Tinklalapio logotipas
Jau prasidėjo dviejų Europos mokyklų tinklo akademijos organizuojamų atvirų internetinių kursų registracija. Kviečiame mokytojus ir mokyklų vadovus registruotis bei dalyvauti rudenį vyksiančiuose mokymuose.
Mišrusis mokymasis nėra naujiena mokykliniame ugdyme, bet daugiau dėmesio sulaukė ir buvo įvestas uždarius mokyklas dėl COVID-19 pandemijos, kai siekta, kad mokymasis nenutrūktų, o mokiniai neprarastų motyvacijos ir dalyvautų ugdyme. Šiame straipsnyje trumpai pristatysime, kas yra mišrusis mokymasis, vildamiesi, kad tai įkvėps mokytojus jį išbandyti ir paieškoti tokio derinio, kuris tiktų jų...
Paaiškėjo valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos (toliau – Kelių direkcija) skelbto mėgėjiškų vaizdo siužetų saugaus eismo tema konkurso nugalėtojai.
Bendrojo ugdymo mokyklos optimaliausiu ugdymo organizavimo būdu laiko kontaktinį ugdymą, išskyrus nuotolines konsultacijas pavieniams mokiniams ar pamokas atskiroms klasėms, kai ugdymas kitokiu būdu negalimas.
Kviečiame skaityti liepos mėnesio naujienlaiškį ir sužinoti aktualias švietimo naujienas, informaciją apie projektus, seminarus. Europos mokyklų tinklas (angl. European Schoolnet) siūlo mokytojams skaitmeninius švietimo išteklius, kurie gali paįvairinti ugdymą, palengvinti pasiruošimą pamokoms. Siūlomi įdomūs internetiniai seminarai, nuotoliniai mokymai, mokomoji medžiaga iš ankstesnių ir...
2021 m. rugpjūčio 10–13 d. kviečiame dalyvauti programos „Nacionalinio saugumo ir pilietiškumo nuostatų stiprinimas ugdyme“ pasirenkamojo modulio „Pilietis ir šalies gynyba“ vasaros kursuose.
Pristatome mišriojo mokymosi scenarijų rinkinį, parengtą naudojantis „Learning Designer“ programa. Scenarijus parengė „Teacher Academy“ skiltyje vykusių internetinių kursų „Derinant nuotolinį ir kontaktinį mokymąsi. Mišrusis mokymasis praktiškai“ dalyviai.
Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) skelbia valstybinių brandos egzaminų – lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, informacinių technologijų ir chemijos – rezultatus. Visų šių egzaminų rezultatai išsiskiria padidėjusiais aukščiausiais – šimto balų – įvertinimais.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija įgyvendina Vyriausybės programoje numatytus tikslus dėl studijų kokybės, tarptautiškumo didinimo, yra parengusi planą bei atlieka jame numatytus veiksmus. Valstybės kontrolės įžvalgos, rekomendacijos koreliuoja su suplanuotais veiksmais ir dar kartą patvirtina, kad aukštojo mokslo sistema yra pribrendusi pokyčiams. Jų tikslas - pagerinti studijų programų...
Nacionalinei švietimo agentūrai 49 savivaldybės pateikė paraiškas dėl projekto „Kokybės krepšelis“ paramos 102 mokykloms. Šis projektas skirtas mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimui ir, pasiteisinus tokiam finansavimo modeliui, pratęstas dar 3 metams. Bendra paramos suma 2021–2023 metams siekia 12 mln. eurų.
Šiandien valstybiniu lietuvių kalbos ir literatūros egzaminu prasideda pakartotinė brandos egzaminų sesija. Ji vyks liepos 5–20 dienomis. Pakartotinėje sesijoje dalyvauti užsiregistravo 1469 kandidatai, apie pusė jų yra eksternai.
Mokytojai – švietimo sistemos pagrindinė kuriamoji dalis, galinti lemti proveržį kuriant sumanią ir išsilavinusią Lietuvos visuomenę. Visuomenei reikia mokytojų, kurių darbu būtų pasitikima ir džiaugiamasi. Todėl ne vienerius metus Lietuvoje kalbama apie visos visuomenės siekį, kad ši profesija taptų prestižine.
Per 2021 m. II ketvirtį Ugdymo turinio informacinės sistemos Ugdymo sodas Metodinės medžiagos saugykloje sukurti 62 nauji metodinės medžiagos aprašai. Kviečiame susipažinti su medžiaga ir naudoti ją naujais mokslo metais.
Pristatome pamokų planų rinkinį, parengtą naudojantis internetine mokymo priemone „Stories that Move“, skatinančia mokinius pamąstyti apie įvairovę ir diskriminaciją ir savo pačių pažiūras ir pasirinkimus. Pamokų planus parengė „Teacher Academy“ skiltyje vykusių internetinių kursų dalyviai.
Skelbiamos muzikologijos mokyklinio brandos egzamino užduotys.
Birželio 19–28 dienomis Singapūre vyko 33-ioji Tarptautinė informatikos olimpiada (IOI 2021). Olimpiadoje nuotoliniu būdu dalyvavo 351 mokinys iš 88 šalių.
Liepos 2 d. vyks fizikos valstybinis brandos egzaminas. Egzaminą laikyti pasirinko 2586 kandidatai. Egzamino užduotis parengta pagal egzamino programą. Kandidatai kartu su egzamino užduoties sąsiuviniu ir atsakymų lapu gaus ir užduoties priedą. Jame bus pateiktos pagrindinės formulės ir konstantos iš egzamino programos.
Liepos 1 dieną kandidatai laikys muzikologijos brandos egzamino antrąją dalį. Joje gali dalyvauti tik tie kandidatai, kurie išlaikė egzamino I dalį, t. y. už kūrybinę užduotį surinko ne mažiau kaip 31 proc. galimų taškų.
Skelbiama užsienio kalbos (rusų) valstybinio brandos egzamino klausymo, skaitymo ir rašymo dalių užduotis.
Pastaruoju metu dažnai kalbama apie mokyklų bendradarbiavimą su kitomis tarnybomis ir suinteresuotųjų subjektų grupėmis. Mokykloms atveriant duris po karantino gali atsiverti ir galimybės išbandyti naujus bendradarbiavimo būdus, kurie būtų naudingi platesnei mokyklos bendruomenei. Šį mėnesį pristatome tris tokio bendradarbiavimo pavyzdžius.
Nacionalinės švietimo agentūros Bendrųjų reikalų departamento Aprūpinimo ir leidybos skyrius išleido 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosius ugdymo planus.
Rodoma 1 - 201470 įrašų
Įrašų puslapyje: