hero

Aplinkos ir įrankai

Šiuo metu mokyklos gali naudoti įvairias mokymosi aplinkas. Plačiausiai švietimo įstaigose naudojamos:

Daugiau virtualių aplinkų: 

Įvairių įrankių pavyzdžiai pagal funkcijas

Funkcijos

Įrankių pavyzdžiai

Skaidrių rengimas

Google Slide, Microsoft PowerPoint, Adobe Spark, Canva, Powtoon, Prezi, Keynote, Interaktyvus turinys H5P, Microsoft Sway

Dokumentų kūrimas

Google Sheets, Google Docs, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Zoho Writer, ONLYOFFICE

Knygų kūrimas

Microsoft OneNote, Microsoft Publisher, Google Sites, Flipboard, Book Creator, Bookemon. Storyjumper

Kitos kūrimo ir tvarkymo priemonės

Microsoft Visio, YouTube, MindMeister, QR Code Generator, EclipseCrossword, EdPuzzle, iMovie, LearningApps, SMART nuotolinio mokymo(-si) sistema

Užduočių rengimo ir apklausų organizavimo priemonės

Microsoft Forms, Google Forms, Google for Education, Kahoot, Mentimeter, SurveyMonkey, Quizizz, Socrative, Formative, Quizalize,  Fonetti, Corneille 

Mokinių mokymosi ir pažangos stebėjimas ir vertinimas

BETA ITS, Egzaminatorius.lt, eTestai.lt, APROMIS,  Reflectus, OXSICO, plag.lt/  

Bendravimo priemonės

Google Gmail, Microsoft Outlook, BigBlueButton, Google Meet, Skype, ZOOM, Cisco, Adobe Connect, Webex, ClassVR, WhatsApps, Meta messenger

Bendradarbiavimo priemonės

Google Drive, Microsoft Onedrive, Dropbox, iCloud Drive, Keep and Share, Slack, Padlet, Linoit, TesTeach, CYPHER LEARNING, Classtools

Mokinių ir mokytojo asmeninės sritys

Google Calendar, Outlook calendar, skolo.lv 

Pateikiami pavyzdžiai neapima visumos. Priemonių galima rasti įvairiose interneto svetainėse, pvz., https://www.toptools4learning.com/ppl100/ bei specialiai parengtoje suvestinėje.

Norėdami papildyti aplinkų ir įrankių sąrašą ar pranešti apie neveikiančią nuorodą prašome kreiptis el. paštu smp.pagalba@nsa.smm.lt