hero

Tarpdalykinės temos

Socialinė ir ekonominė plėtra: Pažangios technologijos ir inovacijos

Parsisiųsti sąrašą:

image Socialinė ir ekonominė plėtraPažangios technologijos ir inovacijos

Socialinė ekonominė plėtra

Socialine ekonomine plėtra yra siekiama kartu skatinti ekonominį augimą ir gerinti visuomenės gyvenimo kokybę. Ji apima visuomeninės gerovės, socialinio teisingumo ir ekonominio klestėjimo aspektus.
Socialinė ekonominė plėtra yra nuolatinis ir nuoseklus procesas, reikalaujantis sutelktų pastangų ir politikos, siekiant suderinti ekonominius, socialinius ir aplinkosauginius reikalavimus šalies vystymosi labui. 

Pažangios technologijos ir inovacijos

Pažangios technologijos ir inovacijos yra naujų idėjų, produktų, paslaugų ir procesų kūrimas, kurių tikslas yra gerinti gyvenimo kokybę, padidinti efektyvumą, skatinti ekonomikos augimą ir spręsti visuomenės iššūkius.

Svarbiausios pažangių technologijų ir inovacijų savybės yra:

  • naujumas – pagrįstos naujomis idėjomis, metodais ar technologijomis, kurios dar nėra plačiai naudojamos ar žinomos;
  • efektyvumas – skirtos padidinti darbo efektyvumą, taupyti išteklius arba optimizuoti procesus;
  • įvairovė – apima įvairias mokslo ir technologijų sritis, tokias kaip informacinės technologijos, bioinžinerija, nanotechnologijos, tvarios energijos šaltiniai ir kt.;
  • socialinis ir ekonominis poveikis – padeda spręsti įvairias problemas ir kurti naujas galimybes;
  • tvarumas – susijusios su tvariu vystymusi, aplinkos apsauga ir ilgalaikiu gamtos išteklių išsaugojimu.

Pažangios technologijos ir inovacijos yra yra svarbus veiksnys, kuris padeda įgyvendinti tvaraus ir protingo vystymosi tikslus visame pasaulyje. Tačiau nepamirštama formuoti mokinių supratimo, jog ne visa technologinė žmonijos pažanga žmonijai atneša tik naudą, todėl nagrinėjant šią temą svarbu aprėpti ir svarstyti jų kūrimo ir taikymo etikos klausimus.

Etika

Aš ir virtualumas. Kas man padėtų planuoti laiką, kurį praleidžiu virtualioje erdvėje? [...]Ar susimąstau, kodėl žmogus išrado kompiuterį?[...]

 Virtualus Kitas. Ar prisimenu taisykles, kaip mandagiai bendrauti su savo draugu virtualioje realybėje? Mokosi bendravimo taisyklių mokymosi bei bendravimo platformose. Mokosi virtualaus bendravimo etikos ir etiketo. [...]

Katalikų tikyba

Karitatyvinės veiklos galimybės Bažnyčioje.[...]Kokiais tinklais Jėzus žvejotų šiandien? (Prasmingas ir atsakingas naudojimasis žiniasklaida, katalikiškos interneto svetainės, socialiniai tinklai).[...]

Lietuvių kalba ir literatūra

1–2 klasių koncentras
Tekstų atranka.

Tekstų atranka
[...] Skaitomi vertingiausi spausdinti ir skaitmeniniai [...] kūriniai ar jų ištraukos.

[...] skaitomi [...] įvairialypės informacijos tekstai (pvz., filmas, paveikslėlių istorija, skaitmeninis tekstas, internetinis žurnalas, vaizdo klipas, žemėlapis). [...] 

Literatūros ir kultūros pažinimo pradmenys.

Literatūros ir kultūros pažinimo pradmenys
[...] Aptariama medijų įvairovė, mokomasi jas atpažinti, įvertinti ir atsirinkti. [...]

Rašymo tikslai.

Rašymo tikslai
[...] Aptariama, [...] kaip dažnai ir ką rašo vaikai ir suaugusieji ranka, klaviatūra įvairiose aplinkose (pvz., sąsiuvinyje, telefonu, kompiuteriu). [...]

Rašymo technika.

Rašymo technika
[...] Mokomasi rašyti ranka, kompiuterio, telefono klaviatūra. [...] užrašomi informaciniai tekstai [...] telefonu, kompiuteriu, planšete, interaktyvioje lentoje. [...]

3–4 klasių koncentras
Kalbėjimo ir klausymo paskirtis bei tikslai

Kalbėjimo ir klausymo paskirtis bei tikslai
Aptariama, kaip keičiasi bendravimo būdai bei galimybės. [...]

Teksto struktūra ir tekstų tipai.

Teksto struktūra ir tekstų tipai
[...] Naudojantis įvairiomis technologijomis mokomasi kurti [...] tekstus [...], pvz.,, sukuria vaizdo ir garso įrašus. [...]

Kalbėjimo ir klausymosi veiklos pobūdis

Kalbėjimo ir klausymosi veiklos pobūdis
[...] Mokomasi tinkamai dalyvauti[...] pokalbiuose [...] elektroninėje aplinkoje [...]

Rekomenduojama literatūra.

Rekomenduojama literatūra
[...] skaitomi [...] skaitmeniniai tekstai. Aptariami [...] internetiniai žurnalai, televizijos ir radijo laidos, filmai, [...] interneto svetainės [...].

Rašymo tikslai.

Rašymo tikslai
Aptariama rašymo (ranka ir klaviatūra) svarba ir nauda žmogui [...] praktinėje veikloje (pvz., sąsiuvinyje, telefonu, kompiuteriu).

Rašymo technika.

Rašymo technika
Rašoma [...] ranka ir klaviatūra [...], mokomasi kurti pasakojimą [...] naudojantis skaitmeniniu turiniu. [...]

Teksto kūrimas.

Teksto kūrimas
Mokomasi ranka ir klaviatūra rašyti [...] pasakojimą: [...] naudojantis  skaitmeniniu turiniu (pvz., pagal filmą, kompiuterinį žaidimą, animaciją). [...]

Tekstas.

Tekstas
[...] Nagrinėjami medijose pateikti įvairūs tekstai, jų struktūra, palyginama su ranka rašytais ir spausdintais tekstais. [...]

Kalbėjimo ir klausymosi veiklos pobūdis.

Kalbėjimo ir klausymosi veiklos pobūdis
[...] Mokymosi tikslais savarankiškai komunikuojama reikiamomis priemonėmis (pvz., telefonu, internetu). [...]

Tekstų atranka.

Tekstų atranka
[...] skaitomi [...] tekstai įvairiose aplinkose ir kontekstuose[...], nagrinėjami įvairialypės informacijos [...]tekstai.

Literatūros ir kultūros pažinimo pradmenys.

Literatūros ir kultūros pažinimo pradmenys
[...] rašo skaitytojo dienoraštį internete, kuria knygos reklamos vaizdo įrašą, naudojasi skaitmenine paieška. 

5–6 klasių koncentras
Kalbėjimo ir klausymosi veiklos pobūdis

Kalbėjimo ir klausymosi veiklos pobūdis
[...] Organizuojant kalbėjimo ir klausymo veiklas, naudojamasi įvairiomis technologijomis (pvz., telefonu, elektroniniu paštu, socialiniais tinklais).

Teksto pobūdis ir struktūra

Teksto pobūdis ir struktūra
[...] Kuriami įprasti ir skaitmeniniai (pvz., garso ar vaizdo įrašas) sakytiniai tekstai.

Skaitymo tikslai.

Skaitymo tikslai
[...] Mokomasi naudotis įvairiais informacijos šaltiniais, atrinkti ir įvertinti reikalingą informaciją, teisėtai naudotis skaitmeniniu turiniu.

Fonetika, kirčiavimas ir rašyba.

Fonetika, kirčiavimas ir rašyba
[...] Naudojamasi skaitmeninėmis kirčiavimo priemonėmis. 

Morfologija ir rašyba.

Daiktavardis
[...] Mokomasi juos kirčiuoti, naudojantis praktinėmis elektroninėmis kirčiuoklėmis ar žodynais.

Teksto pobūdis ir struktūra.

Teksto pobūdis ir struktūra
[...] Kuriami įprasti ir skaitmeniniai (pvz., garso ar vaizdo įrašas) sakytiniai tekstai.

7–8 klasių koncentras
Kalbėjimo ir klausymo paskirtis ir svarba.

Kalbėjimo ir klausymo paskirtis ir svarba
[...] Aiškinamasi, kaip technologijos bei žiniasklaida veikia kalbos vartojimą ir bendravimo formas. [...]

Skaitymo tikslai.

Skaitymo tikslai
[...] Mokomasi naudotis įvairiais informacijos šaltiniais, atrinkti ir įvertinti reikiamą informaciją, teisėtai naudotis skaitmeniniu turiniu.

Fonetika ir kirčiavimas.

Fonetika ir kirčiavimas
[...] Savarankiškai naudojamasi kirčiavimo žodynais ir skaitmeninėmis kirčiavimo priemonėmis.

Teksto pobūdis ir struktūra.

Teksto pobūdis ir struktūra
[...] Kuriami įprasti ir skaitmeniniai (pvz., garso ar vaizdo įrašas) sakytiniai tekstai.

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras
Teksto struktūra ir tekstų tipai.

Teksto struktūra ir tekstų tipai
[...] Kuriami įprasti ir skaitmeniniai sakytiniai tekstai (pvz., rengiamas garso ar vaizdo įrašas, kuriamos ir transliuojamos tinklalaidės).

Teksto pobūdis, žanrai ir struktūra.

Teksto pobūdis, žanrai ir struktūra
[...] Mokomasi kurti, kūrybiškai ir atsakingai naudojantis skaitmeninėmis technologijomis (pvz., pristatymų pateiktys, tinklaraščiai, elektroniniai aplankai ir kt.). [...]

Kalba kaip socialinis, kultūrinis ir istorinis reiškinys.

Kalba kaip socialinis, kultūrinis ir istorinis reiškinys
[...] Plečiamos ir gilinamos žinios apie kalbos ir informacinių technologijų ryšį.

Fonetika ir kirčiavimas.

Fonetika ir kirčiavimas
[...] Toliau pratinamasi naudotis kirčiavimo žodynais ir praktinėmis elektroninėmis kirčiuoklėmis.

Kalbėjimo ir klausymosi veiklos pobūdis.

Kalbėjimo ir klausymosi veiklos pobūdis
[...] Mokomasi pasirinkti raiškos priemones konkretiems tikslams ir adresatams bei situacijoms, taip pat bendraujant elektroninėmis priemonėmis. [...]

Skaitymo tikslai.

Skaitymo tikslai
[...] Mokomasi ieškoti informacijos pasitelkiant esamus literatūros mokslo ir sklaidos šaltinius (žinynus, literatūros mokymui(si) ir sklaidai skirtas duomenų bazes, kultūros portalus). [...]

Rašymo veiklos pobūdis.

Rašymo veiklos pobūdis
[...] Mokomasi kurti, kūrybiškai ir atsakingai naudojantis skaitmeninėmis technologijomis (pvz., pristatymų pateiktys, tinklaraščiai, elektroniniai aplankai ir kt.). [...]

III–IV gimnazijos klasių koncentras
Sakytinių tekstų klausymas, nagrinėjimas ir vertinimas.

Sakytinių tekstų klausymas, nagrinėjimas ir vertinimas
[...] vertinamas kalbėjimo ir vaizdų poveikis skaitmeniniuose ir medijų tekstuose. [...]

Sakytinių tekstų kūrimas.

Sakytinių tekstų kūrimas
[...] Kuriami įprasti ir skaitmeniniai sakytiniai tekstai (pvz., rengiamas garso ar vaizdo įrašas, kuriamos ir transliuojamos tinklalaidės).

Rašymo veiklos pobūdis.

Rašymo veiklos pobūdis
[...] Aptariamos rašytinio ir skaitmeninio teksto ypatybės. Mokomasi kurti ir pateikti tekstus, kūrybiškai ir atsakingai naudojantis skaitmeninėmis technologijomis. [...]

Teksto stilius ir logika.

Teksto stilius ir logika
[...] Analizuojami skaitmeniniai, neverbaliniai tekstai turinio ir raiškos aspektais. Analizuojama, kaip tinkamai parinktos kalbinės, vaizdinės, garsinės žiniasklaidos ir reklamos tekstų priemonės daro poveikį adresatui. Naudojamasi elektroniniais žodynais, žinynais, duomenų bazėmis tiriamiesiems kalbos darbams atlikti.

Rašymo tikslai, adresatai ir komunikavimo situacijos.

Rašymo tikslai, adresatai ir komunikavimo situacijos
Aptariama rašymo funkcijų kaita, susijusi su naujųjų technologijų teikiamomis galimybėmis ir kylančiomis problemomis [...]

Tekstų atranka
[...] Skaitomi vertingiausi spausdinti ir skaitmeniniai [...] kūriniai ar jų ištraukos.

[...] skaitomi [...] įvairialypės informacijos tekstai (pvz., filmas, paveikslėlių istorija, skaitmeninis tekstas, internetinis žurnalas, vaizdo klipas, žemėlapis). [...] 

Literatūros ir kultūros pažinimo pradmenys
[...] Aptariama medijų įvairovė, mokomasi jas atpažinti, įvertinti ir atsirinkti. [...]

Rašymo tikslai
[...] Aptariama, [...] kaip dažnai ir ką rašo vaikai ir suaugusieji ranka, klaviatūra įvairiose aplinkose (pvz., sąsiuvinyje, telefonu, kompiuteriu). [...]

Rašymo technika
[...] Mokomasi rašyti ranka, kompiuterio, telefono klaviatūra. [...] užrašomi informaciniai tekstai [...] telefonu, kompiuteriu, planšete, interaktyvioje lentoje. [...]

Kalbėjimo ir klausymo paskirtis bei tikslai
Aptariama, kaip keičiasi bendravimo būdai bei galimybės. [...]

Teksto struktūra ir tekstų tipai
[...] Naudojantis įvairiomis technologijomis mokomasi kurti [...] tekstus [...], pvz.,, sukuria vaizdo ir garso įrašus. [...]

Kalbėjimo ir klausymosi veiklos pobūdis
[...] Mokomasi tinkamai dalyvauti[...] pokalbiuose [...] elektroninėje aplinkoje [...]

Rekomenduojama literatūra
[...] skaitomi [...] skaitmeniniai tekstai. Aptariami [...] internetiniai žurnalai, televizijos ir radijo laidos, filmai, [...] interneto svetainės [...].

Rašymo tikslai
Aptariama rašymo (ranka ir klaviatūra) svarba ir nauda žmogui [...] praktinėje veikloje (pvz., sąsiuvinyje, telefonu, kompiuteriu).

Rašymo technika
Rašoma [...] ranka ir klaviatūra [...], mokomasi kurti pasakojimą [...] naudojantis skaitmeniniu turiniu. [...]

Teksto kūrimas
Mokomasi ranka ir klaviatūra rašyti [...] pasakojimą: [...] naudojantis  skaitmeniniu turiniu (pvz., pagal filmą, kompiuterinį žaidimą, animaciją). [...]

Tekstas
[...] Nagrinėjami medijose pateikti įvairūs tekstai, jų struktūra, palyginama su ranka rašytais ir spausdintais tekstais. [...]

Kalbėjimo ir klausymosi veiklos pobūdis
[...] Mokymosi tikslais savarankiškai komunikuojama reikiamomis priemonėmis (pvz., telefonu, internetu). [...]

Tekstų atranka
[...] skaitomi [...] tekstai įvairiose aplinkose ir kontekstuose[...], nagrinėjami įvairialypės informacijos [...]tekstai.

Literatūros ir kultūros pažinimo pradmenys
[...] rašo skaitytojo dienoraštį internete, kuria knygos reklamos vaizdo įrašą, naudojasi skaitmenine paieška. 

Kalbėjimo ir klausymosi veiklos pobūdis
[...] Organizuojant kalbėjimo ir klausymo veiklas, naudojamasi įvairiomis technologijomis (pvz., telefonu, elektroniniu paštu, socialiniais tinklais).

Teksto pobūdis ir struktūra
[...] Kuriami įprasti ir skaitmeniniai (pvz., garso ar vaizdo įrašas) sakytiniai tekstai.

Skaitymo tikslai
[...] Mokomasi naudotis įvairiais informacijos šaltiniais, atrinkti ir įvertinti reikalingą informaciją, teisėtai naudotis skaitmeniniu turiniu.

Fonetika, kirčiavimas ir rašyba
[...] Naudojamasi skaitmeninėmis kirčiavimo priemonėmis. 

Daiktavardis
[...] Mokomasi juos kirčiuoti, naudojantis praktinėmis elektroninėmis kirčiuoklėmis ar žodynais.

Teksto pobūdis ir struktūra
[...] Kuriami įprasti ir skaitmeniniai (pvz., garso ar vaizdo įrašas) sakytiniai tekstai.

Kalbėjimo ir klausymo paskirtis ir svarba
[...] Aiškinamasi, kaip technologijos bei žiniasklaida veikia kalbos vartojimą ir bendravimo formas. [...]

Skaitymo tikslai
[...] Mokomasi naudotis įvairiais informacijos šaltiniais, atrinkti ir įvertinti reikiamą informaciją, teisėtai naudotis skaitmeniniu turiniu.

Fonetika ir kirčiavimas
[...] Savarankiškai naudojamasi kirčiavimo žodynais ir skaitmeninėmis kirčiavimo priemonėmis.

Teksto pobūdis ir struktūra
[...] Kuriami įprasti ir skaitmeniniai (pvz., garso ar vaizdo įrašas) sakytiniai tekstai.

Teksto struktūra ir tekstų tipai
[...] Kuriami įprasti ir skaitmeniniai sakytiniai tekstai (pvz., rengiamas garso ar vaizdo įrašas, kuriamos ir transliuojamos tinklalaidės).

Teksto pobūdis, žanrai ir struktūra
[...] Mokomasi kurti, kūrybiškai ir atsakingai naudojantis skaitmeninėmis technologijomis (pvz., pristatymų pateiktys, tinklaraščiai, elektroniniai aplankai ir kt.). [...]

Kalba kaip socialinis, kultūrinis ir istorinis reiškinys
[...] Plečiamos ir gilinamos žinios apie kalbos ir informacinių technologijų ryšį.

Fonetika ir kirčiavimas
[...] Toliau pratinamasi naudotis kirčiavimo žodynais ir praktinėmis elektroninėmis kirčiuoklėmis.

Kalbėjimo ir klausymosi veiklos pobūdis
[...] Mokomasi pasirinkti raiškos priemones konkretiems tikslams ir adresatams bei situacijoms, taip pat bendraujant elektroninėmis priemonėmis. [...]

Skaitymo tikslai
[...] Mokomasi ieškoti informacijos pasitelkiant esamus literatūros mokslo ir sklaidos šaltinius (žinynus, literatūros mokymui(si) ir sklaidai skirtas duomenų bazes, kultūros portalus). [...]

Rašymo veiklos pobūdis
[...] Mokomasi kurti, kūrybiškai ir atsakingai naudojantis skaitmeninėmis technologijomis (pvz., pristatymų pateiktys, tinklaraščiai, elektroniniai aplankai ir kt.). [...]

Sakytinių tekstų klausymas, nagrinėjimas ir vertinimas
[...] vertinamas kalbėjimo ir vaizdų poveikis skaitmeniniuose ir medijų tekstuose. [...]

Sakytinių tekstų kūrimas
[...] Kuriami įprasti ir skaitmeniniai sakytiniai tekstai (pvz., rengiamas garso ar vaizdo įrašas, kuriamos ir transliuojamos tinklalaidės).

Rašymo veiklos pobūdis
[...] Aptariamos rašytinio ir skaitmeninio teksto ypatybės. Mokomasi kurti ir pateikti tekstus, kūrybiškai ir atsakingai naudojantis skaitmeninėmis technologijomis. [...]

Teksto stilius ir logika
[...] Analizuojami skaitmeniniai, neverbaliniai tekstai turinio ir raiškos aspektais. Analizuojama, kaip tinkamai parinktos kalbinės, vaizdinės, garsinės žiniasklaidos ir reklamos tekstų priemonės daro poveikį adresatui. Naudojamasi elektroniniais žodynais, žinynais, duomenų bazėmis tiriamiesiems kalbos darbams atlikti.

Rašymo tikslai, adresatai ir komunikavimo situacijos
Aptariama rašymo funkcijų kaita, susijusi su naujųjų technologijų teikiamomis galimybėmis ir kylančiomis problemomis [...]

Lenkų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra

3–4 klasių koncentras
Sakytinio teksto pristatymas.

Sakytinio teksto pristatymas. Mokomasi papildyti pristatymą vaizdine medžiaga teksto elementams iliustruoti, pasitelkti technologijas ir interneto išteklius. 

Rašymo technika ir rašyba, teksto pateikimas.

Rašymas ir rašyba. Mokomasi aiškiai ir sklandžiai rašyti ranka, klaviatūra (telefonu, kompiuteriu)

5–6 klasių koncentras
Rašymo technika ir rašyba, teksto pateikimas.

Teksto grafinis apipavidalinimas. 
Mokomasi parinkti iliustraciją teksto fragmentui; pateikti informaciją ir pavaizduoti jos elementų ryšius minčių žemėlapio, lentelės, schemos forma. 

Sakytinio teksto pristatymas.

Sakytinio teksto pristatymas. 
Mokomasi papildyti pristatymą vaizdine medžiaga, iliustruojančia teksto elementus, naudotis technologijomis ir internetiniais ištekliais. 

7–8 klasių koncentras
Sakytinio teksto pristatymas.

Sakytinio teksto pristatymas. Mokomasi derinti tekstą su iliustracine medžiaga, naudotis technologijomis ir internetiniais ištekliais. 

Rašymo technika ir rašyba, teksto pateikimas.

Teksto grafinis apipavidalinimas. Mokomasi naudoti įvairią iliustracinę medžiagą, pasitelkiant technologijas ir internetinius išteklius, mokomasi derinti verbalinę ir iliustracinę medžiagą. Mokomasi tinkamai išdėstyti tekstą ir iliustracijas puslapyje.

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras
Rašymo technika ir rašyba, teksto pateikimas.

Teksto grafinis apipavidalinimas. Mokomasi formatuoti kompiuterinį tekstą, panaudoti įvairią iliustracinę medžiagą, tinkamai išdėstyti tekstą ir iliustracinę medžiagą puslapyje ar skaidrėje. Mokomasi grupuoti ir nuosekliai pateikti pasirinktos temos informaciją skaidrėse, pavaizduoti jos elementų tarpusavio ryšius neverbaline forma (pvz., lentelės, schemos ir pan.). Mokomasi tikslingai naudoti informacines technologijas ir internetinius išteklius, derinti verbalinę ir iliustracinę medžiagą.

Sakytinio teksto pristatymas. Mokomasi papildyti pristatymą vaizdine medžiaga teksto elementams iliustruoti, pasitelkti technologijas ir interneto išteklius. 

Rašymas ir rašyba. Mokomasi aiškiai ir sklandžiai rašyti ranka, klaviatūra (telefonu, kompiuteriu)

Teksto grafinis apipavidalinimas. 
Mokomasi parinkti iliustraciją teksto fragmentui; pateikti informaciją ir pavaizduoti jos elementų ryšius minčių žemėlapio, lentelės, schemos forma. 

Sakytinio teksto pristatymas. 
Mokomasi papildyti pristatymą vaizdine medžiaga, iliustruojančia teksto elementus, naudotis technologijomis ir internetiniais ištekliais. 

Sakytinio teksto pristatymas. Mokomasi derinti tekstą su iliustracine medžiaga, naudotis technologijomis ir internetiniais ištekliais. 

Teksto grafinis apipavidalinimas. Mokomasi naudoti įvairią iliustracinę medžiagą, pasitelkiant technologijas ir internetinius išteklius, mokomasi derinti verbalinę ir iliustracinę medžiagą. Mokomasi tinkamai išdėstyti tekstą ir iliustracijas puslapyje.

Teksto grafinis apipavidalinimas. Mokomasi formatuoti kompiuterinį tekstą, panaudoti įvairią iliustracinę medžiagą, tinkamai išdėstyti tekstą ir iliustracinę medžiagą puslapyje ar skaidrėje. Mokomasi grupuoti ir nuosekliai pateikti pasirinktos temos informaciją skaidrėse, pavaizduoti jos elementų tarpusavio ryšius neverbaline forma (pvz., lentelės, schemos ir pan.). Mokomasi tikslingai naudoti informacines technologijas ir internetinius išteklius, derinti verbalinę ir iliustracinę medžiagą.

Baltarusių tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra

3–4 klasių koncentras
Sakytinio teksto pristatymas.

Sakytinio teksto pristatymas. 

Mokomasi papildyti pristatymą vaizdine medžiaga teksto elementams iliustruoti, pasitelkti technologijas ir interneto išteklius. 

Rašymo technika ir rašyba, teksto pateikimas.

Rašymas ir rašyba. 

Mokomasi aiškiai ir sklandžiai rašyti ranka, klaviatūra (telefonu, kompiuteriu).

5–6 klasių koncentras
Sakytinio teksto pristatymas.

Sakytinio teksto pristatymas. 

Mokomasi papildyti pristatymą vaizdine medžiaga, iliustruojančia teksto elementus, naudotis technologijomis ir internetiniais ištekliais. 

Rašymo technika ir rašyba, teksto pateikimas.

Teksto grafinis apipavidalinimas. 

Mokomasi parinkti iliustraciją teksto fragmentui; pateikti informaciją ir pavaizduoti jos elementų ryšius minčių žemėlapio, lentelės, schemos forma. 

7–8 klasių koncentras
Sakytinio teksto pristatymas.

Sakytinio teksto pristatymas.

Mokomasi derinti tekstą su iliustracine medžiaga, naudotis technologijomis ir internetiniais ištekliais. 

Rašymo technika ir rašyba, teksto pateikimas.

Teksto grafinis apipavidalinimas. 

Mokomasi naudoti įvairią iliustracinę medžiagą, pasitelkiant technologijas ir internetinius išteklius, mokomasi derinti verbalinę ir iliustracinę medžiagą. Mokomasi tinkamai išdėstyti tekstą ir iliustracijas puslapyje.

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras
Sakytinio teksto pristatymas.

Sakytinio teksto pristatymas. 

Mokomasi derinti tekstą su iliustracine medžiaga, naudotis technologijomis ir internetiniais ištekliais. 

Rašymo technika ir rašyba, teksto pateikimas.

Teksto grafinis apipavidalinimas. 

Mokomasi formatuoti kompiuterinį tekstą, panaudoti įvairią iliustracinę medžiagą, tinkamai išdėstyti tekstą ir iliustracinę medžiagą puslapyje ar skaidrėje. Mokomasi grupuoti ir nuosekliai pateikti pasirinktos temos informaciją skaidrėse, pavaizduoti jos elementų tarpusavio ryšius neverbaline forma (pvz., lentelės, schemos ir pan.). Mokomasi tikslingai naudoti informacines technologijas ir internetinius išteklius, derinti verbalinę ir iliustracinę medžiagą.

Sakytinio teksto pristatymas. 

Mokomasi papildyti pristatymą vaizdine medžiaga teksto elementams iliustruoti, pasitelkti technologijas ir interneto išteklius. 

Rašymas ir rašyba. 

Mokomasi aiškiai ir sklandžiai rašyti ranka, klaviatūra (telefonu, kompiuteriu).

Sakytinio teksto pristatymas. 

Mokomasi papildyti pristatymą vaizdine medžiaga, iliustruojančia teksto elementus, naudotis technologijomis ir internetiniais ištekliais. 

Teksto grafinis apipavidalinimas. 

Mokomasi parinkti iliustraciją teksto fragmentui; pateikti informaciją ir pavaizduoti jos elementų ryšius minčių žemėlapio, lentelės, schemos forma. 

Sakytinio teksto pristatymas.

Mokomasi derinti tekstą su iliustracine medžiaga, naudotis technologijomis ir internetiniais ištekliais. 

Teksto grafinis apipavidalinimas. 

Mokomasi naudoti įvairią iliustracinę medžiagą, pasitelkiant technologijas ir internetinius išteklius, mokomasi derinti verbalinę ir iliustracinę medžiagą. Mokomasi tinkamai išdėstyti tekstą ir iliustracijas puslapyje.

Sakytinio teksto pristatymas. 

Mokomasi derinti tekstą su iliustracine medžiaga, naudotis technologijomis ir internetiniais ištekliais. 

Teksto grafinis apipavidalinimas. 

Mokomasi formatuoti kompiuterinį tekstą, panaudoti įvairią iliustracinę medžiagą, tinkamai išdėstyti tekstą ir iliustracinę medžiagą puslapyje ar skaidrėje. Mokomasi grupuoti ir nuosekliai pateikti pasirinktos temos informaciją skaidrėse, pavaizduoti jos elementų tarpusavio ryšius neverbaline forma (pvz., lentelės, schemos ir pan.). Mokomasi tikslingai naudoti informacines technologijas ir internetinius išteklius, derinti verbalinę ir iliustracinę medžiagą.

Rusų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra

3–4 klasių koncentras
Sakytinio teksto pristatymas.

Sakytinio teksto pristatymas.

Mokomasi papildyti pristatymą vaizdine medžiaga teksto elementams iliustruoti, pasitelkti technologijas ir interneto išteklius. 

Rašymo technika ir rašyba, teksto pateikimas.

Rašymas ir rašyba. 

Mokomasi aiškiai ir sklandžiai rašyti ranka, klaviatūra (telefonu, kompiuteriu) […].

5–6 klasių koncentras
Sakytinio teksto pristatymas.

Sakytinio teksto pristatymas. 

Mokomasi papildyti pristatymą vaizdine medžiaga, iliustruojančia teksto elementus, naudotis technologijomis ir internetiniais ištekliais. 

Rašymo technika ir rašyba, teksto pateikimas.

Teksto grafinis apipavidalinimas.

Mokomasi parinkti iliustraciją teksto fragmentui; pateikti informaciją ir pavaizduoti jos elementų ryšius minčių žemėlapio, lentelės, schemos forma. 

7–8 klasių koncentras
Sakytinio teksto pristatymas.

Sakytinio teksto pristatymas.

Mokomasi derinti tekstą su iliustracine medžiaga, naudotis technologijomis ir internetiniais ištekliais. 

Rašymo technika ir rašyba, teksto pateikimas.

Teksto grafinis apipavidalinimas.

Mokomasi naudoti įvairią iliustracinę medžiagą, pasitelkiant technologijas ir internetinius išteklius, mokomasi derinti verbalinę ir iliustracinę medžiagą. Mokomasi tinkamai išdėstyti tekstą ir iliustracijas puslapyje.

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras
Rašymo technika ir rašyba, teksto pateikimas.

Teksto grafinis apipavidalinimas. 

Mokomasi formatuoti kompiuterinį tekstą, panaudoti įvairią iliustracinę medžiagą, tinkamai išdėstyti tekstą ir iliustracinę medžiagą puslapyje ar skaidrėje. Mokomasi grupuoti ir nuosekliai pateikti pasirinktos temos informaciją skaidrėse, pavaizduoti jos elementų tarpusavio ryšius neverbaline forma (pvz., lentelės, schemos ir pan.). Mokomasi tikslingai naudoti informacines technologijas ir internetinius išteklius, derinti verbalinę ir iliustracinę medžiagą.

Sakytinio teksto pristatymas.

Mokomasi papildyti pristatymą vaizdine medžiaga teksto elementams iliustruoti, pasitelkti technologijas ir interneto išteklius. 

Rašymas ir rašyba. 

Mokomasi aiškiai ir sklandžiai rašyti ranka, klaviatūra (telefonu, kompiuteriu) […].

Sakytinio teksto pristatymas. 

Mokomasi papildyti pristatymą vaizdine medžiaga, iliustruojančia teksto elementus, naudotis technologijomis ir internetiniais ištekliais. 

Teksto grafinis apipavidalinimas.

Mokomasi parinkti iliustraciją teksto fragmentui; pateikti informaciją ir pavaizduoti jos elementų ryšius minčių žemėlapio, lentelės, schemos forma. 

Sakytinio teksto pristatymas.

Mokomasi derinti tekstą su iliustracine medžiaga, naudotis technologijomis ir internetiniais ištekliais. 

Teksto grafinis apipavidalinimas.

Mokomasi naudoti įvairią iliustracinę medžiagą, pasitelkiant technologijas ir internetinius išteklius, mokomasi derinti verbalinę ir iliustracinę medžiagą. Mokomasi tinkamai išdėstyti tekstą ir iliustracijas puslapyje.

Teksto grafinis apipavidalinimas. 

Mokomasi formatuoti kompiuterinį tekstą, panaudoti įvairią iliustracinę medžiagą, tinkamai išdėstyti tekstą ir iliustracinę medžiagą puslapyje ar skaidrėje. Mokomasi grupuoti ir nuosekliai pateikti pasirinktos temos informaciją skaidrėse, pavaizduoti jos elementų tarpusavio ryšius neverbaline forma (pvz., lentelės, schemos ir pan.). Mokomasi tikslingai naudoti informacines technologijas ir internetinius išteklius, derinti verbalinę ir iliustracinę medžiagą.

Vokiečių tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra

3–4 klasių koncentras
Sakytinio teksto pristatymas.

Sakytinio teksto pristatymas.
[...] Mokomasi papildyti pristatymą vaizdine medžiaga teksto elementams iliustruoti, pasitelkti technologijas ir interneto išteklius. [...]

Rašymo technika ir rašyba, teksto pateikimas.

Rašymas ir rašyba. 
Mokomasi aiškiai ir sklandžiai rašyti ranka, klaviatūra (telefonu, kompiuteriu) [...]

5–6 klasių koncentras
Sakytinio teksto pristatymas.

Sakytinio teksto pristatymas. 
[...] Mokomasi papildyti pristatymą vaizdine medžiaga, iliustruojančia teksto elementus, naudotis technologijomis ir internetiniais ištekliais. [...]

Rašymo technika ir rašyba, teksto pateikimas.

Teksto grafinis apipavidalinimas
Mokomasi parinkti iliustraciją teksto fragmentui; pateikti informaciją ir pavaizduoti jos elementų ryšius minčių žemėlapio, lentelės, schemos forma. [...]

7–8 klasių koncentras
Sakytinio teksto pristatymas.

Sakytinio teksto pristatymas
[...] Mokomasi derinti tekstą su iliustracine medžiaga, naudotis technologijomis ir internetiniais ištekliais. [...]

Rašymo technika ir rašyba, teksto pateikimas.

Teksto grafinis apipavidalinimas
Mokomasi naudoti įvairią iliustracinę medžiagą, pasitelkiant technologijas ir internetinius išteklius, mokomasi derinti verbalinę ir iliustracinę medžiagą. Mokomasi tinkamai išdėstyti tekstą ir iliustracijas puslapyje.

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras
Rašymo technika ir rašyba, teksto pateikimas.

Teksto grafinis apipavidalinimas
Mokomasi formatuoti kompiuterinį tekstą, panaudoti įvairią iliustracinę medžiagą, tinkamai išdėstyti tekstą ir iliustracinę medžiagą puslapyje ar skaidrėje. Mokomasi grupuoti ir nuosekliai pateikti pasirinktos temos informaciją skaidrėse, pavaizduoti jos elementų tarpusavio ryšius neverbaline forma (pvz., lentelės, schemos ir pan.). Mokomasi tikslingai naudoti informacines technologijas ir internetinius išteklius, derinti verbalinę ir iliustracinę medžiagą.

Sakytinio teksto pristatymas.
[...] Mokomasi papildyti pristatymą vaizdine medžiaga teksto elementams iliustruoti, pasitelkti technologijas ir interneto išteklius. [...]

Rašymas ir rašyba. 
Mokomasi aiškiai ir sklandžiai rašyti ranka, klaviatūra (telefonu, kompiuteriu) [...]

Sakytinio teksto pristatymas. 
[...] Mokomasi papildyti pristatymą vaizdine medžiaga, iliustruojančia teksto elementus, naudotis technologijomis ir internetiniais ištekliais. [...]

Teksto grafinis apipavidalinimas
Mokomasi parinkti iliustraciją teksto fragmentui; pateikti informaciją ir pavaizduoti jos elementų ryšius minčių žemėlapio, lentelės, schemos forma. [...]

Sakytinio teksto pristatymas
[...] Mokomasi derinti tekstą su iliustracine medžiaga, naudotis technologijomis ir internetiniais ištekliais. [...]

Teksto grafinis apipavidalinimas
Mokomasi naudoti įvairią iliustracinę medžiagą, pasitelkiant technologijas ir internetinius išteklius, mokomasi derinti verbalinę ir iliustracinę medžiagą. Mokomasi tinkamai išdėstyti tekstą ir iliustracijas puslapyje.

Teksto grafinis apipavidalinimas
Mokomasi formatuoti kompiuterinį tekstą, panaudoti įvairią iliustracinę medžiagą, tinkamai išdėstyti tekstą ir iliustracinę medžiagą puslapyje ar skaidrėje. Mokomasi grupuoti ir nuosekliai pateikti pasirinktos temos informaciją skaidrėse, pavaizduoti jos elementų tarpusavio ryšius neverbaline forma (pvz., lentelės, schemos ir pan.). Mokomasi tikslingai naudoti informacines technologijas ir internetinius išteklius, derinti verbalinę ir iliustracinę medžiagą.

Lietuvių gestų kalba

1–2 klasių koncentras
Lietuvių gestų kalbos elementai, jų ryšiai bei funkcijos.

Lietuvių gestų kalbos elementai, jų ryšiai bei funkcijos. [...] Plėtojamas lietuvių gestų kalbos žodynas. [...]

Pranešimo lietuvių gestų kalba kūrimas, perteikimas ir komunikacinė sąveika bei pranešimo analizė ir interpretavimas.

Pranešimo lietuvių gestų kalba kūrimas, perteikimas ir komunikacinė sąveika bei pranešimo analizė ir interpretavimas. [...] Mokomasi pasakoti auditorijai ir prieš vaizdo kamerą. [...]

3–4 klasių koncentras
Kalba kaip socialinis kultūrinis reiškinys.

Kalba kaip socialinis kultūrinis reiškinys. Susipažįstama su [...] kompensacine technika.

Lietuvių gestų kalbos elementai, jų ryšiai bei funkcijos.

Lietuvių gestų kalbos elementai, jų ryšiai bei funkcijos. [...] Plėtojamas lietuvių gestų kalbos žodynas. [...] Mokomasi naudotis lietuvių gestų kalbos žodynėliais. [...]

5–6 klasių koncentras
Lietuvių gestų kalbos elementai, jų ryšiai bei funkcijos.

Lietuvių gestų kalbos elementai, jų ryšiai bei funkcijos. [...] Plėtojamas lietuvių gestų kalbos žodynas. [...]

Pranešimo lietuvių gestų kalba kūrimas, perteikimas ir komunikacinė sąveika bei pranešimo analizė ir interpretavimas.

Pranešimo lietuvių gestų kalba kūrimas, perteikimas ir komunikacinė sąveika bei pranešimo analizė ir interpretavimas. Informacijos perdavimas [...]. Rengiamas pristatymas. [...] Kalbiniai žaidimai, eksperimentai [...]. Inscenizuojamos, vaidinamos įvairios situacijos (pagal galimybes įrašant). Dalyvaujama pokalbiuose [...] (pasakojama, aiškinama, reiškiama nuomonė). Aiškinamasi dažniau vartojamų sąvokų (ir iš kitų dalykų turinio) prasmė. [...]

7–8 klasių koncentras
Lietuvių gestų kalbos elementai, jų ryšiai bei funkcijos.

Lietuvių gestų kalbos elementai, jų ryšiai bei funkcijos. [...] Plėtojamas lietuvių gestų kalbos žodynas. [...]

Pranešimo lietuvių gestų kalba kūrimas, perteikimas ir komunikacinė sąveika bei pranešimo analizė ir interpretavimas.

Pranešimo lietuvių gestų kalba kūrimas, perteikimas ir komunikacinė sąveika bei pranešimo analizė ir interpretavimas. Gaunama, renkama ir pristatoma informacija nurodytais tikslais [...]. Vertinamas pristatymas. Kritiškas klausymasis. Informacija iš lietuvių gestų kalbos šaltinių. [...] Monologinis kalbėjimas pagal įvestis. Analizuojami ir vertinami įvairūs vaizdo įrašai. Diskutuojama [...] aktualiomis temomis [...]. Interviu pagal pateiktus klausimus. Dalyvaujama viešuose pokalbiuose ar diskusijose. [...]

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras
Pranešimo lietuvių gestų kalba kūrimas, perteikimas ir komunikacinė sąveika bei pranešimo analizė ir interpretavimas.

Pranešimo lietuvių gestų kalba kūrimas, perteikimas ir komunikacinė sąveika bei pranešimo analizė ir interpretavimas. Viešasis kalbėjimas. [...] Rengiamas ir pristatomas projektas mažai pažįstamiems adresatams. Diskutuojama įvairiomis temomis [...]. Išsakomos nuomonės, požiūriai, argumentuojama. [...] Interviu pasirinkta tema. Rengiami klausimai, imamas, apibendrinamas ir įvertinamas interviu. Stebimi filmai, bendruomenės renginiai, dokumentinės ir diskusinės televizijos laidos (ar vaizdo įrašai su vertimu) [...]. Kuriami ir skelbiami gestų kalbos tekstai (pavyzdžiui, vaizdo laiškai kitoms mokykloms, interneto svetainėms ar pan.). [...]

Lietuvių gestų kalbos elementai, jų ryšiai bei funkcijos.

Lietuvių gestų kalbos elementai, jų ryšiai bei funkcijos. [...] Plėtojamas lietuvių gestų kalbos žodynas. [...]

III–IV gimnazijos klasių koncentras
Pranešimo lietuvių gestų kalba kūrimas, perteikimas ir komunikacinė sąveika bei pranešimo analizė ir interpretavimas.

Pranešimo lietuvių gestų kalba kūrimas, perteikimas ir komunikacinė sąveika bei pranešimo analizė ir interpretavimas. Viešasis kalbėjimas. Monologinė kalba. Rengiama kalba. Dalykinis pasisakymas. Diskutuojama socialinėmis ir kultūrinėmis temomis.

Kurčiųjų bendruomenė ir jos veikla. Kurčiųjų istorija. Kurčneregiai.

Kurčiųjų bendruomenė ir jos veikla. [...] Nusakomi kurčneregių komunikacijos ypatumai.

Lietuvių gestų kalbos elementai, jų ryšiai bei funkcijos. [...] Plėtojamas lietuvių gestų kalbos žodynas. [...]

Pranešimo lietuvių gestų kalba kūrimas, perteikimas ir komunikacinė sąveika bei pranešimo analizė ir interpretavimas. [...] Mokomasi pasakoti auditorijai ir prieš vaizdo kamerą. [...]

Kalba kaip socialinis kultūrinis reiškinys. Susipažįstama su [...] kompensacine technika.

Lietuvių gestų kalbos elementai, jų ryšiai bei funkcijos. [...] Plėtojamas lietuvių gestų kalbos žodynas. [...] Mokomasi naudotis lietuvių gestų kalbos žodynėliais. [...]

Lietuvių gestų kalbos elementai, jų ryšiai bei funkcijos. [...] Plėtojamas lietuvių gestų kalbos žodynas. [...]

Pranešimo lietuvių gestų kalba kūrimas, perteikimas ir komunikacinė sąveika bei pranešimo analizė ir interpretavimas. Informacijos perdavimas [...]. Rengiamas pristatymas. [...] Kalbiniai žaidimai, eksperimentai [...]. Inscenizuojamos, vaidinamos įvairios situacijos (pagal galimybes įrašant). Dalyvaujama pokalbiuose [...] (pasakojama, aiškinama, reiškiama nuomonė). Aiškinamasi dažniau vartojamų sąvokų (ir iš kitų dalykų turinio) prasmė. [...]

Lietuvių gestų kalbos elementai, jų ryšiai bei funkcijos. [...] Plėtojamas lietuvių gestų kalbos žodynas. [...]

Pranešimo lietuvių gestų kalba kūrimas, perteikimas ir komunikacinė sąveika bei pranešimo analizė ir interpretavimas. Gaunama, renkama ir pristatoma informacija nurodytais tikslais [...]. Vertinamas pristatymas. Kritiškas klausymasis. Informacija iš lietuvių gestų kalbos šaltinių. [...] Monologinis kalbėjimas pagal įvestis. Analizuojami ir vertinami įvairūs vaizdo įrašai. Diskutuojama [...] aktualiomis temomis [...]. Interviu pagal pateiktus klausimus. Dalyvaujama viešuose pokalbiuose ar diskusijose. [...]

Pranešimo lietuvių gestų kalba kūrimas, perteikimas ir komunikacinė sąveika bei pranešimo analizė ir interpretavimas. Viešasis kalbėjimas. [...] Rengiamas ir pristatomas projektas mažai pažįstamiems adresatams. Diskutuojama įvairiomis temomis [...]. Išsakomos nuomonės, požiūriai, argumentuojama. [...] Interviu pasirinkta tema. Rengiami klausimai, imamas, apibendrinamas ir įvertinamas interviu. Stebimi filmai, bendruomenės renginiai, dokumentinės ir diskusinės televizijos laidos (ar vaizdo įrašai su vertimu) [...]. Kuriami ir skelbiami gestų kalbos tekstai (pavyzdžiui, vaizdo laiškai kitoms mokykloms, interneto svetainėms ar pan.). [...]

Lietuvių gestų kalbos elementai, jų ryšiai bei funkcijos. [...] Plėtojamas lietuvių gestų kalbos žodynas. [...]

Pranešimo lietuvių gestų kalba kūrimas, perteikimas ir komunikacinė sąveika bei pranešimo analizė ir interpretavimas. Viešasis kalbėjimas. Monologinė kalba. Rengiama kalba. Dalykinis pasisakymas. Diskutuojama socialinėmis ir kultūrinėmis temomis.

Kurčiųjų bendruomenė ir jos veikla. [...] Nusakomi kurčneregių komunikacijos ypatumai.

Užsienio kalba (pirmoji)

3–4 klasių koncentras
Komunikacija realioje ir skaitmeninėje erdvėje. Medijos ir informacinės technologijos. Pažangios technologijos ir inovacijos.

 Komunikacija realioje ir skaitmeninėje erdvėje. Medijos ir informacinės technologijos. Pažangios technologijos ir inovacijos.

Potemės: pagrindinės mandagumo taisyklės. Susirašinėjimo draugai, ryšiai su bendraamžiais kitose šalyse. Internetas, socialiniai tinklai, atsakingas ir etiškas elgesys virtualioje erdvėje.

5–6 klasių koncentras
Komunikacija realioje ir skaitmeninėje erdvėje. Medijos ir informacinės technologijos. Pažangios technologijos ir inovacijos.

Komunikacija realioje ir skaitmeninėje erdvėje. Medijos ir informacinės technologijos. Pažangios technologijos ir inovacijos.

Potemės: socialinės konvencijos, kūno kalba, emocijų raiška. Bendravimas su bendraamžiais, bendradarbiavimas su mokyklų partnerių bendruomenėmis, projektinė veikla ir pan. Medijos ir informacinės technologijos, atsakingas ir etiškas elgesys virtualioje erdvėje. Pažangios technologijos ir inovacijos pramonėje, paslaugų sferoje, buityje ir pan.

7–8 klasių koncentras
Komunikacija realioje ir skaitmeninėje erdvėje. Medijos ir informacinės technologijos. Pažangios technologijos ir inovacijos.

Komunikacija realioje ir skaitmeninėje erdvėje. Medijos ir informacinės technologijos. Pažangios technologijos ir inovacijos.

Potemės: socialinės konvencijos, kūno kalba, emocijų raiška. Bendravimas su bendraamžiais, bendradarbiavimas su mokyklų partnerių bendruomenėmis, projektinė veikla ir pan. Medijos ir informacinės technologijos, atsakingas ir etiškas elgesys virtualioje erdvėje. Pažangios technologijos ir inovacijos pramonėje, paslaugų sferoje, buityje ir pan.

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras
Komunikacija realioje ir skaitmeninėje erdvėje. Medijos ir informacinės technologijos. Pažangios technologijos ir inovacijos.

Komunikacija realioje ir skaitmeninėje erdvėje. Medijos ir informacinės technologijos. Pažangios technologijos ir inovacijos.

Potemės: socialinės konvencijos, kūno kalba, emocijų raiška ir pan. Bendravimas su bendraamžiais, bendradarbiavimas su mokyklų partnerių bendruomenėmis, projektinė veikla, tarptautiniai mainai ir pan. Medijos ir informacinės technologijos, atsakingas ir etiškas elgesys virtualioje erdvėje. Medijų raštingumas. Išmaniųjų įrenginių naudojimas mokantis užsienio kalbų. Mokslo pasiekimai, pažangios technologijos ir inovacijos pramonėje, paslaugų srityje, medicinoje, buityje ir pan.

III–IV gimnazijos klasių koncentras
Mokslas, technologijos ir inovacijos.

Mokslas, technologijos ir inovacijos.

Potemės: mokslo pažanga, išradimai, naujos technologijos, jų vaidmuo pramonėje, medicinoje, kasdieniame gyvenime, Lietuvos mokslo pasiekimai ir pan.

 Komunikacija realioje ir skaitmeninėje erdvėje. Medijos ir informacinės technologijos. Pažangios technologijos ir inovacijos.

Potemės: pagrindinės mandagumo taisyklės. Susirašinėjimo draugai, ryšiai su bendraamžiais kitose šalyse. Internetas, socialiniai tinklai, atsakingas ir etiškas elgesys virtualioje erdvėje.

Komunikacija realioje ir skaitmeninėje erdvėje. Medijos ir informacinės technologijos. Pažangios technologijos ir inovacijos.

Potemės: socialinės konvencijos, kūno kalba, emocijų raiška. Bendravimas su bendraamžiais, bendradarbiavimas su mokyklų partnerių bendruomenėmis, projektinė veikla ir pan. Medijos ir informacinės technologijos, atsakingas ir etiškas elgesys virtualioje erdvėje. Pažangios technologijos ir inovacijos pramonėje, paslaugų sferoje, buityje ir pan.

Komunikacija realioje ir skaitmeninėje erdvėje. Medijos ir informacinės technologijos. Pažangios technologijos ir inovacijos.

Potemės: socialinės konvencijos, kūno kalba, emocijų raiška. Bendravimas su bendraamžiais, bendradarbiavimas su mokyklų partnerių bendruomenėmis, projektinė veikla ir pan. Medijos ir informacinės technologijos, atsakingas ir etiškas elgesys virtualioje erdvėje. Pažangios technologijos ir inovacijos pramonėje, paslaugų sferoje, buityje ir pan.

Komunikacija realioje ir skaitmeninėje erdvėje. Medijos ir informacinės technologijos. Pažangios technologijos ir inovacijos.

Potemės: socialinės konvencijos, kūno kalba, emocijų raiška ir pan. Bendravimas su bendraamžiais, bendradarbiavimas su mokyklų partnerių bendruomenėmis, projektinė veikla, tarptautiniai mainai ir pan. Medijos ir informacinės technologijos, atsakingas ir etiškas elgesys virtualioje erdvėje. Medijų raštingumas. Išmaniųjų įrenginių naudojimas mokantis užsienio kalbų. Mokslo pasiekimai, pažangios technologijos ir inovacijos pramonėje, paslaugų srityje, medicinoje, buityje ir pan.

Mokslas, technologijos ir inovacijos.

Potemės: mokslo pažanga, išradimai, naujos technologijos, jų vaidmuo pramonėje, medicinoje, kasdieniame gyvenime, Lietuvos mokslo pasiekimai ir pan.

Užsienio kalba (antroji)

5–6 klasių koncentras
Informacinės priemonės ir skaitmeninės technologijos.

  Informacinės priemonės (media) ir skaitmeninės technologijos (išmanusis telefonas, kompiuteris ir kt.).

7–8 klasių koncentras
Informacinės priemonės ir skaitmeninės technologijos.

Informacinės priemonės (media) ir skaitmeninės technologijos (TV, radijas, spauda paaugliams, internetas, mobilus ryšys, virtualus bendravimas ir kt.).

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras
Informacinės priemonės (medijos) ir skaitmeninės technologijos.

Informacinės priemonės (media) ir skaitmeninės technologijos (TV, radijas ir spauda, internetas, mobilus ryšys, socialiniai tinklai, saugus ir etiškas elgesys socialiniuose tinkluose, viešumas ir viešinimas, skaitmeninių technologijų panaudojimas mokantis užsienio kalbų ir kt.).

III–IV gimnazijos klasių koncentras
Mokslas ir technologijos.

Mokslas ir technologijos (pvz., moksliniai išradimai, pažangios technologijos, technologijų (pvz., robotizacija, dronai, dirbtinis intelektas) privalumai ir trūkumai). 

  Informacinės priemonės (media) ir skaitmeninės technologijos (išmanusis telefonas, kompiuteris ir kt.).

Informacinės priemonės (media) ir skaitmeninės technologijos (TV, radijas, spauda paaugliams, internetas, mobilus ryšys, virtualus bendravimas ir kt.).

Informacinės priemonės (media) ir skaitmeninės technologijos (TV, radijas ir spauda, internetas, mobilus ryšys, socialiniai tinklai, saugus ir etiškas elgesys socialiniuose tinkluose, viešumas ir viešinimas, skaitmeninių technologijų panaudojimas mokantis užsienio kalbų ir kt.).

Mokslas ir technologijos (pvz., moksliniai išradimai, pažangios technologijos, technologijų (pvz., robotizacija, dronai, dirbtinis intelektas) privalumai ir trūkumai). 

Istorija

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras
Globalaus pasaulio pranašumai ir iššūkiai

Analizuojama ir įvertinama naujoji pasaulio tvarka: JAV dominavimas, europinė integracija ir komunistinės Kinijos iškilimas. Susipažįstama su globaliu pasauliu: technologine revoliucija ir interneto sklaida, visuotinio gyvenimo lygio kilimu, pasaulinėmis skurdo ir ekologijos problemomis, terorizmu. [...]

III–IV gimnazijos klasių koncentras
Mokslo ir pažinimo galimybės bei problemos: dirbtinis intelektas, mokslo etinės problemos, humanitarikos reikšmės klausimas.

Aiškinamasi humanitarinių mokslų vertė ir perspektyvos aukštųjų technologijų ir algoritmų amžiuje. Įvertinama sintetinės biologijos eros iššūkiai ir mokslo etinės problemos. Nagrinėjamas dirbtinio intelekto ir žmogaus kūrybingumo santykis. [...]

Industrinė revoliucija ir visuomenės transformacija

Nagrinėjama industrinė revoliucija ir naujųjų technologijų vaidmuo ekonomikoje. [...] Aptariami temos atskleidimui reikšmingi įvykiai: garo mašinos išradimas (XVIII a.), vergovės panaikinimas JAV (1865 m.), rinkimų teisės suteikimas moterims (Naujoji Zelandija 1893 m., Suomija 1906 m.). 

Analizuojama ir įvertinama naujoji pasaulio tvarka: JAV dominavimas, europinė integracija ir komunistinės Kinijos iškilimas. Susipažįstama su globaliu pasauliu: technologine revoliucija ir interneto sklaida, visuotinio gyvenimo lygio kilimu, pasaulinėmis skurdo ir ekologijos problemomis, terorizmu. [...]

Aiškinamasi humanitarinių mokslų vertė ir perspektyvos aukštųjų technologijų ir algoritmų amžiuje. Įvertinama sintetinės biologijos eros iššūkiai ir mokslo etinės problemos. Nagrinėjamas dirbtinio intelekto ir žmogaus kūrybingumo santykis. [...]

Nagrinėjama industrinė revoliucija ir naujųjų technologijų vaidmuo ekonomikoje. [...] Aptariami temos atskleidimui reikšmingi įvykiai: garo mašinos išradimas (XVIII a.), vergovės panaikinimas JAV (1865 m.), rinkimų teisės suteikimas moterims (Naujoji Zelandija 1893 m., Suomija 1906 m.). 

Pilietiškumo pagrindai

Informacinė visuomenė. Apibūdinama informacinės visuomenės samprata. Diskutuojama apie skaitmeninių technologijų, mokslo naujovėmis pagrįstos informacijos reikšmę šiuolaikinės visuomenės formavimuisi, globaliai ekonomikai, asmeninei gyvenimo kokybei ir karjerai.

Geografija

5–6 klasių koncentras
Žemės forma ir orientavimosi būdai.

[...]Naudojamas kompasas, globalinė padėties nustatymo sistema (GPS), mokomasi nustatyti pasaulio kryptis (horizonto kryptis). [...]

Gyventojų veiklos.

[...] Nagrinėjami konkretūs pavyzdžiai ir gilinamasi, kas yra gyvulininkystė, žemdirbystė ir kokia yra šių veiklų produkcija, aiškinamas vis plačiau naudojamų technologijų žemės ūkyje poreikis. Nagrinėjami svarbiausi veiksniai, nuo kurių priklauso žemės ūkio plėtra. [...]

7–8 klasių koncentras
Infrastruktūra: transportas ir energetika.

Susipažįstama su Europos susisiekimo keliais ir uostais, lyginamas jų tinklas skirtinguose regionuose, numatoma, kaip transportas galėtų keistis ateityje. Susipažįstama su Europos energijos ištekliais, jų geografiniu pasiskirstymu, vertinamas jų poveikis aplinkos ekologinei situacijai, analizuojama atsinaujinančios energijos būtinybė.

Praktikos darbai.

Mokomasi atlikti praktikos darbus (palydovinės informacijos nagrinėjimas, [...]

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras
Globalizacija.

[...] Apibūdinamas globalizacijos ir skaitmeninimo įtakoje veikiantis tarptautinio darbo pasidalijimas ir besikeičiančios gamybos pobūdis, pasitelkiant kurios nors produkcijos gamybos grandinę ir tarptautinę bendrovę.

Skaitmeninimo procesas.

Nagrinėjamos skaitmeninimo teikiamos galimybės, vertinamos globalizacijos ir skaitmeninimo procesų teigiamos ir neigiamos pusės valstybėms, vietovėms, įmonėms, darbdaviams.

Tiriamieji darbai.

Mokomasi atlikti tiriamuosius darbus, analizuoti rezultatus, daryti išvadas ir pristatyti tyrimo rezultatus. Iš siūlomų tiriamųjų darbų (transporto tinklo, ryšių, reiškinių vietovėje tyrimas, pramonės veiklų ir paslaugų vietovėje tyrimas, pramonės įmonės tyrimas, pasirinktos vietovės tyrimas GIS įrankiu) privaloma atlikti du tyrimus.

III–IV gimnazijos klasių koncentras
Geografijos mokslo koncepcijos.

Nurodomi šiuolaikiniai geografijos tyrimo metodai, paaiškinama, kas yra geografinių tyrimų objektas. Taikomos geografinės informacinės sistemos (GIS).

Inovacijos.

Nagrinėjama ir vertinama inovacijų svarba ekonominiams ciklams.

[...]Naudojamas kompasas, globalinė padėties nustatymo sistema (GPS), mokomasi nustatyti pasaulio kryptis (horizonto kryptis). [...]

[...] Nagrinėjami konkretūs pavyzdžiai ir gilinamasi, kas yra gyvulininkystė, žemdirbystė ir kokia yra šių veiklų produkcija, aiškinamas vis plačiau naudojamų technologijų žemės ūkyje poreikis. Nagrinėjami svarbiausi veiksniai, nuo kurių priklauso žemės ūkio plėtra. [...]

Susipažįstama su Europos susisiekimo keliais ir uostais, lyginamas jų tinklas skirtinguose regionuose, numatoma, kaip transportas galėtų keistis ateityje. Susipažįstama su Europos energijos ištekliais, jų geografiniu pasiskirstymu, vertinamas jų poveikis aplinkos ekologinei situacijai, analizuojama atsinaujinančios energijos būtinybė.

Mokomasi atlikti praktikos darbus (palydovinės informacijos nagrinėjimas, [...]

[...] Apibūdinamas globalizacijos ir skaitmeninimo įtakoje veikiantis tarptautinio darbo pasidalijimas ir besikeičiančios gamybos pobūdis, pasitelkiant kurios nors produkcijos gamybos grandinę ir tarptautinę bendrovę.

Nagrinėjamos skaitmeninimo teikiamos galimybės, vertinamos globalizacijos ir skaitmeninimo procesų teigiamos ir neigiamos pusės valstybėms, vietovėms, įmonėms, darbdaviams.

Mokomasi atlikti tiriamuosius darbus, analizuoti rezultatus, daryti išvadas ir pristatyti tyrimo rezultatus. Iš siūlomų tiriamųjų darbų (transporto tinklo, ryšių, reiškinių vietovėje tyrimas, pramonės veiklų ir paslaugų vietovėje tyrimas, pramonės įmonės tyrimas, pasirinktos vietovės tyrimas GIS įrankiu) privaloma atlikti du tyrimus.

Nurodomi šiuolaikiniai geografijos tyrimo metodai, paaiškinama, kas yra geografinių tyrimų objektas. Taikomos geografinės informacinės sistemos (GIS).

Nagrinėjama ir vertinama inovacijų svarba ekonominiams ciklams.

Geografinės informacinės sistemos

Apibūdinamos geografinės informacinės sistemos (GIS), diskutuojama apie GIS technologijų galimybes ir poreikius mokykloje.

Diskutuojama apie GIS technologijų pritaikymą kasdieniame gyvenime, moksle, valstybės valdžios, savivaldos institucijose, energetikos, telekomunikacijų, inžinerinės infrastruktūros įmonėse.

[...] Diskutuojama, kokie yra pagrindiniai nacionaliniai, pasauliniai erdvinių duomenų šaltiniai, duomenų rinkiniai, erdvinių duomenų teikėjai.

Aptariami erdvinių duomenų [...] įvairovė pagal tematikas ir mastelius. Analizuojama, kur ir kaip jie gali būti saugomi, pasiekiami.

Mokomasi naudotis pagrindinėmis erdvinių duomenų paieškos sistemomis. [...]

Diskutuojama GIS duomenų kokybės svarba. [...] lyginant kelis erdvinių duomenų rinkinius, mokomasi įvertinti duomenų rinkinio kokybę, patikimumą. [...]

Mokomasi ieškoti ir surasti stambaus mastelio skaitmeninių ir (ar) analoginių GIS duomenų nagrinėjamai temai bei pasirinktai tyrinėjamai teritorijai. [...]

Mokomasi GIS įrankiais kontroliuoti esamo duomenų rinkinio aprėptį, duomenų kiekį, atitinkantį analizuojamą temą. 

[...] Mokomasi papildyti erdvinius duomenis nauja aprašomąja informacija.

Analizuojami naujų erdvinių duomenų įvesties metodai. Mokomasi įvertinti naujų duomenų poreikį, pasirinkti GIS duomenų rinkimo priemones, susiplanuoti duomenų rinkimo veiklas.

Analizuojami naujų erdvinių duomenų įvesties metodai. Mokomasi įvertinti naujų duomenų poreikį, pasirinkti GIS duomenų rinkimo priemones, susiplanuoti duomenų rinkimo veiklas.

Susipažįstama su skaitmeninio žemėlapio kūrimo aplinka, mokomasi taikyti pagrindinius žemėlapio kūrimo įrankius. 

Mokomasi parinkti erdvinių objektų žymėjimo simbolius, pritaikant įvairius žymėjimo metodus ir priemones.

Mokomasi atvaizduoti erdvinius duomenis, parenkant atributų kategorijas pagal tipus, absoliutines, santykines vertes ir pan.

Mokomasi naudotis žemėlapio kūrimo aplinkos GIS įrankiais, leidžiančiais praturtinti žemėlapį objektų pavadinimais, kita paaiškinančia informacija.

Mokomasi taikyti GIS įrankius, leidžiančius valdyti GIS duomenų kiekį konkrečiam tikslui, temai.

Aptariami GIS analizės įrankiai ir jų panaudojimo galimybės. Mokomasi analizuoti tyrimo erdvinius duomenis, parenkant ir pritaikant GIS analizės įrankius (pavyzdžiui, lentelių sujungimo, buferių kūrimo, duomenų sumavimo, analizės pagal požymius, kt.).

Mokomasi interpretuoti GIS analizės rezultatus – naujus analizės būdu gautus duomenis. Daromos įžvalgos ir pagal poreikį koreguojamas skaitmeninis žemėlapis.

[...] suplanuojama GIS tyrinėjimo proceso eiga.

Pritaikoma GIS technologijų, skaitmeninio žemėlapio kūrimo, erdvinių duomenų analizės patirtis. Erdvinių duomenų pagrindu atliekamas tyrimas.

Analizuojama GIS tyrimo metu gautų rezultatų atitiktis išsikeltai tyrimo problematikai, [...] Mokomasi praktiškai panaudoti GIS technologijas išvadoms pateikti ir rezultatams pristatyti.

Mokomasi tyrimo rezultatus pristatyti, [...] skaitmeninio žemėlapio, GIS teminių programų, žemėlapio pasakojimo pagrindu.

Mokomasi parengti tyrimo planą. Diskutuojama tyrimo eiga: problemos iškėlimas, tyrimo medžiagos rinkimas: erdvinių duomenų informacijos paieška, rinkimas, duomenų analizė, rezultatų interpretavimas, iliustravimas, išvadų formulavimas.

Ekonomika ir verslumas

24.3.6. [...] Socialinės ir technologinės inovacijos ir jų praktinė reikšmė. Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) vaidmuo verslui, visuomenei ir darniai (tvariai) plėtrai. Įmonės startuoliai. Analizuojami konkretūs pavyzdžiai, vertinama aukštos pridėtinės vertės pramonės šakų (įmonių) reikšmė Lietuvos ir pasaulio ekonomikai, įtaka aplinkai ir žmonėms.

