hero

Tarpdalykinės temos

Sveikata, sveika gyvensena: Saugus elgesys

Parsisiųsti sąrašą:

image Sveikata, sveika gyvensenaSaugus elgesys

Sveikata, sveika gyvensena 

Sveikata – tai asmens ir visuomenės fizinė, dvasinė ir socialinė gerovė. Sveika asmens gyvensena – gyvenimo būdas, kasdienių įpročių visuma, padedanti palaikyti, tausoti ir stiprinti sveikatą. Sveika gyvensena yra sąmoningas požiūris į savo sveikatą apimantis tinkamą mitybą, fizinį aktyvumą, streso valdymą, tinkamą poilsį ir neturėjimą žalingų įpročių.

Sveikata ir sveika gyvensena yra glaudžiai susijusi su gyvenimo kokybe ir ilgaamžiškumu. Tai yra nuolatinis procesas, kuris reikalauja nuoseklaus ir pastovaus įsipareigojimo.

Siekiama, kad mokiniai: 

  • suvoktų sveikatą kaip glaudžiai tarpusavyje susijusių psichinės, fizinės ir socialinės sričių visumą;
  • vertintų sveikatą kaip vieną iš esminių vertybių, lemiančių asmens ir visuomenės gerovę bei gyvenimo kokybę;
  • keltų trumpalaikius ir ilgalaikius sveikatos saugojimo ir stiprinimo tikslus, atsižvelgtų į savo fizinius, psichinius bei dvasinius poreikius sveikatai stiprinti ir tarpasmeniniams santykiams kurti;
  • suprastų socialinių veiksnių, tarpasmeninių santykių, atsakingo pasirinkimo, tarpusavio pagarbos ir paramos vienas kitam esmę ir svarbą sveikatai;
  • mankštintųsi ir praktikuotų įvairias kitas fizinio aktyvumo formas, sveikai maitintųsi, laikytųsi darbo ir poilsio ritmo, asmens ir aplinkos švaros.

Saugus elgesys

Saugus elgesys suprantamas kaip veikla, apimanti žinių apie pagrindines elgesio taisykles ir atsargumo priemones įgijimą, tinkamo žmogaus elgesio gebėjimų ugdymą ir vertybinių nuostatų formavimą. Saugus elgesys yra svarbus visose gyvenimo srityse: namuose, mokykloje, eisme, internete, socialiniame gyvenime ir kt.

Saugų žmogaus elgesį nusako trys komponentai: pavojaus numatymas, pavojaus išvengimas ir pavojaus įveikimas. 

Pavojaus numatymas apima žinojimą apie pavojaus šaltinius. Grėsmė gali kilti iš žmonių ar aplinkos. 

Pavojaus vengimas apima supratimą apie galimą pavojingos situacijos susidarymą, teisingą situacijos įvertinimą, žinias apie atsargumo priemones ir jų naudojimą ir gebėjimą įveikti pavojų.

Pavojaus įveikimas apima tinkamą elgesį pavojingose situacijose, apsaugos metodų išmanymą ir jų taikymo gebėjimus, pagalbos sau ir kitiems gebėjimų įvaldymą. 

Priešmokyklinis ugdymas

Atsargumas gamtoje

Dalyvaudamas bendrose veiklose, aptardamas kasdienes situacijas aiškinasi, kur kreiptis pagalbos ištikus nelaimei, susižeidus, pasiklydus miške, įgėlus bitei, kaip elgtis kilus gaisrui. Aptaria, kodėl nežinomų augalų uogų ir grybų negalima ragauti (jie gali būti nuodingi).

 

Saugus elgesys

Žaisdamas, tyrinėdamas, bendradarbiaudamas atsakingai naudojasi bendruomenės ištekliais (pvz., žaidimų aikštele, parkais). Aiškinasi, kas yra saugu ir saugus elgesys. Aptaria, kodėl reikalingos taisyklės ir kaip jų laikymasis padeda sutarti su kitais. Kartu su kitais kuria saugaus elgesio taisykles, analizuoja, kodėl jos taip vadinamos. Tyrinėdamas, aptardamas kasdienes situacijas aiškinasi, kokių saugaus elgesio taisyklių reikia laikytis namuose, žaidimų aikštelėse, koridoriuose, kitose erdvėse, buityje naudojant namų apyvokos reikmenis, esant šalia cheminių buitinių medžiagų. Analizuoja, kaip šeimoje naudojamos taisyklės padeda sutarti šeimos nariams. Diskutuoja, kam reikalingos draugiškos ir rūpestingos grupės taisyklės, dalyvauja jas kuriant, stengiasi jų laikytis bei jomis naudodamasis sprendžia grupės problemas. Reflektuoja, kaip sekasi laikytis saugaus elgesio taisyklių (žaidimo aikštelėje, koridoriuose, valgykloje ir pan.).

Saugus elgesys buityje

Žaisdamas, tyrinėdamas, dalyvaudamas įvairiose kasdienėse situacijose atpažįsta pavojaus šaltinius buityje. Įvertina žaidimų aplinkos saugumą. Kartu su kitais formuluoja klausimus, kurie padės nustatyti galimą pavojų (pvz., kas gali nutikti, jeigu nežinomą medžiagą palies rankomis). Aiškinasi, kur reikia ir kaip reikia kreiptis skubios pagalbos (kada kreiptis pagalbos į bendraamžį, suaugusįjį ar skubios pagalbos telefonu 112). Bendradarbiaudamas, veikdamas kartu su kitais bando atpažinti pavojaus signalus ir aiškinasi, ką reikia daryti juos išgirdus. Kreipiasi į kitą asmenį ištikus nelaimei.

 

Saugus elgesys kasdieninėse situacijose

Žaisdamas, tyrinėdamas, dalyvaudamas įvairiose kasdienėse situacijose analizuoja, mokosi atpažinti ir pasakyti apie pavojų sau ir kitiems keliantį elgesį (pvz., važiavimas automobilyje be kėdutės, diržo, važiavimas dviračiu be šalmo, važiavimas su galimai neblaiviu asmeniu, važiavimas su nepažįstamu žmogumi).

 

Saugus elgesys gatvėje

Dalyvaudamas įvairiose kasdienėse situacijose aptaria ir saugiai elgiasi gatvėje, aptaria važiavimo paspirtuku, dviračiu taisykles. Veikdamas kartu su kitais aiškinasi, kaip evakuotis iš įstaigos.

 

Etika

1–2 klasių koncentras
Rūpestis dėl savęs ir kitų. Ką darau, kad būčiau sveikas?

Rūpestis dėl savęs ir kitų. Ką darau, kad būčiau sveikas? Ugdosi praktinį įgūdį  pasakyti "ne", "stop", "man nepatinka".

Aš ir virtualumas. Ar man smalsu sužinoti, kaip veikia internetas?

Aš ir virtualumas. Ar man smalsu sužinoti, kaip veikia internetas? [...]Padedamas mokosi tikslingai planuoti naudojimosi virtualia erdve laiką ir laikytis susitarimų. Kuo jis man naudingas, kuo pavojingas? Kokių taisyklių svarbu laikytis virtualioje erdvėje?

Virtualus Kitas: ar žinau, kaip mandagiai bendrauti su kitu virtualioje erdvėje?

  B4.3. Bendraudamas ar mokydamasis virtualioje erdvėje taiko mandagaus bendravimo taisykles. Padedamas parašo mandagią žinutę draugui virtualioje erdvėje .

 Virtualus Kitas: ar žinau, kaip mandagiai bendrauti su kitu virtualioje erdvėje?
Susipažįsta su bendravimo su kitu taisyklėmis mokymosi bei bendravimo platformose. Mokosi virtualaus bendravimo etikos ir etiketo.[...]

Rūpestis dėl savęs ir kitų. Ugdau valią. Ar žinau, kas yra valia?

  Rūpestis dėl savęs ir kitų. Ugdau valią. Ar žinau, kas yra valia? [...]Ugdosi praktinį įgūdį  pasakyti "ne", "stop", "man nepatinka". [...]

Virtualus Kitas. Ar prisimenu taisykles, kaip mandagiai bendrauti su savo draugu virtualioje realybėje?

Virtualus Kitas. [...] Kartu su mokytoju (-a) ir klasės draugais kelia klausimus, kaip vertinti santykį su virtualiu draugu.

3–4 klasių koncentras
Rūpestis dėl savęs ir kitų. Saugumas.

Rūpestis dėl savęs ir kitų. Saugumas. [...] Svarsto, kodėl svarbu nubrėžti asmeninės erdvės ribas.Kaip saugau savo sveikatą ir savo gyvybę? Kodėl tai svarbu? Kaip saugau savo asmeninę erdvę?

Aš ir virtualumas. Ar moku mandagiai bendrauti virtualioje erdvėje?

Aš ir virtualumas. Ar moku mandagiai bendrauti virtualioje erdvėje?[...]Ar saugau savo asmeninius duomenis? 

Kitas kaip svetimas. Kokiais neartimais ar nepažįstamais suaugusiais žmonėmis pasitikiu?

.Kitas kaip svetimas. Kokiais neartimais ar nepažįstamais suaugusiais žmonėmis pasitikiu?[...]Mokosi  suprasti santykio su Kitu kaip nepažįstamu suaugusiu sudėtingumą, mokosi pasitikėjimo ir atsargumo. [...]Kaip apsisaugoti ir vengti nepažįstamo suaugusiojo grėsmės?

Virtualus Kitas. Ar bendraudamas su draugu virtualioje erdvėje neišduodu savų paslapčių? O draugo?

Virtualus Kitas. Ar bendraudamas su draugu virtualioje erdvėje neišduodu savų paslapčių? O draugo? Mokosi taikyti bendravimo virtualioje erdvėje taisykles, bendrauti mandagiai, gerbti virtualų Kitą. [...]

Aš ir virtualumas.

Aš ir virtualumas. [...]Mokosi suprasti, kaip veikia virtuali erdvė, bei domisi, kaip saugiai naudotis jos teikiamomis galimybėmis[...]

Kitas kaip svetimas. Apmąsto atsargumo su Kitu kaip nepažįstamuoju pavyzdžius.

 Kitas kaip svetimas. Apmąsto atsargumo su Kitu kaip nepažįstamuoju pavyzdžius. Mokosi  suprasti santykio su Kitu kaip nepažįstamu suaugusiu sudėtingumą: mokosi pasitikėjimo ir atsargumo. [...]

Virtualus Kitas. Kuo skiriasi bendravimas virtualioje erdvėje ir tikrovėje?

 Virtualus Kitas. Kuo skiriasi bendravimas virtualioje erdvėje ir tikrovėje? [...]Kaip reaguoju į agresyvų bendravimą virtualioje erdvėje? [...]

5–6 klasių koncentras
Kitas kaip artimas. Konfliktas.

B2.3. Pateikia pasiūlymų, kaip spręsti konfliktinę situaciją tarp vaikų ir kitų šeimos narių ar tarp mokinių ir mokytojų .

Kitas kaip artimas. Kaip pajuntame meilę tėvams?

B2.3. Pateikia pasiūlymų, kaip spręsti konfliktinę situaciją tarp vaikų ir kitų šeimos narių ar tarp mokinių ir mokytojų .

Aš ir virtualumas. Kaip galėčiau gyventi pasaulyje, kuriame dar nebūtų išrastas kompiuteris?

Aš ir virtualumas. Kaip galėčiau gyventi pasaulyje, kuriame dar nebūtų išrastas kompiuteris? Mokosi saugiai išnaudoti savo asmens intelektualiniam tobulėjimui technologijų atveriamas galimybes.[…]  

Aš ir virtualumas. Kodėl svarbu planuoti savo laiką?

  Aš ir virtualumas.Kodėl svarbu planuoti savo laiką? Kelia klausimus, kodėl svarbu saugoti savo asmeninius duomenis virtualioje erdvėje.  

 Kitas kaip svetimas. Ar sunku kreiptis pagalbos į nepažįstamą žmogų? Kodėl?

Kitas kaip svetimas. Ar sunku kreiptis pagalbos į nepažįstamą žmogų? Kodėl? Kokie pavojai slypi per daug pasitikint svetimu žmogumi?

Aš ir klasės draugai. Jei tavo nuomonė skiriasi nuo visų, iš kur semiesi drąsos ją išsakyti?

Aš ir klasės draugai. Jei tavo nuomonė skiriasi nuo visų, iš kur semiesi drąsos ją išsakyti? […]Mokosi drąsos pasipriešinti neteisingai daugumos nuomonei.  […]

Aš ir bendruomenė. Bendraamžių bendruomenės.

Aš ir bendruomenė. Bendraamžių bendruomenės.[…]Kodėl kartu su kitais yra saugiau nei vienam? […]

7–8 klasių koncentras
Rūpestis dėl savęs ir kitų. Kaip apsaugoti savo kūną ir psichiką nuo žalingų priklausomybių?

A3.3. [...]Geba tinkamai argumentuoti, diskutuoti liūdesio, nevilties, žalingų priklausomybių tema. Suvokia pozityvaus mąstymo, vertingų tikslų gyvenime išsikėlimo svarbą. [...]

Rūpestis dėl savęs ir kitų. Kaip apsaugoti savo kūną ir psichiką nuo žalingų priklausomybių?
Diskutuoja, kodėl svarbu saugoti savo ir kitų emocinę sveikatą, atpažįsta ir taikiai  pasipriešina žodiniam ar fiziniam smurtui, kreipiasi pagalbos.[…] 

Aš ir virtualumas. Kaip saugoti savo asmeninius duomenis virtualioje erdvėje?

A4.3. [...]Savarankiškai arba su labiau patyrusių asmenų pagalba gilinasi į saugaus darbo virtualioje aplinkoje problemas.[...]

Aš ir virtualumas. Kaip saugoti savo asmeninius duomenis virtualioje erdvėje? […]Mokosi saugoti savo asmeninius duomenis naudodamasis medijomis.[…] 

Aš ir virtuali bendruomenė. Ką galiu sužinoti iš TV bei radijo laidų, tinklalaidžių?

C4.3. Kritiškai vertina ilgalaikį buvimą virtualioje erdvėje ir begalinio komunikavimo prasmę. Saugo savo tapatumą virtualios bendruomenės ar grupės atžvilgiu, o gaunamos informacijos srautą stengiasi panaudoti tikslingai saviugdai.

Aš ir virtuali bendruomenė. Ką galiu sužinoti iš TV bei radijo laidų, tinklalaidžių? Svarsto kibernetinio nesaugumo grėsmę [...].

Rūpestis dėl savęs ir kitų. Kada vadovaujuosi protu? O kada užvaldo jausmai?

 A3.3. [...]Geba tinkamai argumentuoti, diskutuoti liūdesio, nevilties, žalingų priklausomybių tema. Suvokia pozityvaus mąstymo, vertingų tikslų gyvenime išsikėlimo svarbą. [...]

Aš ir virtuali bendruomenė. Ar norėčiau kurti savo laidas?

C4.3. Kritiškai vertina ilgalaikį buvimą virtualioje erdvėje ir begalinio komunikavimo prasmę. Saugo savo tapatumą virtualios bendruomenės ar grupės atžvilgiu, o gaunamos informacijos srautą stengiasi panaudoti tikslingai saviugdai.

Aš ir virtuali bendruomenė. Ar norėčiau kurti savo laidas? […]Svarsto kibernetinio nesaugumo grėsmę.[…]

Kitas kaip svetimas. Jaučiu pyktį Kitam, ką daryti?

Kitas kaip svetimas. Jaučiu pyktį Kitam, ką daryti? Apmąsto ir supranta, pripažįsta patyčių destrukciją, geba joms pasipriešinti, ieško pozityvių išeičių.

Virtualus Kitas. Kodėl įdomu diskutuoti virtualioje erdvėje net su nepažįstamais žmonėmis?

Virtualus Kitas. Kodėl įdomu diskutuoti virtualioje erdvėje net su nepažįstamais žmonėmis?
 Virtualioje erdvėje ne tik vengia patyčių, necenzūrinių žodžių‘, bet ir priešinasi pastebėtoms patyčioms Kito atžvilgiu. Kritiškai mąsto, atpažįsta ir vengia asmenines ribas pažeidžiančio elgesio virtualioje erdvėje.

Aš ir virtualumas. Ką žinau apie dirbtinį intelektą?

Aš ir virtualumas. Ką žinau apie dirbtinį intelektą? […] dirbtinio intelekto privalumus ir neigiamą poveikį. […]

Kitas kaip svetimas. Kaip jaučiuosi, kai mane ignoruoja ir atstumia?

Kitas kaip svetimas. Kaip jaučiuosi, kai mane ignoruoja ir atstumia? Apmąsto ir supranta, pripažįsta patyčių destruktyvią žalą, geba joms pasipriešinti, ieško pozityvių išeičių.

Virtualus Kitas. Kaip elgtis susidūrus su patyčiomis virtualioje erdvėje?

Virtualus Kitas. Kaip elgtis susidūrus su patyčiomis virtualioje erdvėje? Geba kritiškai mąstyti, atpažinti ir vengti įtartino elgesio virtualioje erdvėje.

Aš ir draugai. Kaip konstruktyviai išspręsti diskusijose su bendraamžiais kylančius konfliktus?

Aš ir draugai. Kaip konstruktyviai išspręsti diskusijose su bendraamžiais kylančius konfliktus?     
Pataria ir paskatina artimus draugus arba bendraklasius kreiptis pagalbos, jei mato, jog ji būtina.

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras
Aš ir virtualumas. Ar pajėgiu suvokti priklausomybės nuo virtualios erdvės grėsmę?

A4.3. [...]Taip pat aptaria principus bei būdus, kaip išvengti virtualios erdvės neigiamo poveikio[...].

Aš ir virtualumas. Ar pajėgiu suvokti priklausomybės nuo virtualios erdvės grėsmę? […]Diskutuoja apie dirbtinio intelekto įtaką žmogui. Taiko saugaus naudojimosi virtualia erdve principus, saugo  asmeninius duomenis. […]

Virtualus Kitas. Kokios ribos turiu neperžengti, kad nepažeisčiau savo ir kitų privatumo bendraudamas virtualioje erdvėje?

B4.3. Kelia papildomus patirtimi pagrįstus klausimus apie tinkamos distancijos su Kitu virtualioje erdvėje nustatymą. Pateikia konkrečių pavyzdžių, kodėl svarbu tai padaryti 

Aš ir virtuali bendruomenė. Vizualumo etika.

C4.3. Analizuoja, gilinasi, ieško naujų ir visuotinai priimtinų būdų užtikrinti tiek asmens duomenų ir intelektinės nuosavybės saugumą, tiek ir laisvą keitimąsi duomenimis tarp virtualios bendruomenės narių, o taip pat ir jų saviraiškos laisvę. [...]

Aš ir virtualumas. Kada ir kuo mokomoji interneto medžiaga yra man naudinga?

A4.3. [...]Taip pat aptaria principus bei būdus, kaip išvengti virtualios erdvės neigiamo poveikio[...].

Aš ir virtualumas. Kada ir kuo mokomoji interneto medžiaga yra man naudinga? Diskutuoja apie neatsakingo virtualios erdvės naudojimo pasekmes. Diskutuoja apie dirbtinio intelekto įtaką žmogui. Taiko saugaus naudojimosi virtualia erdve principus, saugo savo duomenis. 

Virtualus Kitas. Kaip išlaikyti tinkamą distanciją nuo Kito?

B4.3. Kelia papildomus patirtimi pagrįstus klausimus apie tinkamos distancijos su Kitu virtualioje erdvėje nustatymą. Pateikia konkrečių pavyzdžių, kodėl svarbu tai padaryti.

Aš ir šeima. Ar žinau savo protėvių vardus?

C4.3. Analizuoja, gilinasi, ieško naujų ir visuotinai priimtinų būdų užtikrinti tiek asmens duomenų ir intelektinės nuosavybės saugumą, tiek ir laisvą keitimąsi duomenimis tarp virtualios bendruomenės narių, o taip pat ir jų saviraiškos laisvę. [...]

Rūpestis dėl savęs ir kitų. Kodėl svarbu mylėti ir rūpintis savimi?

