hero

Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programa

Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programa

Utenos švietimo centras
2024-06-03
Maironio g. 12, Utena
Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo (Žin., 1995, Nr.15-344) bei „Valstybinės kalbos politikos 2003-2008 metų gairių“ (LR Seimo 2003-06-03 nutarimas Nr. IX-1595 (Žin., 2003, Nr.57-2537)) nuostatos rodo didelį valstybės dėmesį taisyklingos lietuvių kalbos puoselėjimui. Taisyklinga kalba ypač svarbi mokytojo bei mokyklos vadovo darbe, nes jų taisyklinga kalba turėtų būti pavyzdžiu mokiniams ir visiems su jais bendraujantiems. Nuo to, kaip mokytojas ar mokyklos vadovas geba reikšti savo mintis, bendrauti su kolegomis, mokiniais, jų tėvais bei socialiniais partneriais, priklauso, koks bus kiekvieno mokytojo ir visos mokyklos įvaizdis bei ugdymo rezultatai. Programos trukmė: 22 val. (teorija 11 val. ir praktika 11 val.).
Papildoma informacija
Savivaldybė Utenos r. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas rita.diominiene@gmail.com
Renginio vieta