24.3.7. [...] ES ir Lietuvos inovacijų politika: tikslai, iniciatyvos ir finansavimas. Sumani specializacija. ES inovacijų švieslentė. Supažindinama su ES įgyvendinamomis iniciatyvomis bei inovacijų politikos įgyvendinimu Lietuvoje.

24.3.8. [...] Verslo skaitmeninimas ir iššūkiai Pramonė 4.0 ir Pramonė 5.0 kontekste. Dirbtinis intelektas. Analizuojamos skaitmeninimo teikiamos galimybės, privalumai ir trūkumai. Svarstomos inovatyvių verslo idėjų įgyvendinimo ir startuolių kūrimo galimybės mokykloje, kuriami inovatyvūs produktų gamybos sprendimai mokomojoje mokinių bendrovėje. Diskutuojama apie skaitmeninės industrijos revoliucijos įtaką ir perspektyvas Lietuvoje ir pasaulyje.

Visuomeninis ugdymas

Žmonių veikla ir mokymas(-is) praeityje.

[...] Aptariamos ir ateities mokymo(si)perspektyvos, paminint ir mokslo pažangos atradimus. [...]

Matematika

1–2 klasių koncentras
Algoritmai ir programavimas.

Algoritmai ir programavimas.

[...] Aptariama komandos sąvoka, aiškinamasi, ką reiškia nuoseklus komandų atlikimas, mokomasi schema, piešiniu pavaizduoti nuosekliai atliekamų komandų seką. [...] Supažindinama su viena ar keliomis žaidybinėmis programavimo priemonėmis (pavyzdžiui: „ScratchJr“, „Bee-Bot“ ar „Blue-Bot“ robotukais, „Blockly Games“, „SpriteBox“, kortelėmis, specialiais stalo žaidimais) ir mokomasi jomis kurti nesudėtingas programas.

3–4 klasių koncentras
Algoritmai ir programavimas.

Algoritmai ir programavimas.

[...] Aptariamos sąvokos: algoritmas, programa. Nagrinėjant konkrečius pavyzdžius, įsitikinama, kad algoritme ir programoje svarbi komandų atlikimo tvarka, kad gali būti keletas teisingų algoritmų tam pačiam rezultatui gauti. Mokomasi uždavinio sprendimo algoritmą užrašyti sutartiniais ženklais, pavaizduoti schemomis (pavyzdžiui, iš turimų fizinių objektų sudėlioti ar nupiešti tam tikrą geometrinę figūrą; naudojantis pateiktais ar savo gautais duomenimis, apskaičiuoti nueitą kelią, laiką, greitį; pereiti labirintą; sukurti žaidimų instrukcijas, taisykles, receptus ir kt.).

Algoritmai ir programavimas.

[...] Aptariama komandos sąvoka, aiškinamasi, ką reiškia nuoseklus komandų atlikimas, mokomasi schema, piešiniu pavaizduoti nuosekliai atliekamų komandų seką. [...] Supažindinama su viena ar keliomis žaidybinėmis programavimo priemonėmis (pavyzdžiui: „ScratchJr“, „Bee-Bot“ ar „Blue-Bot“ robotukais, „Blockly Games“, „SpriteBox“, kortelėmis, specialiais stalo žaidimais) ir mokomasi jomis kurti nesudėtingas programas.

Algoritmai ir programavimas.

[...] Aptariamos sąvokos: algoritmas, programa. Nagrinėjant konkrečius pavyzdžius, įsitikinama, kad algoritme ir programoje svarbi komandų atlikimo tvarka, kad gali būti keletas teisingų algoritmų tam pačiam rezultatui gauti. Mokomasi uždavinio sprendimo algoritmą užrašyti sutartiniais ženklais, pavaizduoti schemomis (pavyzdžiui, iš turimų fizinių objektų sudėlioti ar nupiešti tam tikrą geometrinę figūrą; naudojantis pateiktais ar savo gautais duomenimis, apskaičiuoti nueitą kelią, laiką, greitį; pereiti labirintą; sukurti žaidimų instrukcijas, taisykles, receptus ir kt.).

Informatika

1–2 klasių koncentras
Žaidybinės programavimo priemonės.

Žaidybinės programavimo priemonės. [...] Naudojant edukacines aplinkas (pvz., ScratchJr, Scottie Go!, Bee-Bot ar Blue-bot robotukus) kuriamos komandų sekos, žaidžiami edukaciniai žaidimai (pvz., Blockly Games, Robozzle, Lightbot Jr, SpriteBox, Bebro žaidimo kortelės).

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras
Dirbtinis intelektas ir mašininis mokymasis.

Pažintis su dirbtiniu intelektu, neuroniniais tinklais. Susipažįstama su dirbtinio intelekto sąvoka ir taikymo pavyzdžiais: teksto atpažinimas, kalbos atpažinimas, vertimo sistemos, Tiuringo testas, autonomiškai valdomos mašinos, savaime besimokančios sistemos, virtualieji konsultantai ir kt. [...] Aptariami dirbtinio neuroninio tinklo taikymo pavyzdžiai.

Skaitmeninių gebėjimų spragų nustatymas ir savarankiškas mokymasis.

Skaitmeninių gebėjimų spragų nustatymas ir savarankiškas mokymasis. [...] Skatinama padėti vieni kitiems ugdytis skaitmeninius gebėjimus, domėtis skaitmeninių technologijų naujovėmis.

III–IV gimnazijos klasių koncentras
Dirbtinis intelektas ir neuroniniai tinklai.

Dirbtinis intelektas ir mašininis mokymasis. Prisimenama dirbtinio intelekto samprata ir raida [...].  Taikymo sritys aptarimui: vaizdo stebėjimas, daiktų internetas, balso ir rašto atpažinimas, virtualūs asistentai ir žaidėjai, paieškos, vertimo, autentifikavimo ir identifikavimo sistemos, personalizuotas turinys, automatinis vairavimas, robotai ir kt.

Virtualaus bendravimo ir bendradarbiavimo priemonių pasirinkimas ir pagrindimas.

Virtualaus bendravimo ir bendradarbiavimo priemonių pasirinkimas ir pagrindimas. [...] Apibūdinami šiuolaikinei virtualaus bendravimo ir bendradarbiavimo darbo vietai keliami reikalavimai, galimybė kurti informacinius socialinius srautus su skirtingomis darbo grupėmis, projektais ir temomis, galimybė atnaujinti savo būseną realiuoju laiku [...].

Dirbtinis intelektas ir mašininis mokymasis.

Dirbtinis intelektas ir mašininis mokymasis. Nagrinėjami dirbtinio intelekto taikymai duomenims klasifikuoti, atpažinti, prognozuoti. Aptariamos sprendimų medžio, dirbtinio neuroninio tinklo ir kitos naujausios dirbtinio intelekto technologijos. [...]

Žaidybinės programavimo priemonės. [...] Naudojant edukacines aplinkas (pvz., ScratchJr, Scottie Go!, Bee-Bot ar Blue-bot robotukus) kuriamos komandų sekos, žaidžiami edukaciniai žaidimai (pvz., Blockly Games, Robozzle, Lightbot Jr, SpriteBox, Bebro žaidimo kortelės).

Pažintis su dirbtiniu intelektu, neuroniniais tinklais. Susipažįstama su dirbtinio intelekto sąvoka ir taikymo pavyzdžiais: teksto atpažinimas, kalbos atpažinimas, vertimo sistemos, Tiuringo testas, autonomiškai valdomos mašinos, savaime besimokančios sistemos, virtualieji konsultantai ir kt. [...] Aptariami dirbtinio neuroninio tinklo taikymo pavyzdžiai.

Skaitmeninių gebėjimų spragų nustatymas ir savarankiškas mokymasis. [...] Skatinama padėti vieni kitiems ugdytis skaitmeninius gebėjimus, domėtis skaitmeninių technologijų naujovėmis.

Dirbtinis intelektas ir mašininis mokymasis. Prisimenama dirbtinio intelekto samprata ir raida [...].  Taikymo sritys aptarimui: vaizdo stebėjimas, daiktų internetas, balso ir rašto atpažinimas, virtualūs asistentai ir žaidėjai, paieškos, vertimo, autentifikavimo ir identifikavimo sistemos, personalizuotas turinys, automatinis vairavimas, robotai ir kt.

Virtualaus bendravimo ir bendradarbiavimo priemonių pasirinkimas ir pagrindimas. [...] Apibūdinami šiuolaikinei virtualaus bendravimo ir bendradarbiavimo darbo vietai keliami reikalavimai, galimybė kurti informacinius socialinius srautus su skirtingomis darbo grupėmis, projektais ir temomis, galimybė atnaujinti savo būseną realiuoju laiku [...].

Dirbtinis intelektas ir mašininis mokymasis. Nagrinėjami dirbtinio intelekto taikymai duomenims klasifikuoti, atpažinti, prognozuoti. Aptariamos sprendimų medžio, dirbtinio neuroninio tinklo ir kitos naujausios dirbtinio intelekto technologijos. [...]

Biologija

7–8 klasių koncentras
Genai ir paveldimumas.

A1.3. [...] Apibūdina biologijos mokslo galimybes sprendžiant įvairias šiuolaikines problemas bei priimant sprendimus. Pateikia teorinių ir taikomųjų biologijos sričių pavyzdžių.

Genai ir paveldimumas. [...] Remiantis schemomis mokomasi apibūdinti, kaip perkeliant vienų organizmų genus kitiems kuriami genetiškai modifikuoti organizmai; nurodoma šios biotechnologijos nauda ir galimi pavojai.

Augalai.

A1.3. [...] Apibūdina biologijos mokslo galimybes sprendžiant įvairias šiuolaikines problemas bei priimant sprendimus. Pateikia teorinių ir taikomųjų biologijos sričių pavyzdžių.

Augalai. [...] aptariamas augalų klonavimas (mikrodauginimas, dauginimas audinių kultūromis) kaip vienas iš nelytinio dauginimosi būdų. [...]

Ekosistemų stabilumas.

A1.3. [...] Apibūdina biologijos mokslo galimybes sprendžiant įvairias šiuolaikines problemas bei priimant sprendimus. Pateikia teorinių ir taikomųjų biologijos sričių pavyzdžių.

Ekosistemų stabilumas. [...] Mokomasi apibūdinti genetiškai modifikuotų augalų įtaką natūralių ekosistemų stabilumui. [...]

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras
Organų donorystė.

A1.3. [...] Apibūdina biologijos mokslo galimybes ir ribas sprendžiant įvairias problemas bei priimant sprendimus. Nurodo biologijos teorijų ir jų praktinio taikymo sąsajas.

Organų donorystė. Mokomasi apibūdinti, kas yra transplantacija, kokie audiniai ir organai gali būti persodinami, pakeičiami dirbtiniais organais. [...] Apibūdinama transplantacijos raida pasaulyje ir Lietuvoje; organų donorystės ir transplantacijos etiniai aspektai.

Imunitetas.

A1.3. [...] Apibūdina biologijos mokslo galimybes ir ribas sprendžiant įvairias problemas bei priimant sprendimus. Nurodo biologijos teorijų ir jų praktinio taikymo sąsajas.

Imunitetas. Mokomasi [...] paaiškinti vakcinų svarbą infekcinių ligų profilaktikai, serumų naudojimą gydymui, antikūnų paskirtį infekcinių ligų diagnostikai.

Genetika.

A1.3. [...] Apibūdina biologijos mokslo galimybes ir ribas sprendžiant įvairias problemas bei priimant sprendimus. Nurodo biologijos teorijų ir jų praktinio taikymo sąsajas.

Genetika. [...] nurodyti genetikos pritaikymą (diagnozuojant ligas, nustatant tapatybę ir tėvystę, išvedant naujas augalų ir gyvūnų veisles) šiuolaikiniame pasaulyje. [...]

Biotechnologijos.

A1.3. [...] Apibūdina biologijos mokslo galimybes ir ribas sprendžiant įvairias problemas bei priimant sprendimus. Nurodo biologijos teorijų ir jų praktinio taikymo sąsajas.

Biotechnologijos. Mokomasi apibūdinti biotechnologijų kaip biologinių sistemų (virusų, ląstelių, jų dalių) pritaikymą kurti įvairius žmogui aktualius žemės ūkio (augalai ir gyvūnai), medicinos (vakcinos, insulinas) produktus. Mokomasi apibūdinti biologinių sistemų (bakterijų, dumblių) pritaikymą aplinkosaugoje. Mokomasi nurodyti genetiškai modifikuotų organizmų poveikį gamtai. Aptariami V. Šikšnio ir jo mokslinės komandos tyrimai, atveriantys galimybes gydyti žmonių genetines ligas, kurti naujas augalų ir gyvūnų veisles.

Aplinkosauga.

A1.3. [...] Apibūdina biologijos mokslo galimybes ir ribas sprendžiant įvairias problemas bei priimant sprendimus. Nurodo biologijos teorijų ir jų praktinio taikymo sąsajas.

Aplinkosauga. [...] aptariama [...] atliekų mažinimo ar modernaus tvarkymo būdai.

III–IV gimnazijos klasių koncentras
Ląstelės sandara.

A1.3. [...] Paaiškina biologijos mokslo galimybes ir ribas sprendžiant įvairias šiuolaikines vietinio ir globalaus konteksto problemas bei priimant sprendimus.Paaiškina biologijos mokslo sričių integralumą ir, naudodamas mokslinę terminologiją, pateikia praktinio pritaikymo pavyzdžių.

Ląstelės sandara. [...] Mokomasi susieti mikroskopavimo bei biocheminių metodų tobulėjimą su gilesniu ląstelės sandaros, raidos ir funkcijų suvokimu. [...] Tyrinėjant eukariotines ląsteles optiniu mikroskopu, nagrinėjant prokariotinių ir eukariotinių ląstelių nuotraukas, darytas elektroniniu mikroskopu, mokomasi apibūdinti ir palyginti optinio ir elektroninio mikroskopų naudojimo galimybes vykdyti ląstelių tyrimus. [...] 

Nukleorūgštys.

A1.3. [...] Paaiškina biologijos mokslo galimybes ir ribas sprendžiant įvairias šiuolaikines vietinio ir globalaus konteksto problemas bei priimant sprendimus.Paaiškina biologijos mokslo sričių integralumą ir, naudodamas mokslinę terminologiją, pateikia praktinio pritaikymo pavyzdžių.

Nukleorūgštys. [...] Aptariamas R. Franklin, Dž. Votsono ir F. Kriko vaidmuo DNR molekulės struktūrinio modelio kūrime ir tolimesniems nukleorūgščių tyrimams. [...] 

Genai ir chromosomos.

A1.3. [...] Paaiškina biologijos mokslo galimybes ir ribas sprendžiant įvairias šiuolaikines vietinio ir globalaus konteksto problemas bei priimant sprendimus. Paaiškina biologijos mokslo sričių integralumą ir, naudodamas mokslinę terminologiją, pateikia praktinio pritaikymo pavyzdžių.

Genai ir chromosomos. [...] Remiantis Dauno sindromo pavyzdžiu, aiškinamasi, kaip žmogaus gemalo kariotipo tyrimais diagnozuojami genetiniai sutrikimai iki gimimo. 

Genetinės modifikacijos ir biotechnologija.

A1.3. [...] Paaiškina biologijos mokslo galimybes ir ribas sprendžiant įvairias šiuolaikines vietinio ir globalaus konteksto problemas bei priimant sprendimus. Paaiškina biologijos mokslo sričių integralumą ir, naudodamas mokslinę terminologiją, pateikia praktinio pritaikymo pavyzdžių.

Genetinės modifikacijos ir biotechnologija. [...] mokomasi paaiškinti genetiškai modifikuotų (transgeninių) bakterijų kūrimo etapus. [...] Mokomasi apibūdinti klonavimą kaip procesą, kurio metu gaunami genetiškai identiški palikuonys. Nagrinėjant žinduolių klonavimo schemas, aptariami žinduolių klonavimo etapai ir aiškinamasi klonuotų organizmų pritaikomumas, [...] Mokomasi apibūdinti žmogaus genomo projektą, kaip svarbų šiuolaikinės genetikos pasiekimą, ir jo pritaikomumą diagnozuojant bei gydant genetinius susirgimus.

Šalinimas.

A1.3. [...] Paaiškina biologijos mokslo galimybes ir ribas sprendžiant įvairias šiuolaikines vietinio ir globalaus konteksto problemas bei priimant sprendimus. Paaiškina biologijos mokslo sričių integralumą ir, naudodamas mokslinę terminologiją, pateikia praktinio pritaikymo pavyzdžių.

Šalinimas. [...] Mokomasi apibūdinti dializę kaip kenksmingų medžiagų pašalinimą iš kraujo dirbtiniu inkstu, sutrikus inkstų veiklai.

Energijos ir medžiagų virsmai biosferoje.

A1.3. [...] Paaiškina biologijos mokslo galimybes ir ribas sprendžiant įvairias šiuolaikines vietinio ir globalaus konteksto problemas bei priimant sprendimus. Paaiškina biologijos mokslo sričių integralumą ir, naudodamas mokslinę terminologiją, pateikia praktinio pritaikymo pavyzdžių.

Energijos ir medžiagų virsmai biosferoje. [...] Mokomasi pagrįsti žmogaus poveikį anglies ir azoto apytakai biosferoje ir įvertinti priemones, mažinančias žmogaus poveikį anglies ir azoto apytakai biosferoje.

Žmogaus veiklos įtaka aplinkai.

A1.3. [...] Paaiškina biologijos mokslo galimybes ir ribas sprendžiant įvairias šiuolaikines vietinio ir globalaus konteksto problemas bei priimant sprendimus. Paaiškina biologijos mokslo sričių integralumą ir, naudodamas mokslinę terminologiją, pateikia praktinio pritaikymo pavyzdžių.

Žmogaus veiklos įtaka aplinkai. [...] remiantis informacija vertinti priemones, taikomas mažinant plastiko gamybą ir naudojimą.

A1.3. [...] Apibūdina biologijos mokslo galimybes sprendžiant įvairias šiuolaikines problemas bei priimant sprendimus. Pateikia teorinių ir taikomųjų biologijos sričių pavyzdžių.

Genai ir paveldimumas. [...] Remiantis schemomis mokomasi apibūdinti, kaip perkeliant vienų organizmų genus kitiems kuriami genetiškai modifikuoti organizmai; nurodoma šios biotechnologijos nauda ir galimi pavojai.

A1.3. [...] Apibūdina biologijos mokslo galimybes sprendžiant įvairias šiuolaikines problemas bei priimant sprendimus. Pateikia teorinių ir taikomųjų biologijos sričių pavyzdžių.

Augalai. [...] aptariamas augalų klonavimas (mikrodauginimas, dauginimas audinių kultūromis) kaip vienas iš nelytinio dauginimosi būdų. [...]

A1.3. [...] Apibūdina biologijos mokslo galimybes sprendžiant įvairias šiuolaikines problemas bei priimant sprendimus. Pateikia teorinių ir taikomųjų biologijos sričių pavyzdžių.

Ekosistemų stabilumas. [...] Mokomasi apibūdinti genetiškai modifikuotų augalų įtaką natūralių ekosistemų stabilumui. [...]

A1.3. [...] Apibūdina biologijos mokslo galimybes ir ribas sprendžiant įvairias problemas bei priimant sprendimus. Nurodo biologijos teorijų ir jų praktinio taikymo sąsajas.

Organų donorystė. Mokomasi apibūdinti, kas yra transplantacija, kokie audiniai ir organai gali būti persodinami, pakeičiami dirbtiniais organais. [...] Apibūdinama transplantacijos raida pasaulyje ir Lietuvoje; organų donorystės ir transplantacijos etiniai aspektai.

A1.3. [...] Apibūdina biologijos mokslo galimybes ir ribas sprendžiant įvairias problemas bei priimant sprendimus. Nurodo biologijos teorijų ir jų praktinio taikymo sąsajas.

Imunitetas. Mokomasi [...] paaiškinti vakcinų svarbą infekcinių ligų profilaktikai, serumų naudojimą gydymui, antikūnų paskirtį infekcinių ligų diagnostikai.

A1.3. [...] Apibūdina biologijos mokslo galimybes ir ribas sprendžiant įvairias problemas bei priimant sprendimus. Nurodo biologijos teorijų ir jų praktinio taikymo sąsajas.

Genetika. [...] nurodyti genetikos pritaikymą (diagnozuojant ligas, nustatant tapatybę ir tėvystę, išvedant naujas augalų ir gyvūnų veisles) šiuolaikiniame pasaulyje. [...]

A1.3. [...] Apibūdina biologijos mokslo galimybes ir ribas sprendžiant įvairias problemas bei priimant sprendimus. Nurodo biologijos teorijų ir jų praktinio taikymo sąsajas.

Biotechnologijos. Mokomasi apibūdinti biotechnologijų kaip biologinių sistemų (virusų, ląstelių, jų dalių) pritaikymą kurti įvairius žmogui aktualius žemės ūkio (augalai ir gyvūnai), medicinos (vakcinos, insulinas) produktus. Mokomasi apibūdinti biologinių sistemų (bakterijų, dumblių) pritaikymą aplinkosaugoje. Mokomasi nurodyti genetiškai modifikuotų organizmų poveikį gamtai. Aptariami V. Šikšnio ir jo mokslinės komandos tyrimai, atveriantys galimybes gydyti žmonių genetines ligas, kurti naujas augalų ir gyvūnų veisles.

A1.3. [...] Apibūdina biologijos mokslo galimybes ir ribas sprendžiant įvairias problemas bei priimant sprendimus. Nurodo biologijos teorijų ir jų praktinio taikymo sąsajas.

Aplinkosauga. [...] aptariama [...] atliekų mažinimo ar modernaus tvarkymo būdai.

A1.3. [...] Paaiškina biologijos mokslo galimybes ir ribas sprendžiant įvairias šiuolaikines vietinio ir globalaus konteksto problemas bei priimant sprendimus.Paaiškina biologijos mokslo sričių integralumą ir, naudodamas mokslinę terminologiją, pateikia praktinio pritaikymo pavyzdžių.

Ląstelės sandara. [...] Mokomasi susieti mikroskopavimo bei biocheminių metodų tobulėjimą su gilesniu ląstelės sandaros, raidos ir funkcijų suvokimu. [...] Tyrinėjant eukariotines ląsteles optiniu mikroskopu, nagrinėjant prokariotinių ir eukariotinių ląstelių nuotraukas, darytas elektroniniu mikroskopu, mokomasi apibūdinti ir palyginti optinio ir elektroninio mikroskopų naudojimo galimybes vykdyti ląstelių tyrimus. [...] 

A1.3. [...] Paaiškina biologijos mokslo galimybes ir ribas sprendžiant įvairias šiuolaikines vietinio ir globalaus konteksto problemas bei priimant sprendimus.Paaiškina biologijos mokslo sričių integralumą ir, naudodamas mokslinę terminologiją, pateikia praktinio pritaikymo pavyzdžių.

Nukleorūgštys. [...] Aptariamas R. Franklin, Dž. Votsono ir F. Kriko vaidmuo DNR molekulės struktūrinio modelio kūrime ir tolimesniems nukleorūgščių tyrimams. [...] 

A1.3. [...] Paaiškina biologijos mokslo galimybes ir ribas sprendžiant įvairias šiuolaikines vietinio ir globalaus konteksto problemas bei priimant sprendimus. Paaiškina biologijos mokslo sričių integralumą ir, naudodamas mokslinę terminologiją, pateikia praktinio pritaikymo pavyzdžių.

Genai ir chromosomos. [...] Remiantis Dauno sindromo pavyzdžiu, aiškinamasi, kaip žmogaus gemalo kariotipo tyrimais diagnozuojami genetiniai sutrikimai iki gimimo. 

A1.3. [...] Paaiškina biologijos mokslo galimybes ir ribas sprendžiant įvairias šiuolaikines vietinio ir globalaus konteksto problemas bei priimant sprendimus. Paaiškina biologijos mokslo sričių integralumą ir, naudodamas mokslinę terminologiją, pateikia praktinio pritaikymo pavyzdžių.

Genetinės modifikacijos ir biotechnologija. [...] mokomasi paaiškinti genetiškai modifikuotų (transgeninių) bakterijų kūrimo etapus. [...] Mokomasi apibūdinti klonavimą kaip procesą, kurio metu gaunami genetiškai identiški palikuonys. Nagrinėjant žinduolių klonavimo schemas, aptariami žinduolių klonavimo etapai ir aiškinamasi klonuotų organizmų pritaikomumas, [...] Mokomasi apibūdinti žmogaus genomo projektą, kaip svarbų šiuolaikinės genetikos pasiekimą, ir jo pritaikomumą diagnozuojant bei gydant genetinius susirgimus.

A1.3. [...] Paaiškina biologijos mokslo galimybes ir ribas sprendžiant įvairias šiuolaikines vietinio ir globalaus konteksto problemas bei priimant sprendimus. Paaiškina biologijos mokslo sričių integralumą ir, naudodamas mokslinę terminologiją, pateikia praktinio pritaikymo pavyzdžių.

Šalinimas. [...] Mokomasi apibūdinti dializę kaip kenksmingų medžiagų pašalinimą iš kraujo dirbtiniu inkstu, sutrikus inkstų veiklai.

A1.3. [...] Paaiškina biologijos mokslo galimybes ir ribas sprendžiant įvairias šiuolaikines vietinio ir globalaus konteksto problemas bei priimant sprendimus. Paaiškina biologijos mokslo sričių integralumą ir, naudodamas mokslinę terminologiją, pateikia praktinio pritaikymo pavyzdžių.

Energijos ir medžiagų virsmai biosferoje. [...] Mokomasi pagrįsti žmogaus poveikį anglies ir azoto apytakai biosferoje ir įvertinti priemones, mažinančias žmogaus poveikį anglies ir azoto apytakai biosferoje.

A1.3. [...] Paaiškina biologijos mokslo galimybes ir ribas sprendžiant įvairias šiuolaikines vietinio ir globalaus konteksto problemas bei priimant sprendimus. Paaiškina biologijos mokslo sričių integralumą ir, naudodamas mokslinę terminologiją, pateikia praktinio pritaikymo pavyzdžių.

Žmogaus veiklos įtaka aplinkai. [...] remiantis informacija vertinti priemones, taikomas mažinant plastiko gamybą ir naudojimą.

Chemija

7–8 klasių koncentras
Periodinis dėsnis.

Periodinis dėsnis.

[...] Apibūdinamas elementų paplitimas Visatoje ir Žemėje.

Cheminių reakcijų energijos virsmai.

Cheminių reakcijų energijos virsmai.

Praktiškai tiriamos egzoterminės ir endoterminės reakcijos, pavyzdžiui, medžiagų tirpinimo energiniai pokyčiai, šildomųjų ir (ar) šaldomųjų mišinių gamyba. [...]

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras
Vandens telkiniai, tarša ir valymas.

Vandens telkiniai, tarša ir valymas.

[...] Priklausomai nuo planuojamos vandens naudojimo srities, mokomasi analizuoti jam keliamus reikalavimus ir nagrinėjamos buitinių nuotekų valymo supaprastintos technologinės schemos. Renkami ir analizuojami artimoje aplinkoje esančių vandens telkinių kokybinių tyrimų duomenys. Vykdomi vandens minkštinimo ir (ar) valymo tiriamieji ir (ar) projektiniai darbai, aptariami jų rezultatai.

Oksidai.

Oksidai.

[...] Nagrinėjamas rūgštinių ir bazinių oksidų pritaikymas, pavyzdžiui, medicinoje (antacidiniai vaistai), maisto pramonėje (gazuotų gėrimų gamyba), kosmetikoje, statybose ir kt. [...]

Bazės.

Bazės.

[...] Nagrinėjamas hidroksidų naudojimas, pavyzdžiui, muilo, valiklių, ploviklių gamybai ir kt.

Rūgštys.

Rūgštys.

[...] Nagrinėjamas rūgščių naudojimas, pavyzdžiui, maisto pramonėje (CH3COOH, H3PO4 ir kt.), trąšų gamybai (KNO3) ir kt.

Druskos.

Druskos.

[...] Nagrinėjamas druskų naudojimas, pavyzdžiui, maisto konservavimui ir gamybai (NaCl, NaHCO3), žemės ūkyje (KNO3, CuSO4·5H2O), medicinoje (MgCO3, KI), fejerverkams ir kt. Susipažįstama su Lietuvoje gaminamų neorganinių druskų ir (ar) trąšų pavyzdžiais.

Metalai ir jų lydiniai.

Metalai ir jų lydiniai.

[...] Nagrinėjamas ličio panaudojimas baterijose. [...] Nagrinėjami geležies gavybos būdai: geležies redukavimas iš geležies(III) oksido anglimi, anglies(II) oksidu, [...] Tyrinėjamas vario gavimas elektrolizės būdu iš vario(II) chlorido vandeninio tirpalo, naudojant inertinį anglies elektrodą, [...] 

III–IV gimnazijos klasių koncentras
Iškastinis kuras ir jo perdirbimas.

Iškastinis kuras ir jo perdirbimas.

[...] Nurodomi alternatyvūs energijos šaltiniai: vandenilio energetika, branduolinis kuras, atsinaujinantys energijos ištekliai (saulė, vėjas, vanduo). Apibūdinamos šių šaltinių taikymo galimybės Lietuvoje.

Spektriniai analizės metodai.

Spektriniai analizės metodai.

Supažindinama su šiuolaikiniais medžiagų tyrimo metodais: infraraudonąja (IR) spektroskopija, branduolių magnetiniu rezonansu (1H BMR), masių spektrometrija (MS). [...] Aptariamas IR panaudojimas alkotesteriuose bei nustatant senų paveikslų autentiškumą. Pateikiama BMR taikymo medicinoje pavyzdžių. Nurodomos MS taikymo sritys (pesticidų aptikimas, baltymų identifikavimas).

Atomo sandara ir periodinis dėsnis.

Atomo sandara ir periodinis dėsnis.

[...] Plėtojamos žinios apie izotopų panaudojimo sritis (medicina, archeologiniai ir geologiniai tyrinėjimai, branduolinė energetika). [...]

Cheminių reakcijų greitis.

Cheminių reakcijų greitis.

[...] Apibūdinami katalizatorius ir inhibitorius. Aptariama biologinių katalizatorių – fermentų reikšmė. Nurodoma automobilių katalizatorių reikšmė, mažinant aplinkos taršą anglies monoksidu, azoto oksidais, nesudegusiais angliavandeniliais.

Oksidacijos-redukcijos reakcijos.

Oksidacijos-redukcijos reakcijos.

[...] Aiškinamasi korozijos ekonominė žala ir paprasčiausi korozijos sulėtinimo būdai (metalų ir nemetalų dangos, legiravimas), mokomasi palyginti duomenis apie metalų oksidacijos (korozijos) mastus ir juos analizuoti.

Lydalų ir vandeninių tirpalų elektrolizė.

Lydalų ir vandeninių tirpalų elektrolizė.

[...] Nurodoma elektrolizės procesų technologinė svarba (gaunant ir gryninant metalus, formuojant metalų dangas). [...]

Nemetalai ir metalai.

Nemetalai ir metalai.

[...] nemetalų (vandenilio, halogenų, deguonies, azoto) [...] gavimo pramonėje šaltiniai ir būdai bei svarbiausios panaudojimo sritys. [...] Pakartojami metalų gavimo pramonėje būdai (karbotermija, elektrolizė) bei svarbiausios panaudojimo sritys, [...] Apibūdinamos metalų lydinių (plieno, ketaus, žalvario, bronzos, diuraliuminio) taikymo sritys.

Periodinis dėsnis.

[...] Apibūdinamas elementų paplitimas Visatoje ir Žemėje.

Cheminių reakcijų energijos virsmai.

Praktiškai tiriamos egzoterminės ir endoterminės reakcijos, pavyzdžiui, medžiagų tirpinimo energiniai pokyčiai, šildomųjų ir (ar) šaldomųjų mišinių gamyba. [...]

Vandens telkiniai, tarša ir valymas.

[...] Priklausomai nuo planuojamos vandens naudojimo srities, mokomasi analizuoti jam keliamus reikalavimus ir nagrinėjamos buitinių nuotekų valymo supaprastintos technologinės schemos. Renkami ir analizuojami artimoje aplinkoje esančių vandens telkinių kokybinių tyrimų duomenys. Vykdomi vandens minkštinimo ir (ar) valymo tiriamieji ir (ar) projektiniai darbai, aptariami jų rezultatai.

Oksidai.

[...] Nagrinėjamas rūgštinių ir bazinių oksidų pritaikymas, pavyzdžiui, medicinoje (antacidiniai vaistai), maisto pramonėje (gazuotų gėrimų gamyba), kosmetikoje, statybose ir kt. [...]

Bazės.

[...] Nagrinėjamas hidroksidų naudojimas, pavyzdžiui, muilo, valiklių, ploviklių gamybai ir kt.

Rūgštys.

[...] Nagrinėjamas rūgščių naudojimas, pavyzdžiui, maisto pramonėje (CH3COOH, H3PO4 ir kt.), trąšų gamybai (KNO3) ir kt.

Druskos.

[...] Nagrinėjamas druskų naudojimas, pavyzdžiui, maisto konservavimui ir gamybai (NaCl, NaHCO3), žemės ūkyje (KNO3, CuSO4·5H2O), medicinoje (MgCO3, KI), fejerverkams ir kt. Susipažįstama su Lietuvoje gaminamų neorganinių druskų ir (ar) trąšų pavyzdžiais.

Metalai ir jų lydiniai.

[...] Nagrinėjamas ličio panaudojimas baterijose. [...] Nagrinėjami geležies gavybos būdai: geležies redukavimas iš geležies(III) oksido anglimi, anglies(II) oksidu, [...] Tyrinėjamas vario gavimas elektrolizės būdu iš vario(II) chlorido vandeninio tirpalo, naudojant inertinį anglies elektrodą, [...] 

Iškastinis kuras ir jo perdirbimas.

[...] Nurodomi alternatyvūs energijos šaltiniai: vandenilio energetika, branduolinis kuras, atsinaujinantys energijos ištekliai (saulė, vėjas, vanduo). Apibūdinamos šių šaltinių taikymo galimybės Lietuvoje.

Spektriniai analizės metodai.

Supažindinama su šiuolaikiniais medžiagų tyrimo metodais: infraraudonąja (IR) spektroskopija, branduolių magnetiniu rezonansu (1H BMR), masių spektrometrija (MS). [...] Aptariamas IR panaudojimas alkotesteriuose bei nustatant senų paveikslų autentiškumą. Pateikiama BMR taikymo medicinoje pavyzdžių. Nurodomos MS taikymo sritys (pesticidų aptikimas, baltymų identifikavimas).

Atomo sandara ir periodinis dėsnis.

[...] Plėtojamos žinios apie izotopų panaudojimo sritis (medicina, archeologiniai ir geologiniai tyrinėjimai, branduolinė energetika). [...]

Cheminių reakcijų greitis.

[...] Apibūdinami katalizatorius ir inhibitorius. Aptariama biologinių katalizatorių – fermentų reikšmė. Nurodoma automobilių katalizatorių reikšmė, mažinant aplinkos taršą anglies monoksidu, azoto oksidais, nesudegusiais angliavandeniliais.

Oksidacijos-redukcijos reakcijos.

[...] Aiškinamasi korozijos ekonominė žala ir paprasčiausi korozijos sulėtinimo būdai (metalų ir nemetalų dangos, legiravimas), mokomasi palyginti duomenis apie metalų oksidacijos (korozijos) mastus ir juos analizuoti.

Lydalų ir vandeninių tirpalų elektrolizė.

[...] Nurodoma elektrolizės procesų technologinė svarba (gaunant ir gryninant metalus, formuojant metalų dangas). [...]

Nemetalai ir metalai.

[...] nemetalų (vandenilio, halogenų, deguonies, azoto) [...] gavimo pramonėje šaltiniai ir būdai bei svarbiausios panaudojimo sritys. [...] Pakartojami metalų gavimo pramonėje būdai (karbotermija, elektrolizė) bei svarbiausios panaudojimo sritys, [...] Apibūdinamos metalų lydinių (plieno, ketaus, žalvario, bronzos, diuraliuminio) taikymo sritys.

Fizika

7–8 klasių koncentras
Garsas.

A1.3. [...] Apibūdina fizikos mokslo galimybes sprendžiant įvairias šiuolaikines problemas bei priimant sprendimus. Pateikia teorinių ir taikomųjų fizikos mokslo sričių pavyzdžių.

Garsas. [...] aptariamos garso rūšys (infragarsas, girdimas garsas, ultragarsas), garso taikymas (echoskopija, echolokacija); [...]

Optiniai prietaisai.

A1.3. [...] Apibūdina fizikos mokslo galimybes sprendžiant įvairias šiuolaikines problemas bei priimant sprendimus. Pateikia teorinių ir taikomųjų fizikos mokslo sričių pavyzdžių.

Optiniai prietaisai. [...] Aptariami prietaisai, padedantys pažinti dangų – žiūronai ir teleskopai (reflektoriai ir refraktoriai), [...] ir dangaus tyrimas, panaudojant observatorijas ir palydovus.

Atomų branduolių virsmai.

A1.3. [...] Apibūdina fizikos mokslo galimybes sprendžiant įvairias šiuolaikines problemas bei priimant sprendimus. Pateikia teorinių ir taikomųjų fizikos mokslo sričių pavyzdžių.

Atomų branduolių virsmai. [...] Aptariamos Europos branduolinių tyrimų organizacijos CERN vykdomos programos, Lietuvos mokslininkų darbai.

Elektros srovė terpėse.

A1.3. [...] Apibūdina fizikos mokslo galimybes sprendžiant įvairias šiuolaikines problemas bei priimant sprendimus. Pateikia teorinių ir taikomųjų fizikos mokslo sričių pavyzdžių.

Elektros srovė terpėse. [...] aptariamas superlaidumas. [...] aptariamas fotoelementų taikymas buityje ir technikoje.

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras
Elektros srovė ir magnetinis laukas.

A1.3. [...] Nusako fizikos mokslo galimybes ir ribas sprendžiant įvairias problemas bei priimant sprendimus. Įvardija sąsajas tarp fizikos mokslo teorijų ir jų praktinio taikymo.

Elektros srovė ir magnetinis laukas. [...] Nagrinėjami elektromagnetai, jų paskirtis ir taikymo pavyzdžiai, tyrinėjama, nuo ko priklauso elektromagneto poveikio stiprumas. [...] aptariami induktyvumo ričių taikymo technikoje pavyzdžiai. [...] Nagrinėjama elektros variklių ir generatorių sandara ir jų veikimo principai. [...]

Elektros energijos gamyba ir naudojimas.

A1.3. [...] Nusako fizikos mokslo galimybes ir ribas sprendžiant įvairias problemas bei priimant sprendimus. Įvardija sąsajas tarp fizikos mokslo teorijų ir jų praktinio taikymo.

Elektros energijos gamyba ir naudojimas. Aptariami [...] energijos šaltiniai, elektros energijos gamyba – šiluminės, hidro, branduolinės, vėjo, saulės ir kt. elektrinės, jų privalumai ir trūkumai [...] energijos perdavimas. [...]

Elektromagnetinės bangos ir jų savybės.

A1.3. [...] Nusako fizikos mokslo galimybes ir ribas sprendžiant įvairias problemas bei priimant sprendimus. Įvardija sąsajas tarp fizikos mokslo teorijų ir jų praktinio taikymo.

Elektromagnetinės bangos ir jų savybės. Aptariamas elektromagnetinių bangų generavimas. [...] nagrinėjamos elektromagnetinių bangų rūšys, jų savybės ir taikymas. [...] Aptariamos šiuolaikinės ryšio priemonės, astronominiai stebėjimai registruojant elektromagnetines bangas.

III–IV gimnazijos klasių koncentras
Fizikos mokslo raida.

A1.3. [...] Analizuoja fizikos mokslo galimybes ir apibūdina ribas sprendžiant įvairias problemas bei priimant sprendimus. Paaiškina sąsajas tarp fizikos mokslo teorijų ir jų praktinio taikymo.

Fizikos mokslo raida. [...] Aiškinamasi ir mokomasi vertinti fizikos mokslo ir technologijų laimėjimų įtaką darniam vystymuisi, aptariama fizikinių technologijų svarba ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programų kontekste. Aptariamos fizikos mokslo ateities perspektyvos.

Bangos.

A1.3. [...] Analizuoja fizikos mokslo galimybes ir apibūdina ribas sprendžiant įvairias problemas bei priimant sprendimus. Paaiškina sąsajas tarp fizikos mokslo teorijų ir jų praktinio taikymo.

Bangos. [...] Nagrinėjami elektromagnetinio ryšio principai, jo taikymas šiuolaikinės telekomunikacijos sistemose, radiolokacija.

Geometrinė optika.

A1.3. [...] Analizuoja fizikos mokslo galimybes ir apibūdina ribas sprendžiant įvairias problemas bei priimant sprendimus. Paaiškina sąsajas tarp fizikos mokslo teorijų ir jų praktinio taikymo.

Geometrinė optika. [...] Aptariamas šviesolaidžių veikimo principas ir jų taikymas.[...]

Kvantinė optika.

A1.3. [...] Analizuoja fizikos mokslo galimybes ir apibūdina ribas sprendžiant įvairias problemas bei priimant sprendimus. Paaiškina sąsajas tarp fizikos mokslo teorijų ir jų praktinio taikymo.

Kvantinė optika. [...] Aptariami vidinis ir išorinis fotoefektas, jų taikymai, aiškinamasi, kaip veikia puslaidininkiniai fotoelementai. [...] fotoefekto taikymas šiuolaikinėse technologijose. [...]

Atomo sandara

A1.3. [...] Analizuoja fizikos mokslo galimybes ir apibūdina ribas sprendžiant įvairias problemas bei priimant sprendimus. Paaiškina sąsajas tarp fizikos mokslo teorijų ir jų praktinio taikymo.

Atomo sandara. [...] Nagrinėjami lazerio veikimo principai, trilygmenė ir keturlygmenė sistemos, nuolatinės veikos ir impulsiniai lazeriai, lazerių tipai pagal aktyviąją medžiagą, apratiamas lazerių panaudojimas (medicinoje, medžiagų apdirbimui, karyboje, medžiagos tyrimams ir kt.).

Atomo branduolys ir radioaktyvumas.

A1.3. [...] Analizuoja fizikos mokslo galimybes ir apibūdina ribas sprendžiant įvairias problemas bei priimant sprendimus. Paaiškina sąsajas tarp fizikos mokslo teorijų ir jų praktinio taikymo.

Atomo branduolys ir radioaktyvumas. [...] Nagrinėjami skirtingų branduolinių reaktorių veikimo principai. [...] Aiškinamasi, kokia yra branduolinių reaktorių nauda [...].

A1.3. [...] Apibūdina fizikos mokslo galimybes sprendžiant įvairias šiuolaikines problemas bei priimant sprendimus. Pateikia teorinių ir taikomųjų fizikos mokslo sričių pavyzdžių.

Garsas. [...] aptariamos garso rūšys (infragarsas, girdimas garsas, ultragarsas), garso taikymas (echoskopija, echolokacija); [...]

A1.3. [...] Apibūdina fizikos mokslo galimybes sprendžiant įvairias šiuolaikines problemas bei priimant sprendimus. Pateikia teorinių ir taikomųjų fizikos mokslo sričių pavyzdžių.

Optiniai prietaisai. [...] Aptariami prietaisai, padedantys pažinti dangų – žiūronai ir teleskopai (reflektoriai ir refraktoriai), [...] ir dangaus tyrimas, panaudojant observatorijas ir palydovus.

A1.3. [...] Apibūdina fizikos mokslo galimybes sprendžiant įvairias šiuolaikines problemas bei priimant sprendimus. Pateikia teorinių ir taikomųjų fizikos mokslo sričių pavyzdžių.

Atomų branduolių virsmai. [...] Aptariamos Europos branduolinių tyrimų organizacijos CERN vykdomos programos, Lietuvos mokslininkų darbai.

A1.3. [...] Apibūdina fizikos mokslo galimybes sprendžiant įvairias šiuolaikines problemas bei priimant sprendimus. Pateikia teorinių ir taikomųjų fizikos mokslo sričių pavyzdžių.

Elektros srovė terpėse. [...] aptariamas superlaidumas. [...] aptariamas fotoelementų taikymas buityje ir technikoje.

A1.3. [...] Nusako fizikos mokslo galimybes ir ribas sprendžiant įvairias problemas bei priimant sprendimus. Įvardija sąsajas tarp fizikos mokslo teorijų ir jų praktinio taikymo.

Elektros srovė ir magnetinis laukas. [...] Nagrinėjami elektromagnetai, jų paskirtis ir taikymo pavyzdžiai, tyrinėjama, nuo ko priklauso elektromagneto poveikio stiprumas. [...] aptariami induktyvumo ričių taikymo technikoje pavyzdžiai. [...] Nagrinėjama elektros variklių ir generatorių sandara ir jų veikimo principai. [...]

A1.3. [...] Nusako fizikos mokslo galimybes ir ribas sprendžiant įvairias problemas bei priimant sprendimus. Įvardija sąsajas tarp fizikos mokslo teorijų ir jų praktinio taikymo.

Elektros energijos gamyba ir naudojimas. Aptariami [...] energijos šaltiniai, elektros energijos gamyba – šiluminės, hidro, branduolinės, vėjo, saulės ir kt. elektrinės, jų privalumai ir trūkumai [...] energijos perdavimas. [...]

A1.3. [...] Nusako fizikos mokslo galimybes ir ribas sprendžiant įvairias problemas bei priimant sprendimus. Įvardija sąsajas tarp fizikos mokslo teorijų ir jų praktinio taikymo.

Elektromagnetinės bangos ir jų savybės. Aptariamas elektromagnetinių bangų generavimas. [...] nagrinėjamos elektromagnetinių bangų rūšys, jų savybės ir taikymas. [...] Aptariamos šiuolaikinės ryšio priemonės, astronominiai stebėjimai registruojant elektromagnetines bangas.

A1.3. [...] Analizuoja fizikos mokslo galimybes ir apibūdina ribas sprendžiant įvairias problemas bei priimant sprendimus. Paaiškina sąsajas tarp fizikos mokslo teorijų ir jų praktinio taikymo.

Fizikos mokslo raida. [...] Aiškinamasi ir mokomasi vertinti fizikos mokslo ir technologijų laimėjimų įtaką darniam vystymuisi, aptariama fizikinių technologijų svarba ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programų kontekste. Aptariamos fizikos mokslo ateities perspektyvos.

A1.3. [...] Analizuoja fizikos mokslo galimybes ir apibūdina ribas sprendžiant įvairias problemas bei priimant sprendimus. Paaiškina sąsajas tarp fizikos mokslo teorijų ir jų praktinio taikymo.

Bangos. [...] Nagrinėjami elektromagnetinio ryšio principai, jo taikymas šiuolaikinės telekomunikacijos sistemose, radiolokacija.

A1.3. [...] Analizuoja fizikos mokslo galimybes ir apibūdina ribas sprendžiant įvairias problemas bei priimant sprendimus. Paaiškina sąsajas tarp fizikos mokslo teorijų ir jų praktinio taikymo.

Geometrinė optika. [...] Aptariamas šviesolaidžių veikimo principas ir jų taikymas.[...]

A1.3. [...] Analizuoja fizikos mokslo galimybes ir apibūdina ribas sprendžiant įvairias problemas bei priimant sprendimus. Paaiškina sąsajas tarp fizikos mokslo teorijų ir jų praktinio taikymo.

Kvantinė optika. [...] Aptariami vidinis ir išorinis fotoefektas, jų taikymai, aiškinamasi, kaip veikia puslaidininkiniai fotoelementai. [...] fotoefekto taikymas šiuolaikinėse technologijose. [...]

A1.3. [...] Analizuoja fizikos mokslo galimybes ir apibūdina ribas sprendžiant įvairias problemas bei priimant sprendimus. Paaiškina sąsajas tarp fizikos mokslo teorijų ir jų praktinio taikymo.

Atomo sandara. [...] Nagrinėjami lazerio veikimo principai, trilygmenė ir keturlygmenė sistemos, nuolatinės veikos ir impulsiniai lazeriai, lazerių tipai pagal aktyviąją medžiagą, apratiamas lazerių panaudojimas (medicinoje, medžiagų apdirbimui, karyboje, medžiagos tyrimams ir kt.).

A1.3. [...] Analizuoja fizikos mokslo galimybes ir apibūdina ribas sprendžiant įvairias problemas bei priimant sprendimus. Paaiškina sąsajas tarp fizikos mokslo teorijų ir jų praktinio taikymo.

Atomo branduolys ir radioaktyvumas. [...] Nagrinėjami skirtingų branduolinių reaktorių veikimo principai. [...] Aiškinamasi, kokia yra branduolinių reaktorių nauda [...].

Astronomija

A1.3. Paaiškina, [...], kaip remiantis astronomijos žiniomis galima spręsti Kosmoso tyrimo problemas.

Saulės sistemos tyrimai. [...] Aptariamas Saulės sistemos tyrimas kosminiais aparatais.

A1.3. Paaiškina, [...], kaip remiantis astronomijos žiniomis galima spręsti Kosmoso tyrimo problemas.

Saulės sistemos tyrimai. [...] Aptariamas Saulės sistemos tyrimas kosminiais aparatais.

Gamtos mokslai

1–2 klasių koncentras
Judėjimas.

A4.3. Pateikia pavyzdžių ir paaiškina, kaip žmonių sukurti daiktai ir technologijos palengvino (-a) žmonių gyvenimą.

Judėjimas. [...] Mokomasi atpažinti ir įvardyti oro (pavyzdžiui, lėktuvas, sraigtasparnis, oro balionas), sausumos (pavyzdžiui, automobilis, motociklas, dviratis, traukinys) ir vandens (pavyzdžiui, valtis, laivas, burlaivis) transporto priemones. Mokomasi parinkti transporto priemonę skirtingam atstumui įveikti pagal tai, kaip greitai ji gali judėti, siejant atstumą su jam įveikti reikalingu laiku (pavyzdžiui, į mokyklą važiuoti dviračiu, į gretimą miestelį autobusu, automobiliu, į kitą šalį – lėktuvu, traukiniu).

Energijos reikia visiems.

A4.3. Pateikia pavyzdžių ir paaiškina, kaip žmonių sukurti daiktai ir technologijos palengvino (-a) žmonių gyvenimą.

Energijos reikia visiems. [...] Aiškinamasi, kaip gamtos mokslų pažanga pakeitė žmonių reikmėms anksčiau naudotus ir dabar naudojamus daiktus (pavyzdžiui, transporto priemonės, darbo priemonės, buitiniai prietaisai ir pan.)

Energija kasdieniame gyvenime.

A4.3. Pateikia pavyzdžių ir paaiškina, kaip žmonių sukurti daiktai ir technologijos palengvino (-a) žmonių gyvenimą. 

Energija kasdieniame gyvenime. Aptariamas elektros ir šilumos naudojimas kasdieniame gyvenime. [...]

3–4 klasių koncentras
Energijos šaltiniai.

A4.3. Remdamasis pateiktais pavyzdžiais paaiškina, kaip gamtos mokslų pasiekimai gali lemti žmogaus ir visuomenės sprendimus.

Energijos šaltiniai. Nagrinėjant pavyzdžius aptariama elektros energijos svarba žmogaus gyvenime, aiškinamasi, kaip elektros energija sukuriama ir pasiekia pastatus. Aptariami energijos virsmų pavyzdžiai (vėjo – elektros, elektros – šilumos ir pan.). Aptariami atsinaujinančių ir neatsinaujinančių energijos šaltinių pavyzdžiai, jų privalumai ir trūkumai.

Saulės sistema.

Saulės sistema. [...] Aiškinamasi aplink Žemę skriejančių dirbtinių palydovų paskirtis, aptariami pavyzdžiai, kaip žmonės tyrinėja kosmosą. [...]

7–8 klasių koncentras
Genai ir paveldimumas.

A1.3. [...] Apibūdina gamtos mokslų galimybes sprendžiant įvairias šiuolaikines problemas bei priimant sprendimus. Pateikia teorinių ir taikomųjų gamtos mokslų sričių pavyzdžių.

Genai ir paveldimumas. [...] Remiantis schemomis mokomasi apibūdinti, kaip perkeliant vienų organizmų genus kitiems kuriami genetiškai modifikuoti organizmai; nurodoma šios biotechnologijos nauda ir galimi pavojai.

Garsas.

A1.3. [...] Apibūdina gamtos mokslų galimybes sprendžiant įvairias šiuolaikines problemas bei priimant sprendimus. Pateikia teorinių ir taikomųjų gamtos mokslų sričių pavyzdžių.

Garsas. [...] aptariamos garso rūšys (infragarsas, girdimas garsas, ultragarsas), garso taikymas (echoskopija, echolokacija) [...]

Šviesos reiškiniai.

A1.3. [...] Apibūdina gamtos mokslų galimybes sprendžiant įvairias šiuolaikines problemas bei priimant sprendimus. Pateikia teorinių ir taikomųjų gamtos mokslų sričių pavyzdžių.

Šviesos reiškiniai. [...] aptariami šviesolaidžiai ir jų taikymas; [...]

Optiniai prietaisai.

A1.3. [...] Apibūdina gamtos mokslų galimybes sprendžiant įvairias šiuolaikines problemas bei priimant sprendimus. Pateikia teorinių ir taikomųjų gamtos mokslų sričių pavyzdžių.

Optiniai prietaisai. [...] Aptariami prietaisai, padedantys pažinti dangų – žiūronai ir teleskopai (reflektoriai ir refraktoriai) [...] ir dangaus tyrimas, panaudojant observatorijas ir palydovus.

Klasifikacija padeda atpažinti gyvus organizmus.

A1.3. [...] Apibūdina gamtos mokslų galimybes sprendžiant įvairias šiuolaikines problemas bei priimant sprendimus. Pateikia teorinių ir taikomųjų gamtos mokslų sričių pavyzdžių.

Klasifikacija padeda atpažinti gyvus organizmus. [...] Tyrinėjant mokomasi paaiškinti, kaip bakterijos ir vienaląsčiai grybai – mielės panaudojami klasikinėse biotechnologijose, fermentuotų produktų (duonos, sūrio, acto, jogurto, giros) gamybai. [...]

Augalai.

A1.3. [...] Apibūdina gamtos mokslų galimybes sprendžiant įvairias šiuolaikines problemas bei priimant sprendimus. Pateikia teorinių ir taikomųjų gamtos mokslų sričių pavyzdžių.

Augalai. [...] naudojantis schemomis aptariamas augalų klonavimas (mikrodauginimas, dauginimas audinių kultūromis) [...]

Radioaktyvumas.

A1.3. [...] Apibūdina gamtos mokslų galimybes sprendžiant įvairias šiuolaikines problemas bei priimant sprendimus. Pateikia teorinių ir taikomųjų gamtos mokslų sričių pavyzdžių.

Radioaktyvumas. [...] Apibūdinamos radioaktyviųjų izotopų savybės, aptariamas jų taikymas medicinoje, žemės ūkyje, moksliniuose tyrimuose ir kt. [...]

Atomų branduolių virsmai.

A1.3. [...] Apibūdina gamtos mokslų galimybes sprendžiant įvairias šiuolaikines problemas bei priimant sprendimus. Pateikia teorinių ir taikomųjų gamtos mokslų sričių pavyzdžių.

Atomų branduolių virsmai. Aptariami atomų branduolių virsmai – skilimas kaip atominių elektrinių energijos šaltinis [...] Aptariamos Europos branduolinių tyrimų organizacijos CERN vykdomos programos, Lietuvos mokslininkų darbai.

Elektros krūviai ir jų sąveika.

A1.3. [...] Apibūdina gamtos mokslų galimybes sprendžiant įvairias šiuolaikines problemas bei priimant sprendimus. Pateikia teorinių ir taikomųjų gamtos mokslų sričių pavyzdžių.

Elektros krūviai ir jų sąveika. [...] aptariami pastovios ir kintamos talpos kondensatorių taikymo technikoje pavyzdžiai. [...]

Nuolatinė elektros srovė.

A1.3. [...] Apibūdina gamtos mokslų galimybes sprendžiant įvairias šiuolaikines problemas bei priimant sprendimus. Pateikia teorinių ir taikomųjų gamtos mokslų sričių pavyzdžių.

Elektros srovė terpėse. [...] aptariamas superlaidumas. [...] aptariamas fotoelementų taikymas buityje ir technikoje.

Elektros srovė terpėse.

A1.3. [...] Apibūdina gamtos mokslų galimybes sprendžiant įvairias šiuolaikines problemas bei priimant sprendimus. Pateikia teorinių ir taikomųjų gamtos mokslų sričių pavyzdžių.

Elektros srovė terpėse. [...] aptariamas superlaidumas [...] aptariamas fotoelementų taikymas buityje ir technikoje.

Ekosistemų stabilumas.

A1.3. [...] Apibūdina gamtos mokslų galimybes sprendžiant įvairias šiuolaikines problemas bei priimant sprendimus. Pateikia teorinių ir taikomųjų gamtos mokslų sričių pavyzdžių.

Ekosistemų stabilumas. [...] Mokomasi apibūdinti genetiškai modifikuotų augalų įtaką natūralių ekosistemų stabilumui. [...]

A4.3. Pateikia pavyzdžių ir paaiškina, kaip žmonių sukurti daiktai ir technologijos palengvino (-a) žmonių gyvenimą.

Judėjimas. [...] Mokomasi atpažinti ir įvardyti oro (pavyzdžiui, lėktuvas, sraigtasparnis, oro balionas), sausumos (pavyzdžiui, automobilis, motociklas, dviratis, traukinys) ir vandens (pavyzdžiui, valtis, laivas, burlaivis) transporto priemones. Mokomasi parinkti transporto priemonę skirtingam atstumui įveikti pagal tai, kaip greitai ji gali judėti, siejant atstumą su jam įveikti reikalingu laiku (pavyzdžiui, į mokyklą važiuoti dviračiu, į gretimą miestelį autobusu, automobiliu, į kitą šalį – lėktuvu, traukiniu).

A4.3. Pateikia pavyzdžių ir paaiškina, kaip žmonių sukurti daiktai ir technologijos palengvino (-a) žmonių gyvenimą.

Energijos reikia visiems. [...] Aiškinamasi, kaip gamtos mokslų pažanga pakeitė žmonių reikmėms anksčiau naudotus ir dabar naudojamus daiktus (pavyzdžiui, transporto priemonės, darbo priemonės, buitiniai prietaisai ir pan.)

A4.3. Pateikia pavyzdžių ir paaiškina, kaip žmonių sukurti daiktai ir technologijos palengvino (-a) žmonių gyvenimą. 

Energija kasdieniame gyvenime. Aptariamas elektros ir šilumos naudojimas kasdieniame gyvenime. [...]

A4.3. Remdamasis pateiktais pavyzdžiais paaiškina, kaip gamtos mokslų pasiekimai gali lemti žmogaus ir visuomenės sprendimus.

Energijos šaltiniai. Nagrinėjant pavyzdžius aptariama elektros energijos svarba žmogaus gyvenime, aiškinamasi, kaip elektros energija sukuriama ir pasiekia pastatus. Aptariami energijos virsmų pavyzdžiai (vėjo – elektros, elektros – šilumos ir pan.). Aptariami atsinaujinančių ir neatsinaujinančių energijos šaltinių pavyzdžiai, jų privalumai ir trūkumai.

Saulės sistema. [...] Aiškinamasi aplink Žemę skriejančių dirbtinių palydovų paskirtis, aptariami pavyzdžiai, kaip žmonės tyrinėja kosmosą. [...]

A1.3. [...] Apibūdina gamtos mokslų galimybes sprendžiant įvairias šiuolaikines problemas bei priimant sprendimus. Pateikia teorinių ir taikomųjų gamtos mokslų sričių pavyzdžių.

Genai ir paveldimumas. [...] Remiantis schemomis mokomasi apibūdinti, kaip perkeliant vienų organizmų genus kitiems kuriami genetiškai modifikuoti organizmai; nurodoma šios biotechnologijos nauda ir galimi pavojai.

A1.3. [...] Apibūdina gamtos mokslų galimybes sprendžiant įvairias šiuolaikines problemas bei priimant sprendimus. Pateikia teorinių ir taikomųjų gamtos mokslų sričių pavyzdžių.

Garsas. [...] aptariamos garso rūšys (infragarsas, girdimas garsas, ultragarsas), garso taikymas (echoskopija, echolokacija) [...]

A1.3. [...] Apibūdina gamtos mokslų galimybes sprendžiant įvairias šiuolaikines problemas bei priimant sprendimus. Pateikia teorinių ir taikomųjų gamtos mokslų sričių pavyzdžių.

Šviesos reiškiniai. [...] aptariami šviesolaidžiai ir jų taikymas; [...]

A1.3. [...] Apibūdina gamtos mokslų galimybes sprendžiant įvairias šiuolaikines problemas bei priimant sprendimus. Pateikia teorinių ir taikomųjų gamtos mokslų sričių pavyzdžių.

Optiniai prietaisai. [...] Aptariami prietaisai, padedantys pažinti dangų – žiūronai ir teleskopai (reflektoriai ir refraktoriai) [...] ir dangaus tyrimas, panaudojant observatorijas ir palydovus.

A1.3. [...] Apibūdina gamtos mokslų galimybes sprendžiant įvairias šiuolaikines problemas bei priimant sprendimus. Pateikia teorinių ir taikomųjų gamtos mokslų sričių pavyzdžių.

Klasifikacija padeda atpažinti gyvus organizmus. [...] Tyrinėjant mokomasi paaiškinti, kaip bakterijos ir vienaląsčiai grybai – mielės panaudojami klasikinėse biotechnologijose, fermentuotų produktų (duonos, sūrio, acto, jogurto, giros) gamybai. [...]

A1.3. [...] Apibūdina gamtos mokslų galimybes sprendžiant įvairias šiuolaikines problemas bei priimant sprendimus. Pateikia teorinių ir taikomųjų gamtos mokslų sričių pavyzdžių.

Augalai. [...] naudojantis schemomis aptariamas augalų klonavimas (mikrodauginimas, dauginimas audinių kultūromis) [...]

A1.3. [...] Apibūdina gamtos mokslų galimybes sprendžiant įvairias šiuolaikines problemas bei priimant sprendimus. Pateikia teorinių ir taikomųjų gamtos mokslų sričių pavyzdžių.

Radioaktyvumas. [...] Apibūdinamos radioaktyviųjų izotopų savybės, aptariamas jų taikymas medicinoje, žemės ūkyje, moksliniuose tyrimuose ir kt. [...]

A1.3. [...] Apibūdina gamtos mokslų galimybes sprendžiant įvairias šiuolaikines problemas bei priimant sprendimus. Pateikia teorinių ir taikomųjų gamtos mokslų sričių pavyzdžių.

Atomų branduolių virsmai. Aptariami atomų branduolių virsmai – skilimas kaip atominių elektrinių energijos šaltinis [...] Aptariamos Europos branduolinių tyrimų organizacijos CERN vykdomos programos, Lietuvos mokslininkų darbai.

A1.3. [...] Apibūdina gamtos mokslų galimybes sprendžiant įvairias šiuolaikines problemas bei priimant sprendimus. Pateikia teorinių ir taikomųjų gamtos mokslų sričių pavyzdžių.

Elektros krūviai ir jų sąveika. [...] aptariami pastovios ir kintamos talpos kondensatorių taikymo technikoje pavyzdžiai. [...]

A1.3. [...] Apibūdina gamtos mokslų galimybes sprendžiant įvairias šiuolaikines problemas bei priimant sprendimus. Pateikia teorinių ir taikomųjų gamtos mokslų sričių pavyzdžių.

Elektros srovė terpėse. [...] aptariamas superlaidumas. [...] aptariamas fotoelementų taikymas buityje ir technikoje.

A1.3. [...] Apibūdina gamtos mokslų galimybes sprendžiant įvairias šiuolaikines problemas bei priimant sprendimus. Pateikia teorinių ir taikomųjų gamtos mokslų sričių pavyzdžių.

Elektros srovė terpėse. [...] aptariamas superlaidumas [...] aptariamas fotoelementų taikymas buityje ir technikoje.

A1.3. [...] Apibūdina gamtos mokslų galimybes sprendžiant įvairias šiuolaikines problemas bei priimant sprendimus. Pateikia teorinių ir taikomųjų gamtos mokslų sričių pavyzdžių.

Ekosistemų stabilumas. [...] Mokomasi apibūdinti genetiškai modifikuotų augalų įtaką natūralių ekosistemų stabilumui. [...]

Inžinerinės technologijos

Inžinerinių, technologinių sprendimų ir (ar) išradimų pavyzdžiai, istorinė raida ir plėtotė, paveldas. Aptariami ir nagrinėjami pasirinkti Lietuvoje ir užsienyje esančių technikos paminklų (įvairios paskirties statiniai, jų kompleksai, mašinos ir kita technologinė įranga) pavyzdžiai, analizuojami panaudoti inžineriniai sprendimai, jų istorinės raidos aspektai (pramonės ar industrinės revoliucijos, jų pobūdis arba kaita, tęstinumas, plėtotė).

[...] Apibūdinama inovacijų ekonomika ir verslas, inovatyvių įmonių (startuoliai) kūrimo ir vystymo principai [...].

[...] metalų terminis apdirbimas (kaitinimas, grūdinimas, atleidimas).

Aptariamos ir nagrinėjamos paviršiaus paruošimas, naudojamos medžiagos; detalių klijavimas, klijų klasifikacija, paskirtis ir sudėtis.

[...] Nagrinėjami inžinerinių sprendimų inovaciniai, kūrybiniai metodai, technologijos kūrybos ir išradybos principai, pavyzdžiai.

[...] Nagrinėjama kompiuterinė projektavimo programa (pasirinktinai, pavyzdžiui, „AutoCAD“, „SolidWorks“, „Fusion 360“ ar kt.), jos taikymo galimybės, failų formatai, valdymo funkcijos: pagrindinės braižymo, modeliavimo ir redagavimo komandos, aptariami jų taikymo pavyzdžiai, braižomi mokomieji brėžiniai.

Aptariami ir nagrinėjami produkto ar gaminio gamybos technologiniai procesai, darbo operacijos, naudojami įrankiai, įranga, jų taikymo pavyzdžiai: adityvi gamyba (3d spausdinimas); metalo, medienos, plastikų, kompozitinių medžiagų rankinis ir mechaninis apdirbimas, formavimas, apdaila (šlifavimas, lakavimas, dažymas, galvanizavimas, poliravimas; apsauginės, dekoratyvinės, funkcinės dangos ir pan.).

Aptariama ir nagrinėjama adityvi gamyba (3d spausdinimas), pjovimas lazeriu ir graviravimas, lipnių plėvelių pjaustymas, frezavimas kompiuterizuotomis staklėmis (CNC), jų valdymo principai, programinė įranga, jos vartotojo sąsaja ir komandos; darbinių failų paruošimas naudojimui, jų formatai; naudojamos medžiagos ir jų parinkimas.

Aptariamos ir nagrinėjamos inžinerinės sistemos, jose vykstantys procesai, veikimo principai: struktūrinės sistemos, mechaninės sistemos, elektrinės sistemos, elektroninės sistemos, pneumatinės ar hidraulinės sistemos; jas sudarantys elementai, taikymo pavyzdžiai. 

Nagrinėjamas virtualus arba realus inžinerinių sprendimų ar sistemų parametrų skaičiavimas, funkcijų modeliavimas (elektros grandinių, konstrukcijų, aerodinaminių parametrų modeliavimas ir pan.), kompiuterinių modeliavimo sistemų taikymas, jų pavyzdžiai. 

Nagrinėjamas destruktyvus ir nedestruktyvus inžinerinių sprendimų testavimas ir tyrimas (išbandomas sukurtos konstrukcijos ar mechanizmo modelis arba prototipas), atliekami parametrų skaičiavimai, duomenų apdorojimas, pateikimas ir analizavimas.

 Susipažįstama su biotechnologijų šakomis ir objektais (žalioji biotechnologija, mėlynoji biotechnologija, raudonoji biotechnologija, geltonoji biotechnologija, auksinė biotechnologija, rudoji biotechnologija, violetinė biotechnologija, baltoji biotechnologija, pilkoji biotechnologija) [...].

Susipažįstama su bioproceso inžinerijos principais, analizuojamos pagrindinės pasirinktų biotechnologijų pagalba gautų medžiagų ir produktų savybės, jų pranašumas.

Nagrinėjami statinių konstrukcijoms keliami techniniai reikalavimai, naudojamos inžinerinės medžiagos, statybos technologijos ir eiga, analizuojami pavyzdžiai. 

Nagrinėjamos mechaninės sistemos, jų elementų jungtys, judesio tipai, perdavimo dėsningumai, taikymo pavyzdžiai. 

Nagrinėjama transporto inžinerija: šiuolaikinių automobilių konstrukcijos, variklių sandara, techninės charakteristikos, naudojamos inžinerinės sistemos, jų kūrimo ir naudojimo ypatumai, ateities perspektyvos; aerodinamika ir orlaivių (aitvarai, sklandytuvai, lėktuvai ir pan.), raketų konstrukcijos. 

Nagrinėjamas elektrinių signalų (analoginiai ir skaitmeniniai) panaudojimas elektroninėse sistemose, jų apdorojimo prietaisai – integriniai grandynai (analoginiai, skaitmeniniai), jų tipai, paskirtis ir funkcijos; mikrovaldikliai ir vienaplokščiai kompiuteriai (Arduino, Raspberry Pi tipo ar pan.), jų paskirtis, funkcijos (mikrovaldiklių elektronika), analizuojami taikymo pavyzdžiai.

Naudojant mikrovaldiklių skaitmeninius ar analoginius išėjimus arba įėjimus, kuriami ir bandomi elektroninių sistemų modeliai, programuojami, valdomi sukurti objektai ar prietaisai (elektroninės sistemos prototipas ar modelis ir pan.), sudaromos jų valdymo algoritmų sekos, programos; naudojama pasirinkta mikrovaldiklių programavimo aplinka (Arduino IDE ar pan.) su tekstine programavimo kalba (Arduino C++, Python ar pan.).

Nagrinėjami mechatroninių sistemų (pavyzdžiui, robotų) įvesties (jutikliai ir jų sistemos) ir išvesties (varikliai, servo varikliai, solenodai ir pan.) komponentai, analizuojami jų taikymo pavyzdžiai. 

Analizuojami elektrinių ar elektroninių sistemų, komponentų ir inžinerinių sprendimų taikymo mechatroninių sistemų sprendimuose pavyzdžiai, jų projektavimo ir konstravimo technologijos.

Konstruojami ir programuojami robotai, jų elementai, modeliuojami robotų judėjimo principai, nustatomi jų parametrai, atliekami skaičiavimai, duomenų analizė.

Nagrinėjamos energetikos inžineriniuose sprendimuose naudojamos medžiagos, jų savybių reikšmė energijos gavybos ir perdavimo problemoms spręsti, komponentai, įranga, įrankiai, taikomi procesai, integraciniai ryšiai ir taikymo pavyzdžiai, projektavimo ir konstravimo technologijos, jų analizė. 

Technologijos

3–4 klasių koncentras
Elektriniai ir elektroniniai prietaisai, jų paskirtis, raida.

Aptariami elektrotechnikos ir elektronikos išradimai, inovacijos, jų pavyzdžiai išradėjai (pavyzdžiui, elektros lemputė, T. Edisonas).

5–6 klasių koncentras
Tekstilės gaminių iš natūralių pluoštų priežiūra.

[...] Palyginamos senesnės ir dabartinės natūralios tekstilės gaminių priežiūros priemonės.

7–8 klasių koncentras
Maisto gaminimo įrankiai, indai, prietaisai ar įranga. Tvarka, higiena, sauga virtuvėje.

[...] Palyginamos tradicinės ir modernios, mažos ir didelės virtuvės, aptariama šiuolaikinė įranga išvardinant skirtumus ir privalumus.

Darbo priemonės, įrankiai ar įranga.

[...] Susipažįstama su dar nenaudotų darbo priemonių, įrankių, įrangos [...] kilme, charakteristikomis, alternatyvomis, veikimo principais.

Cheminiai, mišrūs pluoštai ir jų savybės.

[...] Analizuojama cheminių, mišrių pluoštų atsiradimo istorija ir raida.

Audinio dekoravimas, marginimas.

[...] Eksperimentuojama vieną audinį, gaminį ar jo dalį marginant, dekoruojant įvairiomis technikomis.

Pramonės ir paslaugų šakos.

[...] Aptariamos energetikos, elektrotechnikos, elektronikos ir telekomunikacijų pramonės, paslaugų šakos Lietuvoje ir užsienyje, jų raida, darbo pobūdis, kuriamų produktų pavyzdžiai. 

Elektros ir elektronikos prietaisai, jų paskirtis, raida ir saugi eksploatacija.

Aptariami elektronikos išradimų, inovacijų pavyzdžiai, išradėjai (pavyzdžiui, analoginė ir skaitmeninė elektronika, puslaidininkių elektronika, tranzistoriaus, integrinių grandynų, mikroprocesorių sukūrimas ir panaudojimas), raida Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje, nauda visuomenei, jos pažangai [...].

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras
Maisto gaminimo įrankiai, indai, prietaisai, įranga ar sistemos. Tvarka, higiena, sauga virtuvėje.

[...] Susipažįstama su dar nenaudotų darbo priemonių, įrankių, įrangos, sistemų (atsižvelgiant į atliekamus technologinius procesus) kilme, charakteristikomis, alternatyvomis, veikimo principais, priežiūra [...]. 

Konditerijos gaminiai, kepiniai.

[...] Analizuojama konditerijos raida, jai įtaką turėjusios asmenybės, išradimai. 

Modifikuoti produktai, maisto inžinerija, molekulinė gastronomija, mityba.

[...] Modifikuoti produktai, maisto inžinerija, molekulinė gastronomija, mityba. [...] Aptariamos molekulinės gastronomijos, mitybos idėjos, jų kilmė, vystymo perspektyvos kasdienybėje ir moksle. 

Pramonės, paslaugų šakos.

[...] Pateikiant pavyzdžių nagrinėjama lengvosios, chemijos pramonės ir amatų raida, ją bei tvarią gamybą, skaidrų verslą skatinantys veiksniai, dabartinė situacija, tendencijos, inovacijos regione, Lietuvoje, pasaulyje.

Inovatyvūs, išmanūs, mišrūs pluoštai ir jų savybės.

[...] Inovatyvūs, išmanūs, mišrūs pluoštai ir jų savybės. Susipažįstama su inovatyviais, išmaniais, mišriais pluoštais, jų savybėmis bei charakteristikomis, išradimų istorija ir raida, kitomis inovacijomis. 

Profesionali tekstilės gaminių priežiūra

[...] Susipažįstama su cheminio valymo kaita, inovacijomis. [...] Įvertinama inovatyvios, išmanios tekstilės priežiūra, perdirbimas.

Darbo priemonės, įrankiai, įranga ar sistemos. Tvarka, higiena, sauga.

[...] Susipažįstama su dar nenaudotų darbo priemonių, įrankių, įrangos, sistemų kilme, charakteristikomis, alternatyvomis, veikimo principais.

Trikotažas.

[...] Nagrinėjama nėrimo, mezgimo, įrankių ar įrangos, megztų, nertų gaminių raida (mezgimas rankomis ar mašina), išskiriamos ir aptariamos kaitai įtaką turėjusios asmenybės, išradimai, kiti veiksniai. 

Elektroniniai prietaisai, jų paskirtis, raida ir inovacijos.

[...] Aptariami ir palyginami Lietuvoje ir užsienyje kuriamų inovatyvių elektronikos technologijų arba produktų pavyzdžiai (lazeriai, kosmoso technologijos Lietuvoje), išradimų patentai, intelektinės nuosavybės apsauga, teisiniai aspektai. 

Pramonės ir paslaugų šakos.

[...] Nagrinėjamos energetikos, elektrotechnikos, elektronikos ir telekomunikacijų (toliau – EEET) pramonės ir paslaugų šakos Lietuvoje, regione ir pasaulyje, jų raidos, taikomų inovacijų, kuriamų produktų ir paslaugų, verslumo idėjų pavyzdžiai („Deeper“ sonaras). Aptariamos inovatyvios įmonės (startuoliai) – šiuolaikinės technologijų, inovacijų ir verslumo laboratorijos, jų kūrimo galimybės. 

Inovacijos ir dizainas.

[...] Palyginami ir vertinami inovatyvaus dizaino produktų, paslaugų Lietuvoje ir pasaulyje pavyzdžiai.

Dizainas ir aplinka.

[...] Taikomi skaitmeniniai projektavimo įrankiai ir (ar) programos (pavyzdžiui, SketchUp, Planner 5D). 

Aptariami elektrotechnikos ir elektronikos išradimai, inovacijos, jų pavyzdžiai išradėjai (pavyzdžiui, elektros lemputė, T. Edisonas).

[...] Palyginamos senesnės ir dabartinės natūralios tekstilės gaminių priežiūros priemonės.

[...] Palyginamos tradicinės ir modernios, mažos ir didelės virtuvės, aptariama šiuolaikinė įranga išvardinant skirtumus ir privalumus.

[...] Susipažįstama su dar nenaudotų darbo priemonių, įrankių, įrangos [...] kilme, charakteristikomis, alternatyvomis, veikimo principais.

[...] Analizuojama cheminių, mišrių pluoštų atsiradimo istorija ir raida.

[...] Eksperimentuojama vieną audinį, gaminį ar jo dalį marginant, dekoruojant įvairiomis technikomis.

[...] Aptariamos energetikos, elektrotechnikos, elektronikos ir telekomunikacijų pramonės, paslaugų šakos Lietuvoje ir užsienyje, jų raida, darbo pobūdis, kuriamų produktų pavyzdžiai. 

Aptariami elektronikos išradimų, inovacijų pavyzdžiai, išradėjai (pavyzdžiui, analoginė ir skaitmeninė elektronika, puslaidininkių elektronika, tranzistoriaus, integrinių grandynų, mikroprocesorių sukūrimas ir panaudojimas), raida Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje, nauda visuomenei, jos pažangai [...].

[...] Susipažįstama su dar nenaudotų darbo priemonių, įrankių, įrangos, sistemų (atsižvelgiant į atliekamus technologinius procesus) kilme, charakteristikomis, alternatyvomis, veikimo principais, priežiūra [...]. 

[...] Analizuojama konditerijos raida, jai įtaką turėjusios asmenybės, išradimai. 

[...] Modifikuoti produktai, maisto inžinerija, molekulinė gastronomija, mityba. [...] Aptariamos molekulinės gastronomijos, mitybos idėjos, jų kilmė, vystymo perspektyvos kasdienybėje ir moksle. 

[...] Pateikiant pavyzdžių nagrinėjama lengvosios, chemijos pramonės ir amatų raida, ją bei tvarią gamybą, skaidrų verslą skatinantys veiksniai, dabartinė situacija, tendencijos, inovacijos regione, Lietuvoje, pasaulyje.

[...] Inovatyvūs, išmanūs, mišrūs pluoštai ir jų savybės. Susipažįstama su inovatyviais, išmaniais, mišriais pluoštais, jų savybėmis bei charakteristikomis, išradimų istorija ir raida, kitomis inovacijomis. 

[...] Susipažįstama su cheminio valymo kaita, inovacijomis. [...] Įvertinama inovatyvios, išmanios tekstilės priežiūra, perdirbimas.

[...] Susipažįstama su dar nenaudotų darbo priemonių, įrankių, įrangos, sistemų kilme, charakteristikomis, alternatyvomis, veikimo principais.

[...] Nagrinėjama nėrimo, mezgimo, įrankių ar įrangos, megztų, nertų gaminių raida (mezgimas rankomis ar mašina), išskiriamos ir aptariamos kaitai įtaką turėjusios asmenybės, išradimai, kiti veiksniai. 

[...] Aptariami ir palyginami Lietuvoje ir užsienyje kuriamų inovatyvių elektronikos technologijų arba produktų pavyzdžiai (lazeriai, kosmoso technologijos Lietuvoje), išradimų patentai, intelektinės nuosavybės apsauga, teisiniai aspektai. 

[...] Nagrinėjamos energetikos, elektrotechnikos, elektronikos ir telekomunikacijų (toliau – EEET) pramonės ir paslaugų šakos Lietuvoje, regione ir pasaulyje, jų raidos, taikomų inovacijų, kuriamų produktų ir paslaugų, verslumo idėjų pavyzdžiai („Deeper“ sonaras). Aptariamos inovatyvios įmonės (startuoliai) – šiuolaikinės technologijų, inovacijų ir verslumo laboratorijos, jų kūrimo galimybės. 

[...] Palyginami ir vertinami inovatyvaus dizaino produktų, paslaugų Lietuvoje ir pasaulyje pavyzdžiai.

[...] Taikomi skaitmeniniai projektavimo įrankiai ir (ar) programos (pavyzdžiui, SketchUp, Planner 5D). 

Muzika

5–6 klasių koncentras
Populiariosios klasikos pavyzdžiai.

A1.3. Nagrinėja atliekamus skirtingo pobūdžio ir žanrų kūrinius. Paaiškina, kaip muzikinės kalbos ir išraiškos priemonės (pvz., ritmas ir metras, melodija ir dermė, harmonija, dinamika) ir struktūros naudojami kūrinio sumanymui atskleisti. 

Populiariosios klasikos pavyzdžiai. Nagrinėjami įvairūs muzikos pavyzdžiai. Mokomasi pasidalyti  savo žiniomis ir rasta informacija, kuri padeda geriau atlikti užduotį. Aptariama, kaip naudotis pažangiomis technologijomis, sužinoma kas yra meno kūrinių  autorių teisės, susipažįstama su muzikos programine įranga. 

Pianino klaviatūra.

A1.3. Nagrinėja atliekamus skirtingo pobūdžio ir žanrų kūrinius. Paaiškina, kaip muzikinės kalbos ir išraiškos priemonės (pvz., ritmas ir metras, melodija ir dermė, harmonija, dinamika) ir struktūros naudojami kūrinio sumanymui atskleisti.

Pianino klaviatūra. Susipažįstama su pianino klaviatūra. Mokomasi žinias pritaikyti praktikoje naudojant nesudėtingas akordų sekas (pvz., C, F, G). Aptariamos pažangių technologijų ir inovacijų (pvz., virtualios pianino klaviatūros) galimybės muzikos pažinimo srityje.

Mano muzika.

D3.3. Išvardija ir apibūdina aktualius Lietuvos, Europos ar pasaulio muzikos įvykius ir reiškinius; juos vertina remdamasis mokytojo siūlomais kriterijais. Pasako ir pagrindžia savo muzikinius pasirinkimus bei pomėgius, diskutuoja apie žiūrovų (klausytojų) elgesį muzikos renginiuose.

Mano muzika. Demonstruojami žymiausi vizualinio ir audialinio meno kūriniai („Mano grojaraštis“). Pristatomos ir komentuojamos pažangių technologijų ir inovacijų galimybės muzikos pažinimo srityje.

7–8 klasių koncentras
Disko ir elektroninė šokių muzika.

C3.3. Iš skirtingų perspektyvų palygina įvairių žanrų stilių ir subkultūrų muzikos reiškinius. Įžvelgia sąsajas su kitais menais ir dalykais.

Disko ir elektroninė šokių muzika. Apibūdinami elektroniniai instrumentai, nagrinėjamos ir komentuojamos kūrimo priemonės (DJ, ritmo mašinos, semplavimas ir garso kilpos).

Lietuvių folkloro atspindžiai šiuolaikinėje džiazo, roko, elektroninėje muzikoje.

D1.3. Nagrinėja Lietuvos folkloro pavydžius, atpažįsta ir aptaria jų atspindžius šiuolaikinėje muzikoje, nusako ir paaiškina ryšius su kitais menais ir kitais dalykais.

Lietuvių folkloro atspindžiai šiuolaikinėje džiazo, roko, elektroninėje muzikoje. Analizuojamos ir aptariamos netradiciškumo, provokacijos mene apraiškų priežastys, konceptualizmo, instaliacijų, videomedijų sintezės galimybės (pvz., V. Povilionienė ir P. Vyšniauskas, Atalyja, Žalvarinis).

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras
Lietuvių liaudies, Europos ir pasaulio tautų dainos.

A3.3. Dalyvauja formaliuose ir (ar) neformaliuose renginiuose, bendradarbiauja juos organizuojant. Siūlo idėjų. Pasirenka geriausiai savo polinkius ir galimybes atskleidžiantį vaidmenį ir (ar) užduotį. Renginių medžiagą pristato virtualioje erdvėje, laikydamasis saugumo ir autorių teisių reikalavimų.

Lietuvių liaudies, Europos ir pasaulio tautų dainos. [...] Pristatomos ir komentuojamos pažangių technologijų ir inovacijų galimybės meno pažinimo srityje.

Akordai ir jų sekos.

C3.3. Įvertina ir palygina įvairių stilių ir kultūrų, pasirinktų žymiausių kompozitorių ir atlikėjų muziką, skirtingas interpretacijas, komentuoja sąsajas su kitais menais ir dalykais. 

Akordai ir jų sekos. [...] Pristatomos ir aptariamos pažangių technologijų ir inovacijų galimybės muzikos pažinimo srityje.

Muzika mūsų gyvenime.

D2.3. Analizuoja pateiktus ar pasirinktus pasaulio muzikos kultūros reiškinių pavyzdžius, diskutuoja apie skirtingų kultūrų paveldo ir dabartinių tradicijų savitumą, pagarbą jų įvairovei. 

Muzika mūsų gyvenime. Nagrinėjamos žymiausios Lietuvos ir pasaulio koncertų, spektaklių scenos, virtualūs audio gidai, audio ekskursijos, virtualių koncertų platformos. Pristatoma ir analizuojama Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema (LIMIS), leidžianti susipažinti su meno parodomis ar atskirais meno objektais (Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus).

III–IV gimnazijos klasių koncentras
Kūryba.

B1.3. Improvizuoja plėtodamas muzikavimo įgūdžius, kelia idėjas, naudoja vaizdus, analogijas, simbolius, metaforas. 

Kūryba. Fiksuojama ir įrašoma asmeninė kūryba (užrašoma, skaitmeninama), pristatoma, bei vertinama. Dalinamasi idėjomis, reflektuojama patirtis.

Muzika ir kiti menai.

D2.3. Tyrinėja įvairių muzikinių kultūrų reiškinius – juos atpažįsta, lygina ir vertina. Demonstruoja estetinį skonį, pagarbą ir toleranciją.

Muzika ir kiti menai. Domimasi šiuolaikinių sinkretinių menų įvairove. Gilinamasi į muzikos meno sąsajas su kitais menais, nagrinėjami tradiciniai ir šiuolaikiniai sintetiniai žanrai.

Klasikinių ir šiuolaikinių instrumentinių ir vokalinių kūrinių ar jų fragmentų, atitinkančių mokinių gebėjimus ir skonį, atlikimas, muzikuojant po vieną ar ansamblyje, laikantis atlikimo kokybės kriterijų.

A1.3. Pateikia ir atlieka kūrinio interpretacinį sumanymą siedamas jį su asmeniniu estetinės idėjos suvokimu, kūrinio forma, partitūroje panaudotomis muzikos išraiškos priemonėmis, sociokultūrinio bei istorinio laikotarpio kontekstais.

Klasikinių ir šiuolaikinių instrumentinių ir vokalinių kūrinių ar jų fragmentų, atitinkančių mokinių gebėjimus ir skonį, atlikimas [...]. Atlikimo procese numatoma eiga, identifikuojamos problemos, tobulinama, siekiant išbaigto rezultato, jis fiksuojamas (skaitmeniniu būdu).

Kūryba ir informacinės technologijos.

