hero

DUK

Teikėjai norintys, kad informacija apie jų vadovėlį būtų paskelbta Švietimo portalo vadovėlių duomenų bazėje turi užpildyti el. anketą apie vadovėlį. NŠA reikia pateikti prašymą su vertintojų vertinimais (leidėjų pasitelktų), 1 išleisto vadovėlio egzempliorių ir vadovėlio turinio kokybę ir atliktą vertinimą patvirtinančią deklaraciją.

Dokumentų formas ir daugiau informacijos vadovėlių klausimais rasite Švietimo portalo vadovėlių skiltyje „Informacija teikėjams“.

Vykusių seminarų vadovėlių ir kitų mokymosi priemonių autoriams medžiaga skelbiama Švietimo portalo vadovėlių skiltyje „Renginiai“, pasirenkant rubriką „Renginių vadovėlių autoriams medžiaga“.

Dalyko ilgalaikiai planai yra skelbiami Švietimo portale prie kiekvieno dalyko bendrosios programos. Reikia pasirinkti norimą programą, pvz. Informatika, ir dešinėje prie BP dalys pasirinkti skiltį „Ištekliai“. Taip pat šioje skiltyje skelbiama informacija apie skaitmenines mokymo priemones, metodinę medžiagą, rekomenduojamą prie atitinkamo dalyko. 

Vadovaujantis  Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo 26 punktu (2024 m. vasario 15 d. įsakymas Nr. V-184), mokykla už mokymo lėšas, skirtas vadovėliams ir mokymo priemonėms, gali įsigyti vadovėlius, apie kuriuos informacija teikiama Švietimo portalo IS vadovėlių duomenų bazėje

Informacija mokykloms įsigyjančioms vadovėlius iš projekto lėšų 2024 m.  >>>

Švietimo portalas buvo atnaujintas. Nuo 2023 metų gegužės 30 d. naujausia informacija apie vadovėlius skelbiama tik naujojoje švietimo portalo versijoje. Remiantis leidyklų apklausos duomenimis, atnaujintame Švietimo portale skelbiama informacija apie vadovėlius, kurie atitinka atnaujintas programas. Ankstesnėje švietimo portalo versijoje skelbiama informacija apie visus vadovėlius. Mokyklos savo nuožiūra gali naudoti ir jau turimus vadovėlius, kol nebus išleisti ir mokyklų įsigyti nauji ar atnaujinti vadovėliai. Leidyklos planuoja padėti mokykloms, aprūpindamos jas naujais vadovėliais, vadovėlių atnaujinimas vyks palaipsniui. Atnaujintos bendrosios programos 2023 m. rugsėjo 1 d. pradedamos diegti tik nelyginėse klasėse (1, 3, 5, 7, 9, 11 kl.), o likusiose klasėse – nuo 2024 m.

Švietimo, mokslo ir sporto ministras 2023 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. V-1005 patvirtino Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašąNaujos redakcijos Aprašas nustato bendruosius ir specialiuosius reikalavimus bendrojo ugdymo dalykų vadovėliams ir mokymo priemonėms, skirtoms bendrojo ugdymo programoms įgyvendinti, išskyrus daiktus, medžiagas ir įrangą, (toliau – mokymo priemonė), bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių vertinimą, turinio kokybės užtikrinimą ir atsakomybes, aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarką. 

Norėdami pasiūlyti skaitmeninę mokymo  priemonę atsiųskite prašymą su deklaracija ir 3-jų pasitelktų vertintojų vertinimus el. paštu smp.pagalba@nsa.smm.lt bei užpildykite anketą.

Metodinė medžiaga, skirta mokytojui, kaupiama Švietimo portalo metodinės medžiagos saugykloje. Metodinė medžiaga pateikiama pagal dalykus arba gali būti randama pasinaudojus paieška pagal pavadinimą, raktinį žodį, datą, kalbą, dalyką ar klasę. Metodinės medžiagos saugykloje mokytojai gali rasti pamokos veiklų aprašus, rekomendacijas užduočių sudarymui, parengtą medžiagą pagal temas ir pan. 

Kalendoriuje skelbiami pedagogams skirti renginiai iš Neformaliojo švietimo programų registro.

Švietimo portalo naujienose po atnaujinimo skelbiamos aktualijos apie ugdymo turinį: bendrąsias ugdymo programas, vadovėlius, skaitmenines mokymo priemones, metodinę medžiagą.  

„Microsoft“ licencijas teikia tiesiogiai mokykloms. Informaciją apie mokykloms teikiamas „Office 365“ licencijas rasite čia: https://www.nsa.smm.lt/pagalba/ 

Jei naudodami skaitmeninę mokymo priemonę pastebėsite netinkamo turinio ar priemonė neveiks, prašome pranešti el. paštu smp.pagalba@nsa.smm.lt.

Skaitmeninių išteklių ir vaizdo medžiagos galima rasti Švietimo portalo skaitmeninių mokymo priemonių sąraše. Priemonių galima ieškoti pagal mokomuosius dalykus arba naudojant išplėstinę paiešką.