hero

Priemonės

Nuotolinio, mišriojo ir hibridinio mokymo(si) pamokų (veiklų) pavyzdžiai su teorine ir metodine medžiaga

Išplėsti Suskleisti

Skaitmeninėje nuotolinio, mišriojo ir hibridinio mokymo(si) erdvėje šalia mokslinės literatūros analizės ir jos pagrindu parengtais didaktiniais modeliais su metodinėmis rekomendacijomis, pateikta ir metodinė medžiaga mokytojui bei  mokomoji medžiaga mokiniams – ugdomųjų veiklų pavyzdžiai, mokantis nuotoliniu, mišriuoju ir hibridiniu būdais. Siūlomos pamokos (veiklos)  sukurtos remiantis pedagoginiu CAFE (turinys-veiklos-parama-vertinimas) ir technologiniu SAMR (pakeitimas-papildymas-modifikavimas-naujo kūrimas) modeliais. Šių dviejų modelių jungtis sudarė galimybę sukurti originalų nuotolinio, mišriojo ir hibridinio mokymosi veiklų planavimo įrankį – Plan@. Plan@ (Planeta) – tai nuotolinio, mišriojo ir hibridinio mokymo(si) veiklų (pamokų) planavimo įrankio pavadinimo trumpinys, reiškiantis technologijomis grįstą edukacinių veiklų planavimą. Pamokose (veiklose), atpažįstama įprasta pamokos struktūra – planavimas, įgyvendinimas, apibendrinimas bei vertinimas, tačiau ji praturtinta skaitmeninėmis priemonėmis, inovatyviais veiklų organizavimo būdais.

Papildoma informacija

Autorius:
Nacionalinė švietimo agentūra
SMP tipas:
Virtuali mokymo aplinka
Ugdymo programos pavadinimas:
Pradinio ugdymo programa
Pagrindinio ugdymo programa
Vidurinio ugdymo programa
Dalykų grupės pavadinimas:
Dorinis ugdymas
Kalbinis ugdymas
Visuomeninis ugdymas
Matematinis, gamtamokslinis ir technologinis ugdymas
Meninis ugdymas
Dalyko pavadinimas:
Etika
Lietuvių kalba ir literatūra
Užsienio kalba (pirmoji)
Užsienio kalba (antroji)
Geografija
Matematika
Informatika
Muzika
Teatras
Klasė (klasės):
1 klasė
2 klasė
3 klasė
4 klasė
5 klasė
6 klasė
7 klasė
8 klasė
9 (I gimnazijos) klasė
10 (II gimnazijos) klasė
III gimnazijos klasė
IV gimnazijos klasė
Klasių koncentrai:
1–2 klasių koncentras
3–4 klasių koncentras
5–6 klasių koncentras
7–8 klasių koncentras
9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras
III–IV gimnazijos klasių koncentras
Tinkamumas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymui:
Taip
Atitinka nustatytus SMP reikalavimus:
Taip
Mokamas:
Ne
Teikėjas:
Nacionalinė švietimo agentūra
Kalba:
lietuvių
anglų
Sukūrimo metai:
2024

Atsiliepimai

Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę vartotojai. Norėdami prisijungti, paspauskite .

Netinkami, pažeidžiantys įstatymus skaitytojų atsiliepimai bus šalinami. Už atsiliepimus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę asmenys.