Informacija teikėjams

BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIŲ DUOMENŲ BAZĖ - Švietimo portalo informacinės sistemos duomenų bazė, kurioje kaupiama informacija apie įvertintus vadovėlius, užsienyje išleistus vadovėlius užsienio kalbai mokytis, taip pat Europos Sąjungos šalyse parengtus ir išleistus vadovėlius gimtosioms kalboms, kurių mokoma Lietuvos tautinių mažumų mokyklose, mokytis

SCHEMA "VADOVĖLIO KELIAS NUO LEIDYKLOS IKI MOKYKLOS" (2021 m.)

INFORMACIJA TEIKĖJAMS (autoriams, autorių grupėms, leidykloms ar kitiems juridiniems asmenims, susijusiems su vadovėlių ir mokymo priemonių rengimu, leidyba ir platinimu).

INFORMACIJOS SKELBIMAS BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIŲ DUOMENŲ BAZĖJE

 1. Informacijos apie Lietuvoje įvertintą ir tinkamą naudoti ugdymo procese vadovėlį Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazėje (toliau - Duomenų bazė) skelbiama, kai teikėjas el.p. info@nsa.smm.lt pateikia prašymą Nacionalinei švietimo agentūrai dėl informacijos skelbimo Duomenų bazėje ir dokumentus, numatytus Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazės nuostatuose 15-17 punktuose (nauji dokumentai rengiami). 
 2. Informacija apie užsienyje išleistą vadovėlį užsienio kalbai mokytis Duomenų bazėje skelbiama, kai teikėjas el.p. info@nsa.smm.lt pateikia prašymą Nacionalinei švietimo agentūrai dėl informacijos skelbimo Duomenų bazėje ir dokumentus, numatytus Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazės nuostatuose 18 punkte. Pasirinkto vertintojo recenzijoje pateikiamoje išvadoje teigiama, kad jo turinys atitinka Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo 9 punkte nurodytus reikalavimus (nauji dokumentai rengiami).

KITI REIKALAVIMAI TEIKIAMIEMS DUOMENIMS APIE VADOVĖLIUS:

 • Vadovėlio autorius – tekstas iki 200 simbolių
 • Vadovėlio pavadinimas – tekstas iki 200 simbolių
 • Vadovėlio pritaikytojas – tekstas iki 200 simbolių
 • Vadovėlio vertėjas – tekstas iki 200 simbolių
 • Viršelio vaizdas – paveikslėlis jpg arba png tipo, apimtis iki 500 KB, aukštis nuo 200 iki 600 pikselių
 • Vadovėlio skyriaus (vidinių puslapių/atvartų) vaizdai – paveikslėliai jpg, bmp, png tipo, paveikslėlio aukštis nuo 400 iki 600 pikselių, apimtis iki 2 MB (iki 10 atvartų vaizdų)

Anotacija – tekstas iki 2000 simbolių. Anotacijoje turi būti aprašyta:

 • kuriam dalykui (ugdymo sričiai, integruotam kursui, moduliui), ugdymo turinio koncentrui, klasei(ėms), mokymo metams, lygiui vadovėlis skirtas
 • vadovėlio / vadovėlio komplekto didaktiniai ypatumai: išskirtinumas, novatoriškumas, aktualumas, metodinės struktūros pritaikymas mokymuisi
 • vadovėlio komplektas (vadovėlis, mokytojo knyga ir vadovėlį papildančios mokymo priemonės, kurias sieja bendra sudarymo idėja, turinys ir metodinė struktūra)
 • vadovėlio serija (jeigu yra).