Skaitmeninių priemonių rinkinys įtraukiajam ugdymui „EduSensus“

Skaitmeninių mokymosi priemonių rinkinys „EduSensus“ skirtas ugdyti vaikus, turinčius kalbėjimo ir kalbos, klausos, intelekto, autizmo spektro sutrikimų, sulėtėjusią raidą ar ikimokyklinio amžiaus vaikų tipinei raidai ugdyti.

Lietuvai adaptuotos ir sukurtos šešios „EduSensus“  skaitmeninės priemonės: „Logoritmika“, „Logožaidimai“, „Žodžių žaidimai“, „Pažiūrėk ir pasakyk“, „Kalbantys paveikslėliai“, „Žingsnis po žingsnio“.

Skaitmeninių mokymo priemonių rinkinys „EduSensus“ parengtas  įgyvendinant projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001, finansuojamą Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-726 priemonę „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimas ir diegimas“.

                                 

Skaitmeninių mokymosi priemonių rinkinį „EduSensus“ pristatantis vaizdo įrašas

Skaitmeninių mokymosi priemonių rinkinio „EduSensus“: metodinės rekomendacijos mokytojams ir švietimo pagalbos specialistams. Patirtimi ir praktiniais patarimais dalijosi Eglė Račienė, Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos logoped ir Edita Ruckienė, Jonavos Justino Vareikio progimnazijos logopedė.

 

Logoritmika

„Logoritmika“ – muzikos terapiniu poveikiu grįsta skaitmeninė priemonė, padedanti lavinti kalbėjimą bei užkirsti kelią galimam kalbos raidos vėlavimui. Programa padeda lavinti girdimąją motorinę koordinaciją, klausą, kalbos sklandumą. „Logoritmika“ supažindina vaikus su teoriniais ir praktiniais muzikos aspektais, galima kurti melodijas, žaisti su gama ir ritmu.

Parsisiųskite programą savo įrenginiui:

Vartotojo žinynas

Diegimo ir šalinimo instrukcija

Logožaidimai

„Logožaidimai“ – tai interaktyvi priemonė, skatinanti vaikus kalbėti. Šie žaidimai lavina artikuliacinio aparato judesius, skatina tarti garsus, žodžius, gerina klausymo įgūdžius, moko valdyti balso tembrą, tempą, garsumą, intonaciją ir kt. Vaikai gali ir patys pasirinkti norimas užduotis, dirbti savarankiškai.

Parsisiųskite programą savo įrenginiui:

Vartotojo žinynas

Diegimo ir šalinimo instrukcija

Žodžių žaidimai

„Žodžių žaidimai“ skirti ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikų kalbos ir kalbėjimo gebėjimams ugdyti.

Parsisiųskite programą savo įrenginiui:

Vartotojo žinynas

Diegimo ir šalinimo instrukcija

Pažiūrėk ir pasakyk

„Pažiūrėk ir pasakyk“ – skaitmeninė priemonė, skirta plėsti vaiko aktyvųjį bei pasyvųjį žodyną ir ugdyti komunikacinius gebėjimus. Žodynas apima 30 kategorijų, kuriose pateikiami paveikslėliai ir įvairaus sudėtingumo užduotys. Kiekvieno paveikslėlio pavadinimas ne tik ištariamas, bet ir parodomas gestu

Parsisiųskite programą savo įrenginiui:

Vartotojo žinynas

Diegimo ir šalinimo instrukcija

Kalbantys paveikslėliai

„Kalbantys paveikslėliai“ skirti naudoti vaikams, turintiems klausos ar kalbos sutrikimų, bei vaikams, kurie mokosi kalbėti.

Atlikdami užduotis vaikai išmoksta skirti įvairius aplinkos garsus.

Parsisiųskite programą savo įrenginiui:

Vartotojo žinynas

Diegimo ir šalinimo instrukcija


Žingsnis po žingsnio

„Žingsnis po žingsnio“ – edukacinė priemonė, kurios užduotys padės lavinti vaiko kalbą, klausą, socialinius įgūdžius, garsų tarimą ir atskyrimą, loginį mąstymą, problemų sprendimo ypatumus ir kt.

Užduotys pritaikytos ir vaikams, turintiems intelekto sutrikimų, judesio ir padėties ar kompleksinių negalių, kalbėjimo ir kalbos, klausos, autizmo spektro sutrikimų.

Parsisiųskite programą savo įrenginiui:

Vartotojo žinynas

Diegimo ir šalinimo instrukcija