadovėlių duomenų bazė

#English 3 A2+

Jenny Dooley
Vadovėlis „#English 3“ skirtas mokyti vidurinio ugdymo pakopos mokinius anglų kalbos, orientuotas į pradinį A2+ kalbos mokėjimo lygį ir gali būti naudojamas mokant(is) anglų kaip 1-osios užsienio kalbos 7-oje klasėje (VI m. m.). Vadovėlis tinkamas ugdyti šio lygio bendrojoje programoje numatytas anglų kalbos dalyko ir bendrąsias kompetencijas. Pagrindinio kurso turinio, derinant su skaitmeniniu turiniu, pakaktų mokant tris valandas per savaitę.
Išplėsti Suskleisti

METODINIAI PRINCIPAI. „#English 3“ – informatyvus, interaktyvus, spalvingas, aiškios struktūros vadovėlis, apimantis visų kalbos gebėjimų ugdymą. Pateikiami ir interaktyvūs komponentai: skaitmeniniai vadovėliai ir interaktyviosios lentos programinė įranga. Vadovėlyje pagal Bendrąjį Europos standartą (angl. Common European Framework) integruotai lavinami visi keturi kalbiniai įgūdžiai: skaitymas, klausymas, rašymas ir kalbėjimas. Vadovėlyje yra medžiagos bendrosiose programose apibrėžtam ugdymo turiniui perteikti, įvairių užduočių žinioms įgyti ir kalbos gebėjimams lavinti, priemonių pažangai ir pasiekimams įsivertinti, instrukcijos, kaip mokytis atlikti tam tikro formato užduotis, bei savarankiško mokymosi interaktyvus elektroninis vadovėlis mokiniui. Vadovėlių komplektas paremtas šiuolaikinės didaktikos principais, o pateikiamos motyvacinės užduotys orientuotos į holistinio mokymo metodiką, grįstą žingeidumo, pilietiškumo, kultūrinės įvairovės, lygybės, pagarbos bei tolerancijos principais.

Vadovėlyje gausu kūrybinių užduočių, prašymų išsakyti savo nuomonę ir pagrįsti atsakymą. Integruoto užsienio kalbos ir dalyko (CLIL) metodo taikymas prisideda ne tik prie klausymo, skaitymo, kalbos vartojimo ir rašytinio teksto kūrimo įgūdžių, bet ir tarpkultūrinės kompetencijos bei tarpdalykinės integracijos ugdymo. Vadovėlyje integruota dar viena puiki edukacinė priemonė, žadinanti mokinių smalsumą, pastabumą, – komiksai, itin mėgstami vaikų. Pratybų sąsiuvinio temos susietos su vadovėlio medžiaga. Užduotys padeda aktualizuoti pateiktą kalbinę ir gramatikos medžiagą, įtvirtinti žinias, sudaro sąlygas įvairiai kalbinei veiklai, skatina tobulinti klausymo, skaitymo, kalbėjimo ir rašymo įgūdžius. Užduotys yra skirtingo sunkumo laipsnio, todėl mokytojas gali atsižvelgti į individualius mokinių gebėjimus ir diferencijuoti ugdymą.

SANDARA. Vadovėlio komplektą sudaro šios dalys:

  • mokinio knyga: 6 moduliai po 5 pamokas, suskirstytas į žodyno, skaitymo ir klausymo, gramatikos, kalbėjimo bei rašymo, kartojimo „Revision“, viešojo kalbėjimo „Public Speaking“ ir CLIL poskyrius; vadovėlio gale pateikiamos projektinės veiklos užduotys, įvairovė rašymo užduočių, padedančių ugdyti besimokančiojo kompetenciją logiškai ir nuosekliai išdėstyti pagrindines mintis, jas pagrindžiant, parinkti tinkamą teksto išdėstymą pagal pateiktą užduotį, netaisyklingų veiksmažodžių lentelė;
  • pratybų knygos temos susietos su vadovėlio medžiaga, užduotys padeda aktualizuoti pateiktą kalbinę ir gramatikos medžiagą, įtvirtinti žinias, sudaro sąlygas įvairiai kalbinei veiklai, skatina tobulinti klausymo, skaitymo, kalbėjimo ir rašymo įgūdžius;
  • užduotys gramatikos knygoje konsoliduoja skaitymo, žodyno, klausymo, rašymo ir gramatikos programą per praktines anglų kalbos užduotis;
  • vadovėlis, pratybos bei gramatikos knyga su prisijungimo kodu prie skaitmeninės internetinės mokymo(si) platformos „Express Digibooks“;
  • mokytojo knyga su integruota mokinio knyga, pamokų planais, rekomendacijomis, patarimais ir paaiškinimais, kaip naudotis visais vadovėlio komponentais, kaip efektyviai derinti spausdintą ir skaitmeninę medžiagą; pratybų bei gramatikos knygose pateikiami visų užduočių atsakymai; 6 atsisiunčiami testai (po vieną kiekvienam moduliui); kompaktinė plokštelė su visų klausymo užduočių įrašais, kompiuterine programa (IWB) interaktyviajai lentai.

Atsiliepimai

Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę vartotojai. Norėdami prisijungti, paspauskite .

Netinkami, pažeidžiantys įstatymus skaitytojų atsiliepimai bus šalinami. Už atsiliepimus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę asmenys.

Papildoma informacija

Ugdymo programos pavadinimas:
Pagrindinio ugdymo programa
Dalykų grupės pavadinimas:
Kalbinis ugdymas
Vadovėlio dalis:
1
Vadovėlio dalių skaičius:
1
Vadovėlio serija:
#English
Vertintojai:
Rima Simonaitienė, Tatjana Bruskina, Asterija Kliaugienė
Tinkamumas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymui:
Ne
Klasės:
7 klasė
Kalba:
anglų
Puslapių skaičius:
144
Pirmojo leidimo metai:
2022
Leidimas:
Vadovėlio pirmasis leidimas
ISBN:
9781399205061
Skaitmeninis:
Ne
Teikėjas:
Express Publishing/ Atstovas UAB „Litterula“
Teikėjo adresas:
Pylimo g. 10-16, 01117 Vilnius
Teikėjo telefonas:
+37060982939
Teikėjo svetainė:
Teikėjo el. paštas:
Vadovėlio turinio kokybę patvirtinanti deklaracija ir vertinimas: