Tinklalapio logotipas

METODINĖ MEDŽIAGA UGDYMUI ORGANIZUOTI

Kviečiame naudotis metodine medžiaga, kuri kaupiama Ugdymo turinio informacinės sistemos (toliau - Ugdymo sodas)  saugykloje.

Metodinė medžiaga  – tai mokytojui skirta medžiaga, kurioje rekomenduojama tam tikra dalyko metodika, nurodant mokymo temas, uždavinius, mokomąją veiklą, medžiagą ir priemones, įsivertinimo ir vertinimo būdus, numatant užduotims skirtą laiką ir darbo organizavimo formas.

Naujausia metodinė medžiaga Ugdymo sode:

Pavadinimas Paskelbimo data

2021 m. lietuvių kalbos ir literatūros baigiamųjų darbų vertinimo GAIRĖS (mokytojams)

2021-04-15

Rekomendacijos mokyklų vadovams ir pedagogams „Smurto ir patyčių prevencija mokantis nuotoliniu būdu“

2021-04-15

Ketvirtas žingsnis: intelektinės nuosavybės tarpdalykinės temos ir aktualus turinys Bendrosiose programose

2021-04-14

Interneto troliai ir botai. Kaip juos atpažinti ir neužkibti ant jų kabliuko? (pamokos medžiaga skirta dorinio ir socialinio ugdymo dalykų mokytojams)

2021-04-14

Veiksniai lemiantys nacionalinės Darnaus vystymosi strategijos įgyvendinimą Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose

2021-04-14

Socialinio, emocinio, sveikatos, lytiškumo, rengimo šeimai ugdymo ir žmogaus saugos Bendrosios programos įgyvendinimas ir santykis su Lietuvių kalbos ir literatūros Bendrąja programa

2021-04-14

Kaip atpažinti didelių gebėjimų vaiką? (medžiagoje pridedamas vaiko gabumų rangavimo klausimynas. Tinka tėvams ir mokytojams)

2021-04-12

APIE GABIUS VAIKUS. Kas yra gabūs vaikai? Kaip juos atpažinti? (parengta tėvams, tačiau tinkama ir mokytojams)

2021-04-12

Mokymo ir mokymosi apie holokaustą rekomendacijos

2021-04-08

Fizinis raštingumas ir mąstymas judesyje: kas? kaip? ir kam? Susitikimo Nr. 18 "Pasitarkime, kolega" įrašas.

2021-04-05

Fizinis raštingumas ir mąstymas judesyje: kas? kaip? ir kam? diskusijos skaidrės.

2021-04-05


Populiariausia metodinė medžiaga Ugdymo sode viešinta 2021 m. I ketv.

(iš viso metodinės medžiagos saugykloje per 2021 m. I ketv. paskelbti 83 medžiagos aprašai)

 Pavadinimas

Apsilankymų skaičius

Sukurta

Psichomotorinės, kognityvinės ir afektyvinės sričių gebėjimų ugdymo dermė Bendrojoje programoje

458

2021-02-14

Kodėl verta skaityti vaikams ankstyvajame amžiuje? Patarimai tėveliams

266

2021-01-07

Kalbų mokymas(is) ankstyvajame amžiuje. Patarimai tėveliams

172

2021-01-07

Leidinys „Ugdymo turinio kūrimas mokyklos lygmeniu: galimybės ir iššūkiai“

133

2021-03-16

Metodinis leidinys "Muzika bendra kalba"

120

2021-02-18

Didelį mokymosi potencialą turinčių mokinių atranka ir atpažinimas. Metodiniai nurodymai mokytojams

100

2021-03-23


Populiariausia metodinė medžiaga Ugdymo sode:

 (2016.02.06–2020.12.15)

 Pavadinimas

Apsilankymų skaičius 

Lietuvių kalbos raštingumo ugdymo užduotys. Diktantai

26430

Skaitome suprasdami 7–8 klasei

15225

Skaitome suprasdami 7–8 klasei. Užduočių atsakymai ir metodinės rekomendacijos

12530

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo ilgalaikio ir trumpalaikio 1 pavyzdys

10899

Skaitome suprasdami 9–10 klasei. Užduočių atsakymai ir metodinės rekomendacijos

10431

 

Daugiau Nacionalinės švietimo agentūros metodininkų rekomenduojamos metodinės medžiagos galite rasti Ugdymo sodo skyrelyje Metodinė medžiaga mokytojui. Informacija pateikiama pagal mokomuosius dalykus.

Naudingos nuorodos, kur rasite įvairios metodinės medžiagos, skirtos mokytojui organizuoti ugdymo procesą:

  • https://www.e-mokymosi.lt/courses/ugdymosi-avilys - atviroje platformoje kuriama ir kaupiama didaktinė medžiaga (pagal ugdymosi sritis), tinkama veikloms plėtoti nuotoliniu būdu, dalintis metodinėmis gairėmis portale skirtame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams.
  • https://www.iklase.lt/.  Išmaniųjų technologijų ekspertės, mokytojos Staselės Riškienės svetainė apie tai, kaip išradingai naudoti skaitmenines technologijas pamokose.
  • https://mokyklaplius.ktu.edu/. Projekto svetainėje pateikiamos vaizdo pamokos, padėsiančios kurti aktualų turinį nuotoliniam mokymui(si).
  • https://www.e-mokymosi.lt/courses/ugdymosi-avilys. Atviroje platformoje kaupiama metodinė medžiaga, suskirstyta pagal ugdymosi sritis, padės mokytojams plėtoti veiklas nuotoliniu būdu.
  • https://lavinamukai.jimdo.com/Pagalbos mokiniui specialistė, lavinamosios klasės mokytoja metodininkė Lina Kuzminskienė svetainėje dalijasi savo darbo patirtimi: formaliojo ir neformaliojo ugdymo veikla, sukauptomis ir sukurtomis priemonėmis, pamokomis.
  • http://kristianaweebly.weebly.com/. Specialiųjų pedagogių Kristinos Stankutės-Matė ir Anos Stankutės svetainė, skirta kurti, dalintis ir padėti švietimo pagalbos specialistams. 

Daugiau naudingų nuorodų, kur galite rasti įvairios metodinės medžiagos pateikiame sąraše excels formatu. Sąraše priemonės suskirstytos pagal ugdymo sritis, dalykus, klases ir tipą.

NŠA priemones su nuorodomis į rekomenduojamą metodinę medžiagą rasite sąraše čia.

Jei turite siūlymų, klausimų ar norite pasidalinti savo sukurta metodine medžiaga, rašykite el. paštu ugdymo.sodas@nsa.smm.lt

Metodinė medžiaga turėtų atitikti šiuos reikalavimus (peržiūrėti reikalavimus).

Nacionalinė švietimo agentūra nėra atsakinga už kitų autorių metodinės medžiagos naudojimą. Joje pateikiama asmeninė autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su oficialia organizacijos pozicija. Viešinama medžiaga yra rekomendacinė ir dėl jos naudojimo sprendžia mokytojas.

 

Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento Mokymo priemonių sklaidos skyrius