Rūpestis dėl savęs ir kitų. Kodėl svarbu mylėti ir rūpintis savimi? […] savo asmenines ribas.[…]

Kitas kaip draugas. Ar niekada nesi išdavęs draugo?

Kitas kaip draugas. Ar niekada nesi išdavęs draugo? […]Atsakingai vertina užsimezgusius meilės ryšius. […]

Pažįsta savo jausmus. Neapykanta ir meilė.

Pažįsta savo jausmus. Neapykanta ir meilė. […]Kas man suteikia pagalbą, jei noriu pasikalbėti apie jausmus ar jų nesuprantu? Kodėl svarbu nebijoti paprašyti pagalbos? […]

Rūpestis dėl savęs ir kitų. Susikaupimas.

Rūpestis dėl savęs ir kitų. Susikaupimas. […]saugo savo asmenines ribas.[…]

III–IV gimnazijos klasių koncentras
Aš ir virtuali bendruomenė. Kaip prisistatau virtualioje erdvėje, socialiniuose tinkluose?

C4.3. Savarankiškai, atsakingai plėtoja ryšius su virtualia bendruomene, laikosi etinių ir teisinių normų, sumaniai saugo savo ir kitų asmens duomenis ir jautrią asmeninę informaciją. Laikosi socialinių tinklų ir kompiuterinių žaidimų taisyklių bei etinių normų, kurdami virtualias tapatybes, nesityčioja ir neapgaudinėja kitų. 

Aš ir virtualumas. Mano unikalumas ir šiuolaikinės technologijos.

Aš ir virtualumas. Mano unikalumas ir šiuolaikinės technologijos. Ar žiūriu kritiškai į tokias virtualias tapatybes?

Aš ir virtuali bendruomenė. Kaip užtikrinti žmogaus teises virtualioje erdvėje?

C4.3. Savarankiškai, atsakingai plėtoja ryšius su virtualia bendruomene, laikosi etinių ir teisinių normų, sumaniai saugo savo ir kitų asmens duomenis ir jautrią asmeninę informaciją. Laikosi socialinių tinklų ir kompiuterinių žaidimų taisyklių bei etinių normų, kurdami virtualias tapatybes, nesityčioja ir neapgaudinėja kitų. 

Aš ir virtualumas. Ar esu sekamas, ką veikiu virtualybėje?

Aš ir virtualumas. Ar esu sekamas, ką veikiu virtualybėje?  Kiek ši problema aktuali globaliu mastu? Ar įmanoma asmens sekimą sumažinti? 

Virtualus Kitas.

Virtualus Kitas. Kodėl virtualybė yra palanki terpė sukčiavimui ir apgavystėms? Ar įmanoma šiuos dalykus sumažinti? Kaip tai padaryti? 

Rūpestis dėl savęs ir kitų. Ką darau, kad būčiau sveikas? Ugdosi praktinį įgūdį  pasakyti "ne", "stop", "man nepatinka".

Aš ir virtualumas. Ar man smalsu sužinoti, kaip veikia internetas? [...]Padedamas mokosi tikslingai planuoti naudojimosi virtualia erdve laiką ir laikytis susitarimų. Kuo jis man naudingas, kuo pavojingas? Kokių taisyklių svarbu laikytis virtualioje erdvėje?

  B4.3. Bendraudamas ar mokydamasis virtualioje erdvėje taiko mandagaus bendravimo taisykles. Padedamas parašo mandagią žinutę draugui virtualioje erdvėje .

 Virtualus Kitas: ar žinau, kaip mandagiai bendrauti su kitu virtualioje erdvėje?
Susipažįsta su bendravimo su kitu taisyklėmis mokymosi bei bendravimo platformose. Mokosi virtualaus bendravimo etikos ir etiketo.[...]

  Rūpestis dėl savęs ir kitų. Ugdau valią. Ar žinau, kas yra valia? [...]Ugdosi praktinį įgūdį  pasakyti "ne", "stop", "man nepatinka". [...]

Virtualus Kitas. [...] Kartu su mokytoju (-a) ir klasės draugais kelia klausimus, kaip vertinti santykį su virtualiu draugu.

Rūpestis dėl savęs ir kitų. Saugumas. [...] Svarsto, kodėl svarbu nubrėžti asmeninės erdvės ribas.Kaip saugau savo sveikatą ir savo gyvybę? Kodėl tai svarbu? Kaip saugau savo asmeninę erdvę?

Aš ir virtualumas. Ar moku mandagiai bendrauti virtualioje erdvėje?[...]Ar saugau savo asmeninius duomenis? 

.Kitas kaip svetimas. Kokiais neartimais ar nepažįstamais suaugusiais žmonėmis pasitikiu?[...]Mokosi  suprasti santykio su Kitu kaip nepažįstamu suaugusiu sudėtingumą, mokosi pasitikėjimo ir atsargumo. [...]Kaip apsisaugoti ir vengti nepažįstamo suaugusiojo grėsmės?

Virtualus Kitas. Ar bendraudamas su draugu virtualioje erdvėje neišduodu savų paslapčių? O draugo? Mokosi taikyti bendravimo virtualioje erdvėje taisykles, bendrauti mandagiai, gerbti virtualų Kitą. [...]

Aš ir virtualumas. [...]Mokosi suprasti, kaip veikia virtuali erdvė, bei domisi, kaip saugiai naudotis jos teikiamomis galimybėmis[...]

 Kitas kaip svetimas. Apmąsto atsargumo su Kitu kaip nepažįstamuoju pavyzdžius. Mokosi  suprasti santykio su Kitu kaip nepažįstamu suaugusiu sudėtingumą: mokosi pasitikėjimo ir atsargumo. [...]

 Virtualus Kitas. Kuo skiriasi bendravimas virtualioje erdvėje ir tikrovėje? [...]Kaip reaguoju į agresyvų bendravimą virtualioje erdvėje? [...]

B2.3. Pateikia pasiūlymų, kaip spręsti konfliktinę situaciją tarp vaikų ir kitų šeimos narių ar tarp mokinių ir mokytojų .

B2.3. Pateikia pasiūlymų, kaip spręsti konfliktinę situaciją tarp vaikų ir kitų šeimos narių ar tarp mokinių ir mokytojų .

Aš ir virtualumas. Kaip galėčiau gyventi pasaulyje, kuriame dar nebūtų išrastas kompiuteris? Mokosi saugiai išnaudoti savo asmens intelektualiniam tobulėjimui technologijų atveriamas galimybes.[…]  

  Aš ir virtualumas.Kodėl svarbu planuoti savo laiką? Kelia klausimus, kodėl svarbu saugoti savo asmeninius duomenis virtualioje erdvėje.  

Kitas kaip svetimas. Ar sunku kreiptis pagalbos į nepažįstamą žmogų? Kodėl? Kokie pavojai slypi per daug pasitikint svetimu žmogumi?

Aš ir klasės draugai. Jei tavo nuomonė skiriasi nuo visų, iš kur semiesi drąsos ją išsakyti? […]Mokosi drąsos pasipriešinti neteisingai daugumos nuomonei.  […]

Aš ir bendruomenė. Bendraamžių bendruomenės.[…]Kodėl kartu su kitais yra saugiau nei vienam? […]

A3.3. [...]Geba tinkamai argumentuoti, diskutuoti liūdesio, nevilties, žalingų priklausomybių tema. Suvokia pozityvaus mąstymo, vertingų tikslų gyvenime išsikėlimo svarbą. [...]

Rūpestis dėl savęs ir kitų. Kaip apsaugoti savo kūną ir psichiką nuo žalingų priklausomybių?
Diskutuoja, kodėl svarbu saugoti savo ir kitų emocinę sveikatą, atpažįsta ir taikiai  pasipriešina žodiniam ar fiziniam smurtui, kreipiasi pagalbos.[…] 

A4.3. [...]Savarankiškai arba su labiau patyrusių asmenų pagalba gilinasi į saugaus darbo virtualioje aplinkoje problemas.[...]

Aš ir virtualumas. Kaip saugoti savo asmeninius duomenis virtualioje erdvėje? […]Mokosi saugoti savo asmeninius duomenis naudodamasis medijomis.[…] 

C4.3. Kritiškai vertina ilgalaikį buvimą virtualioje erdvėje ir begalinio komunikavimo prasmę. Saugo savo tapatumą virtualios bendruomenės ar grupės atžvilgiu, o gaunamos informacijos srautą stengiasi panaudoti tikslingai saviugdai.

Aš ir virtuali bendruomenė. Ką galiu sužinoti iš TV bei radijo laidų, tinklalaidžių? Svarsto kibernetinio nesaugumo grėsmę [...].

 A3.3. [...]Geba tinkamai argumentuoti, diskutuoti liūdesio, nevilties, žalingų priklausomybių tema. Suvokia pozityvaus mąstymo, vertingų tikslų gyvenime išsikėlimo svarbą. [...]

C4.3. Kritiškai vertina ilgalaikį buvimą virtualioje erdvėje ir begalinio komunikavimo prasmę. Saugo savo tapatumą virtualios bendruomenės ar grupės atžvilgiu, o gaunamos informacijos srautą stengiasi panaudoti tikslingai saviugdai.

Aš ir virtuali bendruomenė. Ar norėčiau kurti savo laidas? […]Svarsto kibernetinio nesaugumo grėsmę.[…]

Kitas kaip svetimas. Jaučiu pyktį Kitam, ką daryti? Apmąsto ir supranta, pripažįsta patyčių destrukciją, geba joms pasipriešinti, ieško pozityvių išeičių.

Virtualus Kitas. Kodėl įdomu diskutuoti virtualioje erdvėje net su nepažįstamais žmonėmis?
 Virtualioje erdvėje ne tik vengia patyčių, necenzūrinių žodžių‘, bet ir priešinasi pastebėtoms patyčioms Kito atžvilgiu. Kritiškai mąsto, atpažįsta ir vengia asmenines ribas pažeidžiančio elgesio virtualioje erdvėje.

Aš ir virtualumas. Ką žinau apie dirbtinį intelektą? […] dirbtinio intelekto privalumus ir neigiamą poveikį. […]

Kitas kaip svetimas. Kaip jaučiuosi, kai mane ignoruoja ir atstumia? Apmąsto ir supranta, pripažįsta patyčių destruktyvią žalą, geba joms pasipriešinti, ieško pozityvių išeičių.

Virtualus Kitas. Kaip elgtis susidūrus su patyčiomis virtualioje erdvėje? Geba kritiškai mąstyti, atpažinti ir vengti įtartino elgesio virtualioje erdvėje.

Aš ir draugai. Kaip konstruktyviai išspręsti diskusijose su bendraamžiais kylančius konfliktus?     
Pataria ir paskatina artimus draugus arba bendraklasius kreiptis pagalbos, jei mato, jog ji būtina.

A4.3. [...]Taip pat aptaria principus bei būdus, kaip išvengti virtualios erdvės neigiamo poveikio[...].

Aš ir virtualumas. Ar pajėgiu suvokti priklausomybės nuo virtualios erdvės grėsmę? […]Diskutuoja apie dirbtinio intelekto įtaką žmogui. Taiko saugaus naudojimosi virtualia erdve principus, saugo  asmeninius duomenis. […]

B4.3. Kelia papildomus patirtimi pagrįstus klausimus apie tinkamos distancijos su Kitu virtualioje erdvėje nustatymą. Pateikia konkrečių pavyzdžių, kodėl svarbu tai padaryti 

C4.3. Analizuoja, gilinasi, ieško naujų ir visuotinai priimtinų būdų užtikrinti tiek asmens duomenų ir intelektinės nuosavybės saugumą, tiek ir laisvą keitimąsi duomenimis tarp virtualios bendruomenės narių, o taip pat ir jų saviraiškos laisvę. [...]

A4.3. [...]Taip pat aptaria principus bei būdus, kaip išvengti virtualios erdvės neigiamo poveikio[...].

Aš ir virtualumas. Kada ir kuo mokomoji interneto medžiaga yra man naudinga? Diskutuoja apie neatsakingo virtualios erdvės naudojimo pasekmes. Diskutuoja apie dirbtinio intelekto įtaką žmogui. Taiko saugaus naudojimosi virtualia erdve principus, saugo savo duomenis. 

B4.3. Kelia papildomus patirtimi pagrįstus klausimus apie tinkamos distancijos su Kitu virtualioje erdvėje nustatymą. Pateikia konkrečių pavyzdžių, kodėl svarbu tai padaryti.

C4.3. Analizuoja, gilinasi, ieško naujų ir visuotinai priimtinų būdų užtikrinti tiek asmens duomenų ir intelektinės nuosavybės saugumą, tiek ir laisvą keitimąsi duomenimis tarp virtualios bendruomenės narių, o taip pat ir jų saviraiškos laisvę. [...]

Rūpestis dėl savęs ir kitų. Kodėl svarbu mylėti ir rūpintis savimi? […] savo asmenines ribas.[…]

Kitas kaip draugas. Ar niekada nesi išdavęs draugo? […]Atsakingai vertina užsimezgusius meilės ryšius. […]

Pažįsta savo jausmus. Neapykanta ir meilė. […]Kas man suteikia pagalbą, jei noriu pasikalbėti apie jausmus ar jų nesuprantu? Kodėl svarbu nebijoti paprašyti pagalbos? […]

Rūpestis dėl savęs ir kitų. Susikaupimas. […]saugo savo asmenines ribas.[…]

C4.3. Savarankiškai, atsakingai plėtoja ryšius su virtualia bendruomene, laikosi etinių ir teisinių normų, sumaniai saugo savo ir kitų asmens duomenis ir jautrią asmeninę informaciją. Laikosi socialinių tinklų ir kompiuterinių žaidimų taisyklių bei etinių normų, kurdami virtualias tapatybes, nesityčioja ir neapgaudinėja kitų. 

Aš ir virtualumas. Mano unikalumas ir šiuolaikinės technologijos. Ar žiūriu kritiškai į tokias virtualias tapatybes?

C4.3. Savarankiškai, atsakingai plėtoja ryšius su virtualia bendruomene, laikosi etinių ir teisinių normų, sumaniai saugo savo ir kitų asmens duomenis ir jautrią asmeninę informaciją. Laikosi socialinių tinklų ir kompiuterinių žaidimų taisyklių bei etinių normų, kurdami virtualias tapatybes, nesityčioja ir neapgaudinėja kitų. 

Aš ir virtualumas. Ar esu sekamas, ką veikiu virtualybėje?  Kiek ši problema aktuali globaliu mastu? Ar įmanoma asmens sekimą sumažinti? 

Virtualus Kitas. Kodėl virtualybė yra palanki terpė sukčiavimui ir apgavystėms? Ar įmanoma šiuos dalykus sumažinti? Kaip tai padaryti? 

Katalikų tikyba

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras
Karitatyvinės veiklos galimybės Bažnyčioje.

Karitatyvinės veiklos galimybės Bažnyčioje. [...]Kokiais tinklais Jėzus žvejotų šiandien? (Prasmingas ir atsakingas naudojimasis žiniasklaida, katalikiškos interneto svetainės, socialiniai tinklai).[...]

III–IV gimnazijos klasių koncentras
Būties klausimai.

Būties klausimai. [...]Ar skausmas gali būti palaimintas? (Žmogus gyvenimo sunkumų, kančios akivaizdoje Biblijos (Pranašų literatūra, Psalmės, Išminties knygos) ir literatūros tekstuose). Kodėl dėkojimas yra nuolatinė krikščionio laikysena? (Sąžinė, laisva valia, dorybės ir ydos, malda). Kokia akimirkos vertė? (Amžinybė ir laikinumas, laiko samprata: laiko perteklius ir stoka, skubėjimas ir laisvalaikis, smagumas ir nuobodulys; chronos ir kairos – laiko įprasminimas įvairiais gyvenimo tarpsniais, šventės prasmė, literatūriniai kontekstai).

Esame Dievo paveikslas ir panašumas.

E2.3. Analizuoja žmogaus lytiškumo, meilės ir šeimos sampratą Katalikų Bažnyčios mokymo perspektyvoje.

Karitatyvinės veiklos galimybės Bažnyčioje. [...]Kokiais tinklais Jėzus žvejotų šiandien? (Prasmingas ir atsakingas naudojimasis žiniasklaida, katalikiškos interneto svetainės, socialiniai tinklai).[...]

Būties klausimai. [...]Ar skausmas gali būti palaimintas? (Žmogus gyvenimo sunkumų, kančios akivaizdoje Biblijos (Pranašų literatūra, Psalmės, Išminties knygos) ir literatūros tekstuose). Kodėl dėkojimas yra nuolatinė krikščionio laikysena? (Sąžinė, laisva valia, dorybės ir ydos, malda). Kokia akimirkos vertė? (Amžinybė ir laikinumas, laiko samprata: laiko perteklius ir stoka, skubėjimas ir laisvalaikis, smagumas ir nuobodulys; chronos ir kairos – laiko įprasminimas įvairiais gyvenimo tarpsniais, šventės prasmė, literatūriniai kontekstai).

E2.3. Analizuoja žmogaus lytiškumo, meilės ir šeimos sampratą Katalikų Bažnyčios mokymo perspektyvoje.

Ortodoksų (stačiatikių) tikyba

7–8 klasių koncentras
Virtualus ir realus žmonių bendravimas.

Virtualus ir realus žmonių bendravimas. 
Kokie virtualūs bendravimo būdai man reikalingi? Tokio bendravimo galimybės ir pavojai. Kada mūsų bendravimas tikrai autentiškas, o kada fiktyvus? Koks žiniasklaidos poveikis žmogui ir man pačiam? Kaip naujos technologijos gali padėti augti mūsų dvasiai?

Žmogaus gyvenimo iššūkiai.

 Žmogaus gyvenimo iššūkiai. 
[...] Kas gali pakenkti fizinei ir dvasinei mūsų sveikatai? [...]

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras
Bendrystė su Dievu ir savimi.

Bendrystė su Dievu ir savimi. 
Sąžinė, Šventasis Raštas ir Bažnyčios mokymas – puikūs orientyrai rinktis gėrį ir įveikti blogybes: kovoti su blogiu pradedu nuo savęs. Ką krikščioniui reiškia gyventi laisvai ir atsakingai?

Žmogaus būtis: tarp laikinumo ir amžinumo.

Žmogaus būtis: tarp laikinumo ir amžinumo. 
[...] Kas yra mano laiko ėdikai? [...]

III–IV gimnazijos klasių koncentras
Aš ir pasaulis. Ekumenizmas.

Aš ir pasaulis. Ekumenizmas. 
[…]Technologijų įtaka žmogui ar žmogaus įtaka technologijoms? Kokia yra technologijų įtaka dvasiniam žmogaus pasauliui? […]

Virtualus ir realus žmonių bendravimas. 
Kokie virtualūs bendravimo būdai man reikalingi? Tokio bendravimo galimybės ir pavojai. Kada mūsų bendravimas tikrai autentiškas, o kada fiktyvus? Koks žiniasklaidos poveikis žmogui ir man pačiam? Kaip naujos technologijos gali padėti augti mūsų dvasiai?

 Žmogaus gyvenimo iššūkiai. 
[...] Kas gali pakenkti fizinei ir dvasinei mūsų sveikatai? [...]

Bendrystė su Dievu ir savimi. 
Sąžinė, Šventasis Raštas ir Bažnyčios mokymas – puikūs orientyrai rinktis gėrį ir įveikti blogybes: kovoti su blogiu pradedu nuo savęs. Ką krikščioniui reiškia gyventi laisvai ir atsakingai?

Žmogaus būtis: tarp laikinumo ir amžinumo. 
[...] Kas yra mano laiko ėdikai? [...]

Aš ir pasaulis. Ekumenizmas. 
[…]Technologijų įtaka žmogui ar žmogaus įtaka technologijoms? Kokia yra technologijų įtaka dvasiniam žmogaus pasauliui? […]

Evangelikų liuteronų tikyba

3–4 klasių koncentras
Bendrystės džiaugsmas ir problemos.

Bendrystės džiaugsmas ir problemos.[...]mokosi susikoncentruoti įvairiose (kartais netgi pavojingose) situacijose [...]

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras
Nuteisinimas per malonę.

 Nuteisinimas per malonę. [...]Mokosi drauge spręsti, kaip reikia gyventi, elgtis, kad jaustųsi laimingi.[...]

Bendrystės džiaugsmas ir problemos.[...]mokosi susikoncentruoti įvairiose (kartais netgi pavojingose) situacijose [...]

 Nuteisinimas per malonę. [...]Mokosi drauge spręsti, kaip reikia gyventi, elgtis, kad jaustųsi laimingi.[...]

Judėjų tikyba

Dekalogas kaip gyvenimo gairės. [...] Įsakymai, kaip gyvenimo taisyklės, kokie yra dvasiniai pavojai, pagundos.

Lietuvių kalba ir literatūra

Teksto stilius ir logika
[...] Mokomasi kalbinės raiškos, paneigiančios propagandą ir manipuliacijas. [...]

Lenkų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra

1–2 klasių koncentras
Dalyvavimas įvairiose komunikavimo situacijose.

Dalyvavimas įvairiose komunikavimo situacijose. Formuojami įgūdžiai saugiai bendrauti telefonu, virtualioje erdvėje, laikytis bendradarbiavimo susitarimų.

3–4 klasių koncentras
Dalyvavimas įvairiose komunikavimo situacijose.

Dalyvavimas įvairiose komunikavimo situacijose. Mokomasi etiškai ir saugiai bendrauti telefonu, virtualioje erdvėje, laikytis bendradarbiavimo principų (pvz., pokalbyje, komandiniame darbe).

5–6 klasių koncentras
Sakytinio teksto pristatymas.

Dalyvavimas įvairiose komunikavimo situacijose. 
Mokomasi etiškai ir saugiai bendrauti telefonu, virtualioje erdvėje, laikytis bendradarbiavimo principų (pvz., pokalbyje, interviu, komandiniame darbe).

III–IV gimnazijos klasių koncentras
Dalyvavimas įvairiose komunikavimo situacijose.

Dalyvavimas įvairiose komunikavimo situacijose. Įtvirtinami įgūdžiai etiško ir saugaus bendravimo oficialioje ir neoficialioje komunikacinėje situacijoje, virtualioje erdvėje.

Dalyvavimas įvairiose komunikavimo situacijose. Formuojami įgūdžiai saugiai bendrauti telefonu, virtualioje erdvėje, laikytis bendradarbiavimo susitarimų.

Dalyvavimas įvairiose komunikavimo situacijose. Mokomasi etiškai ir saugiai bendrauti telefonu, virtualioje erdvėje, laikytis bendradarbiavimo principų (pvz., pokalbyje, komandiniame darbe).

Dalyvavimas įvairiose komunikavimo situacijose. 
Mokomasi etiškai ir saugiai bendrauti telefonu, virtualioje erdvėje, laikytis bendradarbiavimo principų (pvz., pokalbyje, interviu, komandiniame darbe).

Dalyvavimas įvairiose komunikavimo situacijose. Įtvirtinami įgūdžiai etiško ir saugaus bendravimo oficialioje ir neoficialioje komunikacinėje situacijoje, virtualioje erdvėje.

Baltarusių tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra

1–2 klasių koncentras
Dalyvavimas įvairiose komunikavimo situacijose.

Dalyvavimas įvairiose komunikavimo situacijose.

Formuojami įgūdžiai saugiai bendrauti telefonu, virtualioje erdvėje, laikytis bendradarbiavimo susitarimų.

3–4 klasių koncentras
Dalyvavimas įvairiose komunikavimo situacijose.

Dalyvavimas įvairiose komunikavimo situacijose. 

Mokomasi etiškai ir saugiai bendrauti telefonu, virtualioje erdvėje, laikytis bendradarbiavimo principų (pvz., pokalbyje, komandiniame darbe).

5–6 klasių koncentras
Dalyvavimas įvairiose komunikavimo situacijose. 

Dalyvavimas įvairiose komunikavimo situacijose. 

Mokomasi etiškai ir saugiai bendrauti telefonu, virtualioje erdvėje, laikytis bendradarbiavimo principų (pvz., pokalbyje, interviu, komandiniame darbe).

Dalyvavimas įvairiose komunikavimo situacijose.

Dalyvavimas įvairiose komunikavimo situacijose.

Mokomasi etiškai ir saugiai bendrauti telefonu, virtualioje erdvėje, laikytis bendradarbiavimo principų (pvz., pokalbyje, interviu, komandiniame darbe).

7–8 klasių koncentras
Dalyvavimas įvairiose komunikavimo situacijose.

Dalyvavimas įvairiose komunikavimo situacijose. 

Mokomasi etiškai ir saugiai bendrauti oficialioje ir neoficialioje komunikacinėje situacijoje, virtualioje erdvėje, laikytis bendradarbiavimo principų (pvz., pokalbyje, diskusijoje, ginče, komandiniame darbe).

III–IV gimnazijos klasių koncentras
Dalyvavimas įvairiose komunikavimo situacijose.

Dalyvavimas įvairiose komunikavimo situacijose. 

Įtvirtinami įgūdžiai etiško ir saugaus bendravimo oficialioje ir neoficialioje komunikacinėje situacijoje, virtualioje erdvėje.

Dalyvavimas įvairiose komunikavimo situacijose.

Formuojami įgūdžiai saugiai bendrauti telefonu, virtualioje erdvėje, laikytis bendradarbiavimo susitarimų.

Dalyvavimas įvairiose komunikavimo situacijose. 

Mokomasi etiškai ir saugiai bendrauti telefonu, virtualioje erdvėje, laikytis bendradarbiavimo principų (pvz., pokalbyje, komandiniame darbe).

Dalyvavimas įvairiose komunikavimo situacijose. 

Mokomasi etiškai ir saugiai bendrauti telefonu, virtualioje erdvėje, laikytis bendradarbiavimo principų (pvz., pokalbyje, interviu, komandiniame darbe).

Dalyvavimas įvairiose komunikavimo situacijose.

Mokomasi etiškai ir saugiai bendrauti telefonu, virtualioje erdvėje, laikytis bendradarbiavimo principų (pvz., pokalbyje, interviu, komandiniame darbe).

Dalyvavimas įvairiose komunikavimo situacijose. 

Mokomasi etiškai ir saugiai bendrauti oficialioje ir neoficialioje komunikacinėje situacijoje, virtualioje erdvėje, laikytis bendradarbiavimo principų (pvz., pokalbyje, diskusijoje, ginče, komandiniame darbe).

Dalyvavimas įvairiose komunikavimo situacijose. 

Įtvirtinami įgūdžiai etiško ir saugaus bendravimo oficialioje ir neoficialioje komunikacinėje situacijoje, virtualioje erdvėje.

Rusų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra

1–2 klasių koncentras
Įvairių tekstų klausymas ir supratimas.

Dalyvavimas įvairiose komunikavimo situacijose. 

Formuojami įgūdžiai saugiai bendrauti telefonu, virtualioje erdvėje, laikytis bendradarbiavimo susitarimų.

Dalyvavimas įvairiose komunikavimo situacijose.

Dalyvavimas įvairiose komunikavimo situacijose. 

Formuojami įgūdžiai saugiai bendrauti telefonu, virtualioje erdvėje, laikytis bendradarbiavimo susitarimų.

3–4 klasių koncentras
Dalyvavimas įvairiose komunikavimo situacijose.

Dalyvavimas įvairiose komunikavimo situacijose. 

Mokomasi etiškai ir saugiai bendrauti telefonu, virtualioje erdvėje, laikytis bendradarbiavimo principų (pvz., pokalbyje, komandiniame darbe).

5–6 klasių koncentras
Dalyvavimas įvairiose komunikavimo situacijose. 

Dalyvavimas įvairiose komunikavimo situacijose.

Mokomasi etiškai ir saugiai bendrauti telefonu, virtualioje erdvėje, laikytis bendradarbiavimo principų (pvz., pokalbyje, interviu, komandiniame darbe).

Dalyvavimas įvairiose komunikavimo situacijose.

Dalyvavimas įvairiose komunikavimo situacijose. 

Mokomasi etiškai ir saugiai bendrauti telefonu, virtualioje erdvėje, laikytis bendradarbiavimo principų (pvz., pokalbyje, interviu, komandiniame darbe).

III–IV gimnazijos klasių koncentras
Dalyvavimas įvairiose komunikavimo situacijose.

Dalyvavimas įvairiose komunikavimo situacijose.

Įtvirtinami įgūdžiai etiško ir saugaus bendravimo oficialioje ir neoficialioje komunikacinėje situacijoje, virtualioje erdvėje.

Dalyvavimas įvairiose komunikavimo situacijose. 

Formuojami įgūdžiai saugiai bendrauti telefonu, virtualioje erdvėje, laikytis bendradarbiavimo susitarimų.

Dalyvavimas įvairiose komunikavimo situacijose. 

Formuojami įgūdžiai saugiai bendrauti telefonu, virtualioje erdvėje, laikytis bendradarbiavimo susitarimų.

Dalyvavimas įvairiose komunikavimo situacijose. 

Mokomasi etiškai ir saugiai bendrauti telefonu, virtualioje erdvėje, laikytis bendradarbiavimo principų (pvz., pokalbyje, komandiniame darbe).

Dalyvavimas įvairiose komunikavimo situacijose.

Mokomasi etiškai ir saugiai bendrauti telefonu, virtualioje erdvėje, laikytis bendradarbiavimo principų (pvz., pokalbyje, interviu, komandiniame darbe).

Dalyvavimas įvairiose komunikavimo situacijose. 

Mokomasi etiškai ir saugiai bendrauti telefonu, virtualioje erdvėje, laikytis bendradarbiavimo principų (pvz., pokalbyje, interviu, komandiniame darbe).

Dalyvavimas įvairiose komunikavimo situacijose.

Įtvirtinami įgūdžiai etiško ir saugaus bendravimo oficialioje ir neoficialioje komunikacinėje situacijoje, virtualioje erdvėje.

Vokiečių tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra

1–2 klasių koncentras
Dalyvavimas įvairiose komunikavimo situacijose.

Dalyvavimas įvairiose komunikavimo situacijose.
Formuojami įgūdžiai saugiai bendrauti telefonu, virtualioje erdvėje, laikytis bendradarbiavimo susitarimų.

3–4 klasių koncentras
Dalyvavimas įvairiose komunikavimo situacijose.

Dalyvavimas įvairiose komunikavimo situacijose.
[...] Mokomasi etiškai ir saugiai bendrauti telefonu, virtualioje erdvėje, laikytis bendradarbiavimo principų (pvz., pokalbyje, komandiniame darbe).

5–6 klasių koncentras
Dalyvavimas įvairiose komunikavimo situacijose. 

Dalyvavimas įvairiose komunikavimo situacijose
[...] Mokomasi etiškai ir saugiai bendrauti telefonu, virtualioje erdvėje, laikytis bendradarbiavimo principų (pvz., pokalbyje, interviu, komandiniame darbe).

Dalyvavimas įvairiose komunikavimo situacijose.

Dalyvavimas įvairiose komunikavimo situacijose
[...] Mokomasi etiškai ir saugiai bendrauti telefonu, virtualioje erdvėje, laikytis bendradarbiavimo principų (pvz., pokalbyje, interviu, komandiniame darbe).

III–IV gimnazijos klasių koncentras
Dalyvavimas įvairiose komunikavimo situacijose.

Dalyvavimas įvairiose komunikavimo situacijose
[...] Įtvirtinami įgūdžiai etiško ir saugaus bendravimo oficialioje ir neoficialioje komunikacinėje situacijoje, virtualioje erdvėje.

Dalyvavimas įvairiose komunikavimo situacijose.
Formuojami įgūdžiai saugiai bendrauti telefonu, virtualioje erdvėje, laikytis bendradarbiavimo susitarimų.

Dalyvavimas įvairiose komunikavimo situacijose.
[...] Mokomasi etiškai ir saugiai bendrauti telefonu, virtualioje erdvėje, laikytis bendradarbiavimo principų (pvz., pokalbyje, komandiniame darbe).

Dalyvavimas įvairiose komunikavimo situacijose
[...] Mokomasi etiškai ir saugiai bendrauti telefonu, virtualioje erdvėje, laikytis bendradarbiavimo principų (pvz., pokalbyje, interviu, komandiniame darbe).

Dalyvavimas įvairiose komunikavimo situacijose
[...] Mokomasi etiškai ir saugiai bendrauti telefonu, virtualioje erdvėje, laikytis bendradarbiavimo principų (pvz., pokalbyje, interviu, komandiniame darbe).

Dalyvavimas įvairiose komunikavimo situacijose
[...] Įtvirtinami įgūdžiai etiško ir saugaus bendravimo oficialioje ir neoficialioje komunikacinėje situacijoje, virtualioje erdvėje.

Lietuvių gestų kalba

1–2 klasių koncentras
Lietuvių gestų kalbos elementai, jų ryšiai bei funkcijos.

Lietuvių gestų kalbos elementai, jų ryšiai bei funkcijos. [...] Plėtojamas lietuvių gestų kalbos žodynas. [...]

3–4 klasių koncentras
Lietuvių gestų kalbos elementai, jų ryšiai bei funkcijos.

Lietuvių gestų kalbos elementai, jų ryšiai bei funkcijos. [...] Plėtojamas lietuvių gestų kalbos žodynas. [...]

5–6 klasių koncentras
Lietuvių gestų kalbos elementai, jų ryšiai bei funkcijos.

Lietuvių gestų kalbos elementai, jų ryšiai bei funkcijos. [...] Plėtojamas lietuvių gestų kalbos žodynas. [...]

Pranešimo lietuvių gestų kalba kūrimas, perteikimas ir komunikacinė sąveika bei pranešimo analizė ir interpretavimas.

Pranešimo lietuvių gestų kalba kūrimas, perteikimas ir komunikacinė sąveika bei pranešimo analizė ir interpretavimas. Informacijos perdavimas [...]. Rengiamas pristatymas. [...] Kalbiniai žaidimai, eksperimentai [...]. Inscenizuojamos, vaidinamos įvairios situacijos (pagal galimybes įrašant). Dalyvaujama pokalbiuose [...] (pasakojama, aiškinama, reiškiama nuomonė). Aiškinamasi dažniau vartojamų sąvokų (ir iš kitų dalykų turinio) prasmė. [...]

7–8 klasių koncentras
Lietuvių gestų kalbos elementai, jų ryšiai bei funkcijos.

Lietuvių gestų kalbos elementai, jų ryšiai bei funkcijos. [...] Plėtojamas lietuvių gestų kalbos žodynas. [...]

Pranešimo lietuvių gestų kalba kūrimas, perteikimas ir komunikacinė sąveika bei pranešimo analizė ir interpretavimas.

Pranešimo lietuvių gestų kalba kūrimas, perteikimas ir komunikacinė sąveika bei pranešimo analizė ir interpretavimas. Gaunama, renkama ir pristatoma informacija nurodytais tikslais [...]. Vertinamas pristatymas. Kritiškas klausymasis. Informacija iš lietuvių gestų kalbos šaltinių. [...] Monologinis kalbėjimas pagal įvestis. Analizuojami ir vertinami įvairūs vaizdo įrašai. Diskutuojama [...] aktualiomis temomis [...]. Interviu pagal pateiktus klausimus. Dalyvaujama viešuose pokalbiuose ar diskusijose. [...]

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras
Pranešimo lietuvių gestų kalba kūrimas, perteikimas ir komunikacinė sąveika bei pranešimo analizė ir interpretavimas.

Pranešimo lietuvių gestų kalba kūrimas, perteikimas ir komunikacinė sąveika bei pranešimo analizė ir interpretavimas. Viešasis kalbėjimas. [...] Rengiamas ir pristatomas projektas mažai pažįstamiems adresatams. Diskutuojama įvairiomis temomis [...]. Išsakomos nuomonės, požiūriai, argumentuojama. [...] Interviu pasirinkta tema. Rengiami klausimai, imamas, apibendrinamas ir įvertinamas interviu. Stebimi filmai, bendruomenės renginiai, dokumentinės ir diskusinės televizijos laidos (ar vaizdo įrašai su vertimu) [...]. Kuriami ir skelbiami gestų kalbos tekstai (pavyzdžiui, vaizdo laiškai kitoms mokykloms, interneto svetainėms ar pan.). [...]

Lietuvių gestų kalbos elementai, jų ryšiai bei funkcijos.

Lietuvių gestų kalbos elementai, jų ryšiai bei funkcijos. [...] Plėtojamas lietuvių gestų kalbos žodynas. [...]

III–IV gimnazijos klasių koncentras
Pranešimo lietuvių gestų kalba kūrimas, perteikimas ir komunikacinė sąveika bei pranešimo analizė ir interpretavimas.

Pranešimo lietuvių gestų kalba kūrimas, perteikimas ir komunikacinė sąveika bei pranešimo analizė ir interpretavimas. Viešasis kalbėjimas. Monologinė kalba. Rengiama kalba. Dalykinis pasisakymas. Diskutuojama socialinėmis ir kultūrinėmis temomis.

Lietuvių gestų kalbos elementai, jų ryšiai bei funkcijos. [...] Plėtojamas lietuvių gestų kalbos žodynas. [...]

Lietuvių gestų kalbos elementai, jų ryšiai bei funkcijos. [...] Plėtojamas lietuvių gestų kalbos žodynas. [...]

Lietuvių gestų kalbos elementai, jų ryšiai bei funkcijos. [...] Plėtojamas lietuvių gestų kalbos žodynas. [...]

Pranešimo lietuvių gestų kalba kūrimas, perteikimas ir komunikacinė sąveika bei pranešimo analizė ir interpretavimas. Informacijos perdavimas [...]. Rengiamas pristatymas. [...] Kalbiniai žaidimai, eksperimentai [...]. Inscenizuojamos, vaidinamos įvairios situacijos (pagal galimybes įrašant). Dalyvaujama pokalbiuose [...] (pasakojama, aiškinama, reiškiama nuomonė). Aiškinamasi dažniau vartojamų sąvokų (ir iš kitų dalykų turinio) prasmė. [...]

Lietuvių gestų kalbos elementai, jų ryšiai bei funkcijos. [...] Plėtojamas lietuvių gestų kalbos žodynas. [...]

Pranešimo lietuvių gestų kalba kūrimas, perteikimas ir komunikacinė sąveika bei pranešimo analizė ir interpretavimas. Gaunama, renkama ir pristatoma informacija nurodytais tikslais [...]. Vertinamas pristatymas. Kritiškas klausymasis. Informacija iš lietuvių gestų kalbos šaltinių. [...] Monologinis kalbėjimas pagal įvestis. Analizuojami ir vertinami įvairūs vaizdo įrašai. Diskutuojama [...] aktualiomis temomis [...]. Interviu pagal pateiktus klausimus. Dalyvaujama viešuose pokalbiuose ar diskusijose. [...]

Pranešimo lietuvių gestų kalba kūrimas, perteikimas ir komunikacinė sąveika bei pranešimo analizė ir interpretavimas. Viešasis kalbėjimas. [...] Rengiamas ir pristatomas projektas mažai pažįstamiems adresatams. Diskutuojama įvairiomis temomis [...]. Išsakomos nuomonės, požiūriai, argumentuojama. [...] Interviu pasirinkta tema. Rengiami klausimai, imamas, apibendrinamas ir įvertinamas interviu. Stebimi filmai, bendruomenės renginiai, dokumentinės ir diskusinės televizijos laidos (ar vaizdo įrašai su vertimu) [...]. Kuriami ir skelbiami gestų kalbos tekstai (pavyzdžiui, vaizdo laiškai kitoms mokykloms, interneto svetainėms ar pan.). [...]

Lietuvių gestų kalbos elementai, jų ryšiai bei funkcijos. [...] Plėtojamas lietuvių gestų kalbos žodynas. [...]

Pranešimo lietuvių gestų kalba kūrimas, perteikimas ir komunikacinė sąveika bei pranešimo analizė ir interpretavimas. Viešasis kalbėjimas. Monologinė kalba. Rengiama kalba. Dalykinis pasisakymas. Diskutuojama socialinėmis ir kultūrinėmis temomis.

Užsienio kalba (pirmoji)

1–2 klasių koncentras
Veiklos viešojoje erdvėje: kelionės, transportas, paslaugos, pirkiniai, asmeniniai finansai.

Veiklos viešojoje erdvėje: kelionės, transportas, paslaugos, pirkiniai, asmeniniai finansai. 

Potemės: gyvenamoji vieta. Susisiekimo priemonės ir saugumo taisyklės. Parduotuvės, prekės.

3–4 klasių koncentras
Veiklos viešojoje erdvėje: kelionės, transportas, paslaugos, pirkiniai, asmeniniai finansai.

Veiklos viešojoje erdvėje: kelionės, transportas, paslaugos, pirkiniai, asmeniniai finansai.

Potemės: gyvenamoji vieta. Vietos, pastatai mieste. Transportas, kelias į mokyklą ir namo. Saugaus eismo taisyklės. Kelionės, atostogos. Parduotuvės, pirkiniai, kainos ir pan.

5–6 klasių koncentras
Veiklos viešojoje erdvėje: kelionės, transportas, paslaugos, pirkiniai, asmeniniai finansai.

Veiklos viešojoje erdvėje: kelionės, transportas, paslaugos, pirkiniai, asmeniniai finansai.

Potemės: kelionės, turizmas, transporto priemonės. Atostogų tipai. Vietovės mieste ir kaime, atstumas, kelias, judėjimas. Parduotuvės, prekės, paslaugos, kainos ir pan.

7–8 klasių koncentras
Komunikacija realioje ir skaitmeninėje erdvėje. Medijos ir informacinės technologijos. Pažangios technologijos ir inovacijos.

Komunikacija realioje ir skaitmeninėje erdvėje. Medijos ir informacinės technologijos. Pažangios technologijos ir inovacijos.

Potemės: socialinės konvencijos, kūno kalba, emocijų raiška ir pan. Bendravimas su bendraamžiais, bendradarbiavimas su mokyklų partnerių bendruomenėmis, projektinė veikla, tarptautiniai mainai ir pan. Medijos ir informacinės technologijos, atsakingas ir etiškas elgesys virtualioje erdvėje. Išmaniųjų įrenginių naudojimas mokantis užsienio kalbų. Mokslo pasiekimai, pažangios technologijos ir inovacijos pramonėje, paslaugų srityje, buityje ir pan.

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras
Komunikacija realioje ir skaitmeninėje erdvėje. Medijos ir informacinės technologijos. Pažangios technologijos ir inovacijos.

Komunikacija realioje ir skaitmeninėje erdvėje. Medijos ir informacinės technologijos. Pažangios technologijos ir inovacijos.

Potemės: socialinės konvencijos, kūno kalba, emocijų raiška ir pan. Bendravimas su bendraamžiais, bendradarbiavimas su mokyklų partnerių bendruomenėmis, projektinė veikla, tarptautiniai mainai ir pan. Medijos ir informacinės technologijos, atsakingas ir etiškas elgesys virtualioje erdvėje. Medijų raštingumas. Išmaniųjų įrenginių naudojimas mokantis užsienio kalbų. Mokslo pasiekimai, pažangios technologijos ir inovacijos pramonėje, paslaugų srityje, medicinoje, buityje ir pan.

III–IV gimnazijos klasių koncentras
Sveika gyvensena ir gyvenimo įgūdžiai.

Sveika gyvensena ir gyvenimo įgūdžiai.

Potemės: rūpinimasis savo ir kitų sveikata, mityba ir mankšta ir (arba) sportas, mokymosi ir poilsio balansas, streso įveikimas, asmens ir aplinkos higiena, žalingų įpročių prevencija ir pan.

Komunikacija ir medijos.

Komunikacija ir medijos.

Potemės: šiuolaikinės žiniasklaidos priemonės, medijų raštingumas, socialiniai tinklai, etiškas ir saugus elgesys realioje ir skaitmeninėje erdvėje, verbalinė ir neverbalinė komunikacija, socialinės konvencijos, dezinformacija, neapykantos kalba, kibernetinis saugumas ir pan.

Veiklos viešojoje erdvėje: kelionės, transportas, paslaugos, pirkiniai, asmeniniai finansai. 

Potemės: gyvenamoji vieta. Susisiekimo priemonės ir saugumo taisyklės. Parduotuvės, prekės.

Veiklos viešojoje erdvėje: kelionės, transportas, paslaugos, pirkiniai, asmeniniai finansai.

Potemės: gyvenamoji vieta. Vietos, pastatai mieste. Transportas, kelias į mokyklą ir namo. Saugaus eismo taisyklės. Kelionės, atostogos. Parduotuvės, pirkiniai, kainos ir pan.

Veiklos viešojoje erdvėje: kelionės, transportas, paslaugos, pirkiniai, asmeniniai finansai.

Potemės: kelionės, turizmas, transporto priemonės. Atostogų tipai. Vietovės mieste ir kaime, atstumas, kelias, judėjimas. Parduotuvės, prekės, paslaugos, kainos ir pan.

Komunikacija realioje ir skaitmeninėje erdvėje. Medijos ir informacinės technologijos. Pažangios technologijos ir inovacijos.

Potemės: socialinės konvencijos, kūno kalba, emocijų raiška ir pan. Bendravimas su bendraamžiais, bendradarbiavimas su mokyklų partnerių bendruomenėmis, projektinė veikla, tarptautiniai mainai ir pan. Medijos ir informacinės technologijos, atsakingas ir etiškas elgesys virtualioje erdvėje. Išmaniųjų įrenginių naudojimas mokantis užsienio kalbų. Mokslo pasiekimai, pažangios technologijos ir inovacijos pramonėje, paslaugų srityje, buityje ir pan.

Komunikacija realioje ir skaitmeninėje erdvėje. Medijos ir informacinės technologijos. Pažangios technologijos ir inovacijos.

Potemės: socialinės konvencijos, kūno kalba, emocijų raiška ir pan. Bendravimas su bendraamžiais, bendradarbiavimas su mokyklų partnerių bendruomenėmis, projektinė veikla, tarptautiniai mainai ir pan. Medijos ir informacinės technologijos, atsakingas ir etiškas elgesys virtualioje erdvėje. Medijų raštingumas. Išmaniųjų įrenginių naudojimas mokantis užsienio kalbų. Mokslo pasiekimai, pažangios technologijos ir inovacijos pramonėje, paslaugų srityje, medicinoje, buityje ir pan.

Sveika gyvensena ir gyvenimo įgūdžiai.

Potemės: rūpinimasis savo ir kitų sveikata, mityba ir mankšta ir (arba) sportas, mokymosi ir poilsio balansas, streso įveikimas, asmens ir aplinkos higiena, žalingų įpročių prevencija ir pan.

Komunikacija ir medijos.

Potemės: šiuolaikinės žiniasklaidos priemonės, medijų raštingumas, socialiniai tinklai, etiškas ir saugus elgesys realioje ir skaitmeninėje erdvėje, verbalinė ir neverbalinė komunikacija, socialinės konvencijos, dezinformacija, neapykantos kalba, kibernetinis saugumas ir pan.

Pilietiškumo pagrindai

Asmens duomenų apsauga. Mokoma(si) užtikrinti savo ir kitų subjektų duomenų bei privatumo saugą skaitmeninėje erdvėje.

Teisė

Asmens duomenų apsauga. Analizuojama, kaip apsaugoti asmens duomenis, kaip atpažinti teisės į asmens duomenų apsaugą pažeidimus, ką daryti ir kur kreiptis, jei žmogaus teisė į asmens duomenų apsaugą buvo pažeista. Gilinamasi, kokių asmens duomenų ar informacijos nerekomenduojama viešinti asmeninėse socialinių tinklų paskyrose.

Psichologija

B3.3 Palygina lyderio, atstumtojo, izoliuotojo statuso požymius, atpažįsta pavyzdžius įprastame kontekste. Naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba palygina grupės socialinės įtakos asmeniui būdus (socialinis pastiprinimas, socialinis spaudimas, deindividualizacija, manipuliacija) ir atpažįsta juos realaus gyvenimo įprastose aplinkose. Naudodamasis netiesiogiai teikiama pagalba nurodo konfliktų kilimo priežastis, atpažįsta konflikto požymius, konsultuodamasis įvardija galimas nesudėtingų konfliktinių situacijų sprendimo strategijas. Palygina konstruktyvius ir destruktyvius konfliktus, pateikia pavyzdžių iš įprasto konteksto.

Nagrinėjamas manipuliatyvus elgesys.

Visuomeninis ugdymas

Orientavimasis realioje erdvėje ir artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje.

[...] Aiškinamasi, kaip pakeliui į mokyklą, mokykloje, kieme būti saugiam. [...]

Informatika

1–2 klasių koncentras
Virtualusis draugas. Ar tikrai draugas? Elektroninės patyčios.

Virtualusis draugas. Ar tikrai draugas? Elektroninės patyčios. [...] Aptariama, kad bendraujant virtualioje erdvėje, nepažįstami asmenys (pašnekovai) gali apsimetinėti kitais asmenimis [...] Diskutuojama. kodėl nereikėtų nepažįstamiems asmenims pasakoti apie save, savo šeimą, siųsti jiems savo nuotraukų bei nepriimti iš jų jokių failų. [...] Aptariamos saugių susitikimų su virtualiu pašnekovų rekomendacijos [...]. Diskutuojama kas yra elektroninės patyčios skatinamas mokinių etiškas bendravimas.

Asmeninių duomenų saugumas.

Asmens duomenų saugumas. Paaiškinama, kad bendraujant virtualiojoje erdvėje kyla grėsmių ir pavojų privatumo saugumui [...] asmens duomenys [...] gali būti neteisėtai nukopijuoti ir panaudoti neteisėtiems veiksmams. Mokomasi laikytis saugaus darbo taisyklių, siekiant apsaugoti asmens duomenis [...], neatskleisti kitiems savo tapatybės [...] naudoti slapyvardį ir juo prisistatinėti, nepateikti kitos asmeninės informacijos. [...] kilus įtarimui dėl neteisėto asmens duomenų naudojimo reikia kreiptis pagalbos į suaugusiuosius. Mokomasi prisijungti prie nurodytos virtualiosios sistemos [...] naudojant prisijungimo vardą ir slaptažodį. [...] Akcentuojama, kad savo prisijungimo duomenis [...] būtina saugoti ir negalima jų atskleisti pašaliniams asmenims.

3–4 klasių koncentras
Slaptažodžių sudarymas.

Slaptažodžių sudarymas. Apibrėžiama slaptažodžio sąvoka. Aptariamas slaptažodis, kaip duomenų ir informacijos apsaugos priemonė. Nagrinėjamas slaptažodžių sudarymas, saugaus parinkimo principai, aptariami saugių ir nesaugių slaptažodžių pavyzdžiai, būdai įsiminti slaptažodžius.

Dalijimasis informacija virtualiojoje erdvėje.

Dalijimasis informacija virtualiojoje erdvėje. Mokomasi saugiai dalintis rasta informacija, bendrinti dokumentus. [...]

Bendravimo virtualiojoje erdvėje galimybės ir pavojus.

Bendravimo virtualiojoje erdvėje galimybės ir pavojus. [...] Paaiškinama, kad virtualiojoje erdvėje galima susidurti ne tik su naudingu, bet ir su nepadoriu ar įžeidžiamu turiniu (žinutėmis, komentarais, vaizdais) [...].

Saugus asmeninių duomenų pateikimas virtualiojoje erdvėje.

Saugus asmeninių duomenų pateikimas virtualiojoje erdvėje. Primenama, kaip saugiai prisijungti prie nurodytos virtualiosios sistemos [...] naudojant prisijungimo vardą ir slaptažodį. Mokomasi naudotis slaptažodžio priminimo funkcija, jei nepavyksta prisijungti, arba kreiptis pagalbos į suaugusius. Aptariama, kurie duomenys laikomi asmeniniais ir kodėl juos reikia saugoti, kuri informacija yra viešintina ir kuri yra konfidenciali. [...] Mokomasi saugiai bendrauti virtualiojoje erdvėje: naudoti slapyvardžius, saugius slaptažodžius, reguliariai juos keisti; nepatikėti kitiems asmenims savo prisijungimo [...] duomenų [...]

5–6 klasių koncentras
Duomenų ir informacijos privatumo, patikimumo problemos.

Duomenų ir informacijos privatumo, patikimumo problemos. Aptariamos duomenų ir informacijos privatumo, patikimumo problemos, pateikiami ir nagrinėjami konkretūs pavyzdžiai. [...] Gilinamasi į duomenų ir informacijos patikimumo problemą. Mokomasi kritiškai vertinti šaltinius, iš kurių gauti duomenys ar informacija.

Elektroninis paštas, pokalbių svetainės, bendravimo programos.

Elektroninis paštas, pokalbių svetainės, bendravimo programos. [...] Mokomasi saugiai pasinaudoti pasirinkta pokalbių svetaine arba (ir) bendravimo programa [...] Paaiškinama, kad atskleisti kitiems asmeninę informaciją (vardą, pavardę, mokyklą, namų adresą, telefono numerį ir pan.) gali būti pavojinga.

Saugus bendravimas ir bendradarbiavimas virtualiojoje erdvėje.

Saugus bendravimas ir bendradarbiavimas virtualiojoje erdvėje. Mokomasi saugiai naudotis tam tikra mokytojo pasirinkta (ar mokinių siūlyta) virtualiąja erdve: prisijungti, naudoti tinkamus slaptažodžius, saugiai dalyvauti pokalbyje. Primenama, kokie slaptažodžiai yra stiprūs, kad slaptažodžius reikia laikas nuo laiko pasikeisti.

7–8 klasių koncentras
Kompiuterių virusai.

Kompiuterių virusai. Aptariama kompiuterių viruso sąvoka, jų atsiradimo istorija. Apibūdinami virusai, jų klasifikavimas, aptariami virusų plitimo būdai, diskutuojama apie jų keliamus pavojus ir galimus veikimo padarinius (informacijos ir programinės įrangos praradimas, privatumo netekimas, rizikavimas savo ir savo šeimos pinigais ir pan.).

Antivirusinės programos ir kompiuterio apsauga nuo virusų.

Antivirusinės programos ir kompiuterio apsauga nuo virusų. Aptariamos priemonės, kurios sumažina kompiuterių virusų patekimo į kompiuterį galimybes. [...] Mokomasi naudotis bent viena antivirusine programa: patikrinti failą (aplanką), laikmeną, visą kompiuterį, atnaujinti antivirusinės programos virusų aprašų bazę.

Grupinės bendravimo priemonės pasirinkimas.

Grupinės bendravimo priemonės pasirinkimas. Mokomasi [...] atpažinti kibernetines grėsmes ir į jas tinkamai reaguoti. [...]

Saugaus darbo virtualiojoje erdvėje principai, pavojai ir problemos.

Saugaus darbo virtualiojoje erdvėje principai, pavojai ir problemos. Mokomasi saugiai naudotis pasirinkta virtualiąja erdve, prisimenami saugaus darbo principai [...]. Aptariami pavojai, kurie gali kilti bendraujant ir bendradarbiaujant internete [...]. Mokomasi tinkamai reaguoti ir elgtis susidūrus su šiomis situacijomis. [...]

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras
Virtualiųjų aplinkų saugumo nuostatai.

Virtualiųjų aplinkų saugumo nuostatai. Privatumo nustatymai. [...] akcentuojama saugaus darbo internete ir virtualiojoje erdvėje svarba. Aptariama, kaip sureguliuoti socialinio tinklo paskyros privatumo nustatymus, kad asmeniniai duomenys būtų prieinami tik žmonėms, kurie nekelia pavojaus. [...] Aptariami skaitmeninės paskyros apsaugos būdai [...]. Atkreipiamas dėmesys, kad trumpalaikei registracijai geriau naudoti „vienkartinius“ elektroninio pašto adresus; būti budriems atidarant ir skaitant gautus elektroninius laiškus ar kitus pranešimus; ištrinti nereikalingus laiškus (pašalinti iš šiukšliadėžės).

III–IV gimnazijos klasių koncentras
Kriptografinės sistemos, viešasis ir privatusis raktas.

Kriptografinės sistemos, viešasis ir privatusis raktas. [...] Apibrėžiamos viešojo ir privačiojo rakto, sertifikato sąvokos. Išbandomi kriptografinių sistemų pavyzdžiai [...] Diskutuojama apie sertifikato patikimumo požymius.

Higienos, ergonominių ir techninių saugaus darbo skaitmeninėmis technologijomis problemų sprendimas.

Higienos, ergonominių ir techninių saugaus darbo skaitmeninėmis technologijomis problemų sprendimas. Susipažįstama su teisės aktais ir higienos normomis, reglamentuojančiomis sveikatos apsaugą naudojant skaitmenines technologijas. Mokomasi paruošti skaitmeninio darbo vietos vertinimo anketą, kurioje numatomas pagrindinių darbo vietos įrenginių, baldų, aplinkos, apšvietimo, ergonomiškumo vertinimas [...].

Asmens duomenų teisėtas naudojimas.

Asmens duomenų teisėtas naudojimas. Susipažįstama su Europoje ir Lietuvoje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų, kibernetinės saugos ir privatumo apsaugą. [...]

Elektroninis parašas ir duomenų šifravimas.

Elektroninis parašas ir duomenų šifravimas. [...] nurodoma kvalifikuoto elektroninio parašo teisinė galia ir paskirtis: saugi, patogi ir juridinę galią turinti priemonė pasirašyti dokumentus ir patvirtinti savo tapatybę internetinėje erdvėje. [...]

Virtualusis draugas. Ar tikrai draugas? Elektroninės patyčios. [...] Aptariama, kad bendraujant virtualioje erdvėje, nepažįstami asmenys (pašnekovai) gali apsimetinėti kitais asmenimis [...] Diskutuojama. kodėl nereikėtų nepažįstamiems asmenims pasakoti apie save, savo šeimą, siųsti jiems savo nuotraukų bei nepriimti iš jų jokių failų. [...] Aptariamos saugių susitikimų su virtualiu pašnekovų rekomendacijos [...]. Diskutuojama kas yra elektroninės patyčios skatinamas mokinių etiškas bendravimas.

Asmens duomenų saugumas. Paaiškinama, kad bendraujant virtualiojoje erdvėje kyla grėsmių ir pavojų privatumo saugumui [...] asmens duomenys [...] gali būti neteisėtai nukopijuoti ir panaudoti neteisėtiems veiksmams. Mokomasi laikytis saugaus darbo taisyklių, siekiant apsaugoti asmens duomenis [...], neatskleisti kitiems savo tapatybės [...] naudoti slapyvardį ir juo prisistatinėti, nepateikti kitos asmeninės informacijos. [...] kilus įtarimui dėl neteisėto asmens duomenų naudojimo reikia kreiptis pagalbos į suaugusiuosius. Mokomasi prisijungti prie nurodytos virtualiosios sistemos [...] naudojant prisijungimo vardą ir slaptažodį. [...] Akcentuojama, kad savo prisijungimo duomenis [...] būtina saugoti ir negalima jų atskleisti pašaliniams asmenims.

Slaptažodžių sudarymas. Apibrėžiama slaptažodžio sąvoka. Aptariamas slaptažodis, kaip duomenų ir informacijos apsaugos priemonė. Nagrinėjamas slaptažodžių sudarymas, saugaus parinkimo principai, aptariami saugių ir nesaugių slaptažodžių pavyzdžiai, būdai įsiminti slaptažodžius.

Dalijimasis informacija virtualiojoje erdvėje. Mokomasi saugiai dalintis rasta informacija, bendrinti dokumentus. [...]

Bendravimo virtualiojoje erdvėje galimybės ir pavojus. [...] Paaiškinama, kad virtualiojoje erdvėje galima susidurti ne tik su naudingu, bet ir su nepadoriu ar įžeidžiamu turiniu (žinutėmis, komentarais, vaizdais) [...].

Saugus asmeninių duomenų pateikimas virtualiojoje erdvėje. Primenama, kaip saugiai prisijungti prie nurodytos virtualiosios sistemos [...] naudojant prisijungimo vardą ir slaptažodį. Mokomasi naudotis slaptažodžio priminimo funkcija, jei nepavyksta prisijungti, arba kreiptis pagalbos į suaugusius. Aptariama, kurie duomenys laikomi asmeniniais ir kodėl juos reikia saugoti, kuri informacija yra viešintina ir kuri yra konfidenciali. [...] Mokomasi saugiai bendrauti virtualiojoje erdvėje: naudoti slapyvardžius, saugius slaptažodžius, reguliariai juos keisti; nepatikėti kitiems asmenims savo prisijungimo [...] duomenų [...]

Duomenų ir informacijos privatumo, patikimumo problemos. Aptariamos duomenų ir informacijos privatumo, patikimumo problemos, pateikiami ir nagrinėjami konkretūs pavyzdžiai. [...] Gilinamasi į duomenų ir informacijos patikimumo problemą. Mokomasi kritiškai vertinti šaltinius, iš kurių gauti duomenys ar informacija.

Elektroninis paštas, pokalbių svetainės, bendravimo programos. [...] Mokomasi saugiai pasinaudoti pasirinkta pokalbių svetaine arba (ir) bendravimo programa [...] Paaiškinama, kad atskleisti kitiems asmeninę informaciją (vardą, pavardę, mokyklą, namų adresą, telefono numerį ir pan.) gali būti pavojinga.

Saugus bendravimas ir bendradarbiavimas virtualiojoje erdvėje. Mokomasi saugiai naudotis tam tikra mokytojo pasirinkta (ar mokinių siūlyta) virtualiąja erdve: prisijungti, naudoti tinkamus slaptažodžius, saugiai dalyvauti pokalbyje. Primenama, kokie slaptažodžiai yra stiprūs, kad slaptažodžius reikia laikas nuo laiko pasikeisti.

Kompiuterių virusai. Aptariama kompiuterių viruso sąvoka, jų atsiradimo istorija. Apibūdinami virusai, jų klasifikavimas, aptariami virusų plitimo būdai, diskutuojama apie jų keliamus pavojus ir galimus veikimo padarinius (informacijos ir programinės įrangos praradimas, privatumo netekimas, rizikavimas savo ir savo šeimos pinigais ir pan.).

Antivirusinės programos ir kompiuterio apsauga nuo virusų. Aptariamos priemonės, kurios sumažina kompiuterių virusų patekimo į kompiuterį galimybes. [...] Mokomasi naudotis bent viena antivirusine programa: patikrinti failą (aplanką), laikmeną, visą kompiuterį, atnaujinti antivirusinės programos virusų aprašų bazę.

Grupinės bendravimo priemonės pasirinkimas. Mokomasi [...] atpažinti kibernetines grėsmes ir į jas tinkamai reaguoti. [...]

Saugaus darbo virtualiojoje erdvėje principai, pavojai ir problemos. Mokomasi saugiai naudotis pasirinkta virtualiąja erdve, prisimenami saugaus darbo principai [...]. Aptariami pavojai, kurie gali kilti bendraujant ir bendradarbiaujant internete [...]. Mokomasi tinkamai reaguoti ir elgtis susidūrus su šiomis situacijomis. [...]

Virtualiųjų aplinkų saugumo nuostatai. Privatumo nustatymai. [...] akcentuojama saugaus darbo internete ir virtualiojoje erdvėje svarba. Aptariama, kaip sureguliuoti socialinio tinklo paskyros privatumo nustatymus, kad asmeniniai duomenys būtų prieinami tik žmonėms, kurie nekelia pavojaus. [...] Aptariami skaitmeninės paskyros apsaugos būdai [...]. Atkreipiamas dėmesys, kad trumpalaikei registracijai geriau naudoti „vienkartinius“ elektroninio pašto adresus; būti budriems atidarant ir skaitant gautus elektroninius laiškus ar kitus pranešimus; ištrinti nereikalingus laiškus (pašalinti iš šiukšliadėžės).

Kriptografinės sistemos, viešasis ir privatusis raktas. [...] Apibrėžiamos viešojo ir privačiojo rakto, sertifikato sąvokos. Išbandomi kriptografinių sistemų pavyzdžiai [...] Diskutuojama apie sertifikato patikimumo požymius.

Higienos, ergonominių ir techninių saugaus darbo skaitmeninėmis technologijomis problemų sprendimas. Susipažįstama su teisės aktais ir higienos normomis, reglamentuojančiomis sveikatos apsaugą naudojant skaitmenines technologijas. Mokomasi paruošti skaitmeninio darbo vietos vertinimo anketą, kurioje numatomas pagrindinių darbo vietos įrenginių, baldų, aplinkos, apšvietimo, ergonomiškumo vertinimas [...].

Asmens duomenų teisėtas naudojimas. Susipažįstama su Europoje ir Lietuvoje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų, kibernetinės saugos ir privatumo apsaugą. [...]

Elektroninis parašas ir duomenų šifravimas. [...] nurodoma kvalifikuoto elektroninio parašo teisinė galia ir paskirtis: saugi, patogi ir juridinę galią turinti priemonė pasirašyti dokumentus ir patvirtinti savo tapatybę internetinėje erdvėje. [...]

Biologija

7–8 klasių koncentras
Ląstelės – pagrindinis gyvų organizmų struktūrinis vienetas.

C4.3. [...] saugiai naudodamasis priemonėmis ir medžiagomis atlieka numatytas tyrimo veiklas, [...]

Ląstelių dalijimasis.

C4.3. [...] saugiai naudodamasis priemonėmis ir medžiagomis atlieka numatytas tyrimo veiklas [...]

Klasifikacija padeda atpažinti organizmus.

C4.3. [...] saugiai naudodamasis priemonėmis ir medžiagomis atlieka numatytas tyrimo veiklas [...]

Augalai.

C4.3. [...] saugiai naudodamasis priemonėmis ir medžiagomis atlieka numatytas tyrimo veiklas, [...]

Ekosistema.

C4.3. [...] saugiai naudodamasis priemonėmis ir medžiagomis atlieka numatytas tyrimo veiklas, [...]

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras
Kvėpavimo sistema.

C4.3. Atlikdamas tyrimą saugiai naudojasi priemonėmis ir medžiagomis, [...]

Kvėpavimo sistema. Mokomasi atlikti dirbtinį kvėpavimą ir suteikti pirmąją pagalbą užspringus.

Kraujas ir kraujotaka.

C4.3. Atlikdamas tyrimą saugiai naudojasi priemonėmis ir medžiagomis, [...]

Kraujas ir kraujotaka. [...] mokomasi suteikti pirmąją pagalbą pažeidus kraujagysles.

Mityba ir virškinimas.

C4.3. Atlikdamas tyrimą saugiai naudojasi priemonėmis ir medžiagomis, [...]

Mityba ir virškinimas. Aiškinamasi, kaip suteikiama pirmoji pagalba apsinuodijus maistu. 

Imunitetas.

Imunitetas. [...] paaiškinti vakcinų svarbą infekcinių ligų profilaktikai, serumų naudojimą gydymui, antikūnų paskirtį infekcinių ligų diagnostikai. [...] Apibūdinami galimi alergijos požymiai (ašarojimas, dusimas, čiaudėjimas, kosėjimas, odos paraudimai, bėrimai) ir nurodoma, kokios maiste ir aplinkoje (žiedadulkės, dulkių erkutės) esančios medžiagos gali būti alergenais.

Infekcinės ligos.

Infekcinės ligos. Mokomasi apibūdinti krauju perduodamų ir oro lašeliniu būdu plintančių virusų sukeliamas ligas; pirmuonių (maliarinis plazmodijus), kirmėlių (kaspinuočių, askaridžių, spalinių) sukeliamas ligas ir erkių platinamų sukėlėjų sukeliamas ligas (erkinis encefalitas, Laimo liga); [...] paaiškinti antibiotikų vartojimo principus, neleidžiančius susiformuoti antibiotikams atsparioms bakterijoms. 

Vaisingumas. Lytiškai plintančios ligos.

Vaisingumas. Lytiškai plintančios ligos. [...] Analizuojami lytiškai plintančių ligų paplitimo statistiniai duomenys; mokomasi apibūdinti ligų prevenciją ir nurodyti jų pasekmes.

Aplinkosauga.

Aplinkosauga. Mokomasi paaiškinti žmogaus veiklos ([...] gaisrai [...]) įtaką klimato kaitai. 

Ekologinės problemos.

C4.3. Atlikdamas tyrimą saugiai naudojasi priemonėmis ir medžiagomis, [...]

Nervinis organizmo funkcijų reguliavimas, jutimai.

C4.3. Atlikdamas tyrimą saugiai naudojasi priemonėmis ir medžiagomis, [...]

III–IV gimnazijos klasių koncentras
Ląstelės sandara.

C4.3. Atlikdamas tyrimą savarankiškai paruošia darbo priemones ir medžiagas, saugiai jomis naudojasi, įvertina galimas rizikas, [...]

Membranos sandara ir pernaša per membraną.

C4.3. Atlikdamas tyrimą savarankiškai paruošia darbo priemones ir medžiagas, saugiai jomis naudojasi, įvertina galimas rizikas, [...]

Ląstelės ciklas.

C4.3. Atlikdamas tyrimą savarankiškai paruošia darbo priemones ir medžiagas, saugiai jomis naudojasi, įvertina galimas rizikas, [...]

Angliavandeniai ir lipidai.

C4.3. Atlikdamas tyrimą savarankiškai paruošia darbo priemones ir medžiagas, saugiai jomis naudojasi, įvertina galimas rizikas, [...]

Fermentai.

C4.3. Atlikdamas tyrimą savarankiškai paruošia darbo priemones ir medžiagas, saugiai jomis naudojasi, įvertina galimas rizikas, [...]

Ląstelinis kvėpavimas.

C4.3. Atlikdamas tyrimą savarankiškai paruošia darbo priemones ir medžiagas, saugiai jomis naudojasi, įvertina galimas rizikas, [...]

Fotosintezė.

C4.3. Atlikdamas tyrimą savarankiškai paruošia darbo priemones ir medžiagas, saugiai jomis naudojasi, įvertina galimas rizikas, [...]

Paveldimumas ir kintamumas.

C4.3. Atlikdamas tyrimą savarankiškai paruošia darbo priemones ir medžiagas, saugiai jomis naudojasi, įvertina galimas rizikas, [...]

Kvėpavimas.

C4.3. Atlikdamas tyrimą savarankiškai paruošia darbo priemones ir medžiagas, saugiai jomis naudojasi, įvertina galimas rizikas, [...]

Kraujotaka.

C4.3. Atlikdamas tyrimą savarankiškai paruošia darbo priemones ir medžiagas, saugiai jomis naudojasi, įvertina galimas rizikas, [...]

Organizmų funkcijų valdymas.

C4.3. Atlikdamas tyrimą savarankiškai paruošia darbo priemones ir medžiagas, saugiai jomis naudojasi, įvertina galimas rizikas, [...]

Medžiagų pernaša gaubtasėkliuose augaluose.

C4.3. Atlikdamas tyrimą savarankiškai paruošia darbo priemones ir medžiagas, saugiai jomis naudojasi, įvertina galimas rizikas, [...]

Augalų dauginimasis.

C4.3. Atlikdamas tyrimą savarankiškai paruošia darbo priemones ir medžiagas, saugiai jomis naudojasi, įvertina galimas rizikas, [...]

C4.3. [...] saugiai naudodamasis priemonėmis ir medžiagomis atlieka numatytas tyrimo veiklas, [...]

C4.3. [...] saugiai naudodamasis priemonėmis ir medžiagomis atlieka numatytas tyrimo veiklas [...]

C4.3. [...] saugiai naudodamasis priemonėmis ir medžiagomis atlieka numatytas tyrimo veiklas [...]

C4.3. [...] saugiai naudodamasis priemonėmis ir medžiagomis atlieka numatytas tyrimo veiklas, [...]

C4.3. [...] saugiai naudodamasis priemonėmis ir medžiagomis atlieka numatytas tyrimo veiklas, [...]

C4.3. Atlikdamas tyrimą saugiai naudojasi priemonėmis ir medžiagomis, [...]

Kvėpavimo sistema. Mokomasi atlikti dirbtinį kvėpavimą ir suteikti pirmąją pagalbą užspringus.

C4.3. Atlikdamas tyrimą saugiai naudojasi priemonėmis ir medžiagomis, [...]

Kraujas ir kraujotaka. [...] mokomasi suteikti pirmąją pagalbą pažeidus kraujagysles.

C4.3. Atlikdamas tyrimą saugiai naudojasi priemonėmis ir medžiagomis, [...]

Mityba ir virškinimas. Aiškinamasi, kaip suteikiama pirmoji pagalba apsinuodijus maistu. 

Imunitetas. [...] paaiškinti vakcinų svarbą infekcinių ligų profilaktikai, serumų naudojimą gydymui, antikūnų paskirtį infekcinių ligų diagnostikai. [...] Apibūdinami galimi alergijos požymiai (ašarojimas, dusimas, čiaudėjimas, kosėjimas, odos paraudimai, bėrimai) ir nurodoma, kokios maiste ir aplinkoje (žiedadulkės, dulkių erkutės) esančios medžiagos gali būti alergenais.

Infekcinės ligos. Mokomasi apibūdinti krauju perduodamų ir oro lašeliniu būdu plintančių virusų sukeliamas ligas; pirmuonių (maliarinis plazmodijus), kirmėlių (kaspinuočių, askaridžių, spalinių) sukeliamas ligas ir erkių platinamų sukėlėjų sukeliamas ligas (erkinis encefalitas, Laimo liga); [...] paaiškinti antibiotikų vartojimo principus, neleidžiančius susiformuoti antibiotikams atsparioms bakterijoms. 

Vaisingumas. Lytiškai plintančios ligos. [...] Analizuojami lytiškai plintančių ligų paplitimo statistiniai duomenys; mokomasi apibūdinti ligų prevenciją ir nurodyti jų pasekmes.

Aplinkosauga. Mokomasi paaiškinti žmogaus veiklos ([...] gaisrai [...]) įtaką klimato kaitai. 

C4.3. Atlikdamas tyrimą saugiai naudojasi priemonėmis ir medžiagomis, [...]

C4.3. Atlikdamas tyrimą saugiai naudojasi priemonėmis ir medžiagomis, [...]

C4.3. Atlikdamas tyrimą savarankiškai paruošia darbo priemones ir medžiagas, saugiai jomis naudojasi, įvertina galimas rizikas, [...]

C4.3. Atlikdamas tyrimą savarankiškai paruošia darbo priemones ir medžiagas, saugiai jomis naudojasi, įvertina galimas rizikas, [...]

C4.3. Atlikdamas tyrimą savarankiškai paruošia darbo priemones ir medžiagas, saugiai jomis naudojasi, įvertina galimas rizikas, [...]

C4.3. Atlikdamas tyrimą savarankiškai paruošia darbo priemones ir medžiagas, saugiai jomis naudojasi, įvertina galimas rizikas, [...]

C4.3. Atlikdamas tyrimą savarankiškai paruošia darbo priemones ir medžiagas, saugiai jomis naudojasi, įvertina galimas rizikas, [...]

C4.3. Atlikdamas tyrimą savarankiškai paruošia darbo priemones ir medžiagas, saugiai jomis naudojasi, įvertina galimas rizikas, [...]

C4.3. Atlikdamas tyrimą savarankiškai paruošia darbo priemones ir medžiagas, saugiai jomis naudojasi, įvertina galimas rizikas, [...]

C4.3. Atlikdamas tyrimą savarankiškai paruošia darbo priemones ir medžiagas, saugiai jomis naudojasi, įvertina galimas rizikas, [...]

C4.3. Atlikdamas tyrimą savarankiškai paruošia darbo priemones ir medžiagas, saugiai jomis naudojasi, įvertina galimas rizikas, [...]

C4.3. Atlikdamas tyrimą savarankiškai paruošia darbo priemones ir medžiagas, saugiai jomis naudojasi, įvertina galimas rizikas, [...]

C4.3. Atlikdamas tyrimą savarankiškai paruošia darbo priemones ir medžiagas, saugiai jomis naudojasi, įvertina galimas rizikas, [...]

C4.3. Atlikdamas tyrimą savarankiškai paruošia darbo priemones ir medžiagas, saugiai jomis naudojasi, įvertina galimas rizikas, [...]

C4.3. Atlikdamas tyrimą savarankiškai paruošia darbo priemones ir medžiagas, saugiai jomis naudojasi, įvertina galimas rizikas, [...]

Chemija

7–8 klasių koncentras
Cheminės reakcijos.

Cheminės reakcijos.

[...] Tyrinėjant nagrinėjamas reakcijos greitį lemiančių veiksnių (reaguojančių medžiagų koncentracijos, temperatūros, kietosios medžiagos paviršiaus ploto ir katalizatoriaus) poveikis. Nagrinėjamos greitos ir lėtos reakcijos, pavyzdžiui: degimas ir rūdijimas. [...]

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras
Dujų molio tūris ir Avogadro dėsnis.

Dujų molio tūris ir Avogadro dėsnis.

Tyrinėjamos ir nagrinėjamos fizikinės dujų savybės: tūrio nepastovumas, spūdumas, tankis, tirpumas vandenyje, virimo temperatūra. [...]

Tirpalų koncentracija.

Tirpalų koncentracija.

Aiškinamasi, kas yra tirpalo koncentracija. [...] Praktiškai ruošiami procentinės, molinės ir masės koncentracijos tirpalai, tirpinant kietąsias medžiagas vandenyje. [...]

Metalai ir jų lydiniai.

Metalai ir jų lydiniai.

[...] Atpažinus cheminių medžiagų pavojingumo ženklus, mokomasi kritiškai įvertinti jų pavojingumą ir nurodyti, kaip saugiai elgtis su jomis. [...]

III–IV gimnazijos klasių koncentras
Organinių junginių gavimas ir atpažinimo reakcijos.

Organinių junginių gavimas ir atpažinimo reakcijos.

[...] Atpažinus cheminių medžiagų pavojingumo ženklus, mokomasi kritiškai įvertinti organinių medžiagų pavojingumą ir nurodyti, kaip saugiai elgtis su jomis.

Cheminių reakcijų energija.

Cheminių reakcijų energija.

Plėtojamos žinios apie cheminių reakcijų šiluminį efektą, šilumos pokyčius vykstant egzoterminėms ir endoterminėms reakcijoms. Pakartojami cheminių medžiagų pavojingumo ženklai ir nurodoma, kaip saugiai elgtis. [...]

Oksidai.

Oksidai.

[...] Aptariamas anglies(II) oksido poveikis žmogaus organizmui, apsinuodijimo požymiai, pirmosios pagalbos suteikimas. [...]

Rūgštys ir bazės.

Rūgštys ir bazės.

[...] Pakartojami rūgščių (sieros ir azoto) pramoniniai gavimo būdai ir saugaus elgesio su rūgštimis taisyklės, apsipylus ar ekstremalių situacijų atvejais. [...] Pakartojami 1 ir 2 grupių metalų hidroksidų pramoniniai gavimo būdai ir saugaus elgesio su šarmais taisyklės. [...]

Cheminės reakcijos.

[...] Tyrinėjant nagrinėjamas reakcijos greitį lemiančių veiksnių (reaguojančių medžiagų koncentracijos, temperatūros, kietosios medžiagos paviršiaus ploto ir katalizatoriaus) poveikis. Nagrinėjamos greitos ir lėtos reakcijos, pavyzdžiui: degimas ir rūdijimas. [...]

Dujų molio tūris ir Avogadro dėsnis.

Tyrinėjamos ir nagrinėjamos fizikinės dujų savybės: tūrio nepastovumas, spūdumas, tankis, tirpumas vandenyje, virimo temperatūra. [...]

Tirpalų koncentracija.

Aiškinamasi, kas yra tirpalo koncentracija. [...] Praktiškai ruošiami procentinės, molinės ir masės koncentracijos tirpalai, tirpinant kietąsias medžiagas vandenyje. [...]

Metalai ir jų lydiniai.

[...] Atpažinus cheminių medžiagų pavojingumo ženklus, mokomasi kritiškai įvertinti jų pavojingumą ir nurodyti, kaip saugiai elgtis su jomis. [...]

Organinių junginių gavimas ir atpažinimo reakcijos.

[...] Atpažinus cheminių medžiagų pavojingumo ženklus, mokomasi kritiškai įvertinti organinių medžiagų pavojingumą ir nurodyti, kaip saugiai elgtis su jomis.

Cheminių reakcijų energija.

Plėtojamos žinios apie cheminių reakcijų šiluminį efektą, šilumos pokyčius vykstant egzoterminėms ir endoterminėms reakcijoms. Pakartojami cheminių medžiagų pavojingumo ženklai ir nurodoma, kaip saugiai elgtis. [...]

Oksidai.

[...] Aptariamas anglies(II) oksido poveikis žmogaus organizmui, apsinuodijimo požymiai, pirmosios pagalbos suteikimas. [...]

Rūgštys ir bazės.

[...] Pakartojami rūgščių (sieros ir azoto) pramoniniai gavimo būdai ir saugaus elgesio su rūgštimis taisyklės, apsipylus ar ekstremalių situacijų atvejais. [...] Pakartojami 1 ir 2 grupių metalų hidroksidų pramoniniai gavimo būdai ir saugaus elgesio su šarmais taisyklės. [...]

Fizika

7–8 klasių koncentras
Optiniai prietaisai.

Optiniai prietaisai. [...] mokomasi saugiai naudotis teleskopu.

Radioaktyvumas.

Radioaktyvumas. [...] Aptariamas radioaktyvumas – alfa, beta, gama spinduliavimas, jo savybės ir poveikis gyvajam organizmui, radioaktyviųjų spindulių šaltiniai. [...] Aptariama foninė radiacija ir mokomasi ją matuoti. Aptariama radiacinė tarša ir apsisaugojimo nuo jos būdai. Susipažistama su Lietuvos radiacinės saugos centro svetainėje pateikiama gyventojams aktualia informacija.

Nuolatinė elektros srovė.

Nuolatinė elektros srovė. [...] Aptariamas elektros srovės poveikis gyviems organizmams, elektrosauga (įžeminimas, izoliatorių naudojimas ir kt.). Mokomasi saugiai elgtis su elektros prietaisais ir kilus elektros poveikio pavojui. [...] 

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras
Sąveikos dėsniai.

Sąveikos dėsniai. Apibrėžiamas inercijos reiškinys, aptariamas jo pasireiškimas siejant su saugiu elgesiu kelyje, [...]

Optiniai prietaisai. [...] mokomasi saugiai naudotis teleskopu.

Radioaktyvumas. [...] Aptariamas radioaktyvumas – alfa, beta, gama spinduliavimas, jo savybės ir poveikis gyvajam organizmui, radioaktyviųjų spindulių šaltiniai. [...] Aptariama foninė radiacija ir mokomasi ją matuoti. Aptariama radiacinė tarša ir apsisaugojimo nuo jos būdai. Susipažistama su Lietuvos radiacinės saugos centro svetainėje pateikiama gyventojams aktualia informacija.

Nuolatinė elektros srovė. [...] Aptariamas elektros srovės poveikis gyviems organizmams, elektrosauga (įžeminimas, izoliatorių naudojimas ir kt.). Mokomasi saugiai elgtis su elektros prietaisais ir kilus elektros poveikio pavojui. [...] 

Sąveikos dėsniai. Apibrėžiamas inercijos reiškinys, aptariamas jo pasireiškimas siejant su saugiu elgesiu kelyje, [...]

Gamtos mokslai

1–2 klasių koncentras
Saugus elgesys.

Saugus elgesys. Mokomasi saugiai elgtis namuose ir mokykloje atliekant įvairias veiklas, naudojant įvairius daiktus, prietaisus ir medžiagas, kurios gali sukelti pavojų sau ir kitiems. Aiškinamasi, kaip reikia elgtis nepalankiomis gamtos sąlygomis (žaibuojant, pučiant labai stipriam vėjui, esant plikledžiui, labai aukštai ar labai žemai oro temperatūrai, didelei sausrai). Aptariama, kokių atsargumo priemonių reikia imtis, sutikus laukinius ar nežinomus naminius gyvūnus, suradus nepažįstamų augalų, grybų.

Medžiagų savybių tyrimas.

Medžiagų savybių tyrimas. [...] Mokomasi tirti kasdieniame gyvenime sutinkamų medžiagų [...] degumą. Aptariamos gaisrų priežastys ir apsaugos būdai siejant su medžiagų degumu, aiškinamasi, kaip elgtis užsidegus įvairiems aplinkos daiktams.

Energija kasdieniame gyvenime.

Energija kasdieniame gyvenime. [...] Aiškinamasi, kaip saugiai elgtis su elektros prietaisais [...]

3–4 klasių koncentras
Jėgos, inercija.

Jėgos, inercija. [...] Aiškinamasi, kad kūnai negali staigiai pakeisti savo judėjimo greičio dėl inercijos. Pritaikant žinias apie inerciją mokomasi pagrįsti saugaus elgesio taisykles judant gatvėje ir kitur. [...]

5–6 klasių koncentras
Žmogaus ir aplinkos dermė

Žmogaus ir aplinkos dermė. [...] Mokomasi saugiai ir etiškai elgtis ir tyrinėti gamtoje. [...]

Medžiagų sudėtis ir savybės.

Medžiagų sudėtis ir savybės. [...] Aptariamos saugaus elgesio su buitiniais ir mokyklos laboratorijoje naudojamais prietaisais bei medžiagomis taisyklės; nagrinėjamos elgesio taisyklės užsidegus daiktui, kilus gaisrui, aiškinamasi, kokiais būdais ir priemonėmis gesinti ugnį.

Atramos ir judėjimo sistema.

Atramos ir judėjimo sistema. [...] aptariama traumų rizika ir jų prevencija aktyviai judant (šokant, sportuojant, važiuojant riedlente).

7–8 klasių koncentras
Radioaktyvumas.

Radioaktyvumas. [...] Aptariama radiacinė tarša ir apsisaugojimo nuo jos būdai. Susipažįstama su Lietuvos radiacinės saugos centro svetainėje pateikiama gyventojams aktualia informacija.

Atomų branduolių virsmai.

Atomų branduolių virsmai. [...] Aptariamos [...] priemonės, kurių reikėtų imtis įvykus avarijai atominėje elektrinėje.

Nuolatinė elektros srovė.

Nuolatinė elektros srovė. [...] Aptariamas elektros srovės poveikis gyviems organizmams, elektrosauga (įžeminimas, izoliatorių naudojimas ir kt.). Mokomasi saugiai elgtis su elektros prietaisais ir kilus elektros poveikio pavojui. [...]

Saugus elgesys. Mokomasi saugiai elgtis namuose ir mokykloje atliekant įvairias veiklas, naudojant įvairius daiktus, prietaisus ir medžiagas, kurios gali sukelti pavojų sau ir kitiems. Aiškinamasi, kaip reikia elgtis nepalankiomis gamtos sąlygomis (žaibuojant, pučiant labai stipriam vėjui, esant plikledžiui, labai aukštai ar labai žemai oro temperatūrai, didelei sausrai). Aptariama, kokių atsargumo priemonių reikia imtis, sutikus laukinius ar nežinomus naminius gyvūnus, suradus nepažįstamų augalų, grybų.

Medžiagų savybių tyrimas. [...] Mokomasi tirti kasdieniame gyvenime sutinkamų medžiagų [...] degumą. Aptariamos gaisrų priežastys ir apsaugos būdai siejant su medžiagų degumu, aiškinamasi, kaip elgtis užsidegus įvairiems aplinkos daiktams.

Energija kasdieniame gyvenime. [...] Aiškinamasi, kaip saugiai elgtis su elektros prietaisais [...]

Jėgos, inercija. [...] Aiškinamasi, kad kūnai negali staigiai pakeisti savo judėjimo greičio dėl inercijos. Pritaikant žinias apie inerciją mokomasi pagrįsti saugaus elgesio taisykles judant gatvėje ir kitur. [...]

Žmogaus ir aplinkos dermė. [...] Mokomasi saugiai ir etiškai elgtis ir tyrinėti gamtoje. [...]

Medžiagų sudėtis ir savybės. [...] Aptariamos saugaus elgesio su buitiniais ir mokyklos laboratorijoje naudojamais prietaisais bei medžiagomis taisyklės; nagrinėjamos elgesio taisyklės užsidegus daiktui, kilus gaisrui, aiškinamasi, kokiais būdais ir priemonėmis gesinti ugnį.

Atramos ir judėjimo sistema. [...] aptariama traumų rizika ir jų prevencija aktyviai judant (šokant, sportuojant, važiuojant riedlente).

Radioaktyvumas. [...] Aptariama radiacinė tarša ir apsisaugojimo nuo jos būdai. Susipažįstama su Lietuvos radiacinės saugos centro svetainėje pateikiama gyventojams aktualia informacija.

Atomų branduolių virsmai. [...] Aptariamos [...] priemonės, kurių reikėtų imtis įvykus avarijai atominėje elektrinėje.

Nuolatinė elektros srovė. [...] Aptariamas elektros srovės poveikis gyviems organizmams, elektrosauga (įžeminimas, izoliatorių naudojimas ir kt.). Mokomasi saugiai elgtis su elektros prietaisais ir kilus elektros poveikio pavojui. [...]

Inžinerinės technologijos

Aptariamos ir nagrinėjamos paviršiaus paruošimas, naudojamos medžiagos; detalių klijavimas, klijų klasifikacija, paskirtis ir sudėtis. 

[...] tikslingas technologinių procesų ir sekų pasirinkimas; inžinerinių medžiagų, funkcinių dalių ir komponentų, gamyboje naudojamų įrankių ir įrangos parinkimas, jų saugus taikymas [...].

Taikant pasirinktas gamybos technologijas (įskaitant ir skaitmenines), įrankius ir įrangą, medžiagas, komponentus, saugiai kuriamas, testuojamas ir tobulinamas pasirinkto produkto prototipas ar modelis.

Taikant pasirinktas gamybos technologijas (įskaitant ir skaitmenines), įrankius ir įrangą, inžinerines medžiagas, komponentus, saugiai kuriamas, testuojamas ir tobulinamas pasirinkto produkto prototipas ar modelis. 

Technologijos

1–2 klasių koncentras
Maisto gaminimo, valgymo vieta.

[...] Aiškinamasi, kokia yra ergonomiška, saugi darbo vieta maistui gaminti, valgyti, kokie yra švaros, tvarkos, dirbančiojo aprangos ar jos detalių reikalavimai.

Užkandžiai, gėrimai.

[...] Gaminant gėrimus (pavyzdžiui, arbatą, kokteilį, sultis) formuojami [...] higienos ir tvarkos palaikymo, buitinių atliekų rūšiavimo ir tvarkymo įgūdžiai. 

Įrankiai, priemonės ir įranga.

[...] Aptariamas saugios, ergonomiškos darbo aplinkos parengimas, tvarka darbo vietoje.

Konstravimo ir gamybos technologijos.

[...] Mokomasi saugiai konstruoti, kurti nagrinėjamus objektus, jų elementus. 

Elektros ir elektronikos prietaisų saugi eksploatacija.

[...] Aptariamas saugus elektrinių ir elektroninių prietaisų naudojimas ir tai, ką svarbu žinoti. Aiškinamasi, kaip tinkamai įjungti ir išjungti prietaisą, naudoti įkroviklį. 

3–4 klasių koncentras
Pusgaminio dekoravimas ar marginimas.

Pasikartojami reikalavimai, kaip įrengti saugią, ergonomišką, higienišką darbo aplinką, palaikyti tvarką ir higieną, darbo saugai, aprangai ar jos detalėms. Analizuojama, kokie turimi įrankiai, priemonės, medžiagos tinkamiausios numatytiems technologiniams procesams atlikti, kaip su jomis saugiai elgtis. 

Rankomis siuvami dygsniai.

[...] Kuriant nesudėtingą tekstilės gaminį aiškinamasi tekstilės gaminių projektavimo, konstravimo, dekoravimo, siuvimo eiliškumas, darbui reikalingos priemonės, įrankiai, saugaus darbo taisyklės.

Įrankiai, priemonės ir įranga, darbo aplinka.

[...] Saugiai ir taisyklingai naudojamos bei taikomos elementarios (kanceliarinės) darbo priemonės, įrankiai (maketavimo peiliukas, žirklės, yla, skylamušis, segiklis ir kt.), matavimo, braižymo priemonės ir įrankiai (pavyzdžiui, pieštukas, liniuotė, kampainis, skriestuvas). Apibūdinama saugi, ergonomiška darbo aplinka (pavyzdžiui, darbo priemonių išdėstymas), tvarka darbo vietoje.

Elektrinių ir elektroninių prietaisų saugi eksploatacija.

[...] Aptariami ir nagrinėjami saugaus elektrinių ir elektroninių prietaisų naudojimo pavyzdžiai: virtuvės įranga, kiti namų aplinkoje naudojami prietaisai. Aiškinamasi, kam reikalinga vartojimo instrukcija.

Elektrinių ir elektroninių gaminių konstravimas ir technologijos.

[...] Aptariami elektrotechnikos ir elektronikos darbo priemonės ir įrankiai, analizuojamas saugus darbas su elementariomis elektrotechnikos (elektronikos) darbo priemonėmis, įrankiais (pavyzdžiui, atsuktuvėliai, replytės, kanceliarinis peilis, karšti klijai), darbo vietos paruošimas ir tvarkymas. Apibūdinamas saugus darbas su elektriniais įrankiais (pavyzdžiui, karšti klijai).

5–6 klasių koncentras
Maisto gaminimo įrankiai, indai, prietaisai ar įranga.

[...] Apibūdinami veikimo, ergonomiškos, saugios, higieniškos darbo aplinkos organizavimo principai. Išsiaiškinami reikalavimai darbo aprangai ar jos detalėms, sukuriama, kaip bus palaikoma tvarka ir higiena.

Maisto ženklinimas ir sauga. Atsakingas vartojimas.

[...] Aptariamos neaiškios kilmės (nenustatytos) medžiagos ir saugus elgesys su jomis, įvardinami patikimi, šią tema informuojantys šaltiniai.

Darbo priemonės, įrankiai ar įranga. Tvarka, higiena, sauga.

[...] Analizuojama ir apibūdinama darbo priemonių, įrankių, įrangos (siuvimo, lyginimo ir kt.) kilmė, charakteristikos, priežiūra, veikimas, ergonomiškos, saugios, higieniškos darbo aplinkos sutvarkymo principai. 

Konstrukcinės medžiagos, jų savybės, panaudojimas.

[...] Paaiškinamos neaiškios kilmės (nenustatytos) medžiagos ir saugus elgesys su jomis.

Įrankiai, priemonės ir įranga, saugus darbas su jais.

[...] Įvardinami ir nagrinėjami konstrukcinių medžiagų rankiniai apdirbimo įrankiai, aptariama jų paskirtis ir panaudojimo būdai, pavyzdžiai, saugus darbas. Susipažįstama su elektriniais konstrukcinių medžiagų apdirbimo įrankiais, saugiu darbu su jais. Taikomi matavimo, žymėjimo įrankiai. Apibūdinama ergonomiška darbo aplinka, analizuojama darbų sauga.

Elektriniai ir elektroniniai prietaisai, jų paskirtis, raida, saugi eksploatacija.

[...] Elektriniai ir elektroniniai prietaisai, jų paskirtis, raida, saugi eksploatacija. 

Elektrinių ir elektroninių gaminių konstravimas ir technologijos, darbo priemonės ir įrankiai.

Nagrinėjamas ir atliekamas saugus darbas su bazinėmis elektrotechnikos darbo priemonėmis, įrankiais, medžiagomis (pavyzdžiui, replės kandiklės, laidų nužievinimo replės, įvairios replytės, atsuktuvėliai, izoliacinė juosta, laidų jungtys), jų parinkimas ir taikymas, apbūdinamas ergonomiškos darbo vietos paruošimas ir tvarkymas. Aptariamas saugus darbas su elektriniais įrankiais (pavyzdžiui, karšti klijai).

7–8 klasių koncentras
Maisto gaminimo įrankiai, indai, prietaisai ar įranga. Tvarka, higiena, sauga virtuvėje.

[...] Tvarka, higiena, sauga virtuvėje. Pakartojamos saugaus darbo su medžiagomis, darbo įrankiais, indais, priemonėmis, prietaisais, įranga (atsižvelgiant į atliekamus technologinius procesus) taisyklės, ergonomiškos, saugios, higieniškos darbo aplinkos organizavimo principai, reikalavimai darbo aprangai ar jos detalėms. 

Darbo priemonės, įrankiai ar įranga.

[...] Prisimenamos saugaus darbo su medžiagomis, darbo įrankiais, priemonėmis, prietaisais, įranga taisyklės, aptariami ergonomiškos, saugios, higieniškos darbo aplinkos paruošimo principai, reikalavimai darbo aprangai ar jos detalėms. Atnaujinami tvarkos ir higienos palaikymo susitarimai.

Įrankiai, priemonės ir įranga, saugus darbas su jais.

Įrankiai, priemonės ir įranga, saugus darbas su jais. Ergonomiška darbo aplinka. Nagrinėjami mechaniniai konstrukcinių medžiagų apdirbimo būdai, įrankiai ir įranga (elektriniai rankiniai įrankiai, staklės), saugaus jų naudojimo būdai, sekos [...] Aptariamas saugios, ergonomiškos darbo aplinkos paruošimas, reikalavimai darbo aprangai ir saugos priemonėms, tvarkymas.

Elektros ir elektronikos prietaisai, jų paskirtis, raida ir saugi eksploatacija.

[...] Nagrinėjama elektros sauga: tinklo perkrova ir įžeminimas [...].

Elektrinių (elektroninių) gaminių konstravimas, darbo priemonės, įrankiai, ergonomiška darbo vieta.

Aptariamas saugus darbas su elektronikos darbo priemonėmis, įrankiais (pavyzdžiui, replės kandiklės, laidų nužievinimo replės, ilgosios replytės, atsuktuvėlių rinkinys, pincetas, lituoklis, litavimo priemonės, multimetras), jų taikymo pavyzdžiai, sekos. Saugiai dirbama su elektriniais įrankiais (pavyzdžiui, lituokliu, karštais klijais). Apibūdinami saugios ir ergonomiškos darbo vietos organizavimo principai, reikalavimai darbo aprangai ir saugos priemonėms, tvarkymas.

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras
Maisto gaminimo įrankiai, indai, prietaisai, įranga ar sistemos. Tvarka, higiena, sauga virtuvėje.

Tvarka, higiena, sauga virtuvėje. Susipažįstama su dar nenaudotų darbo priemonių, įrankių, įrangos, sistemų (atsižvelgiant į atliekamus technologinius procesus) kilme, charakteristikomis, alternatyvomis, veikimo principais, priežiūra, saugaus darbo taisyklėmis. Atnaujinami saugaus elgesio, tvarkos ir higienos palaikymo susitarimai.

Darbo priemonės, įrankiai, įranga ar sistemos. Tvarka, higiena, sauga.

[...] Susipažįstama su dar nenaudotų darbo priemonių, įrankių, įrangos, sistemų kilme, charakteristikomis, alternatyvomis, veikimo principais, priežiūra, saugaus darbo taisyklėmis [...]  ergonomiškos, saugios, higieniškos darbo aplinkos paruošimo principai, reikalavimai darbo aprangai ar jos detalėms.

Įrankiai, priemonės ir įranga, saugus darbas su jais.

[...] Nagrinėjami dar nenaudoti konstrukcinių medžiagų apdirbimo įrankiai ir įranga [...] saugus darbas. Prisimenamos saugaus darbo su medžiagomis, darbo įrankiais, priemonėmis, įranga taisyklės. Apibūdinami ergonomiškos, saugios, higieniškos darbo aplinkos paruošimo principai, tvarkymas, reikalavimai darbo aprangai ar jos detalėms.

Matavimai elektros grandinėse.

[...] Nagrinėjami elektros grandinių charakteristikų matavimo ir (ar) testavimo prietaisai (multimetras, osciloskopas ir kt.), saugus jų naudojimas, išbandomi darbo su jais būdai.

Elektroninių gaminių ir (ar) sistemų konstravimas ir technologijos, darbo vieta, priemonės ir įrankiai.

[...] Analizuojamas ir atliekamas saugus darbas su elektrotechnikos ir elektronikos konstravimo medžiagomis, darbo priemonėmis ir įrankiais[...]Apibūdinami saugios ir ergonomiškos darbo aplinkos paruošimo principai, tvarkymas, reikalavimai darbo aprangai, jos detalėms. 

Gaminio (produkto) konstravimas ir technologijos.

[...] Įvertinama ir paruošiama ergonomiška, saugi, higieniška darbo aplinka, laikomasi reikalavimų darbo saugai, aprangai ir jos detalėms. 

[...] Aiškinamasi, kokia yra ergonomiška, saugi darbo vieta maistui gaminti, valgyti, kokie yra švaros, tvarkos, dirbančiojo aprangos ar jos detalių reikalavimai.

[...] Gaminant gėrimus (pavyzdžiui, arbatą, kokteilį, sultis) formuojami [...] higienos ir tvarkos palaikymo, buitinių atliekų rūšiavimo ir tvarkymo įgūdžiai. 

[...] Aptariamas saugios, ergonomiškos darbo aplinkos parengimas, tvarka darbo vietoje.

[...] Mokomasi saugiai konstruoti, kurti nagrinėjamus objektus, jų elementus. 

[...] Aptariamas saugus elektrinių ir elektroninių prietaisų naudojimas ir tai, ką svarbu žinoti. Aiškinamasi, kaip tinkamai įjungti ir išjungti prietaisą, naudoti įkroviklį. 

Pasikartojami reikalavimai, kaip įrengti saugią, ergonomišką, higienišką darbo aplinką, palaikyti tvarką ir higieną, darbo saugai, aprangai ar jos detalėms. Analizuojama, kokie turimi įrankiai, priemonės, medžiagos tinkamiausios numatytiems technologiniams procesams atlikti, kaip su jomis saugiai elgtis. 

[...] Kuriant nesudėtingą tekstilės gaminį aiškinamasi tekstilės gaminių projektavimo, konstravimo, dekoravimo, siuvimo eiliškumas, darbui reikalingos priemonės, įrankiai, saugaus darbo taisyklės.

[...] Saugiai ir taisyklingai naudojamos bei taikomos elementarios (kanceliarinės) darbo priemonės, įrankiai (maketavimo peiliukas, žirklės, yla, skylamušis, segiklis ir kt.), matavimo, braižymo priemonės ir įrankiai (pavyzdžiui, pieštukas, liniuotė, kampainis, skriestuvas). Apibūdinama saugi, ergonomiška darbo aplinka (pavyzdžiui, darbo priemonių išdėstymas), tvarka darbo vietoje.

[...] Aptariami ir nagrinėjami saugaus elektrinių ir elektroninių prietaisų naudojimo pavyzdžiai: virtuvės įranga, kiti namų aplinkoje naudojami prietaisai. Aiškinamasi, kam reikalinga vartojimo instrukcija.

[...] Aptariami elektrotechnikos ir elektronikos darbo priemonės ir įrankiai, analizuojamas saugus darbas su elementariomis elektrotechnikos (elektronikos) darbo priemonėmis, įrankiais (pavyzdžiui, atsuktuvėliai, replytės, kanceliarinis peilis, karšti klijai), darbo vietos paruošimas ir tvarkymas. Apibūdinamas saugus darbas su elektriniais įrankiais (pavyzdžiui, karšti klijai).

[...] Apibūdinami veikimo, ergonomiškos, saugios, higieniškos darbo aplinkos organizavimo principai. Išsiaiškinami reikalavimai darbo aprangai ar jos detalėms, sukuriama, kaip bus palaikoma tvarka ir higiena.

[...] Aptariamos neaiškios kilmės (nenustatytos) medžiagos ir saugus elgesys su jomis, įvardinami patikimi, šią tema informuojantys šaltiniai.

[...] Analizuojama ir apibūdinama darbo priemonių, įrankių, įrangos (siuvimo, lyginimo ir kt.) kilmė, charakteristikos, priežiūra, veikimas, ergonomiškos, saugios, higieniškos darbo aplinkos sutvarkymo principai. 

[...] Paaiškinamos neaiškios kilmės (nenustatytos) medžiagos ir saugus elgesys su jomis.

[...] Įvardinami ir nagrinėjami konstrukcinių medžiagų rankiniai apdirbimo įrankiai, aptariama jų paskirtis ir panaudojimo būdai, pavyzdžiai, saugus darbas. Susipažįstama su elektriniais konstrukcinių medžiagų apdirbimo įrankiais, saugiu darbu su jais. Taikomi matavimo, žymėjimo įrankiai. Apibūdinama ergonomiška darbo aplinka, analizuojama darbų sauga.

[...] Elektriniai ir elektroniniai prietaisai, jų paskirtis, raida, saugi eksploatacija. 

Nagrinėjamas ir atliekamas saugus darbas su bazinėmis elektrotechnikos darbo priemonėmis, įrankiais, medžiagomis (pavyzdžiui, replės kandiklės, laidų nužievinimo replės, įvairios replytės, atsuktuvėliai, izoliacinė juosta, laidų jungtys), jų parinkimas ir taikymas, apbūdinamas ergonomiškos darbo vietos paruošimas ir tvarkymas. Aptariamas saugus darbas su elektriniais įrankiais (pavyzdžiui, karšti klijai).

[...] Tvarka, higiena, sauga virtuvėje. Pakartojamos saugaus darbo su medžiagomis, darbo įrankiais, indais, priemonėmis, prietaisais, įranga (atsižvelgiant į atliekamus technologinius procesus) taisyklės, ergonomiškos, saugios, higieniškos darbo aplinkos organizavimo principai, reikalavimai darbo aprangai ar jos detalėms. 

[...] Prisimenamos saugaus darbo su medžiagomis, darbo įrankiais, priemonėmis, prietaisais, įranga taisyklės, aptariami ergonomiškos, saugios, higieniškos darbo aplinkos paruošimo principai, reikalavimai darbo aprangai ar jos detalėms. Atnaujinami tvarkos ir higienos palaikymo susitarimai.

Įrankiai, priemonės ir įranga, saugus darbas su jais. Ergonomiška darbo aplinka. Nagrinėjami mechaniniai konstrukcinių medžiagų apdirbimo būdai, įrankiai ir įranga (elektriniai rankiniai įrankiai, staklės), saugaus jų naudojimo būdai, sekos [...] Aptariamas saugios, ergonomiškos darbo aplinkos paruošimas, reikalavimai darbo aprangai ir saugos priemonėms, tvarkymas.

[...] Nagrinėjama elektros sauga: tinklo perkrova ir įžeminimas [...].

Aptariamas saugus darbas su elektronikos darbo priemonėmis, įrankiais (pavyzdžiui, replės kandiklės, laidų nužievinimo replės, ilgosios replytės, atsuktuvėlių rinkinys, pincetas, lituoklis, litavimo priemonės, multimetras), jų taikymo pavyzdžiai, sekos. Saugiai dirbama su elektriniais įrankiais (pavyzdžiui, lituokliu, karštais klijais). Apibūdinami saugios ir ergonomiškos darbo vietos organizavimo principai, reikalavimai darbo aprangai ir saugos priemonėms, tvarkymas.

Tvarka, higiena, sauga virtuvėje. Susipažįstama su dar nenaudotų darbo priemonių, įrankių, įrangos, sistemų (atsižvelgiant į atliekamus technologinius procesus) kilme, charakteristikomis, alternatyvomis, veikimo principais, priežiūra, saugaus darbo taisyklėmis. Atnaujinami saugaus elgesio, tvarkos ir higienos palaikymo susitarimai.

[...] Susipažįstama su dar nenaudotų darbo priemonių, įrankių, įrangos, sistemų kilme, charakteristikomis, alternatyvomis, veikimo principais, priežiūra, saugaus darbo taisyklėmis [...]  ergonomiškos, saugios, higieniškos darbo aplinkos paruošimo principai, reikalavimai darbo aprangai ar jos detalėms.

[...] Nagrinėjami dar nenaudoti konstrukcinių medžiagų apdirbimo įrankiai ir įranga [...] saugus darbas. Prisimenamos saugaus darbo su medžiagomis, darbo įrankiais, priemonėmis, įranga taisyklės. Apibūdinami ergonomiškos, saugios, higieniškos darbo aplinkos paruošimo principai, tvarkymas, reikalavimai darbo aprangai ar jos detalėms.

[...] Nagrinėjami elektros grandinių charakteristikų matavimo ir (ar) testavimo prietaisai (multimetras, osciloskopas ir kt.), saugus jų naudojimas, išbandomi darbo su jais būdai.

[...] Analizuojamas ir atliekamas saugus darbas su elektrotechnikos ir elektronikos konstravimo medžiagomis, darbo priemonėmis ir įrankiais[...]Apibūdinami saugios ir ergonomiškos darbo aplinkos paruošimo principai, tvarkymas, reikalavimai darbo aprangai, jos detalėms. 

[...] Įvertinama ir paruošiama ergonomiška, saugi, higieniška darbo aplinka, laikomasi reikalavimų darbo saugai, aprangai ir jos detalėms. 

Dailė

Dailės technikos: erdvinė raiška.

 Kurdamas erdvines formas saugiai derina įvairias medžiagas. [...].

Šokis

Šokio raiškos refleksija.

Mokiniai aptaria savo psichofizines (pvz., kaip greitai apsisukau ant vienos kojos, kaip žemai pasilenkiau, kaip įdomiai sujungiau judesius) galias, [...].

Medijų menas

A2. Tyrinėja medijų meno technologijų specifiką, praktiškai taiko medijų meno technologijas kūrybiniuose bandymuose. 

Garso menas, skaitmeninės muzikos ir garso dizaino pagrindai. [...] Tyrinėjamos garso meno transformacijos medijų raidos kontekste, apibrėžiami garso meno virsmai, paaiškinama garso meno tarpdiscipliniška įvairovė, garso ekologijos samprata.

Taikomosios technologijos

Maisto produktai, žaliavos ir priedai. [...] Analizuoja maisto žaliavų, produkcijos gaminimo technologinius procesus, įvardina gaminių saugą, įvertina kokybę, etinius aplinkosaugos, darbo saugos reikalavimus įvairiuose maisto gamybos ir (ar) paslaugų tiekimo etapuose.

Fizinis ugdymas

1–2 klasių koncentras
Funkciniai judesiai. Lokomociniai judesiai.

A1.2. [...] atlikdamas pagrindinius manipuliacinius judesius su įrankiais bando prisitaikyti prie įrankio svorio, formos ar kitų savybių.

Jungiant manipuliacinius judesius su lokomociniais ir nelokomociniais judesiais mokomasi svorio skirtumų pajautimo, pusiausvyros pajautimo, supažindinama su kūno svorio centro ir atramos ploto principu.

Pramankšta.

B1.4. Geba atlikti pramankštą visoms kūno dalims, pasirinkdami savo kūnui tinkamiausius dinaminius pratimus ir intensyvumą.

Žaismingai atliekami pramankštos pratimai visoms kūno dalims, paruošiantys pamokos turiniui ir užtikrinantys traumų prevenciją [...].

3–4 klasių koncentras
Funkciniai judesiai. Lokomociniai judesiai

A1.4. [...] geba tolygiai abiem kūno pusėmis atlikti bazinius manipuliacinius judesius įvairiais įrankiais [...].

Mokomasi taisyklingai atlikti manipuliacinius judesius su įvairaus svorio, dydžio ir formų įrankiais taikant krypties (kamuoliuko metimo testas), erdvės (metimas iš vietos, gaudymas neišeinant už ribų, komandiniai žaidimai su kamuoliu) ir kitus suvaržymus.

Pramankšta.

B1.4. Geba pasirinkti savo kūnui tinkamus pramankštos būdus ir savarankiškai atlieka pramankštą visoms kūno dalims.

Žaismingai atliekami pramankštos pratimai visoms kūno dalims, paruošiantys pamokos turiniui ir užtikrinantys traumų prevenciją [...].

Funkciniai judesiai. Lokomociniai judesiai.

A1.4. [...] geba tolygiai abiem kūno pusėmis atlikti bazinius manipuliacinius judesius įvairiais įrankiais [...].

Mokomasi taisyklingai atlikti manipuliacinius judesius įvairinant užduoties sąlygas ir keičiant aplinkas (salėje, gamtoje, skirtingomis oro sąlygomis), jungiant su lokomociniais ir nelokomociniais judesiais.

5–6 klasių koncentras
Optimalaus kūno surikiavimo pažinimas.

A1.4. Spontaniškai taisyklingai (optimaliai) atlieka lokomocinius, nelokomocinius ir manipuliacinius judesius įvairiuose kontekstuose.
Mokomasi taisyklingo kūno surikiavimo pasiruošiant judesio atlikimui ir atliekant judesį.

Dinaminė-statinė pramankšta.

B1.4. Geba pasirinkti savo kūnui ir konkrečiai veiklai tinkamus pramankštos būdus ir savarankiškai atlieka pramankštą.
Mokomasi sudaryti pramankštos visam kūnui pratimų kompleksą.

„Žalia, balta ir mėlyna“ aplinkos.

C2.4. Geba inicijuoti saugias veiklas žinomose aplinkose, tinkamas fiziniam aktyvumui lauko sąlygomis.
Mokomasi tinkamai pasiruošti fiziniam aktyvumui lauko sąlygomis žinomose aplinkose: pasirinkti tinkamą veiklai ir oro sąlygoms aprangą bei avalynę, turėti geriamo vandens, naudoti sporto šakai pritaikytas apsaugos priemones, pavyzdžiui, šalmus, pirštines, kelių apsaugas ir pan.

Sportinių ir funkcinių judesių integracija.

A1.4. Spontaniškai taisyklingai (optimaliai) atlieka lokomocinius, nelokomocinius ir manipuliacinius judesius įvairiuose kontekstuose.
Mokomasi taisyklingo kūno surikiavimo sportiniam judesiui pagal sporto šaką. 

Vienos dienos žygis.

C2.4. Geba inicijuoti saugias veiklas žinomose aplinkose, tinkamas fiziniam aktyvumui lauko sąlygomis.
Mokomasi tinkamai pasiruošti fiziškai aktyvioms veikloms lauko sąlygomis išvykoje: pasirinkti tinkamą aprangą bei avalynę, turėti geriamo vandens, kitus būtinus reikmenis. Mokomasi tinkamai naudoti apsaugos nuo aplinkos veiksnių (saulės, vabzdžių, kt.) priemones.

7–8 klasių koncentras
Judesio vientisumas: trajektorija ir forma.

A2.4. Geba taisyklingai ir optimaliai atlikti sportinius judesius sportinių žaidimų metu, reflektuoja sportinio judesio atlikimo techniką.
[...] Mokomasi diferencijuoti atliekamo judesio fragmentus, reflektuoti judėjimo efektyvumą pagal judesio trajektoriją ir formą. Tyrinėjami individualūs judėjimo ypatumai įvairiuose kontekstuose.

Dinaminė-statinė pramankšta.

B1.4. Geba taisyklingai atlikti jėgą stiprinančius pratimus ir reflektuoti jų individualų tinkamumą savo kūno sudėjimui ir tikslams.
Mokomasi atlikti pramankštos pratimų kompleksą, tinkantį planuojamai veiklai (sporto šakai ar pan.). Jėgos ištvermė, staigioji jėga. Susipažįstama su jėgos treniravimo ypatumais, būdais ir pavojais. Mokomasi kritiškai vertinti medijose pateikiamą informaciją apie jėgos treniravimą.

Vietovės pažinimas.

C2.4. Geba atlikti tyrimą apie galimybes būti fiziškai aktyviais vietos gamtinėje ir urbanistinėje aplinkose lauko sąlygomis ir parengti tyrimo ataskaitą-pristatymą.
Lavinami įgūdžiai atpažinti saugaus, sveikatai palankaus fizinio aktyvumo galimybes gyvenamosios vietos gamtinėje aplinkoje ir (ar) urbanistinėje infrastruktūroje. Atliekamas savo fizinio aktyvumo ne pamokose tyrimas.

Judesio sklandumas, elastingumas, ritmas.

A2.4. Geba taisyklingai ir optimaliai atlikti sportinius judesius sportinių žaidimų metu, reflektuoja sportinio judesio atlikimo techniką.
[...] Plėtojamas savo judėjimo ypatumų pažinimas, mokomasi atpažinti individualiai optimalius judesio atlikimo būdus.

Pramankšta.

B1.4. Geba taisyklingai atlikti jėgą stiprinančius pratimus ir reflektuoti jų individualų tinkamumą savo kūno sudėjimui ir tikslams.
[...] Mokomasi taisyklingai atlikti jėgos stiprinimo pratimus atskiroms raumenų grupėms. Mokomasi pasirinkti sau tinkamus, saugius jėgos stiprinimo būdus, priemones ir krūvius.

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras
Judesių biomechanika.

A2.4. Reflektuoja kūrybišką sportinių judesių taikymą įvairiuose kontekstuose.
Analizuojami gebėjimai išlaikyti optimalią laikyseną ir koordinaciją, derinti kvėpavimą, jungti manipuliacinius su lokomaciniais ir nelokomaciniais judesiais [...].

Pramankšta.

B1.4. Geba taisyklingai atlikti ir diferencijuoti kūno dalių jėgą stiprinančius pratimus naudojant įvairias priemones išlaikant optimalų intensyvumą.
Taisyklingai atliekami jėgos pratimai atskiroms raumenų grupėms, pasirenkant sau tinkamus, saugius jėgos treniravimo būdus. 

Judesių efektyvumo įsivertinimas.

A2.4. Reflektuoja kūrybišką sportinių judesių taikymą įvairiuose kontekstuose.
Atpažįstamos esminės klaidos ir numatomi individualūs judėjimo įgūdžių koregavimo būdai.

III–IV gimnazijos klasių koncentras
Kompensaciniai mechanizmai.

A2.4. Atliekant sportinius judesius optimaliai prisitaiko prie aplinkos sąlygų, reflektuoja prisitaikymo komponentus.
Aiškinamasi netaisyklingų judėjimo įgūdžių žala sveikatai [...].

Fiziniam krūviui adaptuota pramankšta.

B1.4. Remdamasis savistabos duomenimis ir dalyko žiniomis, parengia individualaus kaulų-raumenų jėgos stiprinimo planą ir reflektuoja jo įgyvendinimo efektyvumą.
Remiamasi savistabos duomenimis ir dalyko žiniomis argumentuojant pasirenkamus jėgos pratimus, priemones, krūvius, treniravimo būdus ir metodus.

Funkcinių judesių tobulinimas.

A2.4. Atliekant sportinius judesius optimaliai prisitaiko prie aplinkos sąlygų, reflektuoja prisitaikymo komponentus.
Identifikuojami individualūs funkcinių judėjimo įgūdžių tobulinimo būdai, optimalūs širdies-kraujagyslių sistemos, griaučių raumenų sistemos ir centrinės nervų sistemos pajėgumui [...].

A1.2. [...] atlikdamas pagrindinius manipuliacinius judesius su įrankiais bando prisitaikyti prie įrankio svorio, formos ar kitų savybių.

Jungiant manipuliacinius judesius su lokomociniais ir nelokomociniais judesiais mokomasi svorio skirtumų pajautimo, pusiausvyros pajautimo, supažindinama su kūno svorio centro ir atramos ploto principu.

B1.4. Geba atlikti pramankštą visoms kūno dalims, pasirinkdami savo kūnui tinkamiausius dinaminius pratimus ir intensyvumą.

Žaismingai atliekami pramankštos pratimai visoms kūno dalims, paruošiantys pamokos turiniui ir užtikrinantys traumų prevenciją [...].

A1.4. [...] geba tolygiai abiem kūno pusėmis atlikti bazinius manipuliacinius judesius įvairiais įrankiais [...].

Mokomasi taisyklingai atlikti manipuliacinius judesius su įvairaus svorio, dydžio ir formų įrankiais taikant krypties (kamuoliuko metimo testas), erdvės (metimas iš vietos, gaudymas neišeinant už ribų, komandiniai žaidimai su kamuoliu) ir kitus suvaržymus.

B1.4. Geba pasirinkti savo kūnui tinkamus pramankštos būdus ir savarankiškai atlieka pramankštą visoms kūno dalims.

