hero

Metodinė medžiaga pagal dalykus

Nuotrauka
Raktažodžiai
NŠA, įgyvendinimo rekomendacijos, pradinis ugdymas, bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijos
Failai parsisiuntimui:
pradinio-ugdymo-bendruju-programu-igyvendinimo-rekomendacijos.pdf t2023-09-27-pradinio-ugdymo-bendruju-programu-igyvendinimo-rekomendacijos-1.docx

Pradinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijos

Išplėsti Suskleisti

Pateikiamos naujo turinio mokymo rekomendacijos, nurodoma kaip ugdyti aukštesnius pasiekiamus. Aprašytas tarpdalykinių temų integravimas, dalykų dermė, kalbinių gebėjimų ugdymas per dalyko pamokas, pateikiami siūlymai mokytojų nuožiūra 30 procentų pamokų, veiklų planavimo ir kompetencijų ugdymo pavyzdžiai.

Pateikiamas skaitmeninių mokymosi priemonių sąrašas, kuriame nurodytos priemonės padėsiančios įgyvendinti pradinio ugdymo bendrąją programą. Mokytojas ras užduočių ar mokinių darbų, iliustruojančių pasiekimų lygius, pavyzdžių.

Pradinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijos OneNote formatu (peržiūrėti čia >). 

Papildoma informacija

Autorius:
NŠA
Ugdymo programos pavadinimas:
Pradinio ugdymo programa
Dalykų grupės pavadinimas:
Dorinis ugdymas
Kalbinis ugdymas
Visuomeninis ugdymas
Matematinis, gamtamokslinis ir technologinis ugdymas
Meninis ugdymas
Fizinis ir sveikatos ugdymas
Dalyko pavadinimas:
Etika
Lietuvių kalba ir literatūra
Matematika
Gamtos mokslai
Technologijos
Muzika
Dailė
Teatras
Šokis
Fizinis ugdymas
Klasė (klasės):
1 klasė
2 klasė
3 klasė
4 klasė
Klasių koncentrai:
1–2 klasių koncentras
3–4 klasių koncentras
Tinkamumas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymui:
Ne
Kalba:
lietuvių
Bendrojo ugdymo kompetencijos:
Komunikavimo kompetencija
Pažinimo kompetencija
Kultūrinė kompetencija
Pilietiškumo kompetencija
Kūrybiškumo kompetencija
Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija
Skaitmeninė kompetencija
Sukūrimo metai:
2022

Atsiliepimai

Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę vartotojai. Norėdami prisijungti, paspauskite .

Netinkami, pažeidžiantys įstatymus skaitytojų atsiliepimai bus šalinami. Už atsiliepimus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę asmenys.