Priemonės

Pasiūlyti savo priemonę

Švietimo, mokslo ir sporto ministras 2022 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V-836 patvirtino Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašą. Naujos redakcijos Aprašas, įsigaliojęs nuo 2022 m. gegužės 26 d., nustato bendruosius ir specialiuosius bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių, skirtų bendrojo ugdymo programoms įgyvendinti, reikalavimus, bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių vertinimą, turinio kokybės užtikrinimą ir atsakomybes, aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarką.

Nacionalinės švietimo agentūros skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą su nuorodomis į metodinę medžiagą rasite čia.

Skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme metodika pateikiama čia.

Rekomenduojame vietoje „Flash Player“ naudojančių skaitmeninių priemonių rinktis kitas panašias priemones, kurias rasite čia.

Atkreipiame dėmesį, kad mokyklos gali įsigyti skaitmeninių mokymo(si) išteklių ir priemonių (paslaugų ir (arba) prekių), atitinkančių Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532 patvirtintus „Reikalavimus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti“.

Norėdami pasiūlyti skaitmeninę mokymo priemonę užpildykite anketą. Pildydamas anketą teikėjas patvirtina, kad siūlomos skaitmeninės mokymo priemonės turinys neturi diskriminacinio pobūdžio informacijos, dalyko ir kalbos klaidų, reklaminės medžiagos, priemonė veikia tiek asmeniniuose kompiuteriuose, tiek mobiliuosiuose įrenginiuose.

Kviečiame susipažinti su patvirtintu Informacijos apie skaitmenines mokymo priemones skelbimo tvarkos aprašu. Dokumente aprašomos priemonių pateikimo, atrankos ir viešinimo sąlygos.

Apie neveikiančią ar netinkamą priemonę praneškite el. paštu smp.pagalba@nsa.smm.lt.

Parsisiųsti sąrašą:

Word Excel

Gamtos mokslai 5–6 klasėms

Ši svetainė sukurta įgyvendinant projektą „Ugdymo turinio IKT pagrindu kūrimas ir diegimas remiantis integruoto gamtos mokslų kurso...

Gamtos mokslai 7–8 klasėms

Ši svetainė sukurta įgyvendinant projektą „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų...

Gamtos mokslų virtualios pamokos

Gamtos mokslų pamokos buvo kuriamos kaip pagalbos priemonė nuotoliniu būdu dirbančioms mokykloms.

Gateway 2nd Ed (Macmillan Education Everywhere)

Mokymosi aplinkoje Macmillan Education Everywhere galite aktyvuoti savo turimas Macmillan mokymo(si) priemones. Su Gateway 2nd Ed gausite...

GeoGebra

GeoGebra yra dinamiškas matematikos paketas, kuriame yra įvairių lygių geometrija, algebra, skaičiuoklės, grafikai, statistika.

Geografija 6–8 klasėms

Ši svetainė sukurta įgyvendinant projektą „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro 5–8 klasių mokinių esminių kompetencijų...

Geografija 6-ai klasei

Ši geografijos mokymo priemonė skirta tiek mokytojams, tiek ir mokiniams. Joje panaudotos kompiuterinės informacijos perteikimo galimybės,...

Geografija 9–12 kl.

Skaitmeninė mokymo priemonė skirta geografijai mokyti. Ji suteikia galimybę mokytojams ir mokiniams naudotis specialiai šiai priemonei...

Gerosios informatikos pradiniame ugdyme patirtys

Metodinė medžiaga pradinių klasių mokytojams „Informatika pradinukams. Vienerių metų patirtis“. Integruotų informatikos pradiniame...

Gestų kalba ir aš - pradinukas

Mokymo priemonė skirta ikimokyklinukams ir pradinukams, mokantis lietuvių gestų kalbos pradmenų. Mokymo priemonėje pateikiamos 7 aktualios temos,...

Giesmynas internete www.liuteronugiesmes.lt

Giesmynas internete, kuriame galima susipažinti su Lietuvos evangelikų liuteronų bažnytine tradicija ir giesmėmis.

Gimtoji istorija. Nuo 7 iki 12 klasės

Skaitmeninė mokymo priemonė, pagrįsta moderniausių technologijų galimybėmis perteikti istoriją įtaigiomis priemonėmis – vaizdo siužetais,...