Žaismingai atliekami pramankštos pratimai visoms kūno dalims, paruošiantys pamokos turiniui ir užtikrinantys traumų prevenciją [...].

A1.4. [...] geba tolygiai abiem kūno pusėmis atlikti bazinius manipuliacinius judesius įvairiais įrankiais [...].

Mokomasi taisyklingai atlikti manipuliacinius judesius įvairinant užduoties sąlygas ir keičiant aplinkas (salėje, gamtoje, skirtingomis oro sąlygomis), jungiant su lokomociniais ir nelokomociniais judesiais.

A1.4. Spontaniškai taisyklingai (optimaliai) atlieka lokomocinius, nelokomocinius ir manipuliacinius judesius įvairiuose kontekstuose.
Mokomasi taisyklingo kūno surikiavimo pasiruošiant judesio atlikimui ir atliekant judesį.

B1.4. Geba pasirinkti savo kūnui ir konkrečiai veiklai tinkamus pramankštos būdus ir savarankiškai atlieka pramankštą.
Mokomasi sudaryti pramankštos visam kūnui pratimų kompleksą.

C2.4. Geba inicijuoti saugias veiklas žinomose aplinkose, tinkamas fiziniam aktyvumui lauko sąlygomis.
Mokomasi tinkamai pasiruošti fiziniam aktyvumui lauko sąlygomis žinomose aplinkose: pasirinkti tinkamą veiklai ir oro sąlygoms aprangą bei avalynę, turėti geriamo vandens, naudoti sporto šakai pritaikytas apsaugos priemones, pavyzdžiui, šalmus, pirštines, kelių apsaugas ir pan.

A1.4. Spontaniškai taisyklingai (optimaliai) atlieka lokomocinius, nelokomocinius ir manipuliacinius judesius įvairiuose kontekstuose.
Mokomasi taisyklingo kūno surikiavimo sportiniam judesiui pagal sporto šaką. 

C2.4. Geba inicijuoti saugias veiklas žinomose aplinkose, tinkamas fiziniam aktyvumui lauko sąlygomis.
Mokomasi tinkamai pasiruošti fiziškai aktyvioms veikloms lauko sąlygomis išvykoje: pasirinkti tinkamą aprangą bei avalynę, turėti geriamo vandens, kitus būtinus reikmenis. Mokomasi tinkamai naudoti apsaugos nuo aplinkos veiksnių (saulės, vabzdžių, kt.) priemones.

A2.4. Geba taisyklingai ir optimaliai atlikti sportinius judesius sportinių žaidimų metu, reflektuoja sportinio judesio atlikimo techniką.
[...] Mokomasi diferencijuoti atliekamo judesio fragmentus, reflektuoti judėjimo efektyvumą pagal judesio trajektoriją ir formą. Tyrinėjami individualūs judėjimo ypatumai įvairiuose kontekstuose.

B1.4. Geba taisyklingai atlikti jėgą stiprinančius pratimus ir reflektuoti jų individualų tinkamumą savo kūno sudėjimui ir tikslams.
Mokomasi atlikti pramankštos pratimų kompleksą, tinkantį planuojamai veiklai (sporto šakai ar pan.). Jėgos ištvermė, staigioji jėga. Susipažįstama su jėgos treniravimo ypatumais, būdais ir pavojais. Mokomasi kritiškai vertinti medijose pateikiamą informaciją apie jėgos treniravimą.

C2.4. Geba atlikti tyrimą apie galimybes būti fiziškai aktyviais vietos gamtinėje ir urbanistinėje aplinkose lauko sąlygomis ir parengti tyrimo ataskaitą-pristatymą.
Lavinami įgūdžiai atpažinti saugaus, sveikatai palankaus fizinio aktyvumo galimybes gyvenamosios vietos gamtinėje aplinkoje ir (ar) urbanistinėje infrastruktūroje. Atliekamas savo fizinio aktyvumo ne pamokose tyrimas.

A2.4. Geba taisyklingai ir optimaliai atlikti sportinius judesius sportinių žaidimų metu, reflektuoja sportinio judesio atlikimo techniką.
[...] Plėtojamas savo judėjimo ypatumų pažinimas, mokomasi atpažinti individualiai optimalius judesio atlikimo būdus.

B1.4. Geba taisyklingai atlikti jėgą stiprinančius pratimus ir reflektuoti jų individualų tinkamumą savo kūno sudėjimui ir tikslams.
[...] Mokomasi taisyklingai atlikti jėgos stiprinimo pratimus atskiroms raumenų grupėms. Mokomasi pasirinkti sau tinkamus, saugius jėgos stiprinimo būdus, priemones ir krūvius.

A2.4. Reflektuoja kūrybišką sportinių judesių taikymą įvairiuose kontekstuose.
Analizuojami gebėjimai išlaikyti optimalią laikyseną ir koordinaciją, derinti kvėpavimą, jungti manipuliacinius su lokomaciniais ir nelokomaciniais judesiais [...].

B1.4. Geba taisyklingai atlikti ir diferencijuoti kūno dalių jėgą stiprinančius pratimus naudojant įvairias priemones išlaikant optimalų intensyvumą.
Taisyklingai atliekami jėgos pratimai atskiroms raumenų grupėms, pasirenkant sau tinkamus, saugius jėgos treniravimo būdus. 

A2.4. Reflektuoja kūrybišką sportinių judesių taikymą įvairiuose kontekstuose.
Atpažįstamos esminės klaidos ir numatomi individualūs judėjimo įgūdžių koregavimo būdai.

A2.4. Atliekant sportinius judesius optimaliai prisitaiko prie aplinkos sąlygų, reflektuoja prisitaikymo komponentus.
Aiškinamasi netaisyklingų judėjimo įgūdžių žala sveikatai [...].

B1.4. Remdamasis savistabos duomenimis ir dalyko žiniomis, parengia individualaus kaulų-raumenų jėgos stiprinimo planą ir reflektuoja jo įgyvendinimo efektyvumą.
Remiamasi savistabos duomenimis ir dalyko žiniomis argumentuojant pasirenkamus jėgos pratimus, priemones, krūvius, treniravimo būdus ir metodus.

A2.4. Atliekant sportinius judesius optimaliai prisitaiko prie aplinkos sąlygų, reflektuoja prisitaikymo komponentus.
Identifikuojami individualūs funkcinių judėjimo įgūdžių tobulinimo būdai, optimalūs širdies-kraujagyslių sistemos, griaučių raumenų sistemos ir centrinės nervų sistemos pajėgumui [...].

Gyvenimo įgūdžiai

1–2 klasių koncentras
Atsakingi sprendimai ir elgesys.

C2.3. Atpažįsta patikimus ir nepatikimus šaltinius, priimdamas sprendimą naudoja kelių žingsnių sprendimų priėmimo strategiją, argumentuoja, suskirsto sprendimus į tinkamus ir netinkamus.
Remdamiesi įvairiomis situacijomis aiškinasi, kokias problemas gali spręsti savarankiškai, o kada reikia ieškoti suaugusiųjų pagalbos, tobulina sprendimų priėmimo įgūdžius išsiaiškinus, kas yra patikimas ir nepatikimas šaltinis. Analizuoja ir pateikia pavyzdžių, kokiose situacijose jaučia, kad kiti žmonės nori įtikinti priimti tinkamą ar netinkamą sprendimą, kaip atpažinti, ar kelia pasiūlymas grėsmę sveikatai ar gyvybei, santykiams, ar ne, aiškinasi, kaip pasirinkti alternatyvius sprendimus ir kaip jie gali paveikti kitus asmenis.

Saugus bei sveikas asmuo ir bendruomenė.

D1.3. Pateikia žalingo elgesio pavyzdžių, paaiškina, kaip pavojų keliantis elgesys sukelia grėsmę sveikatai, gyvybei ir turtui, pademonstruoja, kaip pasipriešinti grėsmę keliančiam elgesiui.
Nagrinėja, kas yra nesaugios, pavojingos, nežinomos medžiagos, ir pateikia pavyzdžių, mokosi paaiškinti, kaip šios medžiagos gali pakenkti sveikatai ir gyvybei, kaip reikia elgtis atsidūrus šalia sveikatai ir gyvybei pavojingų medžiagų. Analizuoja, kada svarbu kreiptis pagalbos į suaugusiuosius ir į pagalbos tarnybą. 

3–4 klasių koncentras
Atsakingi sprendimai ir elgesys.

C2.3. Paaiškina, kaip bendraamžiai daro įtaką priimant sprendimus, kaip įvertinti spaudimą ir priimti sprendimą pritaikius sprendimo priėmimo metodą.
[...] analizuoja ir reflektuoja, kaip skirtingi asmenys ar grupės (draugai, šeima, komanda, tikėjimas ir pan.) gali paveikti sprendimus pažeisti taisykles. Toliau mokosi priimti sprendimus, tyrinėja, kas daro įtaką priimant sprendimus (skirtingi požiūriai, priklausomybė nuo kitų asmenų, emocijos).

Saugus bei sveikas asmuo ir bendruomenė.

D1.3. Atpažįsta kitų nesaugų elgesį ir paaiškina, koks elgesys bus saugus ir padės saugoti save ir kitus, paaiškina, kas yra išvykimo krepšio paruošimas.
Diskutuoja ir mokosi atpažinti kitų žmonių, bendraamžių nesaugų elgesį (pvz., vairavimas, plaukimas vartojus psichoaktyviąsias medžiagas, lipimas ant plono ir nepatikrinto vandens telkinio ledo, statybos ir kiti darbai nesilaikant saugos taisyklių, dirbant be apsaugos priemonių, gyvūno erzinimas, eismo juostos kirtimas neleistinoje vietoje ir pan.). 

5–6 klasių koncentras
Atsakingi sprendimai ir elgesys.

C2.3. Atpažįsta ir įvardija kliūtis, kurios gali trukdyti priimti sprendimus, argumentuoja, kaip išsikelti tikslai padeda pasirinkti gyvenimo kryptį.
Tyrinėja ir įvardija, kokios kliūtys gali sutrukdyti siekti išsikeltų tikslų, priimti tinkamus sprendimus (pvz., tingėjimas, vilkinimas, bendraamžių spaudimas, liga ir kt.), analizuoja ir diskutuoja, kaip gebėjimas užsibrėžti trumpalaikius ar ilgalaikius tikslus padeda pasirinkti teigiamą gyvenimo kryptį, vengti rizikingo elgesio ir priimti tinkamus sprendimus.

Saugus bei sveikas asmuo ir bendruomenė.

D1.3. Pateikia gyvybei ir sveikatai pavojingų aplinkų pavyzdžius, paaiškina rizikingo elgesio pasekmes ir kodėl paauglystėje priimant svarbius sprendimus reikalinga suaugusiųjų parama. 
Nagrinėja įvairias situacijas, kuriose aplinka gali būti pavojinga (pvz., apleisti pastatai, statybos ir kt.), mokosi jas įvertinti, paaiškinti, kokių taisyklių svarbu laikytis, diskutuoja apie galimas pasekmes sveikatai, gyvybei ir santykiams, tyrinėdami pavyzdžius mokosi paaiškinti rizikingo elgesio galimas pasekmes. 

7–8 klasių koncentras
Atsakingi sprendimai ir elgesys.

C2.3. Paaiškina, kaip priima tinkamus sprendimus patirdamas bendraamžių spaudimą, pateikia pavyzdžių, kaip bendraamžiai gali padėti priimti tinkamus sprendimus.
Analizuoja ir argumentuoja tinkamus sprendimus, atsidūrus situacijoje, susijusioje su psichoaktyviosiomis medžiagomis, būtinumą reaguoti nedelsiant ir tvirtabūdiškai.

Saugus bei sveikas asmuo ir bendruomenė.

D1.3. Paaiškina, kas yra aktyvus ir pasyvus saugumas eismo aplinkoje, darbo aplinkoje, panaudoja žinias mokydamas saugaus ir sveikatą tausojančio elgesio jaunesnius mokinius. 
Analizuoja ir mokosi paaiškinti jaunesniems mokiniams, kas yra aktyvus ir pasyvus saugumas eismo aplinkoje. Diskutuoja apie saugaus elgesio taisykles darbe, siekiant išsaugoti sveikatą ir išvengti sužalojimų (supažindinama su cheminiais rizikos veiksniais darbe, jų poveikiu darbuotojų sveikatai, apsaugos priemonėmis). Mokosi padėti sau ir jaunesniems mokiniams pasišalinti iš pavojingų sveikatai ir gyvybei situacijų.

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras
Atsakingi sprendimai ir elgesys.

C2.3. Paaiškina, kaip socialiniai santykiai padeda priimti tinkamus sprendimus, prisiimti atsakomybę ir geriau atlikti užduotis.
[...] mokosi strategijų, kaip atsispirti išoriniam bendraamžių spaudimui ir išvengti nepageidaujamų pasekmių.

Saugus bei sveikas asmuo ir bendruomenė.

D1.3. Apibūdina teroristinės veikos būdus, paaiškina, ką turi kiekvienas žinoti apie saugumą teroristinių išpuolių metu, ir sukuria šeimos saugumo planą.
Analizuoja ir apibūdina galimus teroristinės veikos būdus ir galimus teroristų taikinius, mokosi atpažinti teroristines veikas, saugotis nuo teroristinių išpuolių. Nagrinėja, kur reikia kreiptis kilus įtarimų, analizuoja, ką turi žinoti šeimos nariai apie saugumą ir kodėl reikia turėti aptartą šeimos saugumo planą, paruoštą išvykimo krepšį, pasirūpinti reikalingų dokumentų susirinkimu, maisto ir vandens atsargomis, gyvenamosios vietos saugumu iškilus pavojui.

C2.3. Atpažįsta patikimus ir nepatikimus šaltinius, priimdamas sprendimą naudoja kelių žingsnių sprendimų priėmimo strategiją, argumentuoja, suskirsto sprendimus į tinkamus ir netinkamus.
Remdamiesi įvairiomis situacijomis aiškinasi, kokias problemas gali spręsti savarankiškai, o kada reikia ieškoti suaugusiųjų pagalbos, tobulina sprendimų priėmimo įgūdžius išsiaiškinus, kas yra patikimas ir nepatikimas šaltinis. Analizuoja ir pateikia pavyzdžių, kokiose situacijose jaučia, kad kiti žmonės nori įtikinti priimti tinkamą ar netinkamą sprendimą, kaip atpažinti, ar kelia pasiūlymas grėsmę sveikatai ar gyvybei, santykiams, ar ne, aiškinasi, kaip pasirinkti alternatyvius sprendimus ir kaip jie gali paveikti kitus asmenis.

D1.3. Pateikia žalingo elgesio pavyzdžių, paaiškina, kaip pavojų keliantis elgesys sukelia grėsmę sveikatai, gyvybei ir turtui, pademonstruoja, kaip pasipriešinti grėsmę keliančiam elgesiui.
Nagrinėja, kas yra nesaugios, pavojingos, nežinomos medžiagos, ir pateikia pavyzdžių, mokosi paaiškinti, kaip šios medžiagos gali pakenkti sveikatai ir gyvybei, kaip reikia elgtis atsidūrus šalia sveikatai ir gyvybei pavojingų medžiagų. Analizuoja, kada svarbu kreiptis pagalbos į suaugusiuosius ir į pagalbos tarnybą. 

C2.3. Paaiškina, kaip bendraamžiai daro įtaką priimant sprendimus, kaip įvertinti spaudimą ir priimti sprendimą pritaikius sprendimo priėmimo metodą.
[...] analizuoja ir reflektuoja, kaip skirtingi asmenys ar grupės (draugai, šeima, komanda, tikėjimas ir pan.) gali paveikti sprendimus pažeisti taisykles. Toliau mokosi priimti sprendimus, tyrinėja, kas daro įtaką priimant sprendimus (skirtingi požiūriai, priklausomybė nuo kitų asmenų, emocijos).

D1.3. Atpažįsta kitų nesaugų elgesį ir paaiškina, koks elgesys bus saugus ir padės saugoti save ir kitus, paaiškina, kas yra išvykimo krepšio paruošimas.
Diskutuoja ir mokosi atpažinti kitų žmonių, bendraamžių nesaugų elgesį (pvz., vairavimas, plaukimas vartojus psichoaktyviąsias medžiagas, lipimas ant plono ir nepatikrinto vandens telkinio ledo, statybos ir kiti darbai nesilaikant saugos taisyklių, dirbant be apsaugos priemonių, gyvūno erzinimas, eismo juostos kirtimas neleistinoje vietoje ir pan.). 

C2.3. Atpažįsta ir įvardija kliūtis, kurios gali trukdyti priimti sprendimus, argumentuoja, kaip išsikelti tikslai padeda pasirinkti gyvenimo kryptį.
Tyrinėja ir įvardija, kokios kliūtys gali sutrukdyti siekti išsikeltų tikslų, priimti tinkamus sprendimus (pvz., tingėjimas, vilkinimas, bendraamžių spaudimas, liga ir kt.), analizuoja ir diskutuoja, kaip gebėjimas užsibrėžti trumpalaikius ar ilgalaikius tikslus padeda pasirinkti teigiamą gyvenimo kryptį, vengti rizikingo elgesio ir priimti tinkamus sprendimus.

D1.3. Pateikia gyvybei ir sveikatai pavojingų aplinkų pavyzdžius, paaiškina rizikingo elgesio pasekmes ir kodėl paauglystėje priimant svarbius sprendimus reikalinga suaugusiųjų parama. 
Nagrinėja įvairias situacijas, kuriose aplinka gali būti pavojinga (pvz., apleisti pastatai, statybos ir kt.), mokosi jas įvertinti, paaiškinti, kokių taisyklių svarbu laikytis, diskutuoja apie galimas pasekmes sveikatai, gyvybei ir santykiams, tyrinėdami pavyzdžius mokosi paaiškinti rizikingo elgesio galimas pasekmes. 

C2.3. Paaiškina, kaip priima tinkamus sprendimus patirdamas bendraamžių spaudimą, pateikia pavyzdžių, kaip bendraamžiai gali padėti priimti tinkamus sprendimus.
Analizuoja ir argumentuoja tinkamus sprendimus, atsidūrus situacijoje, susijusioje su psichoaktyviosiomis medžiagomis, būtinumą reaguoti nedelsiant ir tvirtabūdiškai.

D1.3. Paaiškina, kas yra aktyvus ir pasyvus saugumas eismo aplinkoje, darbo aplinkoje, panaudoja žinias mokydamas saugaus ir sveikatą tausojančio elgesio jaunesnius mokinius. 
Analizuoja ir mokosi paaiškinti jaunesniems mokiniams, kas yra aktyvus ir pasyvus saugumas eismo aplinkoje. Diskutuoja apie saugaus elgesio taisykles darbe, siekiant išsaugoti sveikatą ir išvengti sužalojimų (supažindinama su cheminiais rizikos veiksniais darbe, jų poveikiu darbuotojų sveikatai, apsaugos priemonėmis). Mokosi padėti sau ir jaunesniems mokiniams pasišalinti iš pavojingų sveikatai ir gyvybei situacijų.

C2.3. Paaiškina, kaip socialiniai santykiai padeda priimti tinkamus sprendimus, prisiimti atsakomybę ir geriau atlikti užduotis.
[...] mokosi strategijų, kaip atsispirti išoriniam bendraamžių spaudimui ir išvengti nepageidaujamų pasekmių.

D1.3. Apibūdina teroristinės veikos būdus, paaiškina, ką turi kiekvienas žinoti apie saugumą teroristinių išpuolių metu, ir sukuria šeimos saugumo planą.
Analizuoja ir apibūdina galimus teroristinės veikos būdus ir galimus teroristų taikinius, mokosi atpažinti teroristines veikas, saugotis nuo teroristinių išpuolių. Nagrinėja, kur reikia kreiptis kilus įtarimų, analizuoja, ką turi žinoti šeimos nariai apie saugumą ir kodėl reikia turėti aptartą šeimos saugumo planą, paruoštą išvykimo krepšį, pasirūpinti reikalingų dokumentų susirinkimu, maisto ir vandens atsargomis, gyvenamosios vietos saugumu iškilus pavojui.