B2.3. Realizuoja ir plėtoja menines idėjas asmeninius polinkius ir gebėjimus atitinkančioje muzikinės kūrybos srityje. Naudoja įvairius kūrybos, užrašymo, įrašymo būdus.

Kūryba ir informacinės technologijos. Kūryba fiksuojama tradiciniais ir (ar) šiuolaikiniais būdais, pristatoma bei vertinama. Naudojamos informacinės technologijos kūrybos pristatymui ir komunikacijai.

A1.3. Nagrinėja atliekamus skirtingo pobūdžio ir žanrų kūrinius. Paaiškina, kaip muzikinės kalbos ir išraiškos priemonės (pvz., ritmas ir metras, melodija ir dermė, harmonija, dinamika) ir struktūros naudojami kūrinio sumanymui atskleisti. 

Populiariosios klasikos pavyzdžiai. Nagrinėjami įvairūs muzikos pavyzdžiai. Mokomasi pasidalyti  savo žiniomis ir rasta informacija, kuri padeda geriau atlikti užduotį. Aptariama, kaip naudotis pažangiomis technologijomis, sužinoma kas yra meno kūrinių  autorių teisės, susipažįstama su muzikos programine įranga. 

A1.3. Nagrinėja atliekamus skirtingo pobūdžio ir žanrų kūrinius. Paaiškina, kaip muzikinės kalbos ir išraiškos priemonės (pvz., ritmas ir metras, melodija ir dermė, harmonija, dinamika) ir struktūros naudojami kūrinio sumanymui atskleisti.

Pianino klaviatūra. Susipažįstama su pianino klaviatūra. Mokomasi žinias pritaikyti praktikoje naudojant nesudėtingas akordų sekas (pvz., C, F, G). Aptariamos pažangių technologijų ir inovacijų (pvz., virtualios pianino klaviatūros) galimybės muzikos pažinimo srityje.

D3.3. Išvardija ir apibūdina aktualius Lietuvos, Europos ar pasaulio muzikos įvykius ir reiškinius; juos vertina remdamasis mokytojo siūlomais kriterijais. Pasako ir pagrindžia savo muzikinius pasirinkimus bei pomėgius, diskutuoja apie žiūrovų (klausytojų) elgesį muzikos renginiuose.

Mano muzika. Demonstruojami žymiausi vizualinio ir audialinio meno kūriniai („Mano grojaraštis“). Pristatomos ir komentuojamos pažangių technologijų ir inovacijų galimybės muzikos pažinimo srityje.

C3.3. Iš skirtingų perspektyvų palygina įvairių žanrų stilių ir subkultūrų muzikos reiškinius. Įžvelgia sąsajas su kitais menais ir dalykais.

Disko ir elektroninė šokių muzika. Apibūdinami elektroniniai instrumentai, nagrinėjamos ir komentuojamos kūrimo priemonės (DJ, ritmo mašinos, semplavimas ir garso kilpos).

D1.3. Nagrinėja Lietuvos folkloro pavydžius, atpažįsta ir aptaria jų atspindžius šiuolaikinėje muzikoje, nusako ir paaiškina ryšius su kitais menais ir kitais dalykais.

Lietuvių folkloro atspindžiai šiuolaikinėje džiazo, roko, elektroninėje muzikoje. Analizuojamos ir aptariamos netradiciškumo, provokacijos mene apraiškų priežastys, konceptualizmo, instaliacijų, videomedijų sintezės galimybės (pvz., V. Povilionienė ir P. Vyšniauskas, Atalyja, Žalvarinis).

A3.3. Dalyvauja formaliuose ir (ar) neformaliuose renginiuose, bendradarbiauja juos organizuojant. Siūlo idėjų. Pasirenka geriausiai savo polinkius ir galimybes atskleidžiantį vaidmenį ir (ar) užduotį. Renginių medžiagą pristato virtualioje erdvėje, laikydamasis saugumo ir autorių teisių reikalavimų.

Lietuvių liaudies, Europos ir pasaulio tautų dainos. [...] Pristatomos ir komentuojamos pažangių technologijų ir inovacijų galimybės meno pažinimo srityje.

C3.3. Įvertina ir palygina įvairių stilių ir kultūrų, pasirinktų žymiausių kompozitorių ir atlikėjų muziką, skirtingas interpretacijas, komentuoja sąsajas su kitais menais ir dalykais. 

Akordai ir jų sekos. [...] Pristatomos ir aptariamos pažangių technologijų ir inovacijų galimybės muzikos pažinimo srityje.

D2.3. Analizuoja pateiktus ar pasirinktus pasaulio muzikos kultūros reiškinių pavyzdžius, diskutuoja apie skirtingų kultūrų paveldo ir dabartinių tradicijų savitumą, pagarbą jų įvairovei. 

Muzika mūsų gyvenime. Nagrinėjamos žymiausios Lietuvos ir pasaulio koncertų, spektaklių scenos, virtualūs audio gidai, audio ekskursijos, virtualių koncertų platformos. Pristatoma ir analizuojama Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema (LIMIS), leidžianti susipažinti su meno parodomis ar atskirais meno objektais (Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus).

B1.3. Improvizuoja plėtodamas muzikavimo įgūdžius, kelia idėjas, naudoja vaizdus, analogijas, simbolius, metaforas. 

Kūryba. Fiksuojama ir įrašoma asmeninė kūryba (užrašoma, skaitmeninama), pristatoma, bei vertinama. Dalinamasi idėjomis, reflektuojama patirtis.

D2.3. Tyrinėja įvairių muzikinių kultūrų reiškinius – juos atpažįsta, lygina ir vertina. Demonstruoja estetinį skonį, pagarbą ir toleranciją.

Muzika ir kiti menai. Domimasi šiuolaikinių sinkretinių menų įvairove. Gilinamasi į muzikos meno sąsajas su kitais menais, nagrinėjami tradiciniai ir šiuolaikiniai sintetiniai žanrai.

A1.3. Pateikia ir atlieka kūrinio interpretacinį sumanymą siedamas jį su asmeniniu estetinės idėjos suvokimu, kūrinio forma, partitūroje panaudotomis muzikos išraiškos priemonėmis, sociokultūrinio bei istorinio laikotarpio kontekstais.

Klasikinių ir šiuolaikinių instrumentinių ir vokalinių kūrinių ar jų fragmentų, atitinkančių mokinių gebėjimus ir skonį, atlikimas [...]. Atlikimo procese numatoma eiga, identifikuojamos problemos, tobulinama, siekiant išbaigto rezultato, jis fiksuojamas (skaitmeniniu būdu).

B2.3. Realizuoja ir plėtoja menines idėjas asmeninius polinkius ir gebėjimus atitinkančioje muzikinės kūrybos srityje. Naudoja įvairius kūrybos, užrašymo, įrašymo būdus.

Kūryba ir informacinės technologijos. Kūryba fiksuojama tradiciniais ir (ar) šiuolaikiniais būdais, pristatoma bei vertinama. Naudojamos informacinės technologijos kūrybos pristatymui ir komunikacijai.

Dailė

Vaizdavimo būdai ir galimybės. 

[...]  Kuria abstraktaus, nematomo, mikro- ir makropasaulio vaizdinius. Abstrakčiosios tapybos rūšys: organinė ir geometrinė. [...] .

Teatras

7–8 klasių koncentras
Kūrybinio sumanymo pristatymo erdvės.

A2.3. Įgyvendina teatrinį msumanymą pagal sutartą (pasirinktą) temą, kūrinį: paskirsto vaidmenis, pasirenka rekvizitą, skaitmenines garso ir (ar) vaizdo priemones.

Kūrybinio sumanymo pristatymo erdvės. Mokiniai renka ir mokosi pristatyti (vaizdiniu ir (ar) skaitmeniniu būdu) įgyvendinamo teatrinio sumanymo informacinę medžiagą.

Teatro pavyzdžių analizė.

B2.3. Apibūdina stebėto teatrinio pavyzdžio meninių priemonių savitumą ir jų kuriamą prasmę.

Teatro pavyzdžių analizė. Pagal gyvus ir (ar) skaitmeninius spektaklių pavyzdžius mokiniai susipažįsta su socialinio, politinio teatro formomis, nagrinėja jų kūrybos ir raiškos priemones. Demonstruojami žymiausi vizualaus ir audialaus teatro pavyzdžiai.

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras
Režisieriaus funkcijos.

A3.3. Organizuoja ir pristato įgyvendintą teatrinį sumanymą pasirinktoje viešoje tradicinėje ar skaitmeninėje erdvėje.

Režisieriaus funkcijos. Aptariami režisieriaus uždaviniai ir funkcijos šiuolaikiniame teatre [...] įgyvendinti pasirinktos formos (tradicinį, netradicinį, skaitmeninį) kūrybinį sumanymą.

Teatrinių reiškinių novatoriškumas.

B1.3. Komentuoja matyto teatrinio pavyzdžio režisūrinius sprendimus.

Teatrinių reiškinių novatoriškumas. Pagal mokytojo pateiktus ir mokinių asmeninius pavyzdžius diskutuojama, kaip atskirti ir įvertinti spektaklio elementų ir priemonių originalumą, savitumą, novatoriškumą. Pažangių technologijų ir inovacijų taikymas.

III–IV gimnazijos klasių koncentras
Projekto pristatymas.

A2.3. Įgyvendina meninį projektą, pasirinkdamas tradicines arba netradicines (skaitmenines) teatrinės raiškos priemones.

Projekto pristatymas. Analizuojamos meninio projekto įgyvendinimo galimybės ir būdai tradicinėje (skaitmeninėje) erdvėje. Taikomos naujausios technologijos ir inovacijos, pasirenkamos ir suplanuojamos veiklų strategijos.

Teatras – sintetinis menas.

B3.3. Diskutuoja apie matyto teatrinio pavyzdžio novatoriškumą (tradiciškumą), pasirinktos temos, formos ir priemonių aktualumą (neaktualumą) sau, šiuolaikiniam žiūrovui.

Teatras – sintetinis menas. Susipažįstama su teatrinės kūrybos daugiasluoksniškumu, interpretaciniu polifoniškumu, meno šakų ir priemonių integracija spektakliuose, teatriniuose renginiuose. Išsiaiškinama, kas yra interaktyvus, performatyvus, intermedialus spektaklis.

Teatras ir etninė kultūra.

C1.3. Analizuoja pateiktą (pasirinktą) pavyzdį išskirdamas jame naudojamus etninius, populiariosios kultūros, kitų kultūrų bruožus; nusako sąsajas su kitais menais, skaitmeninėmis technologijomis.

Teatras ir etninė kultūra. Pagal pasirinktą pavyzdį tyrinėjami etninės ir populiariosios kultūros bruožai šiuolaikiniame teatre, aiškinamasi, kaip naujosios technologijos paveikia spektaklį.

Dokumentinio teatro pristatymas.

A3.3. Pristato įgyvendintą meninį projektą pasirinktoje viešoje ir (ar) skaitmeninėje erdvėje; organizuoja jo aptarimą.

Dokumentinio teatro pristatymas. Pasiruošiama pristatyti dokumentinį spektaklį ar jo fragmentą viešojoje (skaitmeninėje) erdvėje, pasidalijamos veiklos.

Kūrimas ir įsivertinimas.

B2.3. Interpretuoja matytą teatrinį pavyzdį aptardamas jo idėją bei problematiką, meninės formos bei kalbos ypatumus.

Kūrimas ir įsivertinimas. Mokiniams pasiūloma dokumentuoti, analizuoti ir vertinti savo pačių kuriamus ir atliekamus darbus, meninius projektus. Aptariamas kūrybinio proceso dokumentavimas vaizdo ir garso medijomis.

Kūrybinė medžiaga.

B1.3. Analizuoja matyto teatrinio pavyzdžio raiškos priemones bei elementus, nusako jų stilistinį savitumą. 

Kūrybinė medžiaga. Sutarus sukurti vaizdinį ir (ar) skaitmeninį (filmo) grupės darbo metraštį, kaupiama (ir atrenkama) reikalinga galutiniam rezultatui medžiaga.

Intermedialus teatras.

C1.3. Analizuoja pateiktą (pasirinktą) pavyzdį išskirdamas jame naudojamus etninius, populiariosios kultūros, kitų kultūrų bruožus; nusako sąsajas su kitais menais, skaitmeninėmis technologijomis.

Intermedialus teatras. Pasitelkus pavyzdžius tyrinėjami teatro ir medijų ryšiai, šiuolaikinių medijų privalumai ir trūkumai dramos, šokio, skirtuose vaikams ar kt. spektakliuose.

Teatras ir technologijos.

C1.3. Analizuoja pateiktą (pasirinktą) pavyzdį išskirdamas jame naudojamus etninius, populiariosios kultūros, kitų kultūrų bruožus; nusako sąsajas su kitais menais, skaitmeninėmis technologijomis.

Teatras ir technologijos. Pasitelkus pavyzdžius analizuojamas skaitmeninių, vaizdo ir garso technologijų naudojimas šiuolaikiniame teatre.

A2.3. Įgyvendina teatrinį msumanymą pagal sutartą (pasirinktą) temą, kūrinį: paskirsto vaidmenis, pasirenka rekvizitą, skaitmenines garso ir (ar) vaizdo priemones.

Kūrybinio sumanymo pristatymo erdvės. Mokiniai renka ir mokosi pristatyti (vaizdiniu ir (ar) skaitmeniniu būdu) įgyvendinamo teatrinio sumanymo informacinę medžiagą.

B2.3. Apibūdina stebėto teatrinio pavyzdžio meninių priemonių savitumą ir jų kuriamą prasmę.

Teatro pavyzdžių analizė. Pagal gyvus ir (ar) skaitmeninius spektaklių pavyzdžius mokiniai susipažįsta su socialinio, politinio teatro formomis, nagrinėja jų kūrybos ir raiškos priemones. Demonstruojami žymiausi vizualaus ir audialaus teatro pavyzdžiai.

A3.3. Organizuoja ir pristato įgyvendintą teatrinį sumanymą pasirinktoje viešoje tradicinėje ar skaitmeninėje erdvėje.

Režisieriaus funkcijos. Aptariami režisieriaus uždaviniai ir funkcijos šiuolaikiniame teatre [...] įgyvendinti pasirinktos formos (tradicinį, netradicinį, skaitmeninį) kūrybinį sumanymą.

B1.3. Komentuoja matyto teatrinio pavyzdžio režisūrinius sprendimus.

Teatrinių reiškinių novatoriškumas. Pagal mokytojo pateiktus ir mokinių asmeninius pavyzdžius diskutuojama, kaip atskirti ir įvertinti spektaklio elementų ir priemonių originalumą, savitumą, novatoriškumą. Pažangių technologijų ir inovacijų taikymas.

A2.3. Įgyvendina meninį projektą, pasirinkdamas tradicines arba netradicines (skaitmenines) teatrinės raiškos priemones.

Projekto pristatymas. Analizuojamos meninio projekto įgyvendinimo galimybės ir būdai tradicinėje (skaitmeninėje) erdvėje. Taikomos naujausios technologijos ir inovacijos, pasirenkamos ir suplanuojamos veiklų strategijos.

B3.3. Diskutuoja apie matyto teatrinio pavyzdžio novatoriškumą (tradiciškumą), pasirinktos temos, formos ir priemonių aktualumą (neaktualumą) sau, šiuolaikiniam žiūrovui.

Teatras – sintetinis menas. Susipažįstama su teatrinės kūrybos daugiasluoksniškumu, interpretaciniu polifoniškumu, meno šakų ir priemonių integracija spektakliuose, teatriniuose renginiuose. Išsiaiškinama, kas yra interaktyvus, performatyvus, intermedialus spektaklis.

C1.3. Analizuoja pateiktą (pasirinktą) pavyzdį išskirdamas jame naudojamus etninius, populiariosios kultūros, kitų kultūrų bruožus; nusako sąsajas su kitais menais, skaitmeninėmis technologijomis.

Teatras ir etninė kultūra. Pagal pasirinktą pavyzdį tyrinėjami etninės ir populiariosios kultūros bruožai šiuolaikiniame teatre, aiškinamasi, kaip naujosios technologijos paveikia spektaklį.

A3.3. Pristato įgyvendintą meninį projektą pasirinktoje viešoje ir (ar) skaitmeninėje erdvėje; organizuoja jo aptarimą.

Dokumentinio teatro pristatymas. Pasiruošiama pristatyti dokumentinį spektaklį ar jo fragmentą viešojoje (skaitmeninėje) erdvėje, pasidalijamos veiklos.

B2.3. Interpretuoja matytą teatrinį pavyzdį aptardamas jo idėją bei problematiką, meninės formos bei kalbos ypatumus.

Kūrimas ir įsivertinimas. Mokiniams pasiūloma dokumentuoti, analizuoti ir vertinti savo pačių kuriamus ir atliekamus darbus, meninius projektus. Aptariamas kūrybinio proceso dokumentavimas vaizdo ir garso medijomis.

B1.3. Analizuoja matyto teatrinio pavyzdžio raiškos priemones bei elementus, nusako jų stilistinį savitumą. 

Kūrybinė medžiaga. Sutarus sukurti vaizdinį ir (ar) skaitmeninį (filmo) grupės darbo metraštį, kaupiama (ir atrenkama) reikalinga galutiniam rezultatui medžiaga.

C1.3. Analizuoja pateiktą (pasirinktą) pavyzdį išskirdamas jame naudojamus etninius, populiariosios kultūros, kitų kultūrų bruožus; nusako sąsajas su kitais menais, skaitmeninėmis technologijomis.

Intermedialus teatras. Pasitelkus pavyzdžius tyrinėjami teatro ir medijų ryšiai, šiuolaikinių medijų privalumai ir trūkumai dramos, šokio, skirtuose vaikams ar kt. spektakliuose.

C1.3. Analizuoja pateiktą (pasirinktą) pavyzdį išskirdamas jame naudojamus etninius, populiariosios kultūros, kitų kultūrų bruožus; nusako sąsajas su kitais menais, skaitmeninėmis technologijomis.

Teatras ir technologijos. Pasitelkus pavyzdžius analizuojamas skaitmeninių, vaizdo ir garso technologijų naudojimas šiuolaikiniame teatre.

Medijų menas

A2. Tyrinėja medijų meno technologijų specifiką, praktiškai taiko medijų meno technologijas kūrybiniuose bandymuose. 

Fotografijos procesai, fotografinės raiškos pagrindai.  [...] Susipažįstama su fotografiniu procesu, jo technologijomis, fotografine raiška ir vaizdų saugojimo technologijomis.

B2. Interpretuoja medijų meno kūrinį. 

Medijų meno raiška ir jos vertinimas. Analizuojama audiovizualinė medijų meno kalba, jos ypatumai, taikymas realiose kūrybos situacijose ir įvairūs medijų meno aspektai (tvarumo, ekonominiai, edukaciniai, istoriniai, propagandiniai ir pan.).

A3. Analizuoja, apibūdina medijų meno technologijų ir raiškos priemonių raidą.  

Medijų dizainas. [...] Supažindinama su medijų dizaino samprata, specifika, technologijomis ir kūrybos principais. 

D2. Įgyvendina kūrybines idėjas medijų meno priemonėmis.

Medijų meno kūrinių paruošimas demonstravimui, eksponavimui. Išbandomi specifiniai skaitmeniniai formatai, demonstravimo įrenginiai ir technologijos jie lyginami atliekant kūrybinius ir (ar) demonstravimo, eksponavimo eksperimentus [...].

Menų istorija

B2. Analizuoja, atranda ir moka naudotis virtualiomis meno platformomis, meno bei kultūros institucijų, viešinančių renginius, [...]. 

Performansų menas. Fluxus judėjimas. Aptariami ir pristatomi šio judėjimo kūrybiniai principai, žymiausi kūrėjai – Jurgis Mačiūnas ir Jonas Mekas ir demonstruojami jų darbai. Įvardijamos ir įvertinamos to meto žmogaus teisės, lygios galimybės bei jų poveikis įvairių meno rūšių kūrybai. 

Taikomosios technologijos

Maisto produktų gamyba ir paslaugos. [...] Analizuoja maisto mokslo ir technologijų inovacijas, tendencijas. Nagrinėja ir įvertina pažangiųjų technologijų įtaką maisto pramonei, viešajam sektoriui.

Paslaugos tekstilės industrijoje. [...] Analizuoja, įvertina šių paslaugų aktualumą, pasiekiamumo ir poreikio kaitą praeities – dabarties – ateities kontekstuose. Išvardija ir apibūdina šioms paslaugoms įtaką darančius veiksnius, siūlo sprendimus ir (ar) verslo idėjas. 

Tekstilės rankdarbių rinka. [...] Įvertina ir pristato dabartinę situaciją rajone, Lietuvoje ar pasaulyje. Analizuoja, įvertina šių paslaugų aktualumą, pasiekiamumo ir poreikio kaitą praeities – dabarties – ateities kontekstuose. Išvardija ir apibūdina tam įtaką darančius veiksnius, siūlo sprendimus ir (ar) verslo idėjas.

Gaminio ir (ar) produkto dizaino raida. [...] Palygina ir įvertina tradicinių ir naujausių technologijų skirtumus. 

Tradiciniai patiekalai. [...] Nagrinėja įvairių šalių patiekalus ir receptūras, gaminimo technologijas, naudojamus maisto produktus, maisto gaminimo ir tiekimo indus, įrankius, įrangą. 

Gaminio siuvimas. [...] Analizuoja tekstilės gaminių apdailos technologijas, jų raidą, susipažįsta ar patys siūlo kūrybines ar technologines inovacijas bei išbando jas siuvinyje.

Gaminio siuvimas. [...] Analizuoja tekstilės gaminių apdailos technologijas, jų raidą, susipažįsta ar patys siūlo kūrybines ar technologines inovacijas bei išbando jas siuvinyje.

Pasirinkto tekstilės objekto (-ų) istorija. Analizuoja, vertina ir pristato pasirinkto tekstilės objekto raidą, specifikacijas, atlikimo technologijas, naudojamų medžiagų, ženklų, kilmės vietos, praeities – dabarties – ateities, Lietuvos, Europos ir pasaulio kontekstuose.