hero

Metodinė medžiaga pagal dalykus

Nuotrauka
Raktažodžiai
informatika, matematika
Failai parsisiuntimui:
t22-10-19-metodinis-leidinys.pdf

Metodinis leidinys tiksliųjų mokslų ir informacinių technologijų mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti

Išplėsti Suskleisti

Leidinį sudaro dvi dalys: pirmoji dalis skirta matematikos mokytojams, antroji – informatikos mokytojams. Matematikos mokytojams skirtoje teorinėje dalyje pateikiama prof. dr. Rimo Norvaišos matematikos mokymo istorija ir tendencijos Jungtinėse Amerikos valstijose, pateikiant matematikos standartus ikimokykliniame ugdyme, baigus pirmą ir aštuntą klasę. Matematikos mokymo tendencijas Lietuvoje autorius analizuoja vadovaudamasis Lietuvos mokslininkų edukologų sampratomis apie matematikos mokymą. Kartu pristatoma Europos matematikos mokymo tyrimų draugijos ir Tarptautinės matematikos mokymo tarptautinės komisijos tikslai ir veikla. Šioje dalyje atkreipiamas skaitytojų dėmesys į matematinio samprotavimo ugdymo prasmę apskritai ir bendrojo ugdymo mokykloje. Matematikos mokytojams skirtoje praktinėje dalyje pateikiami praktiniai ugdymo pavyzdžiai. Informatikos bendrojo ugdymo programos paskirtis – laikytis trijų lygių informatikos švietimo visais lygmenimis strategijos: • Informatikos ugdymo kaip specializacijos, t. y. kaip pagrindinio ir nepriklausomo mokyklos dalyko. Įgytos žinios, gebėjimai sudarytų sąlygas tolimesnėms informatikos studijoms; • Skaitmeninio raštingumo ir informatinio mąstymo ugdymas, leidžiantys informatiką integruoti su kitais mokykliniais dalykais, sudarant šiems efektyvias šiuolaikiško ugdymo(si) galimybes, taip pat ugdyti ir plėtoti kompetencijas – pažinimo, skaitmeninę, socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos, kūrybiškumo, pilietinę, kultūrinę ir komunikavimo; • Skaitmeninio intelekto, kuris apima socialinius, emocinius ir pažintinius gebėjimus, leidžiančio įveikti skaitmeninio amžiaus iššūkius, ugdymą. Mokytojams pateikiama teorinė ir praktinė medžiaga.

Papildoma informacija

Autorius:
Matematika: dr. Rimas Norvaiša, Danutė Gudelienė, Dovilija Jančiauskienė, Vilija Šileikienė, Aistė Venclovienė, Aistė Ignatavičienė, Albina Vilimienė, turinio redaktorė Albina Zdanevičienė. Informatika: Ingrida Kupčiūnienė (koordinatorė), Kristina Juodeikienė, Jolita Kaupienė, Jolanta Leonavičienė, Danguolė Vaitmonienė,Aušra Žylienė, turinio redaktorius Antanas Balvočius.
Ugdymo programos pavadinimas:
Pagrindinio ugdymo programa
Vidurinio ugdymo programa
Dalykų grupės pavadinimas:
Matematinis, gamtamokslinis ir technologinis ugdymas
Dalyko pavadinimas:
Matematika
Informatika
Klasė (klasės):
5 klasė
6 klasė
7 klasė
8 klasė
9 (I gimnazijos) klasė
10 (II gimnazijos) klasė
III gimnazijos klasė
IV gimnazijos klasė
Klasių koncentrai:
5–6 klasių koncentras
7–8 klasių koncentras
9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras
III–IV gimnazijos klasių koncentras
Tinkamumas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymui:
Ne
Kalba:
lietuvių
Bendrojo ugdymo kompetencijos:
Pažinimo kompetencija
Skaitmeninė kompetencija
Sukūrimo metai:
2022
Sukūrimo finansavimo šaltinis:
Valstybės biudžetas

Atsiliepimai

Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę vartotojai. Norėdami prisijungti, paspauskite .

Netinkami, pažeidžiantys įstatymus skaitytojų atsiliepimai bus šalinami. Už atsiliepimus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę asmenys.