hero

Metodinė medžiaga pagal dalykus

Nuotrauka
Raktažodžiai
integruotas gamtos mokslų kursas; 5–8 klasė; integracija; fizika; gamtos mokslai; integravimas; metodinė medžiaga; NŠA; integruota gamtamokslinio ugdymo programa; gamtos mokslų integruota programa
Failai parsisiuntimui:
integruoto-gamtos-mokslu-kurso-5-8-klasems-metodines-rekomendacijos.pdf

Integruoto gamtos mokslų kurso 5–8 klasėms metodinės rekomendacijos

Išplėsti Suskleisti
Šių metodinių rekomendacijų, parengtų išbandant Integruoto gamtos mokslų kurso programą (2015), paskirtis – padėti gamtos mokslų mokytojams integraliai ugdyti mokinių gamtamokslinius pasiekimus ir kompetencijas. Siekiant šio tikslo, parengti galimos tiriamosios ir projektinės veiklos pavyzdžių aprašymai. Įgyvendindami Gamtos mokslų bendrąją programą mokytojai juos gali pritaikyti, atsižvelgdami į klasės mokinių pasiekimus, technines galimybes ir kt. 
Metodinę medžiagą parengė: Irmantas Adomaitis, Regina Kaušienė ir Nacionalinės švietimo agentūros metodininkė Margarita Purlienė.
Pastaba: naudojantis pateiktais pavyzdžiais juose nurodytus pasiekimus reikėtų koreguoti pagal atnaujintą Gamtos mokslų bendrąją programą.

Papildoma informacija

Autorius:
NŠA
Ugdymo programos pavadinimas:
Pagrindinio ugdymo programa
Vidurinio ugdymo programa
Dalykų grupės pavadinimas:
Matematinis, gamtamokslinis ir technologinis ugdymas
Dalyko pavadinimas:
Fizika
Gamtos mokslai
Klasė (klasės):
5 klasė
6 klasė
7 klasė
8 klasė
Klasių koncentrai:
5–6 klasių koncentras
7–8 klasių koncentras
Tinkamumas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymui:
Ne
Kalba:
lietuvių
Bendrojo ugdymo kompetencijos:
Komunikavimo kompetencija
Pažinimo kompetencija
Kultūrinė kompetencija
Pilietiškumo kompetencija
Kūrybiškumo kompetencija
Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija
Skaitmeninė kompetencija
Sukūrimo metai:
2016
Atnaujinimo metai:
2021

Atsiliepimai

Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę vartotojai. Norėdami prisijungti, paspauskite .

Netinkami, pažeidžiantys įstatymus skaitytojų atsiliepimai bus šalinami. Už atsiliepimus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę asmenys.